III. Hlavní registratura

Inv.č./Sign./Ev.j.   
Časový rozsah
Obsah
3009
/
A 2
/
811-812

1785-1947
Újezd u Brna
3010
/
A 3
/
812

1780-1949
Veverská Bítýška
3011
/
A 4
/
813

1781-1784
Újezd - filiální k Dolním Loučkám
3012
/
A 5
/
813

1781
Stanovení počtu advokátů
3013
/
A 6
/
813

1789
Jan Augusta, zámecký kaplan v Lesonicích, farářem v Martínkově
3014
/
A 7
/
813

1782-1815
Odchodné (Abfahrtsgeld)
3015
/
A 8
/
813

1783-1787
Privilegované oltáře
3016
/
A 9
/
813

1782-1826
Určení počtu alumnů
3017
/
A 10
/
813

1783-1949
Velký Újezd
3018
/
A 11
/
814

1784
Zákaz odívání soch a obrazů
3019
/
A 12
/
814

1778-1796
Soupis farních a kostelních "památek" (tj. dlužních úpisů), spravovaných konzistorním archivářem
3020
/
A 13
/
814

1784
Postup při žádosti o vydání listiny týkající se umoření kapitálů
3021
/
A 14
/
815-817

1701-1895
Slavkov
3022
/
A 15
/
817

1786-1810
Žádosti o udělení fary ve Volfířově
3023
/
A 16
/
817-818

1786-1810, 1808-1913
Našiměřice
3024
/
A 17
/
818-819

1782-1846
Rušení a redukce klášterů (užití jmění a rozdělení mší)
3025
/
A 18
/
820

1788-1806
Jindřich Arnošt, bývalý kapucín, farář v Náměšti
3026
/
A 19
/
820

1785
Omezení počtu oltářů u nově stavěných kostelů a kaplí
3027
/
A 20
/
820

1785
Archlebov
3028
/
A 21
/
820

1785
Karel, svobodný pán Andrássy, cisterciák z kláštera sv. Gottharda v Uhrách
3029
/
A 22
/
820-821

1786-1947
Uherčice
3030
/
A 23
/
821

1786
Zrušené svátky
3031
/
A 24
/
821

1747-1947
Újezd u Kuřimi
3032
/
A 25
/
822

1786
Arciděkanské penze
3033
/
A 26
/
822

1818
Infulace arcijáhna kapituly
3034
/
A 27
/
822

1787
Zrušení práva azylu
3035
/
A 28
/
822

1644-1950
Horní Újezd
3036
/
A 29
/
822

1792-1793
Patronátní právo na lokálii Uherčice
3037
/
A 30
/
822

1795-1815
Matyáš Augusta, farář v Kostelní Myslové
3038
/
A 31
/
822

1784-1798
Ustanovení nového lokálního kaplana v Uherčicích
3039
/
A 32
/
822

1794-1805
Přijímání cizinců do duchovního stavu
3040
/
A 33
/
822

1784
Seznam klášterů ponechaných podle císařova rozhodnutí
3041
/
A 34
/
822

1798-1821
František Astl z Astheimu, děkan mikulovský
3042
/
A 35
/
822

1782-1840
Normy o manželství, pohřbívání a náboženských obřadech nekatolíků
3043
/
A 36
/
823

1800-1828
Ferdinand Aichinger, farář ve Valtrovicích
3044
/
A 37
/
823-824

1781-1953
Alumnát:

odkazy - 1781-1886 (karton 823)
alumnaticum - 1784-1941 (karton 823)
všeobecné - 1800-1923, 1943-1953 (karton 824)
3045
/
A 38
/
824

1802
Jeroným Aue, kooperátor v Kloboukách, žádá o kaplanství v Nosislavi
3046
/
A 39
/
824

1800
Vysvěcení znovu postavené kaple ve Starém Šaldorfu
3047
/
A 40
/
824

1804-1842
Karel Abelle, naposledy farář v Želetavě
3048
/
A 41
/
825

1800-1838
Josef Anderlík, farář v Sebranicích
3049
/
A 42
/
825

1773-1805
Povýšení administratury v Újezdě (u Černé Hory) na faru
3050
/
A 43
/
825

1804-1824
František Aust, kaplan v Klentnici
3051
/
A 44
/
825

1803-1833
Zástupci (agenti) v Římě
3052
/
A 45
/
825

1798
Prodej polí a pastvin hustopečské fary v Horních Bojanovicích
3053
/
A 46
/
825-826

1785-1950
Hustopeče
3054
/
A 47
/
826

1803
Doporučení polního kaplana Františka Ludvíka Arweilera pro německé obročí
3055
/
A 48
/
826

1804
Zřízení rakouského císařství
3056
/
A 49
/
826

1807-1814
František Autrata, lokální kaplan ve Střížově
3057
/
A 50
/
827

1806
Xaver Arming, bývalý místoředitel v tereziánské rytířské akademii, žádá o jurisdikci pro Dyjákovice
3058
/
A 51
/
827

1808-1856
Josef Antoš, lokální kaplan v Dobrém Poli
3059
/
A 52
/
827

1784
Nedostatky v kostelích (zvláště v Bučovicích)
3060
/
A 53
/
827

1806
Zákaz porážet stromy na procesí
3061
/
A 54
/
827

1779
Zákaz, aby světské osoby odstupovaly jmění klášterům za podmínky, že budou jimi vydržovány až do smrti, pak že budou pohřbeny a že za ně budou slouženy zádušní mše
3062
/
A 55
/
827

1782
Výživa kridatářů jen se svolením věřitelů
3063
/
A 56
/
827

1809-1824
Měsíční adjutum pro teology
3064
/
A 57
/
827

1809
Adrian Althofer, jihlavský kooperátor
3065
/
A 58
/
827

1931-1950
Staré Hobzí.
3066
/
A 59
/
828-829

1799, 1891-1950
Kněží cizích diecézí (kommoranti), jejich jurisdikce - 1799, 1891-1919 (karton 828); 1931-1950 (karton 829)

Žádosti cizích kněží o přijetí do diecéze - 1921-1924, 1928-1932 (karton 829)
3067
/
A 60
/
830

1806, 1822-1823
Směrnice pro zprávy po vykonání děkanské vizitace (1806)

Pátrání po vysvědčeních pro beneficia v Lulči a Ořechově (1822-1823)
3068
/
A 61
/
830

1822-1823
Zamítnutí žádosti o kooperátora do Veverské Bítýšky
3069
/
A 62
/
830

1784-1880
Zřízení lokálie v Našiměřicích
3070
/
A 63
/
830

1804
Žádost Jana Gabriela, faráře ve Velkém Újezdě, o radu v záležitosti vsi Nimpšova
3071
/
A 64
/
830

1674-1887
Zámecká kaple ve Veverské Bítýšce
3072
/
A 65
/
830

1776-1867
Kaple sv. Antonína v Újezdě u Brna
3073
/
A 66
/
830

1730
Farní les ve Veverské Bítýšce
3074
/
A 67
/
830

1809-1810
Zákaz vývozu stříbra
3075
/
A 68
/
830

1810-1841
Jan Alitzer, farář ve Starči
3076
/
A 69
/
830

1810-1816
František Axmann, vikář v mikulovském kolegiálním kostele
3077
/
A 70
/
830

1811-1813
Eduard Alberth, kapucín, kooperátor v Bystřici
3078
/
A 71
/
830

1811-1854
Alois Altmann, farář v Třebíči-městě
3079
/
A 72
/
830

1811-1816
František Aunicht, kooperátor v Tasovicích
3080
/
A 73
/
830

1811-1819,1943
Alois Engelbert z Adelsternu, dómský kapitulář
3081
/
A 74
/
831-876

1812-1950
Změny náboženství (mutationes religionis) - karton 831

Vysvědčení Židů žádajících o povolení k manželství - karton 831

Platnost křtů vykonaných evangelickými pastory - karton 831

Mutationes religionis (apostaté a konvertité):
změny 1836-37 - karton 831
změny 1838 - karton 832
změny 1839 - karton 833
změny 1840 - karton 834
změny 1841 - karton 835
změny 1842 - karotn 836
změny 1843 - karton 837
změny 1844 - karton 838
změny 1845 - karton 839
změny 1846 - karton 840
změny 1847 - karton 841
změny 1848 - karton 842
změny 1849-1851 - karton 844
změny 1852-1854 - karton 845
změny 1855-1857 - karton 846
změny 1857-1859 - karton 847
změny 1860-1863 - karton 848
změny 1864-1868 - karton 849
změny 1869-1875 - karton 850
změny 1874-1880 - karton 852
změny 1881-1886 - karton 853
změny 1887-1891 - karton 854
změny 1892-1895 - karton 855
změny 1896-1898 + výsledek šetření o příčinách odpadlictví - karton 856
změny 1899-1901 - karton 857
změny 1902-1904 - karton 858
změny 1905-1907 - karton 859
změny 1908-1909 - karton 860
apostaté 1910-1912 - karton 861
konvertité 1912-1913 - karton 862
změny 1914-1917- karton 863
změny 1918-1920 + sumární seznam Slavkov, Husovice - karton 864
konvertité 1921-1922 - karton 865
apostaté 1922-1924 - karton 866
změny 1924-1925 - karton 867
změny 1926-1930 - karton 868
změny 1931-1935 - karton 869
změny 1936-1938 - karton 870
změny 1939 - karton 871
změny 1940-1941 - karton 872
změny 1942-1943 - karton 873
změny 1944-1945 - karton 874
změny 1946-1947 - karton 875
změny 1948-1950 - karton 876

výkazy změn náboženství pro gubernium 1822-1848 - karton 843

Děti ze smíšených manželství, normálie o změnách náboženství 1874-1905 - karton 851
3082
/
A 76
/
877

1815-1829
Jmenování hr. Josefa z Auerspergu prezidentem moravsko-slezské apelace
3083
/
A 77
/
877

1813-1814
Výzva k podpoře časopisu "Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat"
3084
/
A 78
/
877

1814
Stvrzenky chudobinců
3085
/
A 80
/
877

1817-1818
Doporučení Společnosti pro povznesení orby (Ackerbaugesellschaft) kléru
3086
/
A 81
/
877

1817-1818
Příslušnost dětí ze sklářských domků ve Starém Hobzí k tamní škole
3087
/
A 82
/
877

1779
Postup při podávání žádostí o dispens v manželských překážkách (tištěná kurenda)
3088
/
A 83
/
877

1819
Administrátoři beneficií - normálie
3089
/
A 84
/
877

1819-1820
Děkanátní a farní archivy - normálie
Vydání předpisů pro agendu na farách z 6.XII.1820
Zákrok archivní rady, aby byla zvýšena péče o matriky (viz. i sign. A 164)
3090
/
A 85
/
877

1795-1857
Vypisování státních půjček
3091
/
A 86
/
877

1809-1840, 1810-1842
Odevzdání kostelního stříbra - normálie
akta
3092
/
A 87
/
878

1829
Zcizení domečku náležejícího faře ve Velkém Újezdě
3093
/
A 88
/
878

1891
Ustanovení farních kooperátorů je definitivní (dotaz okresního hejtmanství o Josefu Večeřovi, kooperátorovi ve Velkém Meziříčí)
3094
/
A 89, A 9
/
878

1827-1831
Studium Ferdinanda Achazyho z Jihlavy ve Vídni
3095
/
A 93
/
878

1832
Císařské rozhodnutí o skartaci
3096
/
A 94
/
878

1832-1842
Antonín Anderschock, kooperátor v Tvrdonicích (odešel do olomoucké diecéze)
3097
/
A 95
/
878

1832,1868
Žádost o druhého duchovního do Starého Hobzí
3098
/
A 96
/
878

1836-1888
Jan Allée, farář v Břežanech
3099
/
A 99
/
878

1827
Tištěné vyzvání k protipožárnímu pojištění
3100
/
A 100
/
878

1831-1931
Mezníkova fundace na vydržování katechetů ve Slavkově
3101
/
A 101
/
878

1834
Hrabě Auersperg jmenován dvorním radou
3102
/
A 102
/
878

1915
Vojenská cvičení na starém hřbitově v Brně na Vídeňské ulici
3103
/
A 103
/
878

3104
/
A 104
/
879

1836-1949
Starý Petřín
3105
/
A 105
/
879

1836-1875
Kaple sv. Rocha v Hustopečích
3106
/
A 107
/
879

1837-1873
Tomáš Androsch, penzionovaný farář v Havraníkách
3107
/
A 113
/
879

1783-1874
Fara na Starém Brně
3108
/
A 115
/
879

1838
Přijímání cizozemské šlechty za rakouské státní občany
3109
/
A 116
/
879

1839
Kostelní věci, které držel hospodářský úřad panství Staré Brno
3110
/
A 117
/
879

1771
Zákaz afiliací duchovenstva do ciziny
3111
/
A 119
/
879

1791-1844
Kaple Matky Boží ve Veverské Bítýšce
3112
/
A 120
/
879

1840
Připojení újezdského mlýna k farnosti Běhařovice
3113
/
A 121
/
879

1841-1842
Vliv hustopečských výročních trhů na bohoslužby
3114
/
A 122
/
880

1842-1949
Adamov
3115
/
A 123
/
880

1698-1842
Oprava hraběcího titulu u Rudolfa conte Amadei
3116
/
A 125
/
880

1843
Slavkovský bohoslužebný řád
3117
/
A 126
/
880

1844
Kolkovné pro vystěhovalce do Ruska
3118
/
A 128
/
880

1845
Předběžný záznam (prenotace) erárních požadavků
3119
/
A 129
/
880

1840-1849
Výkaz úmrtí osob, které žádaly o šlechtictví a o vyznamenání
3120
/
A 133
/
880

1847
Stavba fary v Újezdě (děkanství Židlochovice)
3121
/
A 134
/
880

1848
Žádost farníků z Horního Újezda o kooperátora
3122
/
A 136
/
880

1848
Dispens pro Jana Adamského a Mariannu Hniličkovou z Brna (svatý Tomáš)
3123
/
A 137
/
880

1848-1877
Alois Albert, farář ve Stálkách (odchod do litoměřické diecéze)
3124
/
A 138
/
880

1850-1885
Tomáš šlechtic Albrechtowich, polní kaplan
3125
/
A 139
/
880

1849-1850
Instrukce pro politické úřady
3126
/
A 140
/
880

1851
Vrácení aktů vypůjčených Řehořem Wolným olomoucké konzistoři
3127
/
A 141
/
880

1852,1868
Kaple v Adamově
3128
/
A 142
/
880

1852-1859
Návštěva nekatolických škol katolickými dětmi
3129
/
A 143
/
880

1853
Újezdská zvonička (u Rosic)
3130
/
A 144
/
880

1855-1861
Socha a kaple svatého Urbana ve Slavkově
3131
/
A 145
/
880

1855
Oslava 300. výročí náboženského míru s evangelíky
3132
/
A 146
/
880

1855-1856
Alexovice vyloučeny z farnosti Řeznovice
3133
/
A 147
/
880

1856
Vystavování vysvědčení chudoby
3134
/
A 148
/
880

1856-1857
Pohřbívání nekatolíků na katolických hřbitovech
3135
/
A 149
/
880

1856
Svěcení kříže na hřbitově ve Staré Břeclavi
3136
/
A 150
/
880

1856-1859
Archivní akce pořádaná moravským zemským archivem
3137
/
A 152
/
880

1857-1858
Povýšení uherčické lokálie na faru
3138
/
A 155
/
881

1858
Příkaz posílat úřadům verbířské dopisy vystěhovaleckých agentur
3139
/
A 156
/
881

1859
Provolání k přispěvkům na armádu
3140
/
A 157
/
881

1859
Dispens od ohlášek u osob, které již uzavřely manželské společensví
3141
/
A 158
/
881

1859-1860
Přijímání cizinců do řádů a seminářů
3142
/
A 159
/
881

1859-1860
Předpisy pro cizince, kteří chtějí uzavřít sňatek
3143
/
A 160
/
881

1860
Václav Annerl ze Suchohrdel žádá, aby se jeho manželka k němu vrátila
3144
/
A 162
/
881

1826-1846
Přijímání cizinců na rakouská učiliště
3145
/
A 163
/
881-883

1762-1835
Rušení nově zřízených beneficií - normálie (1818-1832, k. 881)

Jednání o zmenšení počtu nově zřízených far a kaplanství (fary seřazeny abecedně podle německých názvů):

karton 881 (1790-1792)

karton 882 (1762-1835):
Starý Petřín, Archlebov, Našiměřice, Uherčice
Babice, Bedřichov, Velké Bílovice, Benetice, Dolní Bojanovice, Horní Bojanovice, Bohuslavice, Horní Bory, Bohdalice, Bošovice, Bohunov, Bradlné, Brumovice, Březí, Březník
Čáslavice, Čebín, Černá Hora, Černovice
Diváky, Dobřínsko, Dubňany
Ruda, Citonice, Ivaň
Horní Břečkov, Fryšava, Branišovice
Hnánice, Kurdějov, Brod nad Dyjí, Hrabětice
Hartvíkovice, Herálec, Unín (Hunín)
Chvalatice
Jámy, Jinošov
Kněžice (od r. 1762!), Komín, Křoví, Klentnice, Havraníky, Chodov, Křepice, Koněšín
Dlouhá Lhota, Lechovice, Lhota (d. Bystřice nad Pernštejnem), Litohoř, Lipník u Hrotovic, Lovčice

karton 883 (1782-1835):
Břeclav, Lukov u Znojma
Mikulčice, Moravec, Dyje, Moutnice, Mušov
Němčičky, Nevojice, Neslovice, Nížkovice, Novosedly, Královo Pole (Neudorf), Nosislav
Ochoz, Olešná, Ostrov
Bosonohy, Pavlov, Prosetín, Petrovice, Popovice, Předín, Pyšel, Popice, Bulhary, Popelín, Palupín
Račice, Rakvice, Rovečné, Strachotice, Růžená
Svatoslav, Šebetov, Střížov, Štěpánov, Sulíkov, Sulkovec, Šakvice
Trnava, Strachotín, Tvrdonice, Tišnov, Třebíč-zámek
Uhřínov
Vladislav, Olšany
Zhoř, Želešice
3146
/
A 164
/
883-888

1820-1826, 1920
Příspěvek náboženské matice na zřízení a udržování farních a děkanských archivů (1822-1826, k. 883)

Soupis farních archivů a knihoven podle děkansví (1822):
1. Brno (k. 883)
2. Bučovice (k. 883)
3. Bystřice nad Pernštejnem (k. 883)
4. Dačice (k. 884)
5. Dolní Kounice
6. Hodonín
7. Hostěradice
8. Hrádek
9. Huspoteče
10. Ivančice
11. Jaroměřice
12. Jedovnice (k. 884)
13. Jemnice (k. 885)
14. Jevišovice
15. Jihlava
16. Klobouky
17. Kuřim
18. Letovice (podrobné)
19. Lomnice (k. 885)
20. Měřín (k. 886)
21. Mikulov
22. Modřice
23. Náměšť nad Oslavou
24. Nové Město
25. Olbramovice
26. Podivín
27. Rosice (k. 886)
28. Slavkov (k. 887)
29. Telč
30. Třebíč
31. Velké Meziříčí
32. Vranov
33. Vyškov
34. Znojmo
35. Želetava
36. Židlochovice (k. 887)

Řím a český národ (šetření o obsahu farních archivů nařízené v Acta curiae) - r. 1920 (k. 888)
3147
/
A 165
/
888

1829-1830
Předpisy pro sezdávání a křtění nekatolíků katolickým klérem
3148
/
A 167
/
888

1782-1850
Štolové taxy nekatolíků
3149
/
A 168
/
888

1822
Personálie českého apelačního soudu
3150
/
A 169
/
888

1822
Úmrtí Františka Appela, faráře ve Velkých Losinách
3151
/
A 170
/
888

1823, 1825
Legalizace listin pro JUDr. Josefa Artuše
3152
/
A 171
/
888

1823
Opatření k zabezpeční matrik
3153
/
A 172
/
888

1825-1875
Jan Adolf, farář v Poštorné (vídeňská diecéze)
3154
/
A 173
/
888

1828
Jan Abendroth, švec v Praze, žádá o Abendrothovo stipendium
3155
/
A 174
/
888

1829-1831
Stavba fary Horní Újezd
3156
/
A 177
/
888

1862
Poslání misionářů k vojsku v Mohuči u Rýna
3157
/
A 178
/
888

1853, 1873
Modlitební spolek v Újezdě u Sokolnic
3158
/
A 179
/
888

1839
Šetření o růstu nekatolíků v Morkůvkách
3159
/
A 180
/
888

1861-1864
Josef Ambros, kooperátor ve Šlapanicích, deficient
3160
/
A 181
/
888

1813-1863
Antonín Abzug, farář v Šitbořicích
3161
/
A 182
/
888

1782
Odměna za zjištění nesprávností, udělená akcesistovi České dvorské kanceláře Engelbrechtu Albertovi
3162
/
A 184
/
889

1781-1784
Formuláře suplik, dekretů a rezolucí předepsané světskými úřady. Příkazy pro vyřizování úřední korespondence.
Formuláře církevních písemností (viz i F 329)
I. 1778
II. 1778 - 1780
III. B. d. (A. Beneficialia, B. Fundationalia, C. Gratialia, D. Substantiae)
IV. Přísahy rady a konzistorního asesora, archiváře a registrátora (Václav Tonanec 1805), kancelisty (Matouš Lethfus 1802)
3163
/
A 187
/
889-895

1778-1950
Augustiniáni-poustevníci na Starém Brně
3164
/
A 188
/
896

1863
Přefaření hostince U Stříbrné koule z Újezda do Otnic
3165
/
A 189
/
896

1863-1864
Nabídka pojišťovny Phoenix k pojištění kostelů a patronátních budov (pojištěny u Riunione Adriatica di Sicurta)
3166
/
A 191
/
896-898

1827-1915
Pojištění proti požáru (sešit se statistickým přehledem pojištění kostelních a patronátních budov z let 1880-1890) - karton 896

Výkazy o pojištění z roku 1891, výkazy z roku 1883 - karton 896

Duplikáty výkazů z roku 1891 - karton 897

Korespondence (statuta různých pojišťoven, též "Unio catholica") 1827-1901 - karton 897

Korespondence z let 1901-1915 - karton 898
3167
/
A 192
/
898

1809
Osvobození některých klášterů od amortizačního zákona
3168
/
A 197
/
898

1864
Nepřímá žádost adamovské správy o dispens pro čeledíny v adamovských závodech k práci v neděli a ve svátky
3169
/
A 198
/
898

1864
Vizitátorům zakázáno brát s sebou akta z vizitovaných far
3170
/
A 199
/
898-916

1828-1915
Poukázání platů, kongruy, podpory z náboženské matice a státní subvence - normálie, z let 1828-1867 - karton 898

Výkazy duchovních dostávajících kongruální doplněk roku 1828 - karton 898

Zprávy o zlepšení kongruy z let 1827-1829 - karton 898

Roční zprávy o zlepšení kongruy z let 1832-1868 - karton 899

Drahotní přídavek z let 1815-1817 - karton 899

Tiskoviny týkající se jednání o kongrue ve sněmovně z let 1877-1885 - karton 899
Našiměřice 1863-1875 - karton 899
Archlebov 1852-1886 - karton 899
Babice 1853-1887 - karton 899
Bedřichov 1872 - karton 899
Benešov 1868-1870 - karton 899
Benetice 1853-1878 - karton 899
Perná 1840-1864 - karton 899
Velké Bílovice 1825-1887 - karton 900
Bystřice nad Pernštejnem 1855 - karton 900
Velká Bíteš 1887 - karton 900
Bohdalice 1853-1857 - karton 900
Bohuňov 1865-1887 - karton 900
Bohuslavice 1826-1887 - karton 900
Horní Bojanovice 1854-1890 - karton 900
Dolní Bojanovice 1827-1880 - karton 900
Bošovice 1841-1889 - karton 900
Březí u Mikulova 1829-1830 - karton 900
Bradlné 1873-1887 - karton 900
Louka u Znojma 1883 - karton 900
Louka u Znojma (kooperátoři) 1863-1885 - karton 900
Brumovice 1832-1862 - karton 900
Brno, sv. Michal 1887 - karton 901
Brno, sv. Janů (kaplani) 1821-1877
Brno (kaplani, kooperátoři) 1855-1890 - karton 901
Březí 1853-1886 - karton 901
Březník 1855-1881 - karton 901
Čáslavice 1831-1887 - karton 901
Čebín 1824-1861 - karton 901
Černovice 1826-1887 - karton 901
Černá Hora 1873-1884 - karton 901
Chlum 1853-1888 - karton 901
Chvalatice 1854-1887 - karton 901
Dalečín 1863-1886 - karton 901
Dolní Dunajovice 1826-1843 - karton 901
Doubravník 1825 - karton 901
Diváky 1855-1887 - karton 901
Dobřínsko 1854-1877 - karton 902
Domamil 1888 - karton 902
Drásov 1853 - karton 902
Dolní Dubňany 1826-1889 - karton 902
Dukovany 1870-1884 - karton 902
Citonice 1870-1887 - karton 902
Ivaň 1853 - karton 902
Veverská Bítýška 1872-1873 - karton 902
Ruda 1855-1886 (jedna z nejchudších far) - karton 902
Branišovice 1853-1883 - karton 902
Fryšava 1853-1855 - karton 902
Horní Břečkov 1859-1889 - karton 902
Jinošov a Koněšín 1826-1867 - karton 902
Hnánice 1863-1868 - karton 902
Brod nad Dyjí 1861-1871 - karton 902
Kurdějov 1825-1887 - karton 902
Dobré Pole 1853-1879 - karton 902
Hartvíkovice 1855-1856 - karton 903
Herálec 1852-1885 - karton 903
Panské Dubenky 1877-1889 - karton 903
Hovorany 1826-1882 - karton 903
Unín 1853 - karton 903
Jimramov 1808-1860 - karton 903
Jevišovice 1822-1829 - karton 903
Jamná 1864-1886 - karton 903
Jámy 1855-1886 - karton 903
Havraníky 1821-1880 - karton 903
Klentnice 1854-1886 - karton 903
Kněžice 1826-1880 - karton 903
Kobylí 1885-1889 - karton 903
Chodov 1828-1878 - karton 903
Komín 1843-1890 - karton 903
Koněšín 1848-1887 - karton 903
Královo Pole 1860-1887 - karton 903
Krásná 1820-1880 - karton 904
Křepice 1854-1886 - karton 904
Křetín 1877-1887 - karton 904
Křoví 1855-1886 (vložena i žádost ochozského kaplana) - karton 904
Brno-Komárov 1784-1873 - karton 904
Brno-Komárov (kooperátoři) 1853-1872 - karton 904
Lančov 1854-1888 - karton 904
Lažánky 1854-1877 - karton 904
Lechovice 1862-1863 - karton 904
Letonice 1871 - karton 904
Lhota 1855-1885 - karton 904
Dlouhá Lhota 1857-1887 - karton 904
Lipník 1854-1885 - karton 904
Lipovec 1862-1887 - karton 904
Litohoř 1830- 1887 - karton 904
Loděnice 1879 - karton 904
Lovčice 1855-1886 - karton 904
Lukov 1829-1866 (také Horní Břečkov) - karton 904
Břeclav 1825-1882 - karton 904
Malešovice 1836-1886 - karton 905
Martínkov 1884-1887 - karton 905
Moravec 1827-1887 - karton 905
Dyje 1855-1887 - karton 905
Mušov 1819-1853 - karton 905
Mutěnice 1876-1885 - karton 905
Našetice 1857-1871 - karton 905
Nedvědice 1885 - karton 905
Nemotice 1829-1876 - karton 905
Neslovice (také Popovice a Řeznovice) 1853-1878 - karton 905
Královo Pole 1846 - karton 905
Novosedly 1871 - karton 905
Nevojice 1853 - karton 905
Sněžné 1826-1884 - karton 906
Němčičky 1853-1887 - karton 906
Nikolčice 1828-1887 - karton 906
Nížkovice 1825-1878 - karton 906
Nosislav 1827 - 1887 - karton 906
Horní Bory 1830-1886 - karton 906
Ochoz 1856-1880 - karton 906
Olešnice 1788-1839 - karton 906
Olešná 1853-1887 - karton 906
Olší 1853 - karton 906
Ostrov nad Oslavou 1873-1888 - karton 906
Palupín 1854-1882 - karton 906
Bavory 1828-1867 - karton 906
Pavlice 1793-1885 - karton 906
Velké Pavlovice 1825 - karton 906
Petrovice (okres Moravský Krumlov) 1855-1887 - karton 906
Petrovice (okres Blansko) 1853-1886 - karton 906
Pyšel 1853-1890 - karton 906
Pavlov 1822-1869 - karton 907
Boleradice 1858-1890 - karton 907
Popelín 1854-1878 - karton 907
Popice 1853-1873 - karton 907
Popovice 1839-1870 - karton 907
Prace 1886 - karton 907
Nový Přerov 1855-1864 - karton 907
Přibyslavice 1854 - karton 907
Přibice 1882-1890 - karton 907
Přítluky 1854-1855 - karton 907
Předín 1879-1890 - karton 907
Prosetín 1849-1867 - karton 907
Prušánky 1857-1888 - karton 907
Bulhary 1858-1868 - karton 907
Radkov 1842-1886 - karton 907
Radostín 1848-1854 - karton 907
Rakvice 1868-1881 - karton 907
Račice 1860-1887 - karton 907
Strachotice 1865 - karton 907
Rychtářov 1862 - karton 907
Červená Lhota 1878-1879 - karton 907
Rovečín 1827-1887 - karton 907
Rožná 1883-1887 - karton 907
Růžená 1856-1887 - karton 907
Řečkovice 1848 - karton 907
Řeznovice 1872 - karton 907
Žďár nad Sázavou 1875 - karton 908
Žebětín 1841-1886 - karton 908
Šakvice 1854-1878 - karton 908
Želetice 1879-1887 - karton 908
Šafov 1859-1887 - karton 908
Želešice 1852-1879 - karton 908
Štěpánov nad Svratkou 1827-1853 - karton 908
Štěpánov nad Svratkou (kooperátor) 1861 - karton 908
Horní Štěpánov 1873 - karton 908
Stařovice 1853-1887 - karton 908
Starovičky 1855-1886 - karton 908
Střížov (okres Jihlava) - 1854-1885 - karton 908
Střížov (okres Třebíč) 1854-1887 - karton 908
Vysoké Studnice 1853-1887 - karton 908
Sulíkov 1854-1887 - karton 908
Sulkovec 1828-1882 - karton 908
Svatoslav 1824-1876 - karton 908
Svratka 1879-1887 - karton 908
Dyjákovičky 1886-1890 - karton 908
Tišnov 1884-1886 - karton 908
Tišnov (kooperátor) 1883-1885 - karton 908
Těšetice 1853-1875 - karton 908
Strachotín 1839-1885 - karton 908
Třebíč, zámek 1824-1879 - karton 909
Trnava 1854-1884 - karton 909
Trnava (kooperátor) 1857-1864 - karton 909
Tvrdonice 1814-1888 - karton 909
Uhřínov 1857-1888 - karton 909
Bítov 1854-1871 - karton 909
Předklášteří u Tišnova 1853-1876 - karton 909
Vedrovice 1886 - karton 909
Pasohlávky 1886-1888 - karton 909
Únanov 1826-1864 - karton 909
Horní Věstonice 1826-1867 - karton 909
Vísky 1871-1878 - karton 909
Vladislav 1823-1879 - karton 909
Olbramkostel 1829-1871 - karton 909
Kostelec 1854-1863 - karton 909
Olšany, Kostelní Myslová 1854-1888 - karton 909
Vranov 1886 - karton 909
Žďárec 1848-1879 - karton 909
Žďárec (kooperátor) 1848-1879 - karton 909
Zhoř 1855-1885 - karton 909
Znojmo, sv. Mikuláš 1817, 1827 - karton 909
Slup 1825-1860 - karton 909

Žádosti o příspěvek z podporovacího fondu (viz i signatura D 365) 1872-1874 - karton 910

Žádosti o příspěvek z podporovacího fondu (viz i signatura D 365) 1876 - karton 911

Žádosti o příspěvek z náboženské matice 1891-1899 - karton 912

Žádosti o příspěvek z náboženské matice 1898-1914 (seřazeno dle far B-L) - karton 913

Žádosti o příspěvek z náboženské matice 1900-1914 (seřazeno dle far M-Ž) - karton 914

Válečný drahotní přídavek, protokoly o potřebnosti kněží, 1915-1918 - karton 915

Různá korespondence kongruální (přeplatky, dvojí plat, žádosti) 1915-1926 - karton 915

Různá korespondence kongruální (přeplatky, dvojí plat, žádosti) 1927-1949 - karton 916
3171
/
A 200
/
917

1831
Úřední hodiny zemské registratury
3172
/
A 201
/
917

1806-1832
Finanční správa hustopečského beneficia
3173
/
A 202
/
917

1835-1836
Povolování loretánských litanií a večerních pobožností
3174
/
A 203
/
917

1803
Dispens od ohlášek u osob, které všeobecně platí za sezdané
3175
/
A 205
/
917

1866-1906
Průvody s nejsvětější svátostí a její vystavování, přiložena zpráva Vídeňského spolku k uctívání svátosti za rok 1865-6
3176
/
A 207
/
917

1837-1841
Sběr housenek - normálie
3177
/
A 208
/
917

1805-1820
Volby opatů, proboštů a prelátů, normálie
3178
/
A 215
/
917

1866
Personálie civilní armádní intendantury
3179
/
A 216
/
917

1866
Anonym, prý z dělnické třídy, žádá o přeložení bohoslužeb na dobu po práci
3180
/
A 218
/
917

1867
Jana Ardeltová ze Seifenu, obec Jáchymov, žádá o zjištění úmrtí svého otce
3181
/
A 220
/
917

1867
Protest obce Korolup proti zamýšlenému sňatku Evy Apeltauerové s jejím čeledínem Janem Kabelkou
3182
/
A 222
/
917

1867-1873
Katolický výbor pro vystěhovalce v Německu. Péče o vystěhovalce, návrhy pro mezinárodní zákonodárství. Statuta spolku sv. Rafaela pro péči o vystěhovalce; spolek i v signatuře R 431
3183
/
A 224
/
917

1867
Žádost vojína Jana Aujeského z Malého Hradiska o povolení jeho sňatku s Františkou Žáčkovou
3184
/
A 229
/
917

1869
František Antl z Brna, propuštění z diecéze do Ameriky, při jeho primici rozdávány obrázky s husitským a slovanským textem
3185
/
A 231
/
917

1869-1903
Vilém Ambrož, katecheta v Brně
3186
/
A 233
/
917

1871
Anna Arndtová z Miroslavi protestuje proti sňatku Viléma Nowitzkého s Amálií Ostatkovou
3187
/
A 234
/
917

1871-1876
Starokatolíci (sňatky, křty atp.)
Alois Anton, exkomunikovaný kněz z Vídně, agituje ve Znojmě pro starokatolictví.
Civilní sňatek prof. Bendla ve Znojmě a reakce církve na to.
3188
/
A 235
/
917

1871-1943
Objednávky nové agendy
3189
/
A 237
/
917

1872-1905
Jan Auer, farář ve Strachotíně
3190
/
A 238
/
918

1872
Svěcení akciového cukrovaru ve Slavkově
3191
/
A 239
/
918

1872-1876
Kongregace posvátných obřadů povoluje svátek sv. Anežky pro moravské diecéze
3192
/
A 240
/
918

1873-1876
Katolické misie v centrální Africe
3193
/
A 241
/
918

1873-1916
František Augustin, děkan v Olbramovicích
3194
/
A 242
/
918

1875-1886
Odškodné za propinační právo ze statku Staré Hobzí
3195
/
A 243
/
918

1874-1904
Arnolec, kaple sv. Vendelína
3196
/
A 244
/
918

1875
Oznamování administrátorů nově obsazených inkorporovaných beneficií vládě
3197
/
A 245
/
918

1875
Svěcení praporu veteránského spolku v Archlebově
3198
/
A 248
/
918

1876
Svěcení veteránského praporu v Hustopečích
3199
/
A 249
/
918

1877
Tisková chyba v diecézním direktoriu, týkající se svátku Zvěstování Panny Marie (zda jde o svátek pro foro nebo pro choro)
3200
/
A 250
/
918

1877
Vyšetřování lidového zpěváka Karla Horna, který prý zpíval v Brně posměšně o zvycích církve.
Prodej proticírkevních obrazů u Josefa Schuberta.
3201
/
A 251
/
918

1877-1916
František Ambrož, kurát ústavu pro choromyslné v Brně
3202
/
A 252
/
918

1880-1913
Antonín Adamec, kanovník
3203
/
A 253
/
918

1884-1885
Uveřejnění provolání katolického spolku studentů vysokých škol vídeňských "Austria" v kurendě
3204
/
A 254
/
918

1886-1903
Úmrtí několika školských sester de Notre Dame ve Slavkově
3205
/
A 255
/
918

1889
Předpisy pro konkurzní řízení o architektonických a inženýrských pracích
3206
/
A 256
/
918

1889-1947
František Adamec, farář v Bystrci
3207
/
A 257
/
918

1891-1927
Josef Anderl, děkan ve Znojmě
3208
/
A 258
/
918

1893-1941
Otto Adámek, profesor náboženství ve Znojmě
3209
/
A 259
/
918

1912-1946
Jan Amstler z Mikulova, farář v Kadově
Karel Glaninger, farář v Klentnici
3210
/
A 260
/
918

1916-1935
František Augustin, administrátor ve Střížově, pak v Bohdalově
3211
/
A 261, A
/
919

1924-1946
Rudolf Albrecht, farář v Prosiměřicích 1924-1946
Alfons Adam, farář v Modřicích 1935-1946
3212
/
A 263
/
919

1937-1947
Alois Ambroz, kooperátor v Brně-Křenová
3213
/
A 264
/
919

1943-1949
František Adámek, farář v Českém Rudolci
3214
/
A 265
/
919

1942-1947
Antonín Adámek, kooperátor v Bučovicích
3215
/
A 266
/
919

1939-1949
Julius Apeltauer, kooperátor v Jaroslavicích
3216
/
A 267
/
919

1942
Petr Ažubalis, jáhen
3217
/
A 268
/
919

1935
Děkanský archiv pro Brno-město
3218
/
A 269
/
919

1846
Soupis nevhodných knih odevzdaných z farních knihoven kapitulnímu archivu
3219
/
B 1
/
920

1778-1789
Bernard Březovský, lokální kaplan ve Štěpánově
3220
/
B 2
/
920

1788-1862
Farní a kostelní stavby, normálie
3221
/
B 3
/
920

1778-1811
Prokop Boleslavský, farář v Moravanech
3222
/
B 4
/
920

1778
Sarkander Beránek, jáhen, zdravotní stav
3223
/
B 5
/
920

1778-1789
František Březina, farář v Lipolci
3224
/
B 6
/
920

1811
Josef Butal, duševně nemocný kněz u milosrdných bratří, pozůstalost
3225
/
B 7
/
920

1778-1779
Felix Borecký, beneficiát tuřanský
3226
/
B 8
/
920

1784-1789
František Bugl, farář u sv. Magdalény v Brně
3227
/
B 9
/
920-921

1782-1946
Mnišky u sv. Josefa, pak voršilky

karton 920:
Ordinářovy písemnosti I
A 6 fasc. a, č. 23, 28, 36, 49 (r. 1782)
b, č. 14, 16 (r. 1783)
c, č. 1-15, 20-23, 25-35, 37-40 (r. 1782-1786)
C fasc. c, č. 29 (r. 1786)
D fasc. D, č. 15 (r. 1782)
H 2 fasc. D, č. 63 (r. 1786)
K 2 fasc. J, č. 1-10 (r. 1776-1786)

karton 921:
Ordinářovy písemnosti II (nesignované nebo signované V 13; r. 1787-1804)
Písemnosti z klášterního archivu (r. 1827, 1829)
Písemnosti ze staré registratury (r. 1779-1791)
Písemnosti konzistorní (r. 1786-1841)
Písemnosti konzistorní (r. 1847-1946)
3228
/
B 10
/
922

1779
Prokop Burghard, farář v Hodonicích
3229
/
B 11
/
922

1779
František Bystřický, farář v Rokytnici
3230
/
B 12
/
922

1787
Jan Berger, kaplan ve Veverských Knínicích (sezdal neplatné manželství Jindřicha Heřmana s Alzbětou Paulovou)
3231
/
B 13
/
922

1783
Hřbitov v Dolních Borech
3232
/
B 14
/
922

1778-1854
Moravské Budějovice
3233
/
B 15
/
922

1806-1949
Brno, kostel u sv. Maří Magdalény (eucharistiánský klášter v Brně)
3234
/
B 16
/
922

1769-1780
Les Kozí vrch v Babicích
3235
/
B 17
/
922

1780-1945
Budišov
3236
/
B 18
/
923

1780
Alanus Bílanský, farář na Starém Brně
3237
/
B 19
/
923

1790-1791
Ondřej Bílanský, farář ve Žďáru, posvětil neplatné manželství
3238
/
B 20
/
923

1780-1862
Bobrůvka, filiální kostel
3239
/
B 21
/
923

1780-1784
Horní Bory, kostel filiální ke Křižanovu
3240
/
B 22
/
923

1780-1807
Ignác Bertram, farář v Urbanově
3241
/
B 23
/
923

1780-1790
Jiří Bayer, farář v Batelově
3242
/
B 24
/
923

1879
Stvrzenky faráře v Batelově na kostelní kapitály
3243
/
B 25
/
923-924

1781-1913
Bystřice nad Pernštejnem
3244
/
B 26
/
924

1781-1950
Velká Bíteš
3245
/
B 27
/
924

1781-1782
Guberniální dekret o bule Unigenitus
3246
/
B 28
/
924

1781-1787
Guberniální dekret o vyřazení buly Coenae a o zalepení míst v breviáři řádu sv. Augustina
3247
/
B 29
/
924

1781-1839
Opatřování brevířů, antifonářů a mešních knih. Nabídky k jejich vydání
3248
/
B 30
/
925

1781-1947
Batelov
3249
/
B 31
/
925

(1782)
Soupis rozličných odpustkových papežských bul a breví v brněnské diecézi (bylo jich 150)
3250
/
B 32
/
926

1781-1950
Horní Bobrová
3251
/
B 33
/
927

1781-1919
Dolní Bobrová
3252
/
B 34
/
927

1782-1862
Žádost o kooperátora do Bystřice nad Pernštejnem
3253
/
B 35
/
927

1771-1949
Březník
3254
/
B 36
/
927

1782
Vypuštění závadných míst v breviáři o svátku sv. Bennona
3255
/
B 37
/
927

1944
Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie (bývalý jezuitský kostel)
3256
/
B 39
/
927

1782-1800
Jan Böhm, farář u sv. Tomáše v Brně
3257
/
B 40
/
928

1783-1948
Biskupice
3258
/
B 41
/
928-929

1783-1948
Brno-Bystrc
kart. 928 - 1783-1890
kart. 929 - 1891-1948
3259
/
B 42
/
929

1783-1803
Felix Beran, farář ve Vrbovci
3260
/
B 43
/
929

1785-1922
Vincenc Beníško, farář v Jihlavě u sv. Ignáce
3261
/
B 44
/
929-930

1747-1874
Babice (d. Jaroměřice)
3262
/
B 45
/
930-931

1785-1929
Dolní Bojanovice
3263
/
B 46
/
931

1785-1816
František Borovička, kaplan v Bystrci
3264
/
B 47
/
931

1787-1829
Josef Beránek, kaplan v Mušově
3265
/
B 48
/
931-932

1784-1949
Brno-sv. Jakub
3266
/
B 49
/
932

1781-1825
Směrnice o bulách a o placetum regii. Soupisy bul a breví v diecézi. Také tisky.
3267
/
B 50
/
933

1786-1787
Šimon Burger žádá o prosiměřickou kooperaturu
3268
/
B 51
/
933-934

1785-1947
Brankovice
3269
/
B 52
/
934

1785-1949
Bohdalice
3270
/
B 53
/
935

1784-1949
Bohdalov
3271
/
B 54
/
936

1784-1950
Velké Bílovice
3272
/
B 55
/
936

1784-1949
Bořitov
3273
/
B 57
/
937

1784
Antonín Blaumüller, kooperátor ve Valtrovicích
3274
/
B 58
/
937

1784-1785
Valentin Berthold
3275
/
B 59
/
937-939

1718-1880,1881-1921,1921-1949
Bučovice
3276
/
B 60
/
939

1704-1946
Horní Bory
3277
/
B 61
/
940

1785-1806
Siardus Beran, bývalý premonstrát ze Zábrdovic, farář ve Křtinách
3278
/
B 62
/
940

1785-1791
Šebíř Beck, bývalý premonstrát z Louky, administrátor v Náměšti, pak minorita v Brně
3279
/
B 63
/
940

1785-1790
Jeroným Bernard, bývalý premonstrát z Louky, jurisdikovaný v Sedlci
3280
/
B 64
/
940

1784-1785
Jiří Budík, kaplan v Nevojicích
3281
/
B 65
/
940

1784-1812
Eustach Bayer, reformovaný františkán, lokální kaplan v Předíně
3282
/
B 66
/
940

1785-1789
Karel Bříškovský, kooperátor v Dubňanech
3283
/
B 67
/
940

1785-1948
Brno, sv. Janové
3284
/
B 68
/
940

1784-1822
Josef Boehm, farář v Řeznovicích
3285
/
B 70
/
940

1785
Jan Blumencron, příslušnost do diecéze
3286
/
B 71
/
940

1785-1788
Teodor Bílek, servita, kooperátor v Rožné
3287
/
B 72
/
940

1785
Rafael Brychta, františkán z Kroměříže, kooperátor v Kostelní Myslové
3288
/
B 73
/
941-943

1723-1949
Blansko

karton 941 - r. 1723-1917
karton 942 - pozemky, annuity, dávka z majetku apod. (r. 1919-1948)
povšechně (r. 1920-1943)
karton 943 - povšechně (r. 1940-1949)
3289
/
B 74
/
943

1785-1824
Jan Hermolaus Benda, reformovaný františkán, farář v Hodoníně
3290
/
B 75
/
943

1806
Rozšíření příliš malých farních a lokálních kostelů
3291
/
B 76
/
943

1786-1788
Pátrání po knihách z knihovny zábrdovických premonstrátů
3292
/
B 77
/
943

1789-1833
Jan Buček, farář v Brankovicích
3293
/
B 78
/
943

1787-1824
Timotej Bozar, františkán, farář v Olbramkostele
3294
/
B 79
/
943

1786-1822
Florián Bulíček, bývalý cisterciák, farář v Ořechově
3295
/
B 80
/
944

1786-1948
Bedřichov (děkanství Letovice)
3296
/
B 81
/
944

1898-1910
Osobní bezpečnost návštěvníků brněnských kostelů v případě požárů. Přiložen plakát městské rady z r. 1906.
3297
/
B 82
/
944

1739-1945
Perná
3298
/
B 83
/
945

1787-1947
Březí (okres Mikulov)
3299
/
B 84
/
945

1787
Povolení pobytu pro učitele mladého barona z Rodenu P. Josefa Battistiho z tridentské diecéze
3300
/
B 85
/
945

1790
Přikázání kooperátora do Hrádku místo Karla Bauera, jenž odešel
3301
/
B 86
/
945

1788-1793
František Baumeister, farář v Brně-Líšni
3302
/
B 87
/
945

1788-1811
Vavřinec Brychta, farář v Konici u Znojma
3303
/
B 88
/
945-946

1788-1949
Přímětice

karton 945 - r. 1935-1949
karton 946 - r. 1788-1935
3304
/
B 89
/
946

1788-1945
Březí
3305
/
B 90
/
946

1788
Povolení pobytu v diecézi pro Petra Benvenutiho
3306
/
B 91
/
946

1788-1945
Borkovany
3307
/
B 92
/
947

1789-1938
Horní Bojanovice
3308
/
B 93
/
947

1789
Karel Vojtěch Beer, bývalý servita z Veselí, přijetí do diecéze
3309
/
B 94
/
947

1789-1949
Brumovice
3310
/
B 95
/
948

1791
Pátrání po pobytu Josefa Blaženského
3311
/
B 96
/
948

1791-1827
Václav Battista, deficient v Telči
3312
/
B 97
/
948

1790-1949
Bradleny
3313
/
B 98
/
948

1786-1946
Bošovice
3314
/
B 99
/
948

1791-1865
Bratčice, kaple
3315
/
B 100
/
949

1786-1800
Josef Baumgartner, kooperátor v Brankovicích, bývalý farář v Pozořicích
3316
/
B 101
/
949

1800-1874
Bukov, filiální kostel
3317
/
B 102
/
949-950

1800-1950
Staré Brno

karton 949 - r. 1800-1921
karton 950 - r. 1923-1950
3318
/
B 103
/
950-953

1886-1950
Modlitby, procesí, pobožnosti (zvláště válečné) - karton 950, r. 1778-1834
Poutě - karton 950-953
Poutě
- karton 951 - r. 1886-1909, 1926-1928
- karton 952 - r. 1929-1936
- karton 953 - r. 1936-1950

karton 950 - vloženy tisky: Kezer, Křesťanské katolické učení o odpustcích, Hradec Králové, 1902 a Všeobecná pobožnost ... milostivého léta ... Brno, b. d.)
3319
/
B 104
/
953

1809
Francouzská okupace Moravy
3320
/
B 105
/
953

1802-1815
Barnabáš Bozar, kooperátor ve Vyškově
3321
/
B 106
/
953

1792-1802
Eustach Bayer, františkán, lokalní kaplan v Předíně
3322
/
B 107
/
953

1793-1796
Jiří Budík, kaplan v Nevojicích, odchod do diecéze olomoucké (Litovel)
3323
/
B 108
/
953

1778-1798
Donum gratuitum. Belli subsidium.
3324
/
B 109
/
953

1793-1810
Jiří Blond, augustinián poustevník, farář ve Vlasaticích, odchod do olomoucké diecéze
3325
/
B 110
/
954

1726-1949
Brno-sv. Michal
3326
/
B 111
/
955

1793
František Beigl, farář v Deblíně
3327
/
B 112
/
955

1794
Karel Baumann, farář v Pustiměři
3328
/
B 113
/
955

1794-1840
Jakub Böhm, děkan v Jemnici
3329
/
B 114
/
955-958

1794-1950
Benediktini Rajhrad:
léta 1794-1860 - karton 955
léta 1862-1910 - karton 956
léta 1911-1945 - karton 957
léta 1946-1950 - karton 958

Inventarizační operát kláštera 1936/1937 - karton 958
Tisky: Placidus Buchta: Rajhrad - karton 958
Brno 1894 - karton 958
Pokorný: Klášter Rajhrad. Brno 1925 - karton 958
Katalogy Rajhradu 1896, 1897, 1899, 1904 - karton 958
rakouské provincie benediktinů - karton 958
3330
/
B 115
/
958

1795
Ignác Beníško, farář v Medlově
3331
/
B 116
/
958

1785-1841
Václav Bartošek, farář v Božicích
3332
/
B 117
/
958

1795
Antonín Beinhauer, bývalý katecheta
3333
/
B 118
/
958

1795-1899
Bílkov, farní pozemky obročí dačického
3334
/
B 120
/
958

1768
Bochovice, kaple
3335
/
B 121
/
958

1796-1849
Výměna sena za louku u fary bobrovské
3336
/
B 122
/
958

1797-1814
František Brem, kaplan v Hustopečích
3337
/
B 123
/
958

1797-1801
Tomáš Bergmann, lokální kaplan v Horních Věstonicích
3338
/
B 124
/
958

1799
Jan Beránek, z Hradce Králové, polní kaplan
3339
/
B 125
/
958

1798
Žádost gubernia o zrušení postradatelné lokálie náhradou za nově zřízenou lokálii v Bernarticích (olomoucká diecéze)
3340
/
B 126
/
958

1798-1825
Antonín Brosch, farář ve Vážanech
3341
/
B 127
/
958

1798-1803
Mešní fundace Anny Berchtoldové (Perkthold) v zábrdovickém kostele
3342
/
B 128
/
958

1798
Patronátní právo nad farou v Bystřici nad Pernštejnem
3343
/
B 129
/
959

1831-1947
Brno, dómská kapitula a kuráti
3344
/
B 130
/
959

1799
Sňatek Jana z Blumencronu s poddanou chrlického panství bez vrchnostenského povolení
3345
/
B 131
/
959

1784-1874
Bořetice, filiální kostel
3346
/
B 133
/
959

1806-1807
Jakub Brukner, farář v Horních Dubňanech
3347
/
B 134
/
959

1800-1816
Václav Bambula z Bamburku, kapitulní kanovník
3348
/
B 135
/
959

1801-1804
Bedřich Boehm, křižovník, administrátor v Hodonicích
3349
/
B 136
/
959

1783-1943
Brno, ústav pro nevidomé (sv. Jan)
3350
/
B 137
/
960

1801-1806
Alois Berger, kooperátor v Troskotovicích, návrat do mateřské diecéze štrasburské
3351
/
B 138
/
960

1801
Jan Bönisch, tovaryš, žádal o sňatek v Komárově
3352
/
B 139
/
960

1759-1871
Bystřice nad Pernštejnem, kaple sv. Anny a sv. Vavřince
3353
/
B 140
/
960

1805-1863
František Berschinder, bývalý lokální kaplan ve Starém Petříně, deficient
3354
/
B 141
/
960

1803-1836
František Beneš, bývalý farář v Budišově
3355
/
B 142
/
960

1787-1803
Duchovní správa v brněnské donucovací pracovně
3356
/
B 143
/
960

1803-1828
Nařízení o bankocedulích a bankovkách
3357
/
B 144
/
960

1803-1911
Maria Markus hrabě de Bombelles, kněz, bývalý francouzský polní maršálek
3358
/
B 145
/
960

1806-1822
Karel Bulla, farář v Přibyslavicích
3359
/
B 146
/
960

1804-1809
Prokop Boleslavský, farář moravanský
3360
/
B 147
/
961

1804-1858
Karel Bayer, farář v Oslavanech
3361
/
B 148
/
961

1805-1832
Jan Bartelt, lokální kaplan v Bulharech
3362
/
B 149
/
961

1804-1817
Josef Bohunovský, kooperátor lanžhotský, odchod do vídeňské diecéze
3363
/
B 150
/
961

1804
Žádost Petra Borna, kuchaře u hr. Kinského ve Vídni, aby jeho žena Marianna, roz. Herbstová, nyní v Nové Říši, byla přinucena k návratu
3364
/
B 151
/
961

1804-1811
Jmenování hr. Petra Blümegena do zemských funkcí
3365
/
B 152
/
961

1805-1806
Odpor obce Brňan proti zrušení filiálního kostela a násilnosti při tom
3366
/
B 155
/
961

1805-1878
Přítluky
3367
/
B 156
/
961

1806
Zaslání opisu papežské buly o koadjutorství arcivévody Rudolfa v Olomouci
3368
/
B 157
/
961

1806-1810
Správa babické lokálie na místě faráře Schnircha
3369
/
B 158
/
961

1806-1946
Babice (d. Jedovnice)
3370
/
B 159
/
961

1806
Žádost Antonína Beytzera z Walzenu ve Slezsku o přijetí do diecéze (odešel nakonec do linecké diecéze)
3371
/
B 160
/
961

1805-1819
Perná, tamní správa a dotace
3372
/
B 161
/
961-962

1779-1946
Brno - alžbětinky:

karton 961 - 1779-1820
karton 962 - 1823-1946
3373
/
B 162
/
962

1806-1811
Jan Beichl, kaplan v Radiměři
3374
/
B 164
/
962

1806-1837
Josef Bartl, bývalý kaplan v Českém Rudolci, deficient
3375
/
B 165
/
962

1806
Žádost hraběte Ludvíka Braidy o pořízení opisu nápisu v dikasteriální hrobce, týkajícího se jeho předka Ludvíka Kazimíra, generála zemřelého v boji s Turky
3376
/
B 166
/
962

1806
Úmrtí Tadeáše Bauma, bývalého cisterciáka ze Žďáru
3377
/
B 167
/
963

1807-1842
Josef Bergmann, farář v Kamenici
3378
/
B 168
/
963

1807
Prodej farních pozemků v Bystrci
3379
/
B 169
/
963

1812-1854
František Bobrovský, farář v Opatově
3380
/
B 170
/
963

1807-1816
Josef Biber, administrátor v Cizkrajově, odchod do vídeňské diecéze
3381
/
B 171
/
963

1807-1847
Leopold Bořucký, farář ve Veverské Bítýšce (spor s vrchností ve Veveří o požitky)
3382
/
B 172
/
964

1807
Správa kaplanky v Březí
3383
/
B 173
/
964

1788-1826
Ustanovení kooperátora z náboženské matice v Dolních Dunajovicích
3384
/
B 174
/
964

1694-1947
Běhařovice
3385
/
B 175
/
964

1808-1948
Brno, katedrální kostel
3386
/
B 176
/
965

1808-1814
Blažej Bartoník, kooperátor v Kloboukách
3387
/
B 177
/
965

1809
Správa fary v Batelově
3388
/
B 178
/
965

1809-1868
Alois Babisch, farář v Lažánkách
3389
/
B 179
/
965

1809-1814
Jan Beneš, kooperátor v Bítově, odchod do diecéze Svatého Hypolita
3390
/
B 180
/
965

1810-1853
František Binko, čestný kanovník a farář v Podivíně (také prebendní plat olomouckému královskému kanovníkovi)
3391
/
B 181
/
965-966

1784-1948
Brno, sv. Tomáš
Podpory kostelnímu personálu, 1864-1920, karton 965
Fascikl přeřazený z B 56:
1784-1876, karton 965
1800-1948, karton 966
3392
/
B 182
/
966

1784-1786
Plánované přeložení borotinského kaplanství do Vanovic
3393
/
B 183
/
966

1789-1790
Žádost o kooperátora do Batelova
3394
/
B 185
/
966

1806
Žádost minoritského kvardiána Franka o zvýšení platu za katechetskou činnost na škole u sv. Jakuba v Brně
3395
/
B 186
/
966

1809-1810
Josef Bartoník, špilberský kaplan
3396
/
B 187
/
966

1781
Přijetí slibu dvou mnišek u sv. Anny
3397
/
B 188
/
966

1795-1796
Březí (okr. Mikulov), lokální kaplanství
3398
/
B 189
/
966

1784-1785
Zamítnutí žádosti o zřízení lokálního kaplanství v Bobrůvce
3399
/
B 190
/
966

1784-1866
Zřízení místa kooperátora ve Velkých Bílovicích
3400
/
B 191
/
967

1787-1788
Zřízení místa třetího kooperátora u sv. Magdaleny v Brně
3401
/
B 193
/
967

1789
Zamítnutí žádosti o ustanovení kooperátora do Bohdalic
3402
/
B 194
/
967

1785-1863
Zřízení kooperátorského místa v Bukovince
3403
/
B 196
/
967

1785
Zřízení kooperátorského místa v Budči
3404
/
B 197
/
967

1784-1785
Zamítnutí žádosti o ustanovení kooperátora do Bukova
3405
/
B 199
/
967

1784-1788
Zřízení kooperátorského místa v Horních Borech a v Březí
3406
/
B 200
/
967

1785-1799
Zřízení kaplanského místa v Bratčicích
3407
/
B 201
/
967

1784
Zřízení kaplanského místa v Bedřichově
3408
/
B 202
/
967

1797-1817
Zřízení kaplanského místa v Bošovicích
3409
/
B 203
/
967

1778-1824
Kaple v Hruškových Dvorech
3410
/
B 204
/
967

1717-1778
Zřízení fary v Budišovicích a kaplanství v Tasově
3411
/
B 205
/
967

1782
Lokální kaplanství v Březníku a Hartvíkovicích
3412
/
B 206
/
967

1800-1902
Lokální kaplanství a kaple v Beranově
3413
/
B 207
/
967

1666-1730
Akta far v Bohdalově a v Měříně
3414
/
B 208
/
967

1707,1744
Brno, kaple sv. Jana Kapistrána
3415
/
B 209
/
967

1726
Brno, kaple sv. Valentina
3416
/
B 210
/
967

1712
Brno, kaple na novém hřbitově
3417
/
B 211
/
968

1716, 1913
Brno, loreta
3418
/
B 212
/
968

1679
Brno, márnice u svatého Jakuba
3419
/
B 213
/
968

1748-1750
Brno, jezuitská kaple svatého Xavera na Švábské ulici
3420
/
B 214
/
968

1726-1731
Brno, kaple Mariataferl ve Vinohradech
3421
/
B 215
/
968

1744
Brno, kaple u semináře
3422
/
B 216
/
968

1654
Budějovičky (farnost Krasonice), kaple
3423
/
B 217
/
968

1667
Batelov, kaple
3424
/
B 218
/
968

1749
Budkov, kaple
3425
/
B 219
/
968

1715,1845-1949
Budeč
3426
/
B 220
/
968

1725-1726
Zřízení kaplanství: Moravské Budějovice
3427
/
B 221
/
968

1727-1745
Zřízení kaplanství: Bystrc a Komín
3428
/
B 222
/
969

1682-1700
Zřízení kaplanství: Běhařovice a Horní Kounice
3429
/
B 223
/
969

1723-1774
Zřízení kaplanství: Brno, město (třetí kaplan)
3430
/
B 224
/
970

1888-1949
Zřízení kaplanství: Brno, Křenová
plány a fotografie kaple ve starobinci a zaopatřovacím ústavu - sociální ústavy města Brna v Bohunicích
3431
/
B 225
/
970

1692-1764
Zřízení kaplanství: Bučovice
3432
/
B 226
/
970

1676-1778
Moravské Budějovice, kaple
3433
/
B 228
/
970

1919
Úprava péče o nalezence
3434
/
B 229
/
970

1810-1949
Vranovice
3435
/
B 230
/
970

1810-1813
Baltazar Bayer, farář v Tasově
3436
/
B 231
/
970

1810-1816
Augustin Beer, kooperátor v Českých Křídlovicích, odchod do diecéze svatého Hipolyta
3437
/
B 232
/
970

1810-1873
Jakub Beránek, farář ve Svratce
3438
/
B 233
/
971

1810-1840
Bohutice, zámecká kaple
3439
/
B 235
/
971

1810-1857
Michael Bedl, farář v Tasovicích
3440
/
B 236
/
971

1810-1811
Pokřtění Žida Šalamouna Broda z Dalečína
3441
/
B 237
/
971

1811-1816
Listina o zřízení fary v Perné
3442
/
B 238
/
971

1811
Josef Blümel z Předína žádá o přijetí do semináře
3443
/
B 241
/
971

1812-1847
Jan Binko, farář v Pavlově
3444
/
B 242
/
971

1828-1843
Stavební řád
3445
/
B 243
/
971

1823
Jan Blatný, farář v Budči, příspěvek z náboženské matice
3446
/
B 244
/
971

1827-1828
Obchodování haličských Židů s katolickými bohoslužebnými předměty (Beygel)
3447
/
B 245
/
971

1813
Marcelin Paigl, kooperátor v Petrovicích
3448
/
B 247
/
971

1814-1840
Josef Blažek, farář v Otnicích
3449
/
B 248
/
971

1814-1873,1939
Jan Borč, farář v Bulharech
3450
/
B 249
/
971

1814-1864
Jan Blatný, farář v Domamili
3451
/
B 250
/
972

1824-1874
Babice (d. Jedovnice)
3452
/
B 251
/
972

1820-1878
Vincenc Bystřický, farář v Petrovicích
3453
/
B 252
/
972

1814-1848
Antonín Beníšek, farář v Brtnici
3454
/
B 253
/
972

1815
Legalizace křestního listu Jana Branda, ševce z Brna
3455
/
B 254
/
972

1815
Ustanovení faráře u katedrálního kostela v Brně
3456
/
B 255
/
972

1782-1950
Budkov
3457
/
B 256
/
973

1777-1855
Prezentace budišovského kaplana
3458
/
B 257
/
973

1815-1828
Michal Bedl, lokál ve Strachoticích
3459
/
B 258
/
973

1816-1858
Karel Bláha, bývalý kooperátor v Újezdě (děkanství Židlochovice), deficient
3460
/
B 259
/
973

1816-1819
Antonín Bíleček, farář v Lanžhotě
3461
/
B 260
/
973

1816-1836
Bankocedule a bankovky
3462
/
B 261
/
973

1816-1866
Zpověď a bohoslužby pro gymnazisty v Brně
3463
/
B 262
/
973

1817
Brno, kaple svatého Václava na Vídeňské
3464
/
B 263
/
973

1819-1950
Bohuňov
3465
/
B 264
/
973

1816-1838
Štěpán Bayer, lokál ve Strachotíně
3466
/
B 265
/
973-974

1811-1950
Brno, svatá Magdalena - Křenová
1811-1880 kart. 973
1881-1950 kart. 974
3467
/
B 266
/
975

1819-1839
Ignác Borek, farář v Šardicích
3468
/
B 267
/
975

1816-1822
Martin Budišovský, kooperátor v Moravských Budějovicích
3469
/
B 268
/
975

1781-1863
Zákaz odnímání schválených biblí lidu. Proti šíření biblí zahraničními biblickými společnostmi. Šíření protikatolických knih tištěných v Lipsku
3470
/
B 269
/
975

1817
Penze pro Rosalii Bakalářovou po zemřelém manželovi, bývalém jezuitovi
3471
/
B 271
/
975

1818
Obsazení místa katechety na gymnáziu v Břežanech
3472
/
B 272
/
975

1823
Pátrání po knězi Františkovi Bratkovi
3473
/
B 273
/
975

1819-1845
Dr. Ignác Beck, farář v Oleksovicích a pak guberniální rada v Terstu (šetření o diecézních katalozích, jež si prý Beck přivlastnil)
3474
/
B 274
/
975

1818-1875
Antonín Brosser, kněz (spor s farníky v Horní Bobrové o desátek)
3475
/
B 275
/
975

1818-1879
Jan Bártl, farář v Krhově
3476
/
B 276
/
976-989

1825-1926
Farní a děkanské knihovny - triennální zprávy o nich, seznamy knih 1825-1860, u některých až do 1882
Podle děkanství:
Slavkov, Hustopeče (do 1844) - karton 976
Hustopeče (od 1845), Brno, Bučovice - karton 977
Bystřice, Dačice - karton 978
Hrádek nad Dyjí, Ivančice, Vranov nad Dyjí - karton 979
Jedovnice, Hodonín, Hostěradice - karton 980
Kuřim, Jevišovice, Jemnice - karton 981
Jaroměřice, Jihlava, Dolní Kounice, Podivín - karton 982
Klobouky, Letovice, Lomnice - karton 983
Velké Meziříčí, Modřice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě - karton 984
Mikulov, Rosice, Židlochovice, Želetava (do 1837) - karton 985
Želetava (od 1839), Telč, Třebíč, Olbramovice - karton 986
Měřín, Znojmo - karton 987

Negativní hlášení a prohlášení duchovních, že jejich vlastní knihy připadnou po jejich smrti farní nebo děkanské knihovně - karton 987-988

Spisy 1818-1891 - karton 989

Soupis starožitných knih, hudebnin a rukopisů (spisy) 1925-1926 - karton 989
3477
/
B 277
/
990

1818-1875
Karel Bücherle, farář v Hodoníně
3478
/
B 278
/
990

1786-1836
Brno, kaple Panny Marie Pomocné, patřící k faře u sv. Tomáše, na hřbitově na Velké Nové ulici
3479
/
B 279
/
990

1862
Avízo v neznámé věci od pokladny obchodních depozit
3480
/
B 281
/
990

1846-1919
Žádosti brněnských občanů a dělníků s podpisy (2.150 podpisů) o odpolední české bohoslužby
Menšinové bohoslužby
3481
/
B 282
/
990

1819
Žádost Matyáše Bürgmanna, voskaře v Hostěradicích, o zaplacení dodaných svíček
3482
/
B 283
/
990

1819-1836
Žádost farníků z Budče o kaplana
3483
/
B 284
/
990

1819
Přefaření Stránecké Zhoře, Malého Beranova a Hohlenwirtshausu (dosud do Luk)
3484
/
B 285
/
990

1815-1821
Babice, správa lokálie (d. Jaroměřice)
3485
/
B 286
/
990

1820, 1921-1924
Brno, Mariánský sloup na Velkém náměstí
3486
/
B 287
/
990

1820
Žádost olšanského děkana Jana Babora o povolení inzerátu na jeho dílo "Wohltätige Leitungen der göttlichen Vorsehnung"
3487
/
B 288
/
990

1820-1821
Vojtěch Bretschneider, kooperátor v Novém Veselí
3488
/
B 289
/
990

1820-1832
Antonín Břežanský, kooperátor v Běhařovicích, odešel do diecéze sv. Hypolit
3489
/
B 290
/
990

1820
Blansko, správa fary
3490
/
B 292
/
990

1821-1853
Jan Bekárek, farář v Šlapanicích
3491
/
B 293
/
991

1821-1822
Platnost manželství Františka a Josefy Baehrové z Rijeky
3492
/
B 294
/
991

1821
Doporučení v diecézi českého překladu Biographiae sanctorum, pořízeného Toldim a vydaného Gastlem
3493
/
B 295
/
991

1821
Budišov, správa fary
3494
/
B 296
/
991

1821
Horní Bobrová, kaple
3495
/
B 297
/
991

1821
Babice (děkanství Želetava), kostel
3496
/
B 299
/
991

1823
Jiří Blaheta, kooperátor v Doubravníku
3497
/
B 301
/
991

1823-1876
Matouš Beil, farář v Křetíně
3498
/
B 302
/
991

1824-1830
Bankoloretní obligace
3499
/
B 304
/
991

1825
Brněnský magistrát žádá o kongruovou fasi faráře v Deblíně
3500
/
B 306
/
991

1825-1855
Kašpar Bartoník, farář v Dražovicích
3501
/
B 307
/
991

1845-1848
Bochovice, kaple
3502
/
B 308
/
991

1824-1857
Jan Bittner, farář ze Zbraslavi
3503
/
B 309
/
992

1824-1860
Kašpar Buchalt, farář v Měníně
3504
/
B 312
/
992

1826
Haličské stipendium Jana Berskiho
3505
/
B 313
/
992

1826
Povolení k sňatku pro lékárníka v Košicích Františka Bláhu
3506
/
B 314
/
992

1826-1850
Filip Borovec, farář v Pouzdřanech
3507
/
B 315
/
992

1826-1866
Velká Bíteš, kostelní účty
3508
/
B 316
/
992

1826
Zákaz loterní hry zvané "biribis"
3509
/
B 317
/
992

1826
Zákaz půjčování žákům románů a zábavných knih z veřejných knihoven
3510
/
B 321
/
992

1827-1858
Jan Budínský, farář v Moutnicích
3511
/
B 322
/
992

1827-1857
Antonín Bayer, farář v Moravských Prusích
3512
/
B 323
/
992

1826-1949
Bohuslavice
3513
/
B 324
/
993

1828-1877
Karel Břoušek, kaplan v Moravských Budějovicích
3514
/
B 325
/
993

1828-1831
Jindřich Berger, kooperátor v Jaroslavicích
3515
/
B 326
/
993

1828-1850
Vincenc Bayer, farář v Lednici
3516
/
B 327
/
993

1828-1878
Vendelín Blažek, farář v Herálci
3517
/
B 328
/
993

1828-1875
Antonín Bank, farář v Horních Borech
3518
/
B 329
/
993

1828-1874
Štěpán Bischof, farář v Želešicích
3519
/
B 330
/
994

1838-1949
Benetice
3520
/
B 332
/
994

1830-1891
Valentin Bečvář, farář v Moravských Budějovicích
3521
/
B 333
/
994

1830
Prezident brixenské konzistoře von Bohuslaw zasílá tisky oslavující intronizaci biskupa Bernarda
3522
/
B 334
/
994

1829
Žádost obce Přítluk o kooperátora
3523
/
B 335
/
994

1829
Jmenování Josefa hraběte Bubny prezidentem moravsko-slezské apelace
3524
/
B 336
/
994

1829
Norbert Bernhart, bývalý kartuzián
3525
/
B 338
/
994

1830-1873
Jan Brettler, spirituál ve Valticích
3526
/
B 339
/
994

1831
Žádost vrchniho myslivce z Českého Rudolce Františka Bergera o dispens z postu
3527
/
B 340
/
994

1831-1833
Borkovany, správa fary
3528
/
B 341
/
994

1830-1860
Šimon Baar, kanovník
3529
/
B 342
/
994

1832-1907
Karel Braithut, farář ve Vážanech
3530
/
B 343
/
995

1831-1832
Ošetřovací výlohy za židovského konvertitu Matyáše Bradenského
3531
/
B 344
/
995

1832-1881
Ondřej Beigner, farář v Litobratřicích
3532
/
B 345
/
995

1820-1840
Brno, sv.Tomáš, třetí kooperátor
3533
/
B 346
/
995

1832-1879
František Brobeil, bývalý kooperátor v Osové Bítýšce
3534
/
B 349
/
996

1829-1830
Patronát nad bedřichovskou lokálií
3535
/
B 350
/
996

1834-1879
Jan Benedikt, farář ve Strachotíně
3536
/
B 351
/
996

1834-1896
Ignác Böhm, farář v Mušově
3537
/
B 354
/
996

1834
Odmítnutí mohelnského faráře sezdat Františka Bláhu a Rozálii Ráčilovou
3538
/
B 355
/
996

1835
Instrukce pro obvodní lékaře v Brně
3539
/
B 356
/
996

1835-1866
Jakub Brhel, farář ve Starovičkách
3540
/
B 358
/
996

1835-1867
Leopold Boria, rektor demeritního domu ve Vyškově
3541
/
B 359
/
996

1835-1860
Antonín Bisinger, kooperátor v Deblíně
3542
/
B 360
/
996

1835-1837
Předpisy o přijímání užitků z beneficií
3543
/
B 361
/
996

1835-1922
Brno, hřbitov na Nové ulici
3544
/
B 363
/
996

1836-1882
Brno, kalvárie na Františkově
3545
/
B 364
/
996

1839-1859
Antonín Buchta, farář ve Vlčnově (olomoucká diecéze)
3546
/
B 365
/
996

1836-1840
František Bednář, kooperátor v Kunštátě
3547
/
B 366
/
996

1837
Michal Blaschke, kanovník mikulovský
3548
/
B 367
/
996

1837-1878
František Bláha, probošt ve Staatz (vídeňská diecéze)
3549
/
B 369
/
997

1837,1885
Brno, vojenský kostel
3550
/
B 370
/
997

1837
Václav Bautlschmid, ředitel hlavní vzorné školy v Praze, čestný kanovník mikulovský, úmrtí
3551
/
B 371
/
997

1837-1885
Josef Bazalla, farář v Bohdalově
3552
/
B 373
/
997

1838-1843
Získání starších aktů brněnské diecéze z Olomouce na podnět Dr. Ignáce Becka
3553
/
B 376
/
997

1839
Jan Branowitzer ze solných dolů ve Věličce pátrá po svém bratrovi
3554
/
B 377
/
997

1839-1859
Vydávání nových bankovek
3555
/
B 379
/
997

1839
Přidělení batelovské farnosti telčskému děkanátu
3556
/
B 380
/
997

1839
Rozvod Karla a Veroniky Benemannových ze Strážnice
3557
/
B 382
/
997

1835-1846
Okrašlovací a očišťovací řád města Brna. Zřízení pomníku Františka I.
3558
/
B 385
/
997

1840-1841
Plán Jana Bergera, bývalého faráře dříve v Agendorfu v Uhrách, nyní u univerzitního kostela ve Vídni, na zřízení kanonikátu v Mikulově.
Přiložen tisk "Denkblätter der Wiederherstellung und Einweihungsfeyer der vormaligen Pauliner-Kirche in Wandorf. Oedenburg 1827.
3559
/
B 386
/
997

1840-1870
Felix Břečka, kooperátor v Jimramově
3560
/
B 387
/
997

1840-1874
Basilius Borek, farář v Bořitově
3561
/
B 388
/
997

1840-1857
Vydání bystřických farních knih a listin olomouckou konzistoří. Šetření zemského archivu o farních archivech.
3562
/
B 389
/
997

1840-1841
Zvýšení počtu nekatolíků v Brumovicích
3563
/
B 390
/
997

1841-1947
Robotárny v Brně a Jihlavě, obsahuje i robotárnu ve Znojmě
3564
/
B 391
/
998

1841-1842
Smlouva o reluici desátku v Bučovicích
3565
/
B 392
/
998

1841
Zrušení zákazu dovážet poutní obrázky
3566
/
B 395
/
998

1841
Brno, kaple Svátosti u sv. Tomáše
3567
/
B 398
/
998

1841-1846
Přezkoušení nároků Vincence Buntsche, obecního písaře ve Slavkově, na šlechtictví
3568
/
B 400
/
998

1842-1843
Obrazy svatých na mostech v Brně a v Olomouci
3569
/
B 401
/
998

1842-1893
Alois Böhm, farář v Řečkovicích
3570
/
B 402
/
998

1843-1844
Protest proti kořalečně ležící u hřbitova na Vídeňské v Brně
3571
/
B 405
/
998

1843
Hodnost a titul představených horních úřadů
3572
/
B 406
/
998

1861
Úprava farního obvodu v Březí (radostínský mlýn)
3573
/
B 407
/
998

1843-1856
Antonín Beneš, kooperátor v Kuřimi
3574
/
B 408
/
998

1843-1849
František Blažej, lokál v Topolanech
3575
/
B 409
/
998

1843-1889
Jan Bílý, farář v Dolních Loučkách
3576
/
B 412
/
998

1844,1891
Řád pro nájemné byty v Brně. Hlášení duchovních osob u policejního ředitelství v Brně
3577
/
B 413
/
998

1844-1849
Karel Budař, farář v Újezdě
3578
/
B 417
/
998

1844-1898
František Blattný, ratíškovický farář
3579
/
B 419
/
998

1845-1853
Josef Bartoš, kooperátor
3580
/
B 422
/
998

1845-1880
Josef Brabec, farář v Trstěnicích
3581
/
B 423
/
998

1802
Přídavek platu pro brněnské předměstské kooperátory
3582
/
B 422
/
998

Žádost brněnských měšťanů o odpolední české kázání
3583
/
B 425
/
998

1846
Brno, dětská nemocnice
3584
/
B 428
/
998

1878-1883
Bratrstva svatého růžence
3585
/
B 429
/
998

1846-1887
August Bartenstein, probošt v Mikulově
3586
/
B 432
/
998

1847
Vyhoření fary v Brankovicích
3587
/
B 434
/
998

1847
Duchovní péče o trestnici v Brně
3588
/
B 436
/
998

1847
Brno, Křenová, kaple sv. Trojice
3589
/
B 437
/
998

1848
Jmenování Leopolda Bezděka policejním ředitelem v Brně
3590
/
B 438
/
998

1848
Moravská stavovská akademie v Brně
3591
/
B 439
/
998

1848
Desátek fary Bystřice nad Pernštejnem ze vsi Dvořiště
3592
/
B 440
/
998

1848
Daň z příjmu
3593
/
B 442
/
998

1848
Svěcení praporu národní gardy v Moravských Budějovicích
3594
/
B 443
/
998

1848
Svěcení praporu národní gardy v Bystřici nad Pernštejnem
3595
/
B 444
/
999

1848-1884
Václav Blaczek, farář v Rakvicích
3596
/
B 445
/
999

1848-1849
Povozy a desátková pole babické fary (okres Moravské Budějovice)
3597
/
B 446
/
999

1849
Procesí na Boží Tělo u fary sv. Tomáše v Brně
3598
/
B 447
/

T. C.
3599
/
B 449
/
999

1849
Počet duchovenstva ve farnosti sv. Jakuba v Brně
3600
/
B 450
/
999

1849
Ustanovení stavební konkurence u škol a kostelů
3601
/
B 453
/
999

1850-1860
Správa města Brna
Provisorische Gemeinde-ordnung für die Landeshauptstadt Brünn (vloženy tisky)
3602
/
B 454
/
999

1850-1876
Vincenc Bystřický, farář v Petrovicích
3603
/
B 455
/
999

1851-1853
Brno, školní spolek sv. Vincence
3604
/
B 456
/
999

1851
Rozvodové řízení s Jakubem Bezděkem z Klobouk, protože tento vystoupil z církve
3605
/
B 457
/
999

1851,1861
Vydávání křestních, oddacích a úmrtních listů pro Bavorsko
3606
/
B 458
/
999

1851
Pátrání po pobytu Jana Brabce z Borové, jenž dědil
3607
/
B 459
/
999

1851-1943
Brno, záchytná stanice pro opuštěnou mládež. Spolek pro péči o tuto mládež
3608
/
B 460
/
999

1851-1852
Spolek svaté Ludmily v Brně. Ústav pro nezaměstnané ženy svaté Ludmily, statuta atd.
3609
/
B 461
/
999

1852-1890
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje
Výpisy z účtů, protokolů atd.
3610
/
B 462
/
1000

1852-1855
Zahrada fary u sv. Jakuba v Brně
3611
/
B 463
/
1000

1852
Žádost Jany Bassikové z Nových Sadů v Brně o dispens od předložení křestního listu
3612
/
B 464
/
1000

1853-1871
Antonín Bubeník, administrátor v Loděnicích
3613
/
B 464A
/
1000

1854
Přistoupení kněží ze slavkovského děkanátu ke spolku Zlatého čestného kříže
3614
/
B 465
/
1000

1852
Odstup farních polí bořitovských dráze
3615
/
B 466
/
1000

1852-1943
Karel Bisinger, bývalý farář v Pavlovicíh, deficient
3616
/
B 467
/
1000

1852-1877
Antonín Blažek, farář v Předíně
3617
/
B 468
/
1000-1001

1852-1869
Spolek sv. Bonifáce
Přiložena některá čísla Bonifazius-Blatt
3618
/
B 469
/
1001

1852
Osvětlení při slavnostních příležitostech
3619
/
B 470
/
1001

1852
Katolická výchova Bauguignona z Baumbergu
3620
/
B 471
/
1001

1852
Okno z evangelické školy vedoucí do zahrady alumnátu v Brně
3621
/
B 472
/
1001

1852
Povolení pobytu v Třešti pro Antonína Eduarda Böhma z budějovické diecéze
3622
/
B 475
/
1001

1853
Stavba mostu v Brně-Zábrdovicích
3623
/
B 476
/
1001

1853-1910
František Bystřický, kaplan v Telči
(Věnování domu na sirotčinec v Telči)
3624
/
B 477
/
1002

1854-1949
Milosrdné sestry v Brně sv. Vincence de Paula v Brně (societas Puellarum christ. caritatis)
(tisk "Statuten für die Verwaltung der Braun´schen Stiftung zu Obrowitz, Nr. 64 für arme, verwahrloste Mädchen)
Sirotčinec v Zábrdovicích, pak v Jundrově
3625
/
B 478
/
1002

1862-1877
Podpora pro faráře v Bedřichově
3626
/
B 479
/
1002

1854
Žádost bohdalovských farníků o konání mší
3627
/
B 480
/
1002

1854-1893
Ignác Berger, kanovník
3628
/
B 481
/
1002

1854
Filiálky bank
3629
/
B 482
/
1002

1855-1856
Žádost Adolfa Bureše z Dalmácie ve věci křestních listů Jiřího Watzka
3630
/
B 483
/
1002

1855
Rozlišení stejně znějících okresních úřadů (Klobouky, Bystřice)
3631
/
B 485
/
1002

1855
Svěcení obrazu pro boračskou kapli
3632
/
B 486
/
1002

1856-1857
Péče o stavební památky
3633
/
B 488
/
1002

1856
Manželky účtujících úředníků
3634
/
B 490
/
1002

1856
Pohřební spolek u sv. Jana v Brně
3635
/
B 491
/
1002

1857
Povýšení babické lokálie na faru
3636
/
B 492
/
1002

1857
Povýšení bohdalické lokálie na faru
3637
/
B 494
/
1002

1857
Žádost farníků ve Velkých Bílovicích o druhého kooperátora
3638
/
B 495
/
1002

1857
Odpírání pohřbů na katolických hřbitovech
3639
/
B 496
/
1002

1857
Výkaz nových beneficií utvořených ze starých
3640
/
B 497
/
1002

1857
Báňovice, kaple
3641
/
B 498
/
1002

1857-1917
Budíškovice, zámecká kaple
3642
/
B 499
/
1002

1858-1859
Úmrtní listy bádenských poddaných
3643
/
B 502
/
1002

1858
Konání mší na podporu bosenských biskupů a lidu
3644
/
B 503
/
1002

1858
Žádost Antonína Březovského, vězeňského dozorce v Brně, o dispens od předložení křestního listu
3645
/
B 504
/
1002

1858
Konkubinát Martina Blatného s Annou Svobodovou v babické kurácii (d. Jedovnice)
3646
/
B 505
/
1002

1858-1909
Jan Brabenec, děkan v Brtnici
3647
/
B 506
/
1002

1858
Povýšení lokálie ve Březí na faru
3648
/
B 508
/
1002

1858
Povýšení benetické lokálie na faru
3649
/
B 509
/
1002

1859
Žádost Marie Brázdové o dispens od křestního listu
3650
/
B 512
/
1002

1859-1862
Povýšení lokálie v Březníku na faru
3651
/
B 514
/
1002

1859-1860
Povýšení lokálie v Horních Bojanovicích na faru
3652
/
B 515
/
1002

1859-1866
Jan Barták, kooperátor v Bystrci
3653
/
B 516
/
1002

1859
Žádost dvorního knihkupce Viléma Baumüllera o zaslání knih
3654
/
B 518
/
1002

1859
Úmrtí nekatoličky Aloisie Breitkreuzové v Louce
3655
/
B 522
/
1002

1860
Sňatek Maxe Brunnera a Marie Němcové z Nových Sadů
3656
/
B 525
/
1003

1860-1861
Používání kostelní věže a zvonů v Bošovicích od nekatolíků
3656
/
B 529
/
1003

1860-1898
Hrušky, kaple
3657
/
B 533
/
1003

1860-1896
Jan Buchall, farář v Tišnově
3658
/
B 534
/
1003

1860-1861
Povýšení bohuslavické lokálie na faru
3659
/
B 536
/
1003

1864-1873
Dotační pole biskupické fary
3660
/
B 537
/
1003

1860
Povýšení lokálie v Březí (okr. Mikulov) na faru
3661
/
B 538
/
1003

1861
Přeložení místností okresního úřadu na Starém Brně
3662
/
B 541
/
1003

1861-1866
Statky Bohutice a Maršovice, výmaz práv studijního fondu
3663
/
B 542
/
1003

1861
Přifaření Báboveckého mlýna do Hlubokých Mašůvek
3664
/
B 545
/
1003

1861
Povolení konat mše pro Bedřicha Bianchiho, z trbižské diecéze
3665
/
B 553
/
1003

1861-1923
Josef Burian, farář v Měníně
3666
/
B 561
/
1003

1791
Patronátní právo nad Biskupicemi vráceno olomouckému arcibiskupovi
3667
/
B 562
/
1003

1862
Boňov, kaple
3668
/
B 567
/
1003

1862-1899
Leopold Blümel, farář v Miroslavi
3669
/
B 569
/
1003

1862
Sňatek Františka Bodenského s Veronikou Čechovou z Plenkovic
3670
/
B 575
/
1003

1863-1864
Boskovice, nadace pro chudé
3671
/
B 580
/
1003

1825-1869
Pohledávky náboženské matice na panství Louce
3672
/
B 581
/
1003

1805
Milosrdní bratři schopni dědění
3673
/
B 583
/
1003

1863-1905
Bukovina, kostel filiální ke Křtinám (mnoho socialistů)
3674
/
B 584
/
1003

1868-1949
Jednoty katolických tovaryšů
3675
/
B 586
/
1003

1868-1916
Karel Beránek, kanovník
3676
/
B 587
/
1004

1813-1949
Brno, porodnice, ústav choromyslných
3677
/
B 588
/
1004

1865-1900
Karel Bobrovský, farář v Heřmanově
3678
/
B 594
/
1004

1864
Poplatky na hřbitově v Boskovicích
3679
/
B 596
/
1004

1801
Postup při nalezení zakázaných knih v pozůstalostech
3680
/
B 598
/
1004

1792-1806
Ustanovení kooperátora v Budči
3681
/
B 599
/
1004

1792-1793
Opatření proti žebrotě
3682
/
B 600
/
1004

1796-1862
Velká Bíteš, zvony, kostelní náčiní a kapitály
3683
/
B 603
/
1004

1831
Založení ústavu milosrdných sester ve Vídni
3684
/
B 604
/
1004

1864
Babice (okres Rosice), posvěcení kostelíka
3685
/
B 605
/
1004

1836
Žádost Bohuslavických o jiné rozvržení mší v Nové Říši
3686
/
B 606
/
1004

1830
Josefa Růženicová z Brna pověřena dolnokounickým děkanem odnášet poštu z konzistoře
3687
/
B 608
/
1004

1795
Přefaření dvora Prechov z Podivína do Velkých Bílovic
3688
/
B 609
/
1004

1859-1864
Sloužení mší ve prospěch bulharské misie
3689
/
B 611
/
1004

1864
Povoz pro kněze ke kapli v Braníškově
3690
/
B 612
/
1004

1864-1949
Kongregace Karla Boromejského, milosrdné sestry III. řádu svatého Františka (též na Moravci) (Congregatio sororum Misericordiae s. Caroli Boromaei)
3691
/
B 613
/
1005

1825-1826
Žádost dolnobojanovického kaplana Bernarda Stehna o remuneraci
3692
/
B 614
/
1005

1825
Patronátní právo starobrněnské vrchnosti nad Bystrcí a Medlovem
3693
/
B 615
/
1005

1805-1837
Doručování okružních vyhlášek o konkurzech na uprázdněná místa
3694
/
B 616
/
1005

1864-1872
Ignác Bezstarosti, farář v Dukovanech
3695
/
B 617
/
1005

1864
Josef Bazala, vysloužilý voják v Kojeticích, chce se oženit s Haličankou řeckokatolického ritu
3696
/
B 618
/
1005

1864-1927
František Beránek, farář v Tikovicích
3697
/
B 619
/
1005

1831
Obsazení uprázdněných míst je možné teprve po uprázdnění platu
3698
/
B 621
/
1005

1773-1918
Pohřbívací norma, také hřbitovy a hrobky (i Židé)
3699
/
B 623
/
1005

1864-1865
Louka, výmaz sklepa a lisovny
3700
/
B 624
/
1005

1864
Zpráva spolku sv. Bonifáce ve Vídni (tisk)
3701
/
B 625
/
1005

1864
Ustanovení kooperátora do Velké Bíteše
3702
/
B 626
/
1005-1006

1667-1949
Boskovice

karton 1005 - 1667-1913
karton 1006 - 1913-1949
3703
/
B 627
/
1006

1791
Rozhodnutí dvora o stížnostech a právech biskupských
3704
/
B 628
/
1006

1799
Klérus nemá při obsazování biskupství prosazovat svou osobu
3705
/
B 629
/
1006

1779-1835
Odepření pohřbu církevně potrestaným
3706
/
B 633
/
1006

1865
Jakub Bedlivý, dělník z Králova Pole, ztratil peníze u popelínského faráře Chalupského
3707
/
B 639
/
1006

1865
Josef Beránek, farář v Krumvíři
3708
/
B 645
/
1006

1865-1924
Hranice brněnských farních obvodů (přiložena Doležalova mapa Brna z r. 1858 a plán zahrádek spolku Wohnungsgenossenschaft des Brünner
Beamtenheims) samotná mapa z r. 194(2), přiložena zvlášť
3709
/
B 647
/
1006

1865
Posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého v kapli v Bojanovicích u Jevišovic
3710
/
B 652
/
1006

1786-1893
Bílkov, zřízení kaplanství a fary, filiální kostel
3711
/
B 654
/
1006

1866-1876
Borotice, kaple
3712
/
B 661
/
1007

1866-1949
Bohutice (pokus zřídit jihomoravské Lurdy)
3713
/
B 662
/
1008

1867
Povolení českých gymnázií v Brně a v Olomouci
3714
/
B 665
/
1008

1867
Konkubinát Žofie Blechové z Brna
3715
/
B 677
/
1008

1867-1870
Úmrtní listy posílané belgickým úřadům
3716
/
B 683
/
1008

1868
Jmenování fracouzského konzula v Brně
3717
/
B 684
/
1008

1867
Rozšíření katolické dívčí školy v Bílsku
3718
/
B 687
/
1008

1868
Dispens z předepsaného věku, sňatek Alexandra Brosiga, železničáře z Brna
3719
/
B 689
/
1008-1009

1868-1914
Výkazy o bratrstvech a spolcích. Výkazy o kanonicky zřízených duchovních spolcích a bratrstvech pro Catalogus cleri (přiložen tisk: "Leoni XIII jubilanti confraternitates ac pise uniones dioeceseos brunensis in Moravia") - 1893-1894, karton 1008

Výkazy o katolických spolcích v jednotlivých farnostech - 1908, 1912, karton 1009

Korespondence o povolování spolků - 1868-1878, 1914, karton 1009
3720
/
B 691
/
1010

1940-1949
Brno, fara u sv. Augustina
3721
/
B 696
/
1010

1868-1925
Jakub Bartoš, farář u sv. Magdaleny v Brně
3722
/
B 699
/
1010

1840-1950
Bořetice
3723
/
B 700
/
1010

1868-1869
Žádost vyšší dívčí školy v Brně o přidělení kostela k bohoslužbám
3724
/
B 703
/
1010

1868-1948
Bratčice
3725
/
B 704
/
1010

1869-1870
Pobyt františkánek na zámku v Příměticích a jejich učitelská působnost
3726
/
B 707
/
1010

1869
Apolonie Bainková, pátrání po nemanželských dětech
3727
/
B 708
/
1010

1869
Sňatek Teodora Bublíka z Kamenice, řeckého katolíka
3728
/
B 711
/
1010

1869-1900
Antonín Brabenec, farář ve Velkém Meziříčí
3729
/
B 712
/
1010

1855-1869
Stížnosti proti rozvodu Alžběty Bohové z Miroslavi
3730
/
B 713
/
1010

1869
Loterie svršků pořádaná spolkem arcivévodkyně Gisely v Bukovině
3731
/
B 714
/
1010

1868-1870
Jednání o opravě nemanželského původu Josefy Křížové, správně Beranovské z Heraltic
3732
/
B 715
/
1010

1870
Výmaz zástavního práva Ignáce Bürgermeistera ze Šatova
3733
/
B 716
/
1010

1870-1903
Tomáš Beránek, děkan v Lednici
3734
/
B 717
/
1011

1870-1873
Karel Berka, farář v Litohoři
3735
/
B 720
/
1011

1870-1900
Karel Bačák, farář v Třešti
3736
/
B 721
/
1011

1870-1908
Karel Beer, farář v Podivíně
3737
/
B 722
/
1011

1871-1948
Dcery Božské lásky neboli Mariánky (Ústav pro chudobné dívky v Brně, jeho statuta. Perná)
3738
/
B 723
/
1011

1871-1872
Založení politického katolického mužského spolku ve Znojmě a v Louce a snahy o jeho udržení
3739
/
B 724
/
1011

1871
Úmrtí Martina Baiera, administrátora v Jihlavě
3740
/
B 725
/
1011

1871-1923
Leopold Brychta, polní superior
3741
/
B 726
/
1011

1871-1875
Velká Bíteš, nedostatečné vydržování kooperátora
3742
/
B 728
/
1011

1871-1905
Bohunice, kaple
3743
/
B 729
/
1011

1871
Používání dominikánského kostela německým reálným gymnáziem v Brně
3744
/
B 731
/
1011

1871-1872
Protokoly porad učitelstva o učebnicích a látce náboženství na obecných školách
3745
/
B 732
/
1011

1724-1946
Benešov
3746
/
B 734
/
1011

1871,1885
Katolický mužský spolek v Brně proměněn v politický "Katholischpatriotisches Casino"
3747
/
B 735
/
1011

1884-1885
Zřízení kaple v českém učitelském ústavu v Brně
3748
/
B 736
/
1011

1872-1916
Antonín Bábek, farář v Křetíně
3749
/
B 737
/
1012

1871-1920
Duchovní správa trestnice v Brně
3750
/
B 739
/
1012

1871
Statek Budeč, prohlášení o odškodném za propinaci
3751
/
B 741
/
1012

1872
Spolek panen svaté Filomeny v Brně
3752
/
B 742
/
1012

1878-1886
Boromejky, Hrušovany
3753
/
B 744
/
1012

1872
Žádost mužského pěveckého sboru v Brně o povolení představení
3754
/
B 745
/
1012

1872
Použitelnost biblických obrazů při vyučování
3755
/
B 746
/
1012

1872
Založení spolku pannen katolických v Bystrci
3756
/
B 747
/
1012

1872
Majitelé statku Blažovice, propinační odškodnění
3757
/
B 748
/
1012

1872
Svěcení veteránského praporu v Blansku
3758
/
B 749
/
1012

1872
Vysvěcení cukrovaru ve Vranovicích
3759
/
B 750
/
1012

1872-1930
Karel Bezstarosti, farář v Bohuticích
3760
/
B 753
/
1012

1872
Žádost Antonína Böndla z Náměště o povolení sňatku na Tři krále
3761
/
B 754
/
1012

1872-1873
Parcelace některých částí statku Rožínka a Bystřice
3762
/
B 755
/
1012

1873
Ohlášky sňatku Teodora šlechtice Bauera z Vídně, majitele cukrovaru v Brně-Králově Poli
3763
/
B 756
/
1012

1873
Brno, svěcení praporu řemeslnické besedy Svatopluk
3764
/
B 757
/
1012

1894-1897
Pozemkové řízení v obci Rozkoš (Boskosch) na panství Hostimi a Boskovštejně
3765
/
B 759
/
1012

1873
Brno, svěcení praporu veteránského spolku
3766
/
B 760
/
1012

1873,1893
Budkovice, kaple
3767
/
B 761
/
1012

1873
Borová, nově zřízená škola
3768
/
B 762
/
1012

1873-1894
František Blažek, kooperátor v Tvrdonicích
3769
/
B 763
/
1012

1873
Bezbřemenný odpis pozemků statku Louka u Znojma
3770
/
B 764
/
1012

1873-1920
František Březina, farář v Hrušovanech
3771
/
B 765
/
1012

1873
Bohdalov, žádost o kaplana
3772
/
B 767
/
1012

1874
Buková, odměna za vyučování náboženství, šetření o činnosti protivanského faráře
3773
/
B 770
/
1012

1874
Propinační odškodnění statku Blažovice
3774
/
B 771
/
1012

1874
Propuštění ze semináře vojína Jiřího Bednaříka
3775
/
B 773
/
1012

1874
Pokyny pro sňatek Hildegardy Bezděkové s Apollinářem Rosenauem z Berlína
3776
/
B 775
/
1012

1874-1886
Brno, vyučování katolických žáků v protestantské škole náboženství
3777
/
B 776
/
1012

1874
Biskupové jsou povinni své výnosy, nařízení, instrukce a pastýřské listy sdělovat politické správě
3778
/
B 777
/
1012

1874-1902
Konrád Blaschke, farář ve Fryšavě
3779
/
B 778
/
1013

1874-1932
Karel Breit, farář v Tasovicích
3780
/
B 779
/
1013

1874
Pokyny pro sňatek Arnošta Buttera a Marie Slavíkové z Tikovic
3781
/
B 780
/
1013

1874
Brno, zřízení chlapecké měšťanské školy
3782
/
B 781
/
1013

1874
Borová, svěcení školy
3783
/
B 782
/
1013

1874
Brno, zamítnutí žádosti "Comité der Schafwollindustriellen" o úlevy z nedělí a svátků, která byla odůvodňována bídou dělnictva
3784
/
B 783
/
1013

1875
Zaslání příspěvků na katolické účely od Ignáce Burkarta, tiskaře v Brně
3785
/
B 787
/
1013

1875
Bohuňov, filiální bratrstvo sv. Barbory
3786
/
B 788
/
1013

1875
Bačice, svěcení nově restaurované kaple
3787
/
B 789
/
1013

1875
Buková (d. Třešť), svěcení nové školy
3788
/
B 792
/
1013

1875
Brno, zpověď studentů
3789
/
B 794
/
1013

1876
Tisk "De sancti Bernardini Sienensis Operibus"
3790
/
B 796
/
1013

1876
Boskovice, svěcení veteránského praporu
3791
/
B 799
/
1013

1876-1912
Augustin Brzobohatý, farář v Doubravníku
3792
/
B 801
/
1013

1876
Březí, svěcení školy
3793
/
B 804
/
1013

1877
Vystavení duplikátu ustanovovacího dekretu Filipa Brunnera, učitele v Ober Döblingu
3794
/
B 805
/
1013

1877
Úmrtí alumna Jana Bambuly ze Stáje
3795
/
B 808
/
1013

1877
Příspěvek z náboženské matice na stavby
3796
/
B 813
/
1013

1878-1909
Václav Bezděk, farář v Obyčtově
3797
/
B 814
/
1013

1879-1904
Vilém Böhm, kurát v zaopatřovně v Brně
3798
/
B 816
/
1013

1879-1932
Pavel Blažek, farář v Drásově
3799
/
B 817
/
1013

1880
Manželské hádky Antonína Boudy, pololáníka ve Vescích
3800
/
B 818
/
1013

1880
Hugo Blaška, sloupský sakristián, úmrtí
3801
/
B 819
/
1013

1881-1913
Karel Břeský, farář v Kunštátě
3802
/
B 820
/
1013

1881-1887
Uznání sňatku bývalého kapucína Adolfa Brancovského a Boženy Zeibertové, provedeného nekatolickým duchovním
3803
/
B 821
/
1013

1881-1925
Jan Bádal, farář ve Velké Bíteši
3804
/
B 822
/
1013

1881-1936
Jan Bačák, farář ve Starovičkách
3805
/
B 823
/
1013

1882-1936
František Benda, farář v Jevišovce
3806
/
B 824
/
1013

1883
Bohušice, svěcení křížů a obrazů v kapli
3807
/
B 825
/
1014

1931-1949
Sestry sv. Kříže (Cong. Sor. III. ord. s. Francisci Ingenbohl), připojen katalog celého řádu 1937, 1939
3808
/
B 827
/
1014

1884-1917
Antonín Bártek, farář ve Starém Hobzí
3809
/
B 828
/
1014

1883-1884
Zamýšlený sňatek Olgy von Brzeskowske, herečky z Ruska
3810
/
B 829
/
1014

1884
Brno, oprava sloupu sv. Trojice na Zelném trhu
3811
/
B 830
/
1014

1878-1906
Boskovice, vyučování náboženství katolickému v německé židovské škole (doklad germanizace!)
3812
/
B 831
/
1014

1884-1926
Jan Bílý, farář v Plané u Mariánských Lázní
3813
/
B 832
/
1014

1884-1893
Jan Bébar, kooperátor ve Stonařově
3814
/
B 833
/
1014

1884-1935
Jan Bakalář, katecheta ve Valticích
3815
/
B 834
/
1015

1883
Brno, návrhy městské rady na změnu volebního pořádku do zemského sněmu
3816
/
B 836
/
1015

1884
Brno, výstava církevních paramentů a náčiní, pořádaná průmyslovým muzeem
3817
/
B 837
/
1015

1885-1886
Brno, bohoslužby a místo katechety pro dívčí měšťanské školy v Brně
3818
/
B 838
/
1015

1881
Brťoví, svěcení kaple
3819
/
B 839
/
1015

1884-1918
Karel Brázda, farář v Popicích u Hustopečí
3820
/
B 840
/
1015

1885
Bučovice, vyučování náboženství ve škole německého Schulvereinu
3821
/
B 841
/
1015

1885-1888
Karel Beck, farář v Novosedlech
3822
/
B 842
/
1015

1885-1936
Brno-Kamenný Mlýn, kaple sv. Antonína (Vincentky v Jundrově)
3823
/
B 843
/
1015

1885-1912
Alois Brychta, farář v Louce u Znojma
3824
/
B 844
/
1015

1885-1931
Jan Babor, farář v Heralticích
3825
/
B 845
/
1015

1898-1902
Lukáš Brenza, kněz deficient v Telči
3826
/
B 846
/
1015

1886
Pátrání po pobytu Františka Brauna z Brna
3827
/
B 847
/
1015

1886
Brno, bohoslužby ve vyšší reálce
3828
/
B 848
/
1015

1887-1920
Tomáš Bláha, kazatel ve Vídni, jednatel tamní Jednoty sv. Metoděje
3829
/
B 849
/
1015

1886
Personální opatření biskupova po generální vizitaci
3830
/
B 850
/
1015-1016

1922-1947
Kongregace sester III. řádu sv. Františka (Brno-Sirotčí)

1853-1920 - karton 1015
1922-1947 - karton 1016
3831
/
B 852
/
1016

1887-1941
Fantišek Bayer, farář v Nížkovicích
3832
/
B 853
/
1016

1887-1911
Ignát Brach, farář v Neslovicích
3833
/
B 854
/
1016

1887
Přízřenice, vyrovnání obligace
3834
/
B 855
/
1016

1886
Dotaz ministerstva kultu a vyučování na mapy a literaturu o diecézi
3835
/
B 856
/
1016

1890-1935
Josef Buchta, farář v Pyšeli
3836
/
B 857
/
1016

1888-1938
Karel Burk, farář v Sokolnicích
3837
/
B 859
/
1017

1888,1893
Brno, varhanická škola
3838
/
B 860
/
1017

1890
Brno, korepetiční škola u sv. Jakuba
3839
/
B 861
/
1017

1889
Vysvědčení o Vojtěchovi Bittnerovi, knězi korrigentovi
3840
/
B 862
/
1017

1889-1929
František Bulla, profesor teologie
3841
/
B 863
/
1017

1889-1893
Tomáš Babica, kooperátor ve Žďáru-zámku
3842
/
B 864
/
1017

1889-1891
Adolf Bednář, kooperátor v Boskovicích
3843
/
B 865
/
1017

1889-1932
Cyril Bilík, kaplan v Moravských Budějovicích
3844
/
B 866
/
1017

1890
Bačkovice, stavba kaple
3845
/
B 868
/
1017

1890
Koloman Bělopoloczky, jmenován apoštolským polním vikářem
3846
/
B 869
/
1017

1885
Vysvědčení o pobytu v Brně Antonie Bajoniové z Brescie
3847
/
B 871
/
1017

1890
Budkov, bezzávadné zcizení pozemků
3848
/
B 872
/
1017

1890
Bučovice, bezzávadné zcizení pozemků
3849
/
B 873
/
1017

1890-1917
Antonín Bárta, farář v Benešově
3850
/
B 874
/
1017

1891-1934
Jan Beránek, farář v Moravanech
3851
/
B 875
/
1017

1892-1944
František Bubílek, farář v Bystřici pod Hostýnem
3852
/
B 876
/
1017

1891-1920
Dekrety o jmenování biskupským radou
3853
/
B 877
/
1017

1891-1949
Alois Bláha, farář v Jinošově
3854
/
B 878
/
1017

1891-1913
František Bláha, farář v Rožné
3855
/
B 879
/
1017

1981-1948
Stanislav Benda, farář v Lukově
3856
/
B 880
/
1017

1891-1940
Rudolf Bezděk, farář ve Vyskytné
3857
/
B 881
/
1018

1891-1939
Matěj Broža, bývalý kooperátor v Kunštátě, deficient
3858
/
B 883
/
1018

1892-1930
Jan Baštář, farář ve Vranově
3859
/
B 884
/
1018

1892-1928
František Bravenec, farář v Čejči
3860
/
B 885
/
1018

1892-1931
Filip Buchta, farář v Divákách
3861
/
B 886
/
1018

1893-1945
Alois Bambula, farář v Třeběticích
3862
/
B 887
/
1018

1894-1949
Alfréd Brychta, katecheta
3863
/
B 888
/
1018

1893-1919
Antonín Brychta, kaplan v Tuřanech
3864
/
B 889
/
1018

1893-1937
František Bruzl, farář v Jaroslavicích
3865
/
B 890
/
1019

1893-1932
Vincenc Bureš, farář v Křtinách
3866
/
B 891
/
1019

1894-1914
Bedřich Beschliessner, farář v Oberstinkenbrunnu v Dolním Rakousku
3867
/
B 892
/
1019

1895-1918
František Barouš, farář v Žeroticích
3868
/
B 893
/
1019

1895-1937
Emanuel Bischov, farář v Pavlově
3869
/
B 894
/
1019

1895-1928
Josef Blažek, farář v Podolí
3870
/
B 895
/
1019

1896-1940
Josef Bacher, katecheta v Jihlavě
3871
/
B 896
/
1019

1896-1940
Tomáš Ballon, kněz v Opavě
3872
/
B 897
/
1019

1896-1927
František Bednář, katecheta v Tišnově
3873
/
B 898
/
1019

1898
Rozdělení brněnského děkanátu
3874
/
B 899
/
1019

1899-1938
František Baka, profesor náboženství
3875
/
B 900
/
1019

1898-1938
Hubert Beránek, farář v Moravci
3876
/
B 901
/
1019

1898-1927
Matyáš Beránek, katecheta
3877
/
B 902
/
1019

1898-1916
Josef Bláha, farář v Lysicích
3878
/
B 903
/
1020

1882-1918
František Bauer, kardinál, biskup brněnský
3879
/
B 904
/
1020

1899
Brno, loterie na stavbu kostelů
3880
/
B 905
/
1020

1899-1939
Antonín Bartoš, profesor náboženství, člen Národní banky pro Čechy a Moravu
3881
/
B 906
/
1020

1900-1950
Antonín Běhal, kooperátor v Měříně
3882
/
B 907
/
1020

1900-1947
František Bébar, farář v Újezdě (Židlochovice) a Žatčanech
3883
/
B 908
/
1020

1901-1940
Vladimír Běhal, farář ve Strachoticích
3884
/
B 909
/
1020

1900-1949
Bohuslav Blažek, farář v Přibyslavicích
3885
/
B 910
/
1020

1901-1929
Jaroslav Barvík, farář v Adamově
3886
/
B 911
/
1020

1908-1949
František Běloch, katecheta v Hodoníně
3887
/
B 912
/
1020

1908-1949
Václav Buchta, farář v Řeznovicích
3888
/
B 913
/
1020

1910-1940
Petr Blaha, farář u P. Marie v Brně
3889
/
B 914
/
1020

1910-1950
Metod Brzobohatý, farář v Nemoticích
3890
/
B 915
/
1020

1911-1927
Albert (Vojtěch) Bednařík, katecheta, farář Církve československé, vyšetřování stavu jihlavských škol, kde vyučoval katecheta Hugo Fürst
3891
/
B 916
/
1020

1912-1928
František Bouzek, komisař politické správy v Litovli, původně kooperátor v Lysicích
3892
/
B 917
/
1021

1912-1945
Josef Brtník, farář v Batelově
3893
/
B 918
/
1021

1912-1948
Jan Burk, farář v Židlochovicích
3894
/
B 919
/
1021

1905-1930
František Branč, farář v Čáslavi
3895
/
B 920
/
1021

1909-1921
Karel Berger, farář v Křižanovicích
3896
/
B 921
/
1021

1913-1927
Adolf Břečka, farář v Moravském Krumlově
3897
/
B 922
/
1021

1915-1945
Michal Bašný, farář ve Vískách
3898
/
B 923
/
1021

1915-1946
Rupert Bendl, místoděkan znojemský, farář v Kirschfeld-West
3899
/
B 924
/
1021

1919-1929
Egbert Belcredi, administrátor v Krásném
3900
/
B 925
/
1021

1916-1948
Josef Bělohlávek, katecheta
3901
/
B 926
/
1021

1916-1943
Alois Beneš, katecheta
3902
/
B 927
/
1021

1916-1950
Hynek Buš, farář v Častohosticích
3903
/
B 928
/
1021

1917-1947
František Beneš, farář v Moravské Nové Vsi
3904
/
B 929
/
1021

1918-1940
Jan Buchta, farář v Přísnoticích
3905
/
B 930
/
1021

1914-1949
Bílovice nad Svitavou
3906
/
B 931
/
1022

1920-1942
Leopold Bureš, farář v Blansku
3907
/
B 932
/
1022

1922-1947
Cyril Bojanovský, farář v Lukově
3908
/
B 933
/
1022

1920-1950
František Baláž, farář ve Velkém Újezdě
3909
/
B 935
/
1022

1929-1950
Leopold Benáček, farář v Olešnici († 19. 7. 1977)
3910
/
B 936
/
1022

1925-1930
Josef Blaha, kooperátor v Třešti
3911
/
B 937
/
1022

1926-1945
František Beier, farář v Hraběticích a pak v Břeclavi
3912
/
B 938
/
1022

1921-1947
František Bělský, farář v Želetavě
3913
/
B 939
/
1022

1927-1947
Stanislav Burian, farář v Březníku
3914
/
B 940
/
1022

1945
Ludvík Blaha, dominikán, ředitel Charity
3915
/
B 941
/
1022

1926-1940
Josef Buchta, katecheta
3916
/
B 942
/
1022

1931-1950
Burian Bohumil, farář ve Velkém Meziříčí
3917
/
B 943
/
1022

1919-1931
Bobrůvka, žádost o přefaření k Moravci (politické poměry)
3918
/
B 944
/
1023

1927-1949
Jan Beneš, kooperátor v Brně-Řečkovicích
3919
/
B 945
/
1023

1927-1931
Leander Brejcha, kaplan u sv. Tomáše v Brně
3920
/
B 946
/
1023

1930-1948
Josef Buš, katecheta ve Velkém Meziříčí
3921
/
B 947
/
1023

1932-1947
Vincenc Bednář, farář v Mutěnicích
3922
/
B 948
/
1023

1932-1948
Vladimír Boks, farář v Divákách
3923
/
B 949
/
1023

1948
Jakub Bílý, katecheta
3924
/
B 950
/
1023

1935-1950
Pavel Bartoš, farář v Krhově
3925
/
B 951
/
1023

1935-1948
Jan Bednář, farář v Dalečíně
3926
/
B 952
/
1023

1935-1948
Leopold Běhal, farář v Bedřichově
3927
/
B 953
/
1023

1935-1949
Alois Boček, farář v Komořanech
3928
/
B 954
/
1023

1936-1945
František Benda, farář v Horních Kounicích
(vložen spis Františka Mila Bendy, premonstráta, kooperátora v Lukách nad Jihlavou)
3929
/
B 956
/
1023

1937-1947
Antonín Bláha, farář v Předíně
3930
/
B 957
/
1024

1938-1945
Jan Bastl, kooperátor v Medlově
3931
/
B 958
/
1024

1938-1940
František Seraf Bílek, katecheta ve Velké Bíteši
3932
/
B 959
/
1024

1938-1940
Otmar Blatný, vikář v Mikulově
3933
/
B 960
/
1024

1938-1942
Rudolf Brock, kooperátor v Pohořelicích
3934
/
B 961
/
1024

1939-1947
Brno - sv. Augustin
3935
/
B 962
/
1024

1939-1947
Antonín Bradáč, farář v Pavlově
3936
/
B 963
/
1024

1941-1950
Josef Bálka
3937
/
B 964
/
1024

1942-1948
Jan Barta
3938
/
B 965
/
1024

1943-1945
Josef Bruzl, administrátor v Jamách
3939
/
B 966
/
1024

1943-1948
Antonín Bureš
3940
/
B 967
/
1024

1913, 1923
František Brunner, katecheta z Vídně - 1923
Erhard Brunner, seminární prefekt - 1913
3941
/
B 968
/
1024

1936
Žádost Jana Bergera z Grygova o ustanovení
3942
/
B 969
/
1024

1939
Jan Bodingbauer, z Vídně, administrátor v Zaječí
3943
/
B 970
/
1024

1932-1946
Emil Büchler, administrátor v Českém Rudolci
3944
/
B 971
/
1024

1941
Hubert Braschke z Vídně, žádost do diecéze
3945
/
B 972
/
1024

1941-1942
Jan Bogar, milosrdný bratr, žádost o faru u sv. Leopolda v Brně
3946
/
B 973
/
1024

1940
Jindřich Barde, administrátor v Korolupech
3947
/
B 974
/
1024

1945-1950
Metoděj Baldík
3948
/
B 975
/
1024

1945-1949
Stanislav Bláha
3949
/
B 976
/
1024

1945-1948
Josef Bradáč
3950
/
B 977
/
1024

1946-1949
Antonín Breicetl, administrátor ve Starém Petříně
3951
/
B 978
/
1024

1945-1949
Jan Bula
3952
/
B 979
/
1024

1947-1949
František Baťka
3953
/
B 980
/
1024

1947-1950
Bohuslav Burian
3954
/
B 981
/
1024

1941-1947
Jan Breitkopf, administrátor v Bavorech
3955
/
B 982
/
1024

1945
Jiří Bernard, brněnský diecézán v Alésu ve Francii
3956
/
B 983
/
1024

1946
Robert Bednařík, major duchovní služby
3957
/
B 984
/
1024

1947
František Božek (vídeňská diecéze), katecheta v.v. v Opatovicích, úmrtí
3958
/
B 985
/
1024

1943
Přeložení katechety v Moravské Ostravě Jana Barteczka
3959
/
B 986
/
1024

1948
Jiří Bílek, kooperátor v Moravském Krumlově
3960
/
B 987
/
1024

1918
Návrh na úpravu zaopatřovacích pochůzek v Brně
3961
/
B 988
/
1024

1910
Brno, nemocnice u sv. Anny, pohledávka
3962
/
B 989
/
1024

1938
Křest s civilně oddanými kmotry v Židlochovicích a Rajhradě
3963
/
B 990
/
1024

1932
Brno, bohoslužebný pořádek
3964
/
C 1
/
1025-1060

1782-1950
Doplňky kongruy č. 1-42 - r. 1789-1792 (k. 1025)

Kongrua. Poukázání platu :
1782-1786 (k. 1026)
1787-1791 (k. 1027)
1792-1795 (k. 1028)
1796-1800 (k. 1029)
1801-1802 (k. 1030)
1803-1804 (k. 1031)
1805-1807 (k. 1032)
1808-1810 (k. 1033)
1811-1818 (k. 1034)
1819-1827 (k. 1035)
1828-1842 (k. 1036)
1843-1849 (k. 1037)
1850-1855 (k. 1038)
1856-1864 (k. 1039)
1865-1873 (k. 1040)
1874-1882 (k. 1041)
1883-1885 (k. 1042)
1886-1891 (k. 1043)
1892-1897 (k. 1044)
1898-1902 (k. 1045)
1903-1906 (k. 1046)
1907-1909 (k. 1047)
1910-1912 (k. 1048)
1913-1914 (k. 1049)
1915-1917 (k. 1050)
1918-1920 (k. 1051)
1921-1925 (k. 1052)
1926-1930 (k. 1053)
1931-1933 (k. 1054)
1934-1935 (k. 1055)
1936-1937 (k. 1056)
1938 (k. 1057)
1939-1941 (k. 1058)
1942-1946 (k. 1059)
1947-1950 (k. 1060)
3965
/
C 1A
/
1061

1778-1818
Václav Čermák, bývalý jezuita, kooperátor v Telči
3966
/
C 2/1
/
1061

1783
Zrušení svazků klášterů s cizinou a zavedení samostatných říšských provincií, kongregací a zvláštních domů
3967
/
C 2
/
1061-1065

1778-1950
Kapucíni, 1778-1825, karton 1061

Jurisdikce, přesazování kapucínů, 1819-1883, karton 1062

Ustanovení kvardiánů, 1821-1835, karton 1062

Přijetí do řádu, 1828-1859, karton 1063

Provinciální věci, 1827-1881, karton 1063

Svěcení, binace, 1830-1884, karton 1063

Tridua, 1871-1882, karton 1063

Sbírky, 1869, karton 1063

Majetkové věci, fundace, mešní intence, 1861-1885, karton 1063

Stavební věci, 1832-1880, karton 1063

Osobní (úmrtí, léčení v lázních, stížnosti, remunerace, práce ve farnostech apod.), 1825-1884, karton 1064

Povolení ke křtu, 1827-1830, karton 1064

Kapucínské teologické učiliště, 1834-1839, karton 1064

Chronologicky řazená korespondence, 1884-1911, karton 1064
Provincialát, 1911-1949, karton 1065
Třebíč, 1898-1949, karton 1065
Brno, 1905-1950, karton 1065
Znojmo, přiložen katalog provincie z r. 1935, 1909-1948, karton 1065
3968
/
C 3
/
1066

1778-1779
František Columbus, farář v Jaroměřicích
3969
/
C 4
/
1066

1782
Michael Chmelíček, farář v Osové Bítýšce, povolení křtu
3970
/
C 5
/
1066

1778
Gerard Conrad, OC, farář v Dolních Loučkách
3971
/
C 6
/
1066

1779
František Czeiczner, kněz, povolení pobytu v Brně
3972
/
C 7/1
/
1066

1779-1836
Normy pro obsazování beneficií - 1780-1836

Ordinářovy písemnosti A 2 b/6
A 2 c/6,12 - 1779-1783
3973
/
C 7/2
/
1066

1782-1867
Normy pro zkoušení a navrhování farářů - 1782-1867

Ordinářovy písemnosti - 1779-1786
A 2 b/6
c/1, 3, 17, 18-20, 22, 23
A 4 a/67, 79
3974
/
C 7/3
/
1066

1820-1830
Konkurzní normálie pro katechety
3975
/
C 8
/
1066

1779,1867
Jan Czeppl, farář v Dalešicích, povolení křtu
3976
/
C 9
/
1067

1700-1949
Častohostice
3977
/
C 10
/
1067

1783-1811
Alois Chornitzer, děkan v Želetavě
3978
/
C 11
/
1067

1781-1818
Ignác Cammerer, děkan v Opatově
3979
/
C 12
/
1067

1779-1780
Odvolání kartuziánů ke světským instancím
3980
/
C 13
/
1067

1780
Jan Christ, kněz, zaopatření v nemoci
3981
/
C 14
/
1067-1080

1778-1949
Katecheti, jmenování, normálie, 1780-1888, karton 1067

Seznam katechetů pochválených od r. 1891. Seznam zkoušených při kvalifikačních zkouškách pro střední a měšťanské školy, 1851-1900, karton 1068

Katecheti, zkoušky kvalifikační práce a korespondence,
roky 1780-1826, karton 1068
roky 1850-1868, karton 1068
roky 1870-1895, karton 1069
roky 1896-1904, karton 1070
roky 1905-1949, karton 1071

Protokoly o kvalifikačních zkouškách katechetů pro střední školy, 1850-1944, karton 1072

Protokoly o kvalifikačních zkouškách katechetů pro měšťanské školy, 1889-1947, karton 1073

Protokoly o zkouškách katechetů na obecné školy, 1933-1949, karton 1074

Písemné práce pro kvalifikační zkoušky na měšťanské školy,
roky 1890-1896, karton 1075
roky 1897-1903, karton 1076
roky 1904-1919, karton 1077
roky 1920-1938, karton 1078
roky 1939-1949, karton 1079

Ustanovování katechetů na školách, 1889-1895, karton 1080
3982
/
C 14/R
/
1080-1084

1874-1925
Zákon a výkazy, o cestném a remuneraci pro katechety. Normálie, 1888-1894, karton 1080

Remunerace pro katechety na obecných a měšťanských školách (stará signatura R 405), 1874-1889, karton 1080

Spisy seřazené podle děkanství, 1890-1910
Boskovice, karton 1080
Brno, karton 1080
Bučovice, karton 1081
Bystřice, karton 1081
Dačice, karton 1081
Hodonín, karton 1081
Hostěradice, karton 1081
Hrádek, karton 1081
Hustopeče, karton 1081
Ivančice, karton 1081
Jaroměřice, karton 1081
Jedovnice, karton 1081
Jemnice, karton 1081
Jevišovice, karton 1081
Jihlava, karton 1081
Klobouky u Brna, karton 1081
Dolní Kounice, karton 1081
Kuřim, karton 1081
Letovice, karton 1081
Lomnice, karton 1081
Měřín, karton 1081
Velké Meziříčí, karton 1082
Mikulov, karton 1082
Modřice, karton 1082
Náměšť, karton 1082
Nové město, karton 1082
Olbramovice, karton 1082
Podivín, karton 1082
Rosice, karton 1082
Slavkov u Brna, karton 1082
Telč, karton 1082
Třebíč, karton 1082
Vranov, karton 1082
Znojmo, karton 1082
Židlochovice, karton 1082
Želetava, karton 1082

Spisy seřazené chronologicky (Výnosy zemské školní rady):
1898-1890, karton 1082
1901, 1902, 1905, 1910-1920, karton 1083
1921-1925, karton 1084

Bučovice, karton 1081
Bystřice, karton 1081
3983
/
C 15
/
1084

1789
Kašpar Christián, kaplan v Cizkrajově
3984
/
C 16
/
1084

1789
Libor Chládek, farář v Dolních Kounicích
3985
/
C 17
/
1084

1780-1834
Ignác Chornitzer, farář v Babicích
3986
/
C 18
/
1084

1781-1785
Karel Černý, SJ, kaplan v Borotíně
3987
/
C 19
/
1084-1085

1760-1949
Moravský Krumlov
roky 1760-1921, karton 1084
roky 1922-1949, karton 1085
3988
/
C 20
/
1085

1786-1851
Normálie o disciplíně v klášteřích a o správě klášterního jmění
3989
/
C 20A
/
1085-1086

1888-1899
Stavební konkurenční zákon (Případ ve Vranově a jiné případy o výši patronátního příspěvku), 1838-1899, karton 1085

Zprávy farních úřadů o stavební konkurenční povinnosti farníků I, 1893, karton 1085
Zprávy farních úřadů o stavební konkurenční povinnosti farníků II, 1893, karton 1086
Zprávy farních úřadů o stavební konkurenční povinnosti farníků III, 1898, karton 1086
3990
/
C 21
/
1087

1863
Postup při žádostech o církevní obročí
3991
/
C 22
/
1087

1784-1787
Josef Čermák, farář v Kunštátě
3992
/
C 23
/
1087

1782-1949
Chlum
3993
/
C 24
/
1087

1780-1949
Čáslavice
3994
/
C 25
/
1088

1807, 1822
Jakub Cammerer, farář v Českém Rudolci
3995
/
C 26
/
1088

1783-1784
Brno - škola voršilek u sv. Jakuba, ustanovení katechety
3996
/
C 27
/
1088

1783
Předpisy o vězeních pro řeholníky
3997
/
C 28
/
1088

1783
Zrušení ročního poplatku biskupovi (cathedraticum)
3998
/
C 29
/
1088

1783-1806
Zpověď a přijímání mládeže
3999
/
C 30
/
1088

1784
Přeměnění kolegiátních kapitul na kurátní beneficia
4000
/
C 31
/
1088

1810
Daň z movitého základního jmění
4001
/
C 32
/
1088

1784
Josef Zipfel (Cipfl), farář v Troskotovicích
4002
/
C 33
/
1088

1784
Ignác Christen, kaplan v Zaječí
4003
/
C 34
/
1088-1091

1779-1949
Diecézní katalog
(sem vložena dispozice děkanátů od 1. 1. 1787 a starší Kalabusovy podklady pro katalog) - karton 1088
Podklady pro vydání katalogu - karton 1089:
Opravovaný katalog pro r. 1936
Opravovaný katalog pro r. 1938

Katalog 1938-1940 - karton 1089
(též korespondence o katalozích gratis)

Katalog 1942 - karton 1089
(korektury a obtahy)

Katalog 1942 - karton 1090
Podkladové zprávy pro opravu
Opravovaný exemplář z r. 1940

Katalog 1944 - karton 1090
Kláštery 1944, strojopis a opravovaný katalog 1942
Korespondence s úřady o vydání a informační korespondence

Katalog 1949 - karton 1090
Trosky korespondence, seznamů a vytištěné str. 10-11 nového katalogu

Katalog 1946 - karton 1091
č. 1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 400-konec
Mužské řehole; ženské řehole
Obecní a měšťanské školy
Seminář. Střední školy. Dodatky
Sacerdotes secundum locum nativitatis
Soupisy děkanů, radů a vyznamenaných (za r. 1945, 1946)
Korespondence.
4004
/
C 35
/
1092

1783, 1818
Podmínky pro ustanovení kanovníkem
4005
/
C 36
/
1092

1785
Václav Cerha, farář v Doubravníku, zda konventuál v Rájci může sloužit mši
4006
/
C 37
/
1092

1787-1950
Sebranice
4007
/
C 38
/
1092

1785-1814
Tobiáš Čermák, farář v Telči
4008
/
C 39
/
1092

1790-1791
Siardus Czerhan, bývalý premonstrát z Louky
4009
/
C 40
/
1092-1093

1785-1949
Čejkovice
Přiložen tisk "Svatá hodina" od Ondřeje Zeiglera
4010
/
C 41
/
1093

1786-1947
Čebín
4011
/
C 42
/
1093

1686-1786
Čebín, fundace kaplana
4012
/
C 43
/
1094

1785-1941
Černá Hora (plány!)
4013
/
C 44
/
1094

1790-1829
Normálie pro farní konkurzy, jichž se účastní řeholníci
4014
/
C 45
/
1094

1785-1786
Zrušení koled
4015
/
C 46
/
1094

1786-1788
Ustanovení o klíčích kostelních pokladen
4016
/
C 47
/
1094

1786
Nařízení o komendatárních opatech
4017
/
C 48
/
1094

1787-1823
Arnošt Cek, farář v Litobratřicích
4018
/
C 49
/
1094

1786-1943
Brno - věznice na Cejlu
4019
/
C 50
/
1094

1786
Uzavření pozůstalosti biskupa Chorinského
4020
/
C 51
/
1094

1786-1811
Martin Clement, SJ, kaplan v Hrušovanech
4021
/
C 52
/
1094

1787
Vyvrácení pověstí o zrušení celibátu kleriků
4022
/
C 53
/
1094

1790-1828
Daniel Czykanek, farář ve Štítarech
4023
/
C 54
/
1094

1787, 1866
Stanovení rezervovaných případů
4024
/
C 55
/
1095

1813
Použití kostelních peněz pro jiné patronátní kostely
4025
/
C 56
/
1095

1789-1832
Kašpar Christian, farář v Lipolci
4026
/
C 57
/
1095

1789
Formuláře pro kanonické vizitace
4027
/
C 58
/
1095

1789-1809
Sbírky a modlitby za zeměpána
4028
/
C 59
/
1095

1789-1825
Bedřich Čáp (Czap), kooperátor v Budišově
4029
/
C 60
/
1095

1789-1790
Žádosti o ustanovování katechetů v Haliči
4030
/
C 61
/
1095

1791-1946
Chvalatice
4031
/
C 62
/
1095

1779-1887
Ukládání kostelních a nadačních kapitálů
4032
/
C 63
/
1095

1791
Počet kandidátů na polní kaplany
4033
/
C 64
/
1095

1791-1892
Černovír
4034
/
C 65
/
1096

1802-1815
Šimon Vavřinec Částka, farář v Dačicích
4035
/
C 66
/
1096

1792
Úprava rozhraničení krajů
4036
/
C 67
/
1096

1793-1803
Cyril Cammerer, farář v Boleradicích
4037
/
C 68
/
1096

1801-1828
Mikuláš Czoklicz, farář v Rouchovanech
4038
/
C 69
/
1096

1793-1950
Černovice
4039
/
C 70
/
1096

1802-1832
Quirin Chylík, fařář v Přibicích
4040
/
C 71
/
1096

1787-1813
František Czykanek, kooperátor jihlavský
4041
/
C 72
/
1096

1798-1837
Jakub Čermák, farář v Rosicích
4042
/
C 74
/
1096

1793-1818
František Čáp, farář v Křižanovicích
4043
/
C 75
/
1096

1794
František Columbus, farář v Jaroměřicích, desátky
4044
/
C 76
/
1096

1806-1810
Maxmilián Cuculinus, farář v Hustopečích
4045
/
C 77
/
1096

1794
Bedřich Čuhel z Rovného, povolení k sňatku
4046
/
C 78
/
1096

1795-1814
Bohumír Čáp, farář v Drnovicích
4047
/
C 79
/
1097-1113

1795-1948
Cenzura knih (v některých případech vloženy tisky)
1795-1890, karton 1097
1891-1898, karton 1098
1898-1906, karton 1099

Spisy seřazeny abecedně podle autorů knih nebo podle věcného hesla (katechismy, kancionály) nebo podle tiskáren
A 1905-1921, karton 1099
B 1898-1922, karton 1099
C, Č 1902-1922, karton 1099
D 1899-1923 (Demel 1918), karton 1100
E 1899-1922, karton 1100
F 1901-1923 (též věstník Jednoty duchovenstva), karton 1100
G 1902-1916, karton 1100
H 1894-1921, karton 1100
I, J 1902-1924, karton 1101
K 1900-1922, karton 1101

Jednání o vydání diecézního kancionálu (materiál z ankety), 1886, 1903-1936, karton 1102

Přiložené kancionály:
Plhák, Orgelbuch, karton 1102
Holain, Průvodce varhan, karton 1102
Alleluja (pro Solnohrad) Salzburg 1884, karton 1103
Kostelní zpěvník školní mládeže invančické. Třebíč 1887, karton 1103
Melodien... der Olmützer Erzdiöcese. B. r., karton 1103
Brynych, Mešní a obřadní knížka, Praha 1800, karton 1103
Holain, Plesy duchovní, Brno 1883, karton 1103
Bačák, Kancionálek cyrilský farnosti třešťské, Brno 1887, karton 1103
Gesang und Gebetbuch... Olmütz 1891, karton 1103
Malý kancionál... Olomouc 1890 (2x), karton 1103
Šmat-Mráček, Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1890, karton 1103
Mohr, Lasset uns beten. Regensburg 1884, karton 1103

Diecézní německé modlitební knihy 1927-1940, (tisky vloženy), karton 1103
L 1904-1921, karton 1104
M 1903-1922, karton 1104
Mühlberger " Lobet den Herrn" (německý diecézní kancionál a korespondence o jeho vydání), 1905-1922, karton 1104
N 1901-1920, karton 1104
O 1899-1919, karton 1104
R 1903-1922 (Rovnost), karton 1104
P 1901-1922, karton 1105
S 1901-1920, karton 1105
T 1901-1919 (též Tisková liga proti "Červánkům"), karton 1106
U, V, W 1889-1922, karton 1106
Z, Ž 1901-1922, karton 1106

Chronologicky seřazené spisy
1923-1925, karton 1106
1926-1931, karton 1107
(spisy Recaldovy)
1932-1935, karton 1108
1936-1938, karton 1109
(korespondence Florianova)
1939-1945, karton 1110
1944-1947, karton 1111
(Schulz, Kámen a bolest, Demel), karton 1111

Tiskopisy matriční 1939-1947, karton 1111
Tiskopisy matriční 1948-1950, karton 1112

Některé časopisy vycházející v diecézi s církevním schválením:
Salesiánský věstník, 1937, č. 1-5,10, karton 1112
Salesiánský věstník, 1938, č.1,5-9, karton 1112
Salesiánský věstník, 1947, č. 1-8,11,12, karton 1112
Salesiánský věstník, 1948, č. 1, 4, 7-8, karton 1112
Naše stráž (junácký časopis), 194, č. 1-4 (str. 1-102), karton 1112
Anděl strážný, 1947, č. 1-7, 9, 10, karton 1112
Anděl strážný, 1948, č. 1-5, 8, karton 1112
Anděl strážný, 1949, č. 2, karton 1112
Echo z Afriky, 1933, č. 10, karton 1112
Echo z Afriky, 1935, č. 1, 4, 5-10, karton 1112
Echo z Afriky, 1936, č. 1-6, 8-12, karton 1112
Echo z Afriky, 1937, č. 1-9, 11, 12, karton 1112
Echo z Afriky, 1938, č. 2, 5, 6, 8-12, karton 1112
Echo z Afriky, 1939, č. 1-6, 9, 11, 12, karton 1112
Echo z Afriky, 1940, č. 1-10,12, karton 1112
Klaverský kalendář, 1937, 1938, 1939, karton 1112
Claver-Kalender, 1935, karton 1112
Na slovíčko, 1946 II, III (2 různá čísla), V, karton 1113
Hlas malého Petříka IV, č. 11, karton 1113
Hlas malého Petříka V, č. 1-3, 6, karton 1113
Hlas malého Petříka VI, č. 11, karton 1113
Hlas svatého Petra (dřívější Hlas malého Petříka) III (XIII) č. 7, karton 1113
Úsvit I, 1946, č. 1,3, karton 1113
Úsvit II, 1947/8, č. 3, karton 1113
Radostné mládí II, 1946, č. 1-13, 15-20, karton 1113
Radostné mládí III, 1947/8, č. 1-5, 7, 9-20, karton 1113
Radostné mládí, IV, 1948, č. 1-4, karton 1113
Obrana práce, 1936, č. 19-48, karton 1113
Obrana práce, 1937, č. 1, 2, 5, 6, 12-37, 40, 43-50, karton 1113
Obrana práce, 1938, č. 1, 2, 4, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27-29, 33, 34, 39-42, 45, karton 1113
Obrana práce, 1939, č. 3, 6, 7, 10, karton 1113
4048
/
C 79/1
/
1114-1115

1920-1949
Sbírka farních věstníků

Farní věstník novoměstský (karton 1114)
1929, č. 1, 9
1930, č. 4, 7, 12
1931, č. 1-12
1932, č. 1-12
1933, č. 1-12
1934, č. 1-6, 8-10, 12
1935, č. 1-12
1936, č. 1-10, 12
1937, č. 1-3, 6, 7, 10-12
1938, č. 1-4, 7-9
1939, č. 1-5 (jiné číslo omylem jako č. 5 - asi č. 6 nebo č. 7), 8-12
1940, č. 1, 4, 6-12
1941, č. 1-6, 9-12
1942, č. 1-8
1943, č. 1, 2

Farní věstník. Ústřední věstník pro duchovní správu v Telči (karton 1114)
1920, č. 3, 5
1921, č. 6
1930, č. 1-4, 7, 12
1931, č. 2, 4-9, 11, 12
1932, č. 1-12
1933, č. 1-4, 6-9, 11, 12
1934, č. 1-12
1935, č. 1-12
1936, č. 1-10, 12
1937, č. 1-8, 10 (jiné číslo omylem jako č. 10), 12
1938, č. 1-3, 5, 6, 8, 10, 12
1939, č. 1-3, 5-7, 11

Farní věstník. Majitel a vydavatel Akce katolická v Nové Říši (karton 1114)
1929, č. 3
1930, č. 4, 5, 7, 12
1931, č. 1-12
1932, č. 1-12
1933, č. 1-12
1934, č. 2-12
1935, č. 1-12

Farní věstník. Úřední měsíčník pro duchovní správu v Koněšíně (karton 1114)
(cyklostylované)
1929, č. 1-4, 6 (tištěné), 7-12
1930, č. 1-12
1931, č. 1-12
1932, č. 1-12
1933, č. 1-12
1934, č. 1-12
1935, č. 1-10
1936, č. 1-12
1937, č. 1-12
1938, č. 1-6, 10-12
1939, č. 1-11

Břeclavský farní věstník (karton 1115)
1932, č. 1-12
1933, č. 1, 3-12
1934, č. 1-10, 12
1935, č. 1-12
1936, č. 1-11
1937, č. 1-6, 8-12
1938, č. 1-3, 6, 8, 9

Oběžník břeclavské farnosti 1946 (karton 1115)

Farní věstník. Měsíčník pro farnost hodonínskou (karton 1115)
1933, č. 1, 3-12
1934, č. 1-7, 9-12
1935, č. 1-11
1936, č. 2-4, 7-9, 11, 12
1937, č. 1-3, 9
1945, č. 1, 2

Zprávy z hodonínské farnosti (karton 1115)
1946 leden, březen

Věstník farnosti vlasatické a branišovické (cyklostylovaný) (karton 1115)
XII 1947 (2 čísla různá)

Náš domov. Věstník farnosti žarošické (karton 1115)
1946, X, XI, XII
1947, I, II, V, VIII, X, XI, XII
1948, I

Ivančická farnost (karton 1115)
1938, I, III, VII, X
1940, XII
1941, I, III

Zprávy ivančické farnosti (karton 1115)
1945, VI, IX
1946, I, XII
1947, I, XI

Z tvaroženské farnosti (karton 1115)
1946 (IV, VIII, XI, XII)
1947 (I, II)

Pozdrav jedovnickým farníkům (karton 1115)
1945 VII (přiloženy oběžníky senetářovským farníkům v době jejich exilu za protektorátu IX)

Nová farnost. Výroční zpráva jedovnické farnosti (karton 1115)
1947 I, V

Pozdrav křtinským farníkům (karton 1115)
1945 IX, XI
1946 I

Podivínská farnost (karton 1115)
1947 IV, VI
1948 II

Vinice. Farní věstník rajhradský (karton 1115)
I (1929), č. 2
II (1930), č. 7, 10, 17, 18, 20, 49-52

Rosická farnost (karton 1115)
1940, č. 1, 2, 3
1941, č. 1

Přibický farní věstník (karton 1115)
1939, č. 1

Zprávy ze stařečské farnosti (karton 1115)
1948, č. III

Zprávy farnosti ždánické (karton 1115)
1948, č. I

Pozdrav z Hlubokých Mašůvek 1949 (karton 1115)

Pozdrav z farnosti žarošické (karton 1115)
1949, I

Pozdrav našim farníkům (Husovice) 1947 (karton 1115)
4049
/
C 80
/
1116

1804-1829
František Chvilíček, farář v Jaroměřicích
4050
/
C 81
/
1116

1796-1821
Bonaventura Ceplichal, kooperátor v Uhřínově
4051
/
C 82
/
1116

1863-1947
Chvalkovice (též fascikl hrobka Paburg-Weninova)
4052
/
C 83
/
1117

1797-1936
Přijímání kandidátů do řeholí
4053
/
C 84
/
1117

1797-1950
Čučice
4054
/
C 85
/
1117

1798-1799
Přidání kolekt do mší
4055
/
C 86
/
1117

1799
Tomáš Černoch, vojín, Dolní Bojanovice, úmrtí
4056
/
C 87
/
1117

1863-1864
Chvalatice, žádost o povýšení lokálie na faru
4057
/
C 88
/
1118

1800-1923
Polní kaplan a duchovní péče v nemocnicích za nepřítomnosti kaplanů
4058
/
C 89
/
1119

1801
Barbara Christianová žádá o pozůstalost po jemnickém děkanovi Janu Antonínu Kochovi
4059
/
C 90
/
1119

1801-1828
Martin Cammerer, farář v Horních Kounicích
4060
/
C 91
/
1119

1801-1842
Jan Čupík, farář v Hodoníně
4061
/
C 92
/
1119

1809-1820
František Chloupek, lokální kaplan v Uhřínově
4062
/
C 93
/
1119

1802-1830
Dodávání oběžníků krajských úřadů kléru
4063
/
C 94
/
1119

1803-1853
Prohlášení smrti při úmrtí jednoho z manželů
4064
/
C 95
/
1119

1804-1805
Ambrož Czamler, sesazení ze stolice dogmatiky v Olomouci
4065
/
C 96
/
1119

1804
Josef Černín, farář ve Střelicích, redukce mší z jeho fundace
4066
/
C 97
/
1119

1807
Zákaz vystavovat v kostelích těla zemřelých
4067
/
C 99
/
1119

1804-1867
Čejč, kaple
4068
/
C 100
/
1119

1806
František Christinus, farář v Hillersdorfu, žádá o Olbramovice
4069
/
C 101
/
1119

1806
Rozdělení do knihoven knihy Jassnigarovy "Chemische Versuche ... zur Ersparung einer grossen Menge Getreiden".
4070
/
C 102
/
1119

Soupis beneficií, jejichž patronem je biskup
4071
/
C 104
/
1119

1817
Jan Čepl, farář v Dalešicích
4072
/
C 105
/
1119

1806-1807
František Christophek, kaplan v Černovicích
4073
/
C 107
/
1119

1785-1850
Zákaz sňatku bez předložení vysvědčení o religiozitě. Ohlášky a sňatky v adventě a v době půstu. Sňatky nezletilých osob. Předpisy pro uzavírání sňatku.
4074
/
C 109
/
1119

1777-1893
Chotěbudice, kaple
4075
/
C 110
/
1119

1809-1857
František Chládek, farář v Novosadech
4076
/
C 111
/
1119

1784
Lokální kaplani mají tutéž pravomoc jako faráři
4077
/
C 112
/
1119

1786
Ustanovení kooperátora v Chlumu
4078
/
C 113
/
1119

1838
Moravský Krumlov, konání bohoslužeb pro vojsko
4079
/
C 115
/
1120

1784-1788
Čučice, přenesení kaple z Ketkovic do Neslovic, kaplan v Hlíně
4080
/
C 116
/
1120

1786-1900
Moravský Krumlov, pavlínský kostel (žádost o třetího kooperátora, zavedení německého zpěvu v kostele)
4081
/
C 117
/
1120

1733-1797
Černá, zřízení kaple a kaplanství
4082
/
C 118
/
1120

1791-1792
Čebín, zamítnutí kooperátora
4083
/
C 119
/
1120

1787
Moravský Krumlov, farní pole Neusatz
4084
/
C 120
/
1120

1774-1846
Chrlice, zámecká kaple a kříže
4085
/
C 121
/
1120

1766
Karolín - Karlshof, kaple
4086
/
C 122
/
1120

1818
Nedostatek kleru v Haliči
4087
/
C 123
/
1120

1727
Citonice, kaple
4088
/
C 124
/
1120

1707-1923
Chudčice, kaple
4089
/
C 125
/
1120

1718-1867
Černovice, kaple a hřbitov
4090
/
C 126
/
1120

1757-1835
Moravský Krumlov, zámecká kaple
4091
/
C 127
/
1120

1736-1774
Čáslavice, fundace lokálního kaplana
4092
/
C 128
/
1120

1781
Chlum, fundace lokálního kaplana
4093
/
C 129
/
1120

1755-1784
Černovice, nadace na lokálního kaplana
4094
/
C 130
/
1121

1780-1889
Katechismy
4095
/
C 131
/
1121

1810
Nedostatek kléru v generálním vikariátě vratislavské diecéze
4096
/
C 132
/
1121

1810-1817
Antonín Charvát, farář v Třebíči
4097
/
C 133
/
1121

1810-1827
Jakub Čáp, lokál v Olšanech
4098
/
C 135
/
1121

1793-1812
Mamert Clement, kooperátor v Oslavanech
4099
/
C 136
/
1121

1811
Opatření proti předražování obilí
4100
/
C 137
/
1121-1122

1807-1922
Ustanovování kurátů ve věznicích
1811-1840, karton 1121
1840-1922 (priora od 1807), karton 1122
4101
/
C 138
/
1122

1810-1845
František Černý, farář v Rosicích
4102
/
C 139
/
1122

1811-1823
Občanský zákoník
4103
/
C 140
/
1122

1811
Osvobození duchovních, kteří konají náboženské fundace, od cestního a mostního mýtného
4104
/
C 141
/
1122

1801-1826
Soupisy duchovenstva, které dostává svůj plat od náboženské matice
4105
/
C 142
/
1122

1812-1858
Vincenc Ceh, farář ve Ždánicích
4106
/
C 143
/
1122

1812
Jan Čáda, novokněz
4107
/
C 144
/
1122

1812-1822
Jan Černý, dómský vikář
4108
/
C 145
/
1122

1802
Zvýšení disciplíny světského a řeholního duchovenstva
4109
/
C 146
/
1122

1813
Ignác hrabě Chorinský, jmenován víceprezidentem Spojené dvorské kanceláře
4110
/
C 147
/
1123

1727-1731
Brno-Komárov, stavba kaple Parva Cella Mariana
4111
/
C 147A
/
1123

1813
Povolení kázat na Velký pátek a na Dušičky
4112
/
C 150
/
1123

1814-1846
Brno - Komárov
4113
/
C 151
/
1123

1814-1840
Jakub Čermák, lokál v Dolních Bojanovicích
4114
/
C 152
/
1123

1814
Josef Čapka, kaplan v polní nemocnici
4115
/
C 153
/
1123

1814
František Čestický, kooperátor ve Vrbicích na Královéhradecku, žádost o faru
4116
/
C 154
/
1123

1815
Antonín Cossmann, polní kaplan
4117
/
C 156
/
1123

1816
František Commandelly, z diecéze Brescia, zpovědní jurisdikce
4118
/
C 157
/
1123

1816
Přidělení kolonistů ve "Wallonische Grabenacker" k farnosti Slup
4119
/
C 158
/
1123

1816-1845
Antonín Chloupek, farář v Čučicích
4120
/
C 159
/
1123

1891-1950
Biřmování
4121
/
C 160
/
1124

1817-1863
Antonín Čech, bývalý lokál v Orlovicích, odchod do olomoucké diecéze
4122
/
C 161
/
1124

1822-1823
Sdělování konzistorních dekretů profesorům teologického učiliště
4123
/
C 162
/
1124

1819
Úprava písemného styku přes děkany a školní dozorce
4124
/
C 163
/
1124

1818-1858
Ondřej Červinka, farář v Řeznovicích
4125
/
C 164
/
1124

1818
Jan Crhák, kooperátor v Bzenci, žádá o Telnici
4126
/
C 165
/
1124

1864
František Černíček, kooperátor v Boskovicích
4127
/
C 166
/
1124

1808-1835
Bohoslužby (Ordinářovy písemnosti A 7/c, č. 7-9 z r. 1782)
4128
/
C 167
/
1124

1819
Manipulace s penězi a depozity v podacím protokolu gubernia
4129
/
C 169
/
1124

1867-1949
Cetkovice
4130
/
C 170
/
1125

1820-1860
František Češka, zámecký kaplan v Židlochovicích
4131
/
C 171
/
1125

1864-1865
Stanislav Cybulski, reformovaný duchovní z Haliče, vykázaný z Krakova, přijetí do františkánské nebo kapucínské provincie
4132
/
C 172
/
1125

1820, 1825
Chvalatice, oprava budovy lokálie
4133
/
C 173
/
1125

1820-1842
Jakub Černý, kooperátor v Horním Újezdě
4134
/
C 174
/
1125

1821-1839
Cenzura Jurendova kalendáře (správnost soupisu svatých a svátků)
4135
/
C 175
/
1125-1126

1841-1873
Sbírky na pohořelé obce, na misie a jiné účely
I - 1841-1868, k. 1125
II - 1843-1873, k. 1126
4136
/
C 177
/
1126

1821
Prodej křížů v pozůstalostech
4137
/
C 179
/
1126

1808-1816
Zrušení vánočních půlnočních bohoslužeb
4138
/
C 180
/
1126

1813-1828
Katolíkům se zakazuje sloužit u Židů
4139
/
C 182
/
1126

1822-1825
Opravy ve vyúčtování duchovních
4140
/
C 183
/
1126

1821-1822
Zákaz karbonářských spolků a "Giovine Italia", tisky papežských encyklik
4141
/
C 184
/
1127

1822-1860
Václav Čuma, farář v Orlovicích
4142
/
C 185
/
1127

1840-1850
Savojský kanonikát u sv. Štěpána ve Vídni
4143
/
C 186
/
1127

1831-1834
Jan Čep, farář ve Waltersdorfu (vídeňská diecéze)
4144
/
C 187
/
1127

1823
Antonín Cosmann, pensionovaný vojenský kaplan, povolení sloužit mši
4145
/
C 188
/
1127

1824
Josefa Chlumská, žádost o dovolení nastoupit službu
4146
/
C 189
/
1127

1822
Jan Čečatka, vojín toskánského regimentu, pátrání, zda zemřel r. 1809 na Znojemsku
4147
/
C 190
/
1127

1824
Úvěrní ústavy v Benátkách a Miláně
4148
/
C 191
/
1127

1824-1827
Častohostice, správa farnosti
4149
/
C 192
/
1127

1825-1836
Josef Castelli, kooperátor v Měníně
4150
/
C 193
/
1127

1826-1876
Ignác Charuza, farář v Neslovicích
4151
/
C 194
/
1127

1826
Kléru se zakazuje držení dvou beneficií
4152
/
C 195
/
1127

1828-1829
Karel Čermák, farář v Perné
4153
/
C 197A
/
1127

1784, 1826
Soupis obcí, které mají být připojeny k bližší faře - 1784

Přefaření obce Solovic z Kostelce do Třeště - 1826
4154
/
C 198
/
1127

1825-1826
Moravský Krumlov, správa farnosti
4155
/
C 199
/
1127

1826-1849
Jan Čermák, farář v Dubňanech
4156
/
C 200
/
1127

1826
František Chlupatý, kaplan v Schönbrunnu
4157
/
C 201
/
1127

1826
Konzistoř ve Svatém Hypolitu oznamuje úmrtí biskupa Pauera
4158
/
C 202
/
1127

1827
Anketa o výměně haličského duchovenstva za jiné z druhé provincie
4159
/
C 203
/
1127

1828
Zákaz falšování kuponů a talonů veřejných obligací a pokladničních poukázek
4160
/
C 204
/
1127

1827
Propagace spoření
4161
/
C 205
/
1127

1827
Jan Klemens, kooperátor v Tvarožné
4162
/
C 206
/
1127

1829-1844
Jakub Čermák, kaplan v Dolních Bojanovicích
4163
/
C 207
/
1127

1829
Bohumír Cammerer, farář ve Staré Říši, svěcení hřbitova
4164
/
C 210
/
1127

1829-1830
Černá Hora, beneficium
4165
/
C 211
/
1127

1830
Chvalatice, patronátní právo nad lokálií
4166
/
C 212
/
1128

1802-1948
Brno - konzistoř
1. Konzistorní kancelář, jmenování, platy, přísahy
4167
/
C 212
/
1128

1787-1942
Brno - konzistoř
1a. Registrátorovy pomůcky (forma fundací atd., chybějící nadační listiny z r. 1805, klíč k signaturám far, resty r. 1787, seznam kostelů, u nichž si arcibiskup ponechal jmenovací právo)
4168
/
C 212
/
1128

1832, 1834, 1922-1925
Brno - konzistoř
2. Žádost zaměstnanců o podporu
4169
/
C 212
/
1128

1934-1942
Brno - konzistoř
3. Dovolené
4170
/
C 212
/
1128

1914
Brno - konzistoř
4. Dómští vikáři-kaplani
4171
/
C 212
/
1128

1907, 1911
Brno - konzistoř
5. Aula episcopi, jmenování
4172
/
C 212
/
1128

1909, 1915
Brno - konzistoř
6. Jmenování referentů ordinariátu
4173
/
C 212
/
1128

1871-1924
Brno - konzistoř
7. Jmenování konzistorních a biskupských radů (zde i auditoři)
4174
/
C 212
/
1128

1889-1923
Brno - konzistoř
8. Jmenování konzistorních auditorů
4175
/
C 212
/
1128

1884-1920, 1927
Brno - konzistoř
9. Jmenování konzistorních přísedících
4176
/
C 212
/
1128

1902-1921
Brno - konzistoř
10. Jmenování do biskupského soudu
4177
/
C 212
/
1128

1916-1924
Brno - konzistoř
11. Udělení práva synodálek
4178
/
C 212
/
1128

?-1933
Brno - konzistoř
12. Jmenování kanovníků, papežských komoří, arcikněží (též obvody), děkanů, místoděkanů, konzervátorů
4179
/
C 212
/
1129

1907-1918
Brno - konzistoř
13. Jmenování do consilium a vigilantia (zde i zřizovací dekret komise)
4180
/
C 212
/
1129

1907-1913
Brno - konzistoř
14. Jmenování cenzorů knih
4181
/
C 212
/
1129

1911-1915
Brno - konzistoř
15. Jmenování do různých komisí (pro determinandis limitibus, zřizovací dekret, pro musica sacra, de reformatione Breviarii Romani)
Prosynodální examinátoři
4182
/
C 212
/
1129

1910-1912
Brno - konzistoř
16. Jmenování v semináři
4183
/
C 212
/
1129

1911-1914
Brno - konzistoř
17. Jmenování v teologickém učilišti
4184
/
C 212
/
1129

1909-1918
Brno - konzistoř
18. Jmenování do Spolku katolických tovaryšů, do učňovské útulny a k cisterciačkám v Tišnově
4185
/
C 212
/
1129

1912, 1937
Brno - konzistoř
19. Jmenování revizorů matrik
4186
/
C 212
/
1129

1800-1911
Brno - konzistoř
20. Organizace konzistoře a její agendy
4187
/
C 212
/
1129

1940-1947
Brno - konzistoř
21. Archiv, pátrání v matrikách, badatelé
4188
/
C 212
/
1129

1913-1914
Brno - konzistoř
22. Zřízení nových děkanství
Vynětí šatovského faráře
4189
/
C 212
/
1129

1909-1949
Brno - konzistoř
23. Stavební záležitosti (telefon)
4190
/
C 212
/
1129

1942-1950
Brno - konzistoř
24. Fondy, účty, cenné papíry, finanční věci (seznam fondů a nadací ve správě konzistoře)
4191
/
C 212
/
1129

1911
Brno - konzistoř
25. Stanovení nových konzistorních a ordinariátních tax
4192
/
C 212
/
1129

1922-1945
Brno - konzistoř
26. Dávka z majetku konzistoře a některých fondů
4193
/
C 212
/
1129

1934-1947
Brno - konzistoř
27. Různé (např. oltářní kameny, tiskopisy apod.)
4194
/
C 212
/
1129

1945-1950
Brno - konzistoř
28. Přihlášky vkladů
4195
/
C 213
/
1129

1806-1892
Epidemické nemoci, zvláště cholera. Ochrana a opatření proti nim
4196
/
C 213A
/
1129

1888
Epidemická nemocnice v Brně
4197
/
C 215
/
1130

1830-1835
Ignác Chaloupka, kooperátor v Modřicích (odešel do diecéze sv. Hipolytské)
4198
/
C 216
/
1130

1831-1889
Sňatky nezletilých Uhrů
4199
/
C 217
/
1130

1831
Chlumek, kaple
4200
/
C 218
/
1130-1134

1824-1949
Zvony
Korespondence, rok 1824, 1912-1949
Seznamy zvonů, které jsou ve farnosti (uvedeny nápisy na zvonech a další podrobnosti), rok 1916-1917, karton 1130

Sumární seznamy zvonů (dvojmo)
Korespondence týkající se seznamů zvonů
seřazeno podle far č. 2-198, rok 1917, karton 1131

seřazeno podle far č. 200-466
Sbírka kovů (zvony, bubny), rok 1915, karton 1132

Zprávy o zvonech, rok 1915
Rekvizice zvonů, rok 1915-1917
Zprávy o mědi v kostelích, rok 1916, karton 1133

Zprávy o kovech v kostelích, rok 1915-1917
Zprávy o rekvizici zvonů, rok 1916-1917
Válečné škody (zvony, upsané půjčky), rok 1919, karton 1134
4201
/
C 219
/
1135

1836
Úmrtí olomouckého arcibiskupa Chotka
4202
/
C 220
/
1135

1832-1846
Olomouc, konkurzy na uprázdněné kanonikáty
4203
/
C 221
/
1135

1832
Oddělení případných kurátních obročí od kanonikátu
4204
/
C 222
/
1135

1833-1855, 1943
Konzistorní referenti a přidělování aktů k vyřizování
4205
/
C 223
/
1135-1140

1833-1950
Koncepty kurend a korespondence o kurendách
1833-1850, karton 1135
1851-1871, karton 1136
1872-1881, karton 1137
(z dalších let jen trosky)
1917, 1918, karton 1138
1922-1924, karton 1139
1945, 1946, 1949, karton 1140

Oběžníky (část) - 1950, karton 1140
4206
/
C 224
/
1140

1862
František Čermák, kooperátor ve Sněžném
4207
/
C 225
/
1140

1833-1870
Jan Chornitzer, farář v Urbanově
4208
/
C 226
/
1140

1833-1889
Karel Čech, farář v Bučovicích
4209
/
C 227
/
1140

1834
Moravský Krumlov, kaple sv. Floriána
4210
/
C 228
/
1140

1834
Ignác Čermák, žádost o přijetí do diecéze
4211
/
C 229
/
1140

1834
Jiří Czibula, polní kaplan, o jurisdikci
4212
/
C 230
/
1140

1829-1850
Konskripce. Odvody na vojnu
4213
/
C 231
/
1140

1834-1835
Rodina helvetského sedláka Jana Chyby z Horních Heřmanic, zjišťování jejich pravého náboženství (nesprávnosti v rudíkovské matrice)
4214
/
C 232
/
1141

1835
Dotaz arcibiskupské konzistoře v Kaloči pro kurácii Bánov, odkud jsou vystěhovalci do staré Becse
4215
/
C 234
/
1141

1835
Ludvík Charvát, filozof z Prahy, žádost o zápis do teologie
4216
/
C 235
/
1141

1835-1849
Jan Crhák, farář v Telnici
4217
/
C 237
/
1141

1784-1834
Ustanovování kooperátorů u farářů, kteří mají více než 300 zl.
4218
/
C 239
/
1141

1836-1842
Černá Hora, kaple sv. Josefa na hoře Paseka
4219
/
C 242
/
1141

1837
Revize konskripčních tabel (Jarohňovice, Zdravá voda a Silničná)
4220
/
C 243
/
1141

1837-1870
Ferdinand Czikann, farář v Lednici, pak v Uherském Ostrohu
4221
/
C 245
/
1141

1837-1838
Taxy při svěcení křížů apod.
4222
/
C 247
/
1141

1838
Brno, dům, v němž je brněnská konzistoř, osvobozen od daní
4223
/
C 248
/
1141

1839
Hrabě Cziraky, jmenován státním konferenčním ministrem
4224
/
C 249
/
1141

1839
Leopold Čejka, správce statku velkopavlovického, domnělé šlechtictví
4225
/
C 250
/
1141

1839-1866
František Czaska, farář v Troskotovicích
4226
/
C 251
/
1141

1842-1845
Michael Čech a Antonie Lejsalová, schválení neplatného manželství ve 2. stupni příbuzenství (jsou tu děti)
4227
/
C 255
/
1141

1842
Ubytování dočasného výpomocného kněze, není-li pro něho místo (Diváky, Božovice)
4228
/
C 258
/
1141

1843
Chvalkovice, obecní kaple
4229
/
C 260
/
1141

1845-1885
Karel Čech, farář v Drnholci
4230
/
C 261
/
1141

1803-1894
Duchovní v trestu, šat a strava
4231
/
C 262
/
1142

1844-1863
František Chalupský, farář v Popelíně
4232
/
C 265
/
1142

1846
Bezplatná duchovní činnost kanovníků
4233
/
C 267
/
1142

1836-1882
Jan Czepl, dómský vikář, správce fary Velké Meziříčí
4234
/
C 268
/
1142

1848-1901
František Čermák, farář v Přibyslavicích
4235
/
C 270
/
1142

1849-1892
Edmund Čejka, farář ve Starém Hobzí
4236
/
C 271
/
1142

1849-1867
Josef Chmelíček, profesor pastorálky
4237
/
C 272
/
1142

1850
Čáslavice, jízdní příležitost pro duchovní
4238
/
C 273
/
1142

1850-1901
Rudolf Cvrček, farář ve Znojmě u sv. Alžběty
4239
/
C 274
/
1143

1850-1876
Jan Čermák, farář v Novém Přerově
4240
/
C 275
/
1143

1850-1894
František Čiháček, farář v Hlubokých Mašůvkách
4241
/
C 276
/
1143

1850-1897
Jan Chmelíček, farář v Šatově
4242
/
C 278
/
1143

1852
Povinnosti far vůči vrchnosti a učiteli (vyvazování pozemků)
4243
/
C 279
/
1143

1853-1860
Jan Čížek, kooperátor v Letovicích
4244
/
C 280
/
1143

1853-1862
Chlumec (okr. Dačice), kaple
4245
/
C 281
/
1143

1854
Čísla poprvé přijímajících v brněnských farnostech
4246
/
C 282
/
1143

1854
Řešení právní otázky, zda vyučování náboženství je bohoslužebný nebo vyučovací úkon
4247
/
C 283
/
1143

1854
Dvůr Časkovec, přefaření z Klobouk do Borkovan
4248
/
C 286
/
1143

1855
Karlín, přefaření ze Šardic do Hovoran
4249
/
C 288
/
1143

1855-1876
Dominik Černý, farář ve Vladislavi
4250
/
C 289
/
1143

1855-1857
Jakub Částek, vozmistr z Vícenic, bigamie
4251
/
C 290
/
1143

1857-1859
František Čejka, vratislavský diecézán
4252
/
C 291
/
1143

1857
Oznámení o vydávání německého znění "Civilta cattolica"
4253
/
C 292
/
1143

1857
Plán biskupa z Pisy vydat soubor pastýřských dopisů diecézánů u příležitosti vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí P. Marie
4254
/
C 293
/
1143

1857
Černá Hora, povýšení lokálie na faru
4255
/
C 294
/
1143

1857
Zapsání dítěte tulačky do matriky jako nemanželského původu (f. Babice)
4256
/
C 296
/
1143

1861-1896
Jan Čámek, farář v Rostěnicích
4257
/
C 297
/
1143

1857
František Callmus, čestný kanovník v Linci, penze v Tasovicích
4258
/
C 298
/
1143

1858
Dispens ke sňatku pro Víta Chaloupka z Kdousova
4259
/
C 300
/
1143

1858-1872
Dolní Čepí, filiální kostel
4260
/
C 302
/
1143

1858-1894
Antonín Černý, farář u sv. Mikuláše ve Znojmě
4261
/
C 303
/
1144

1860-1882
Bedřich Chmelíček, kooperátor v Drnholci
4262
/
C 304
/
1144

1859
Černovice, povýšení lokálie na faru
4263
/
C 305
/
1144

1859
Výlohy komisí při stavbách škol, kostelů a hřbitovů
4264
/
C 306
/
1144

1859-1860
František Chalupa, farář ve Šlapanicích, žádá do Tršic v olomoucké diecézi
4265
/
C 307
/
1144

1859-1861
Čáslavice, povýšení lokálie na faru
4266
/
C 308
/
1144

1860
Mešní intence pro biskupský chlapecký seminář v Churu ve Švýcarsku
4267
/
C 310
/
1144

1860-1903
Josef Čačka, farář ve Ždánicích
4268
/
C 311
/
1144

1860,1862
Gustav hrabě Chorinský, jmenován místodržitelem
4269
/
C 315
/
1144

1861
Jan hrabě Collalto, opat, probošt sv. Eustacha v Narvese (diecéze Trbiž) úmrtí v Brtnici
4270
/
C 316
/
1144

1861
Čejč, rouhání při zaopatřování nemocných
4271
/
C 317
/
1144

1861-1904
František Černíček, farář ve Stonařově
4272
/
C 318
/
1144

1861-1863
"Koruna Soluňská", spolek na počest sv. Cyrila a Metoděje, statuta, podpory
4273
/
C 320
/
1144

1862
Jan Chvátal z Bačkovic, student teologie
4274
/
C 321
/
1144

1819-1822
Tabulky pro konkurzy, předpisy
4275
/
C 324
/
1144-1155

1818-1949
Farní konkursy, zkoušky, známky
rok 1818-1840, karton 1144
rok 1841-1900, karton 1145

Farní konkursy, zkoušky, známky
rok 1901-1940, karton 1146
rok 1941-1948, karton 1147
rok 1888-1901, karton 1147

Farní konkurzy (protokoly o jurisdikčních zkouškách) - rok 1916-1948, karton 1147

Práce při farářských zkouškách
rok 1916,1918, 1920-1924, karton 1148
rok 1925-1929, karton 1149
rok 1930-1937/I, karton 1150
rok 1937/II - 1940, karton 1151
rok 1941 - 1943/I, karton 1152
rok 1943/II - 1946, karton 1153
rok 1947-1949, karton 1154

Kázání pro jurisdikční zkoušky, rok 1925-1946, karton 1155
4276
/
C 325
/
1156

1865
Jan Chvátal, farář v Popelíně
4277
/
C 335
/
1156

1865
Mše a oficium sv. Petra Canisia, tisk
4278
/
C 337, C
/
1156

1866-1899
František Coufal, farář v Dalečíně - signatura C 337
Chvalkovice, hrobní kaple - signatura C 340
4279
/
C 342
/
1156

1867-1882
Eduard Čumplík, farář v Pavlicích
4280
/
C 344
/
1156

1864-1913
František Čermák, farář v Hodoníně
4281
/
C 349
/
1156

1868
Brno - minorité, protokol ze schůze Katolické jednoty svatoklimentské
4282
/
C 353
/
1156

1868-1931
Matyáš Christ, farář v Krhově
4283
/
C 358
/
1157

1869
Čejč, učitel Petr Sedláček dělá faráři potíže při vyučování náboženství
4284
/
C 359
/
1157

1872-1893
František Černíček, farář ve Stonařově
4285
/
C 360
/
1157

1870-1890
František Chudáček, farář ve Velkém Ořechově (olomoucká arcidiecéze)
4286
/
C 361
/
1157

1870-1900
Václav Coufal, farář v Jemnici
4287
/
C 362
/
1157

1870-1871
Jmenování učitelů náboženství na školách si vyhrazují zemské úřady (Znojmo, Hustopeče)
4288
/
C 367
/
1157

1885
Soupis deficientů, služební doba
4289
/
C 367A
/
1157

1871
Přeměna časopisu "Čech" v deník
4290
/
C 368
/
1157

1872
Chlébské (f. Nedvědice), obecní kaple
4291
/
C 369
/
1157

1872
Chrlice, svěcení školy
4292
/
C 370
/
1157

1873
de Classen, prelát zemřelý ve Slezsku, pozůstalostní pátrání
4293
/
C 374
/
1157

1874
Sňatek Josefa Compassiho z Itálie s Filumenou Látalovou
4293
/
C 372
/
1157

1874
Cetkovice, spolek panen
4294
/
C 375
/
1157

1874
Černín, svěcení školy
4295
/
C 376
/
1157

1874
Šetření o požitcích kooperátorů
4296
/
C 377
/
1157-1176

1802-1950
Úprava kongruy, Normálie, 1802-1918, karton 1157

Úprava kongruy, Výkazy prostých beneficií a fundovaných míst pomocných kněží, 1887, karton 1157

Úprava kongruy, Výkazy prostých beneficií, jež mají nárok na zvýšení kongruy (bez data) a výkazy podaných přiznání, 1886-1887, karton 1157

Úprava kongruy, podpory kněžím ze státní subvence (seznamy). Žádosti o udělení remunerací, 1872-1876, karton 1157

Úprava kongruy, podpory kněžím ze státní subvence (seznamy). Žádosti o udělení remunerací, 1877-1884, karton 1158

Spisy řazené podle arciděkanství a pak podle děkanství (též podávání fasí), 1885-1912

Arciděkanství Brno:
Brno in urbe, karton 1159
Brno extra urbem, karton 1159
Ivančice, karton 1159
Kounice, karton 1159
Kuřim, karton 1160
Modřice, karton 1160
Rosice, karton 1160

Arciděkanství Boskovice:
Boskovice, karton 1161
Bystřice, karton 1161
Letovice, karton 1161
Lomnice, karton 1162
Nové Město, karton 1162

Arciděkanství Jaroměřice:
Dačice, karton 1162
Jaroměřice, karton 1163
Jemnice, karton 1163
Náměšť, karton 1163
Želetava, karton 1163

Arciděkanství Jihlava:
Jihlava, karton 1164
Velké Meziříčí, karton 1164
Měřín, karton 1164
Telč, karton 1164
Třebíč, karton 1165

Arciděkanství Mikulov:
Hrádek, karton 1165
Hustopeče, karton 1165
Mikulov, karton 1165
Podivín, karton 1166
Židlochovice, karton 1166

Arciděkanství Slavkov:
Bučovice, karton 1167
Hodonín, karton 1167
Jedovnice, karton 1167
Klobouky, karton 1168
Slavkov, karton 1168

Arciděkanství Znojmo:
Vranov, karton 1168
Hostěradice, karton 1168
Jevišovice, karton 1169
Olbramovice, karton 1169
Znojmo, karton 1169

Korespondence z r. 1885
Jednání o fasi Hluboké Mašůvky, 1892-1918, karton 1170
Děkanská remunerace, 1886-1918, karton 1170
Korespondence řazená chronologicky: 1912-1917, karton 1170
Korespondence řazená chronologicky: 1918-1924, karton 1171
Korespondence řazená chronologicky: 1926 (priora od 1899 týkající se premonstrátů z Jeruše)-1927, karton 1172
Korespondence řazená chronologicky: 1932, 1934-1936, karton 1172

Spisy seřazeny podle lustra:
III. lustrum, 1937-1942, karton 1172
IV. lustrum, 1941-1944, karton 1173
V. lustrum, 1946, karton 1173
VI. lustrum, 1947-1950, karton 1174

Seznamy podaných fasí, 1931, karton 1174
Seznamy podaných fasí I-XII, 1935, karton 1174
Seznamy podaných fasí I-XII, 1940, karton 1175

Seznamy
a) míst uprázdněných 1/1, 1926, karton 1175
b) míst 1898-1925 systemizovaných, karton 1175
c) míst 1898-1925 zrušených, karton 1175
d) uprázdněných far 1/1, 1926-půl 1930, karton 1175
e) expositur, karton 1175
f) kaplanských a kooperátorských míst 29.7.1887, karton 1175
Seznam kaplanských míst, karton 1175

Náhrada zmenšené kongruy po konversi státních papírů, 1903-1904, karton 1176
4297
/
C 377
/
1177-1214

1855-1950
Fase, řazeno dle děkanství
Hustopeče, 1855, karton 1177
Slavkov, 1855, karton 1177
Boskovice, 1855, karton 1178
Bučovice, 1855, karton 1178
Bystřice nad Pernštejnem, 1855, karton 1179
Dačice, 1855, karton 1179
Ivančice, 1855, karton 1179
Hrádek, 1855, karton 1180
Vranov, 1855, karton 1180
Hodonín, 1855, karton 1180
Kuřim, 1855, karton 1181
Hostěradice, 1855, karton 1181
Jevišovice, 1855, karton 1181
Jemnice, 1855, karton 1182
Jedovnice, 1855, karton 1182
Jaroměřice, 1855, karton 1182
Jihlava, 1855, karton 1183
Dolní Kounice, 1855, karton 1183
Klobouky, 1855, karton 1183
Podivín, 1855, karton 1183
Letovice, 1855, karton 1184
Lomnice, 1855, karton 1184
Velké Meziříčí, 1855, karton 1185
Modřice, 1855, karton 1185
Náměšť nad Oslavou, 1855, karton 1186
Mikulov, 1855, karton 1186
Nové Město na Moravě, 1855, karton 1187
Židlochovice, 1855, karton 1187
Želetava, 1855, karton 1188
Telč, 1855, karton 1188
Třebíč, 1855, karton 1188
Měřín, 1855, karton 1189
Olbramovice, 1855, karton 1189
Znojmo, 1855, karton 1190

Fase 1877, karton 1191

Fase dle děkanství
B-K, 1886, karton 1192
L-Ž, 1886, karton 1193
děkanství 1-18, 1899, karton 1194
děkanství 19-37, 1899, karton 1195

Fase k lustrům I-V, 1928-1950, řazeno dle far
A - Bol, karton 1196
Bol - Bř, karton 1197
Bu - Do, karton 1198
Dr - H, karton 1199
Ch - Kol, karton 1200
Kor - K, karton 1201
L , karton 1202
M - Nev, karton 1203
Ně - O, karton 1204
P, karton 1205
R - Sl, karton 1206
S - Ti, karton 1207
U - Vi, karton 1208
Vl - Ž, karton 1209

Fase:
Inkorporované fary č.I-IX, karton 1210
Inkorporované fary č.X-XII, karton 1211

Obecní fary, karton 1212

Fary liberae collationis, karton 1212

Štolové smlouvy, karotn 1212

Kongruové smlouvy, karton 1212

Seznam far, karton 1212

Inventář fasí, karton 1212

Kaplanská fase I, karton 1213
Kaplanská fase II, karton 1214
4298
/
C 378
/
1215

1875-1896
Chlístov, kaple
4299
/
C 379
/
1215

1875
Caceres (diecéze Filipíny), žádost o privilegium tří mší na dušičky pro celý svět
4300
/
C 381
/
1215

1875
Řešení otázky, zda vyučování křesťanské nauce je bohoslužebný nebo náboženský úkon
4301
/
C 386
/
1215

1876
Crhov, kaple
4302
/
C 389
/
1215

1877-1925
Petr Čech, farář v Pravlově
4303
/
C 390
/
1215

1877-1927
Josef Charvát, polní superior
4304
/
C 392
/
1215

1855-1883
Karlín, kaple
4305
/
C 393
/
1215

1879-1925
František Chalupa, farář v Brně-Zábrdovicích
4306
/
C 394
/
1215

1879-1911
František Černohorský, farář ve Žďáru-měště
4307
/
C 395
/
1215

1880-1926
Tomáš Coufal, administrátor v Cetkovicích
4308
/
C 396
/
1215

1880-1936
Václav Češkuta, farář ve Vémyslicích
4309
/
C 397
/
1215

1881-1940
Ludvík Čermák, farář v Tišnově
4310
/
C 398
/
1215

1883-1945
Spolky sv. Cyrila a sv. Cecilie k povznesení kostelního zpěvu a hudby (=Cyrilská jednota) (statuta atd.)
4311
/
C 400
/
1215

1885-1911
Josef Caha, farář v Dobřínsku
4312
/
C 401
/
1216

1885-1889
Adolf Češkuta, kooperátor v Lednici
4313
/
C 402
/
1216

1880
Řešení otázky, jak zapsat do matrik fary Brno u sv. Magdaleny rozvod od stolu a lože Josefa a Marie Chromečkových (negativní stanovisko církve)
4314
/
C 403
/
1216

1887-1907
Chroustov, kaple
4315
/
C 404
/
1216

1887-1941
Karel Čech, farář v Brodu nad Dyjí
4316
/
C 405
/
1216

1887-1888
Josef Commersi, fařář v Ječovicích (pražská diecéze)
4317
/
C 406
/
1216

1892-1948
Karel Cejpek, farář v Šatově
4318
/
C 407
/
1216

1890-1921
Josef Celý, farář v Ratíškovicích
4319
/
C 408
/
1216

1891-1947
František Chramosta, profesor náboženství (Katolická sociální beseda "Svornost" v Boskovicích)
4320
/
C 409
/
1216

1893-1940
František Čech, farář v Březníku
4321
/
C 410
/
1216

1893-1895
Jan Česnek, farář v Křižanovicích
4322
/
C 411
/
1216

1894
Tomáš Caha, kooperátor v Babicích
4323
/
C 412
/
1216

1895-1942
Matyáš Chládek, profesor náboženství
4324
/
C 413
/
1216

1896-1898
Emanuel Coufal, kooperátor v Hodoníně
4325
/
C 414
/
1216

1898-1941
Josef Caha, farář v Knínicích u Boskovic
4326
/
C 415
/
1216

1898-1946
Eduard Chadim, farář v Šitbořicích
4327
/
C 416
/
1217

1900-1941
Felix Čeloud, farář ve Velkých Bílovicích
4328
/
C 417
/
1217

1900-1934
Antonín Chvátal, farář v Letonicích
4329
/
C 418
/
1217

1901-1938
Karel Čupr, farář v Černé Hoře
4330
/
C 419
/
1217

1902-1949
Karel Čermák, farář v Hartvíkovicích
4331
/
C 420
/
1217

1904-1949
František Čermák, kapitulní kanovník
4332
/
C 421
/
1217

1904-1949
Karel Černý, katecheta
4333
/
C 422
/
1217

1904-1934
Martin Červenka, farář ve Slavonicích
4334
/
C 423
/
1217

1907-1924
Josef Chadim, farář v Matějovci
4335
/
C 424
/
1217

1914-1941
Vladimír Čapka, farář v Tikovicích
4336
/
C 425
/
1217

1918-1940
Josef Čermák, katecheta v Blansku
4337
/
C 426
/
1217

1917-1948
Jan Číhal, kaplan v Bučovicích
4338
/
C 427
/
1217

1915-1922
Martin Černý, kooperátor v Brně-Křenové
4339
/
C 429
/
1217

1919-1945
František Chalupa, katecheta v Pohořelicích
4340
/
C 430
/
1217

1919-1927
Felix Chramosta, kaplan diecéze litoměřické, dříve ve Vídni
4341
/
C 431
/
1217

1925
Bohumil Cigánek, kaplan v Novém Mestě n/Váhom, přímluva Venkovské omladiny
4342
/
C 432
/
1217

1917
Mobiliář kaplanství
4343
/
C 433
/
1218

1923-1947
Církev československá, vedení matrik
4344
/
C 434
/
1218

1932-1949
Antonín Chroust, kooperátor v Novém Městě na Moravě
4345
/
C 435
/
1218

1933-1949
Václav Čada, farář v Lipníku
4346
/
C 436
/
1218

1933-1939
Leopold Černý, farář v Uníně
4347
/
C 437
/
1218

1941-1943
Darování neodsloužených mší
4348
/
C 438
/
1218

1943-1950
Miroslav Čech
4349
/
C 439
/
1218

1943-1950
Vladimír Chromý
4350
/
C 440
/
1218

1942
Oskar Czyżewski, čestný kanovník mikulovský
4351
/
C 441
/
1218

1945-1950
Ladislav Černý
4352
/
C 442
/
1218

1947-1950
Bohumil Černý
4353
/
C 443
/
1218

1928
František Čermák, kaplan v Dubě
4354
/
C 444
/
1218

1948
Jan Černý, kooperátor v Otnicích
4355
/
D 1
/
1219

1726-1949
Dalešice
4356
/
D 2
/
1219

1798-1819
Antonín Tapeczy (Dapeczy), farář v Čučicích
4357
/
D 3
/
1219

1784-1949
Deblín
4358
/
D 4
/
1220

1784-1824
Dubňany, fundace kooperátora
4359
/
D 5
/
1220-1224

1829-1949
Dominikáni
Nadace, 1829-1842, karton 1220
Volba převora, 1837-1858, karton 1220
Chronologická řada, 1798-1830, karton 1220
Volba provinciála, 1831-1877, karton 1221
Chronologicky, 1831-1840, karton 1221
1841-1872, karton 1222
1880-1922, karton 1223
1930-1949, karton 1224

Volba převora, karton 1220
Chronologická řada, karton 1220


4360
/
D 6
/
1224

1789
Václav Donau, farář v Kdousově, žádá o dispens pro manželství Jiřího Bartoše
4361
/
D 7
/
1224-1225

1779-1947
Doubravník
roky 1779-1890, karton 1224
roky 1892-1947, karton 1225
4362
/
D 8
/
1225

1779
Výkup desátku znojemského děkanátu
4363
/
D 9
/
1225

1786-1802
Martin Dvořecký, kaplan v Litohoři
4364
/
D 10
/
1225-1226

1779-1947
Dačice
roky 1779-1906, karton 1225
roky 1907-1947, karton 1226
4365
/
D 11
/
1226

1779-1810
Jihlavský děkanát, výkup desátků (také všeobecná korespondence)
4366
/
D 12
/
1226

1793-1811
Quirin Dubský, svobodný pan z Wittenau, bývalý cisterciák ve Dvoře Králové
4367
/
D 13
/
1226

1780
Brněnský děkanát, výkup desátků
4368
/
D 15
/
1227

1781-1948
Drásov
4369
/
D 17
/
1227

1782-1949
Direktáře
4370
/
D 18
/
1227

1782
Šetření o původu totožnosti maronity Becose Ducije z Alschaije
4371
/
D 19
/
1227

1782,1883
Způsob svolávání vlastníků depozit
4372
/
D 20
/
1227

1783-1787
Bernard Damm, kaplan v Hnánicích a premonstrát loucký
4373
/
D 21
/
1227

1783-1814
Martin Domfort, farář v Rancířově
4374
/
D 22
/
1227

1793-1807
Pavel Dvořák, kaplan Černovicích
4375
/
D 23
/
1228

1782-1948
Domamil
4376
/
D 24
/
1229

1750-1950
Doubravice
4377
/
D 25
/
1229

1782
Směrnice pro soudní depozita
4378
/
D 26
/
1229-1230

1741-1947
Horní Dubňany
4379
/
D 27
/
1230

1680-1948
Dražovice
4380
/
D 28
/
1231

1786-1828
Vavřinec Danza, farář v Dačicích
4381
/
D 30
/
1231

1784-1947
Dambořice
4382
/
D 31
/
1232

1785-1794
Julián Dvořák, kaplan v Beneticích
4383
/
D 32
/
1232

1785-1948
Dubňany
4384
/
D 34
/
1232

1789-1810
Norbert Doležal, bývalý premonstrát v Zábrdovicích
4385
/
D 35
/
1232

1785-1826
Jucundinus Durník, farář v Oslavanech
4386
/
D 36
/
1232

1786
Rudolf Dapecy, farář ve Šlapanicích
4387
/
D 37
/
1232-1233

1701-1949
Dešná
roky 1701-1796, katon 1232
roky (1878) 1896-1949, karton 1233
4388
/
D 38
/
1234

1790-1796
František Demel, kaplan v Moravském Krumlově
4389
/
D 39
/
1234

1793-1948
Drnovice
4390
/
D 40
/
1235

1792-1939
Drnovice, filiální kostel lysický
4391
/
D 41
/
1235

1784-1948
Diváky
4392
/
D 42
/
1236

1786-1788
Stanovení jednotné neděle pro svátek zasvěcení kostela
4393
/
D 43
/
1236

1786
Kateřina Dorato z Nové ulice (Nová platea) v Brně ve věci pozůstalosti faráře ve Starém Rousínově Františka Spicela
4394
/
D 44
/
1236

1789-1820
Dominik Drholecký, farář v Jevišovicích
4395
/
D 45
/
1236

1786
František Dewenne, pavlín, synodální zkouška
4396
/
D 46
/
1236

1788-1817
Václav Dorazil, farář v Lysicích
4397
/
D 47
/
1236

1787
Nařízení, že delikventi mají být oznamováni i duchovními
4398
/
D 48
/
1236

1786-1949
Dobřínsko
4399
/
D 49
/
1236

1787,1883
Jan Dankesreithel, kanovník
4400
/
D 50
/
1236

1802-1803
Bartoloměj Dobrovolný z Jinošova, opomenuto hlásit jeho křest v Březníku
4401
/
D 51
/
1236

1787-1789
Sarkander Dvořák, kooperátor v Dunajovicích
4402
/
D 52
/
1236

1790-1795
Rainer Dobek, františkán
4403
/
D 53
/
1236

1788-1913
Dolní Dubňany, filiální kostel k Horním Dubňanům
4404
/
D 54
/
1237

1788-1812
Zastavení výkupu desátků
4405
/
D 55
/
1237

1788-1799
František Doležal, kaplan v Šakvicích
4406
/
D 56
/
1237

1789
František Dobrotský, kooperátor v Lanžhotě
4407
/
D 57
/
1237

1788-1948
Domašov
4408
/
D 58
/
1237

1789-1790
Václav Dvořák, kooperátor v Hodoníně
4409
/
D 59
/
1237

1789-1814
Hilarius Denk (Dengg), farář v Medlově
4410
/
D 60
/
1237

1739-1949
Dalečín
4411
/
D 61
/
1237

1807-1809
Opatření k rozloučení krevních příbuzných, kteří žijí spolu
4412
/
D 62
/
1237-1244

1785-1947
Výkazy, jak byly přidělením duchovních nadací kryty výlohy na nového lokálního kaplana (Dotační instrumenty), 1785-1807, karton 1237
Brněnský kraj, 1803-1829, karton 1238
Jihlavský kraj, 1793-1810, karton 1238
Znojemský kraj, 1805-1809, karton 1238
Výkaz mší náboženské matice přidělených nastálo jednotlivým duchovním (kniha), bez data (cca 1899), karton 1238
Výkazy z far, 1839, karton 1239
Výkazy celé dicéze, 1821-cca 1896, karton 1239
Korespondence (zde také výkazy o persoluci), 1782-1856, karton 1240
Výkazy o rozdělení mešních stipendií, 1815-1896, karton 1240
Korespondence k tomu patřící, 1842-1905, karton 1240
Korespondence, 1857-1907, karton 1241
Výkazy o persoluovaných stipendijních mších, 1907-1911, karton 1242
1909-1914, karton 1243
1914-1915, karton 1244
Korespondence, 1899-1900, karton 1244
Korespondence do roku 1915 je ve výkazech, 1939-1947, karton 1244
4413
/
D 63
/
1245

1789-1877
Deficienti - normálky
Tisk Jahresberichte der Direktion des Priesterkranken und Deficienten-Institutes zu Wien 1847 - statuta
4414
/
D 64
/
1245

1793-1798
František Dobrotský, farář v Schamdorfě ve vídeňské diecézi
4415
/
D 65
/
1245

1792
Zřízení dvorního direktoria in cameralibus etc.
4416
/
D 66
/
1245

1793-1826
Tomáš Delinz, kooperátor v Ivančicích
4417
/
D 67
/
1245

1794
Dalešice, místo desátku kapitálové pojištění
4418
/
D 68
/
1245

1800-1834
Pavel Dvořák, kooperátor v Netíně
4419
/
D 71
/
1245

1793-1794
Horní Dubňany, farní louka
4420
/
D 72
/
1245

1784-1794
Fabián Dvořák, expremonstrát loucký, vydržování v klášteře Nová Říše
4421
/
D 73
/
1245

1787-1853
Drnholec, přívod vody na farní zahradu
4422
/
D 74
/
1245

1795
Josef Dvořáček z Čučic, žádost o sňatek
4423
/
D 75
/
1245

1796,1818
Krajské úřady mají oběžníky určené duchovním zasílat konzistoři
4424
/
D 76
/
1245

1796-1829
František Delinz, farář v Bohdalově
4425
/
D 77
/
1245

1754-1947
Drnholec
4426
/
D 78
/
1246

1798-1825
Jakub Dvořecký, farář v Třebíči
4427
/
D 79
/
1246

1798
František Dvořák, konzistorní posel
4428
/
D 80
/
1246

1799
Horní Dubňany, kostelní pole
4429
/
D 82
/
1246

1801-1809
Mikuláš Dufour rytíř de Wionna, probošt v Mikulově
4430
/
D 83
/
1246

1804-1851
Antonín Dilano, kaplan v Račicích
4431
/
D 84
/
1246

1804-1860
Jan Dobřínský, farář v Prosiměřicích
4432
/
D 85
/
1246

1802
Hrabě Dietrichštejn povýšen na nejvyššího kancléře
4433
/
D 86
/
1246

1803-1815
Antonín Durta, kaplan v Třebíči-zámku
4434
/
D 87
/
1246

1805-1861
Dalečín, opravy kostela
4435
/
D 88
/
1246

1807-1808
Václav Dvorský, kooperátor v Židlochovicích
4436
/
D 89
/
1246

1810
Dotace nových farářů a kleru vůbec (týká se zvláště Kurdějova)
4437
/
D 90
/
1246

1806-1821
Jan Dvořáček, kooperátor ve Velkých Němčicích, úmrtí
4438
/
D 91
/
1246

1779-1782
Dešov, zřízení kaple
4439
/
D 92
/
1246

1804
Šebestián Drouwille, z diecéze namurské(?), kaplan na zámku Veveří, povolení sloužit mši
4440
/
D 93
/
1246

1806-1820
Václav Donath, kaplan v Čebíně
4441
/
D 94
/
1246

1863
Drnholec, zřízení kříže vyvráceného bouří
4442
/
D 95
/
1246

1806
Josef Dubravius, farář v Otnicích, úmrtí
4443
/
D 96
/
1246

1806-1826
Václav Dvorský, kaplan v Břeclavi
4444
/
D 97
/
1246

1807-1809
Ludvík Duvigneaud, profesor teologie v Lucemburku, povolení pobytu v diecézi
4445
/
D 98
/
1246

1810-1859
Filip Dvořáček, farář v Urbanově
4446
/
D 100
/
1247

1695-1945
Dukovany
4447
/
D 101
/
1248

1763-1787
Dukovany, kaple
4448
/
D 102
/
1248

1797-1852
Deblín, ustanovení kooperátora
4449
/
D 103
/
1248

1786-1853
Domamil, kooperátor
4450
/
D 105
/
1248

1790
Dambořice, fundace kooperátora
4451
/
D 108
/
1248

1784
Horní Dubňany, fundace kooperátora
4452
/
D 109
/
1248

1786-1787
Žádost obcí Doupě, Řídelova, Vanova aj. o zřízení kaplanství v Doupěti
4453
/
D 110
/
1248

1672-1852
Drásov, zřízení kaplanství
4454
/
D 112
/
1248

1778,1881
Suchá (f. Stonařov), kaple
4455
/
D 114
/
1248

1833-1837
Dešov, kaple
4456
/
D 115
/
1248

1766
Dobrohošť, kaple
4457
/
D 116
/
1248

1762
Dačice, kaple sv. Anny
4458
/
D 117
/
1248

1708-1771
Dalešice, kaple Nejsvětější Trojice
4459
/
D 118
/
1248

1738-1742
Dešná, kaple
4460
/
D 119
/
1248

1805
Šetření o odepření podpisu z fary babické na dotačním instrumentu fary domamilské
4461
/
D 120
/
1248

1806-1844
František Dostál, farář ve Vémyslicích
4462
/
D 121
/
1248

1806
Zákaz navrhovat pro veřejné zkoušky dogmata, která se nepřednášejí nebo jsou zakázána na lyceích
4463
/
D 122
/
1248

1788
František Dauda, farář v Příměticích
4464
/
D 123
/
1248

1808-1859
Diváky, kaplanský příbytek
4465
/
D 125
/
1248

1810
Jan Domanský, kněz, přijetí do diecéze
4466
/
D 126
/
1248

1810-1815
František Dunický, kaplan v Koněšíně
4467
/
D 127
/
1248

1810
Klášterům a společenstvím zrušena dosavadní povolení uzavírat dluhy
4468
/
D 128
/
1248

1811
Zmenšení kněžských příjmů nuceným pronajímáním pozemků
4469
/
D 129
/
1248

1811-1814
Vincenc Doležal, kooperátor v Dačicích
4470
/
D 130
/
1248

1811
Dalešice, administrace fary in spiritualibus
4471
/
D 131
/
1249

1805-1825
Dačice, administrace fary
4472
/
D 132
/
1249

1806
Soupis duchovních poškozených francouzským vpádem a částečné jejich odškodnění
4473
/
D 133
/
1249

1813-1884
Diety - normálie
4474
/
D 134
/
1249

1813
Učenci nesmějí přistupovat k cizozemským společnostem bez vědomí císaře
4475
/
D 135
/
1249

1814
Příkaz ke kázáním nabádajícím k vrácení nalezených věcí
4476
/
D 136
/
1249

1816
Získání území od Bavorska a jiných států
4477
/
D 137
/
1249

1815-1838
Jakub Dvořáček, farář v Šardicích
4478
/
D 138
/
1249

1816
František Dusbabek, kaplan v Velké Losenici, o přijetí do diecéze
4479
/
D 139
/
1249

1816
Obsazení místa ředitele gymnázií kapitulním kanovníkem
4480
/
D 140
/
1249

1816
Zákaz nutit deflorované panny pod čepec
4481
/
D 142
/
1249

1816-1820
Josef Demerle, administrátor u sv. Mikuláše ve Znojmě, úmrtí
4482
/
D 144
/
1249

1817
Předplatné na Deresův Damenbrevier
4483
/
D 146
/
1249

1818-1822
Kašpar Dědek (Diedek), duchovní v Kojetíně, mše za něho
4484
/
D 147
/
1249

1819
Horní Dubňany, administrace fary
4485
/
D 150
/
1249

1820-1825
Jan Dvořák, kaplan v Mikulčicích
4486
/
D 151
/
1249

1824
Adolf Dvořák, kooperátor v Hodoníně
4487
/
D 152
/
1249

1821-1835
Martin Dobšík, kaplan v Grusshübl (vídeňská diecéze)
4488
/
D 153
/
1249

1817-1823
Horní Dunajovice, dotace lokála
4489
/
D 154
/
1249

1821-1875
František Dohnal, farář v Brně-Komárově
4490
/
D 155
/
1249

1823-1842
Antonín Dmich, kaplan v Dubňanech
4491
/
D 156
/
1249

1823
Zasílání tisků a věnování německému spolkovému sněmu
4492
/
D 157
/
1249

1827
František Dusbabek, kanovník v Mikulově
4493
/
D 158
/
1249

1824-1831
Adolf Dvořák, kooperátor v Hodoníně
4494
/
D 159
/
1249

1824-1832
Josef Dominik, kooperátor v Modřicích
4495
/
D 161
/
1249

1825-1828
Petr Dornhofer z Olbramkostela, stížnost jeho ženy na jeho konkubinát (5 dětí!)
4496
/
D 163
/
1249

1826-1873
František Deabis, farář u sv. Magdaleny v Brně
4497
/
D 164
/
1250

1826-1860
Kašpar Deabis, farář v Brně-Obřanech
4498
/
D 165
/
1250

1841-1870
Jan Dvořáček, farář v Moravském Krumlově
4498
/
D 165a
/
1250

1826-1842
Jan Dvořáček, kaplan ve Střížově
4499
/
D 166
/
1250

1826-1871
Josef Drechsler, farář v Chvalovicích
4500
/
D 167
/
1250

1826-1831
Doubravice, smlouva fary s rájeckým panstvím o desátky
4501
/
D 169
/
1250

1827-1867
Jiří Dundáček, farář v Lukově
4502
/
D 170
/
1250

1827-1873
Václav Divíšek, farář v Horním Újezdě
4503
/
D 171
/
1250

1828
Pátrání ve vojenských úmrtních matrikách v Brně po zápisu smrti Armanda Dunota, zásobovacího důstojníka, zemřelého r. 1805
4504
/
D 172
/
1250

1828
Ignác Dvořák, kooperátor v Letovicích
4505
/
D 173
/
1250

1862
Užívání kamenic na střechách budov náboženské matice
4506
/
D 174
/
1250

1829
Josef Dobrovský, úmrtí
4507
/
D 176
/
1250

1830
Hrabě Josef Dietrichštejn uplatňuje nárok na patronát nad Žďárem
4508
/
D 177
/
1250

1829-1856
Josef Driemer, lokál v Lukově
4509
/
D 178
/
1250

1829-1835
Kongrua hodnostářů
4510
/
D 179
/
1250

1830-1842
Josef Doležálek, kaplan ve Ždánicích (odešel do vídeňské diecéze)
4511
/
D 182
/
1251

1832-1838
Antonín Dörfler, kooperátor v Hevlíně, propuštění z diecéze
4512
/
D 183
/
1251

1831-1832
Matyáš Doubrava, učitel v Křepicích, o díl štoly
4513
/
D 184
/
1251

1832
Drysice, oprava střechy kaple
4514
/
D 185
/
1251

1832
Domamil, žádost o kooperátora
4515
/
D 187
/
1251

1832-1885
Diváky, kaple a krypta
4516
/
D 188
/
1251

1834
Pokřtění nalezence Františka Davíčka z Modřic podmíněně
4517
/
D 190
/
1251

1834
Ondřej Dědinský, polní kaplan
4518
/
D 191
/
1251

1835-1876
Karel Drobný, farář v Křepicích
4519
/
D 192
/
1251

1835
Ferdinand Drlík, z Poštorné, přijetí do diecéze
4520
/
D 195
/
1251

1836-1851
Drnovice, o vlastního kuráta
4521
/
D 198
/
1251

1837
Horní Dunajovice, socha sv. Jana
4522
/
D 199
/
1251

1837-1950
Horní Dunajovice, (krádež cenného kalichu z 15. stol.)
4523
/
D 200
/
1251

1837,1880
Úlevy při listovních zásilkách pro misionáře a duchovní hodnostáře na lodích rakouského Lloydu plavících se do Řecka z Cařihradu
4524
/
D 201
/
1252

1837-1880
Antonín Dostál, farář v Dobrém Poli
4525
/
D 202
/
1252

1805-1950
Dobročkovice, hřbitov
4526
/
D 206
/
1252

1839
Marianna Daňková z Petrovic, zjevil se jí v Přibyslavicích "nadpřirozený" úkaz
4527
/
D 207
/
1252

1840-1890
Derflice, (farnost Načeratice), kaple
4528
/
D 208
/
1252

1840-1868
Diváky, socha sv. Jana
4529
/
D 209
/
1252

1840
Dražovice, fundus instructus
4530
/
D 213
/
1252

1842
Brno - dóm, penzionování varhaníka a kapelníka
4531
/
D 217
/
1252

1842-1843
Antonín Dostál, kooperátor ve Velkém Meziříčí
4532
/
D 218
/
1252

1843-1844
Dalečín, patronát nad farou
4533
/
D 219
/
1252

1840-1892
Karel Dědek, farář v Drásově
4534
/
D 220
/
1252

1843
Dispens z amortizačního zákona pro sestry Německého řádu
4535
/
D 222
/
1253

1844-1896
Leopold Derka, farář v Milonicích
4536
/
D 225
/
1253

1845-1860
Adolf Deboys z Brna, kooperátor u sv. Magdaleny v Brně
4537
/
D 227
/
1253

1846
Úmrtní listy dánských poddaných
4538
/
D 228
/
1253

1847-1880
František Dědek, farář v Rožné
4538
/
D 229
/
1253

1846-1865
František Dědek, farář ve Žďáře-zámku, odchod do královéhradecké diecéze
4539
/
D 230
/
1253

1847-1858
Jan Dundálek, kooperátor v Hustopečích, propuštění z diecéze
4540
/
D 232
/
1253

1783-1848
Domašov, povýšení na faru
4541
/
D 233
/
1253

1848-1856
František Dvořák, katecheta v Jihlavě
4542
/
D 237
/
1253

1849
Zahraniční diplomy je třeba hlásit guberniu
4543
/
D 238
/
1253

1849-1857
Adolf Deboys, kooperátor u sv. Magdaleny v Brně
4544
/
D 239
/
1253

1850
Sezdání Jakuba Dobrovolného z Brna s jeho hospodyní Marií Chvátalovou
4545
/
D 240
/
1253

1850
Upozornění na sociální hnutí Německých katolíků
4546
/
D 241
/
1253

1850
Dačice, zámecká kaple, povolení mše
4547
/
D 242
/
1253

1851
Dalešice, rodinná hrobka hraběte Hesse, jednání, inventář, stručná historie
4548
/
D 243
/
1253

1851
Propočtení nákladů na služební cesty na parnících
4549
/
D 244
/
1253

1851-1890
Mořic Dohnal, farář v Brně-Komárově
4550
/
D 246
/
1253

1851-1889
Emanuel David, farář v Tešeticích
4551
/
D 248
/
1253

1853
Ignác Deutsch, dvorní směnárník ve Vídni, změna obchodní místnosti
4552
/
D 249
/
1253

1854
Josef Denkstein školním inspektorem na Moravě
4553
/
D 253
/
1253

1856
Drnholec, dotace kooperátora
4554
/
D 254
/
1253

1856
Martin Durgiai, farář z Gamsu ve Švýcarsku, žádost o příspěvek na stavbu kostela
4555
/
D 255
/
1253

1857
Doubravník, rodinná hrobka Mitrovských
4556
/
D 256
/
1253

1857
Jan Domšina, dělník v Brně, dispens od křestního listu
4557
/
D 257
/
1253

1864-1891
František Diviš, fařář ve Vladislavi
4558
/
D 259
/
1253

1858
Josef Dobrovolný z Bohuslavic, udánlivý konkubinát
4559
/
D 260
/
1254

1858-1899
Antonín Dašovský, farář v Dalešicích
4560
/
D 261
/
1254

1858-1895
Jan Doležal, kooperátor na odpočinku v Židlochovicích
4561
/
D 267
/
1254

1860
Filip Dvořák, z Koněšína, dispens pro sňatek
4562
/
D 272
/
1254

1861
Konkursy na služební místa otiskovaná ve Wiener Zeitung
4563
/
D 276
/
1254

1862
Dačice, prohlídka patronátních farních budov
4564
/
D 284
/
1254

1863
Dobřínsko, činže dlužné nadací Rittersteinově
4565
/
D 285
/
1254

1863-1864
Drbálovice, užívání zvonů helvety
4566
/
D 286
/
1254

1863
Vincenc Dombrowski, polský povstalec konfinovaný v Jihlavě, faráři v Palupíně Haasovi povoleno jej příjmout
4567
/
D 289
/
1254

Oběžník o rozepřích týkajících se služebností
4568
/
D 291
/
1254

1831
Obsazování uprázdněných služebních míst
4569
/
D 292
/
1254

1827
Výše diet za kanonické vizitace pro Kašpara Scheberdle, dačického děkana
4570
/
D 295
/
1254

1841, 1927-1928, 1934-1938
Výtah ze statut Řádu německých rytířů 1841
Katalogy Řádu německých rytířů 1927, 1928, 1934-1938
4571
/
D 296
/
1255

1803-1804
Dolní Dunajovice, oprava farní budovy
4572
/
D 297
/
1255

1864
Františka Dohnalová, z Měnína, vysvědčení o svobodném stavu pro minority v Benátsku
4573
/
D 298
/
1255

1804-1829
Odměny jáhnům
4574
/
D 299
/
1255

1783-1820
Dispens od skrytých překážek vzniklých mimo manželství
4575
/
D 301
/
1255

1864
Dačice, svěcení kaple na silnici z Dačic do Telče
4576
/
D 302
/
1255

1865
Marie Dědková, z Červeného Hrádku, dispens od křestního listu
4577
/
D 305
/
1255

1865
Jana Dollheimová, ze Starého Brna, dispens od křestního listu
4578
/
D 312
/
1255

1866
Klášter Chudého dítěte v Oberdöblingu ve Vídni, věcná loterie
4579
/
D 319
/
1255

1867-1874
František Duda, farář v Rájci
4580
/
D 329
/
1255

1868
Marie Dostálová z farnosti u sv. Tomáše v Brně, získání jejího souhlasu, aby církev rozhodla její manželský spor
4581
/
D 330
/
1255

1868
Dr. František Dostál, předvolání svědků v manželské rozepři
4582
/
D 331
/
1255

1868
Dědkov, svěcení kaple
4583
/
D 332
/
1255

1869-1939
Karel Derka, profesor náboženství
4584
/
D 333
/
1255

1869-1926
František Dostál, farář v Moravských Budějovicích
4585
/
D 335
/
1255

1869
František Daneš z pražské diecéze čestným kanovníkem mikulovským
4586
/
D 337
/
1255

1869
Peregrin Drexler, z Brna, penzionovaný farář, jurisdikce
4587
/
D 339
/
1255

1870
Josef Drinkel a Antonie Forsterová z Mikulova, civilní sňatek
4588
/
D 341
/
1255

1870-1914
Kašpar Dunda, farář v Moravci
4589
/
D 342
/
1255

1870
Ostrovačický farář sezdal nezletilou Marii Dobešovou s Edmundem Ovesem
4590
/
D 345
/
1255

1872
Příspěvky ve prospěch dominikánek v Hackingu u Vídně
4591
/
D 347
/
1255

1871
Doporučení Dudíkových Dějin Moravy
4592
/
D 348
/
1255-1256

1870-1948
Revizní fond, účty, korespondence
4593
/
D 349
/
1257

1872
Drbálovice, závad prosté oddělení pozemku
4594
/
D 350
/
1257

1872
Jan Dvořáček z Lukovan, stížnost proti jeho ženě
4595
/
D 351
/
1257

1872
Omylem došlá částka 450 zl. k rozdělení potřebným duchovním v Buchlovicích a Napajedlech
4596
/
D 353
/
1257

1872
Plán Bedřicha z Dalbergu uvést boromejky do Dačic
4597
/
D 354
/
1257

1872
Doubravník, svěcení veteránského praporu
4598
/
D 355
/
1257

1872
Dačice, pivní a kořalečné propinační odbytné
4599
/
D 356
/
1257

1872-1924
Josef Dubský, farář ve Střelicích
4600
/
D 361
/
1257

1873-1914
Ignác Drbušek, farář v Křepicích
4601
/
D 362
/
1257

1873
Dačice, svěcení jeslí
4602
/
D 363
/
1257

1873-1922
Jan Doležel, farář v Rouchovanech
4603
/
D 364
/
1257

1873-1930
František Dundáček, děkan v Ivančicích
4604
/
D 365
/
1257-1258

1873-1918, 1921
Podporovací fond, účty
přiloženy žádosti z r. 1874
4605
/
D 368
/
1258

1875
Sňatek Františka Demoulina z Brna-Zábrdovic, belgického státního příslušníka
4606
/
D 369
/
1258

1876-1902
Vojtěch Dvořák, farář ve Střížově
4607
/
D 372
/
1258

1876-1925
Jan Dvořák, farář v Kostelním Vydří
4608
/
D 373
/
1258

1876
Mikuláš von Dewald, ředitel vojenské písařské školy ve Vídeňském Novém Městě, manželství ve Znojmě
4609
/
D 376
/
1258

1879-1917
František Diviš, farář v Rokytnici
4610
/
D 378
/
1258

1878-1918
František Doupovec, farář v Přísnoticích
4611
/
D 379
/
1258-1259

1875-1907
Příspěvky na stavbu dómu v Brně
4612
/
D 380
/
1259

1880-1922
Josef Dunda, farář v Kloboukách
4613
/
D 381
/
1259

1881-1901
Dačice, mariánská opatrovna z nadace Jana a Marie Svobodových (statuta)
4614
/
D 382
/
1259

1882-1884
Dyjice, stavba kaple
4615
/
D 383
/
1259

1883-1924
Jan Doležal, farář v Červené Lhotě
4616
/
D 384
/
1259

1883-1896
Florián Deutsch, kněz na odpočinku
4617
/
D 385
/
1260-1266

1880-1948
Propuštění z diecéze a vysvědčení zachovalosti
1880-1893 karton 1260
1894-1900 karton 1261
1901-1907 karton 1262
1908-1912 karton 1263
1913-1922 karton 1264
1923-1934 karton 1265
1935-1948 karton 1266
4618
/
D 386
/
1267

1885-1915
František Drašar, farář v Horních Dubňanech
4619
/
D 388
/
1267

1886-1887
Josef Daňhel, kooperátor v Přibicích
4620
/
D 389
/
1267

1886
Drnholec, ustanovení kooperátora
4621
/
D 390
/
1267

1887-1915
Alois Dundáček, farář v Pavlově
4622
/
D 391
/
1267

1887
František Durda z Boňova, bohoslovec, úmrtí
4623
/
D 392
/
1267

1888-1835
František Dospiva, farář v Příměticích
4624
/
D 393
/
1267

1890
Doporučení spolku "Družstvo Arnošta z Pardubic"
4625
/
D 394
/
1267

1889-1946
Josef Dvořák, profesor teologie
4626
/
D 395
/
1267

1889-1947
Jan Dvořák, farář v Šaraticích
4627
/
D 396
/
1267

1895-1930
Vincenc Dědek, farář v Sebranicích
4628
/
D 397
/
1267

1891-1933
Petr Duchaň, farář v Ivani
4629
/
D 398
/
1267

1891-1912
Šebestián Danksagmüller, farář v Želešicích
4630
/
D 399
/
1267

1892-1933
Ignát Drašar, farář v Lipůvce, pak učitel na Slovensku
4631
/
D 400
/
1267

1896-1927
Dr. Alois Dvořák, farář ve Velkém Meziříčí
4632
/
D 401
/
1267

1898-1937
Adolf Dreiseitl, farář v Bořeticích
4633
/
D 402
/
1268

1899-1947
Josef Dvořák, farář v Kuřimi
4634
/
D 403
/
1268

1903
František Dohnal, farář v Šardicích
4635
/
D 404
/
1268

1901-1923
František Ďásek, kooperátor v Třešti
4636
/
D 405
/
1268

1913-1946
Jakub Deml, penzionovaný kněz v Tasově
4637
/
D 406
/
1268

1907-1927
Josef Doležal, kooperátor v Popůvkách
4638
/
D 407
/
1268

1915-1939
František Dempír, katecheta
4639
/
D 408
/
1268

1905-1942
Karel Dostál, kaplan v Kostelci na Hané
4640
/
D 409
/
1269

1907-1948
František Doležel, farář v Třebíči-zámku
4641
/
D 410
/
1269

1908-1931
Cyril Dlouhý, farář v Sedlci
4642
/
D 411
/
1269

1910-1948
Jan Doupovec, farář v Čejkovicích
4643
/
D 412
/
1269

1913-1950
Jan Dopita, farář ve Vysokých Popovicích
4644
/
D 413
/
1269

1913-1948
Josef Drobný, farář v Citonicích
4645
/
D 414
/
1269

1913-1947
Stanislav Kostka Doležel, kooperátor v Jinošově
4646
/
D 416
/
1269

1914-1929
František Drápal, kooperátor v Břeclavi, pak kněz Církve československé
4647
/
D 415
/
1269

1914-1946
Josef Dvořáček, farář v Rudě
4648
/
D 417
/
1269

1915-1948
František Dragoun, farář v Urbanově
4649
/
D 418
/
1269

1916-1939
Ferdinand Dokulil, profesor teologie
4650
/
D 420
/
1269

1920-1947
Teodor Deimel, kněz ve Slavonicích, profesor ve Štokravě
4651
/
D 421
/
1269

1914-1939
Jan Danzinger, administrátor v Malešovicích
4652
/
D 422
/
1269

1924-1949
Josef Dyčka, farář v Dollních Kounicích
4653
/
D 423
/
1270

1930-1950
František Drábek, probošt v Mikulově
4654
/
D 424
/
1270

1933-1946
František Duschek, farář ve Waldsee
4655
/
D 425
/
1270

1935-1940,1948
Josef Dostál, farář v Nových Syrovicích
4656
/
D 426
/
1270

1935-1949
Jan Dokulil, farář v Uhřínově
4657
/
D 427
/
1270

1937-1950
Ondřej Damborský, farář v Břeclavi
4658
/
D 428
/
1270

1937-1949
Josef Ducháček, farář v Bystrci
4659
/
D 429
/
1270

1937-1948
Jan Křtitel Dvořák, farář v Sulíkově
4660
/
D 430
/
1270

1937-1949
Rudolf Dvořák, farář ve Sloupě (přeložená práce "O původu episkopátu")
4661
/
D 431
/
1270

1936-1950
Josef Doležal
4662
/
D 432
/
1270

1938-1948
Josef Dragoun, farář v Březí
4663
/
D 433
/
1270

1938-1950
Václav Drbola
4664
/
D 434
/
1270

1939-1949
Oldřich Drábek, farář u sv. Jakuba v Brně
4665
/
D 435
/
1270

1939-1950
Josef Dvořáček, farář ve Znojmě-Louce
4666
/
D 436
/
1271

1947
Jan a Porta Latina Dvořák, kooperátor ve Znojmě
4667
/
D 437
/
1271

1940-1947
Karel Doubek, farář ve Sněžném na Moravě
4668
/
D 438
/
1271

1942-1948
Jaroslav Dragon, farář v Horním Břečkově
4669
/
D 439
/
1271

1940
František Dobrovolný, alumnus
4670
/
D 440
/
1271

Felix Davídek
4671
/
D 441
/
1271

1946-1950
František Dvořák (nar. 1915)
4672
/
D 442
/
1271

1946-1949
Josef Dvořák (nar. 1922), kanovník v Mikulově
4673
/
D 443
/
1271

1944-1945
Alois Daněk, kooperátor v Moravské Nové Vsi
4674
/
D 444
/
1271

1945
Alois Doležal, farář ve Starovicích, kněz vídeňské diecéze, úmrtí ve vězení
4675
/
E 1
/
1272

1779
Jmenování examinátorů přihlášených k farnímu konkurzu
4676
/
E 2
/
1272-1273

1780-1949
Ivančice
4677
/
E 3
/
1273

1832
Postup při manželských překážkách
4678
/
E 4
/
1273

1779-1784
Dominik Ekert, kooperátor v Ivančicích, o urážce náboženství, žádá do pražské diecéze
4679
/
E 5
/
1273

1778
Petr Eygel, kněz ve Vratěníně
4680
/
E 6
/
1273

1779
Josef Eller, kooperátor v Modřicích
4681
/
E 7
/
1273

1784-1786
Kristián Enter, administrátor dukovanský
4682
/
E 8
/
1273

1779
Zřízení děkanátu Hrádek
4683
/
E 9
/
1273

1780-1790
Fond na dům pro vysloužilé kněze v Kroměříži
4684
/
E 10
/
1273-1274

1780-1950
Hrádek 1780-1790, karton 1273
Spor s maltézskými rytíři o držení na základě listiny z roku 1227, šlo to přes rotu. 1871-1950, karton 1274
4685
/
E 11
/
1274

1781-1825
Jan Eber, kaplan v Telči
4686
/
E 12
/
1274

1780-1781
Pokyny pro správce církevního majetku
4687
/
E 13
/
1274-1275

1779-1801
Normálie pro udělení dispensí ke sňatkům (normálie)
4688
/
E 14
/
1275

1778-1781
Správa majetků bývalých jezuitů
4689
/
E 15
/
1275

1782-1785
Předpisy pro zkoušení kandidátů na beneficia
4690
/
E 16
/
1275

1782
Císařské rozhodnutí o úrocích z Engelsburgova dědictví
4691
/
E 17
/
1275

1800-1814
František Eiselt, bývalý minorita, farář v Bítově
4692
/
E 18
/
1275

1782-1813
Šebestián Eder, bývalý premonstrát z Louky, farář ve Strachoticích
4693
/
E 19
/
1275

1782-1783
Zkoušky bývalých jezuitů pro farní správu
4694
/
E 20
/
1275

1782
Zrušení exempce, zvláště u klášterů, z moci ordinářovy (relace)
4695
/
E 21
/
1275

1812-1814
Evžen Ertgele, farář u sv. Kříže ve Znojmě, směna za německou faru
4696
/
E 22
/
1275

1783
Jan Elbl, brněnský radní, půjčka z fundace Sürmannovy
4697
/
E 23
/
1275

1783-1797
Jan Eberhartl, farář ve Vílanci
4698
/
E 24
/
1275

1784
Norbert Eylengart, kooperátor v Archlebově, pak v Žarošicích
4699
/
E 25
/
1275

1785
Výše penze bývalých trinitářů
4700
/
E 26
/
1275

1788-1791
Schopnost bývalých řeholníků k duchovní službě
4701
/
E 27
/
1275

1789-1824
Longin Efferle, františkán, kaplan u vojska
4702
/
E 28
/
1275

1786-1946
Ivaň
4703
/
E 29
/
1275

1789
Virgilius (Ondřej) Edelbauer, ze solnohradské diecéze
4704
/
E 30
/
1275

1822
Ruda, vydržování kaplana obcí
4705
/
E 32
/
1275

1791-1832
Zákaz vystěhovalectví a předpisy o tom
4706
/
E 33
/
1276

1680-1944
Citonice
4707
/
E 34
/
1276

1852
Výstavba kaple sv. Jakuba - Nové Hory u Ivančic
4708
/
E 35
/
1276

1756-1768
Vracovice, kaple
4709
/
E 36, E 3
/
1276

1765-1785, 1776-1785
Hrádek u Znojma, kaple
4710
/
E 39
/
1276

1820-1829
Eusebius Eiselt, farář v Kněžicích
4711
/
E 40
/
1277

1795-1856
Michael Eytelhuber, farář v Moravanech
4712
/
E 41
/
1277

1797-1877
František Erben, farář v Tasově
4713
/
E 42
/
1277

1797-1798
Šebestián Eichler, bývalý augustinián kanovník
4714
/
E 43
/
1277

1800-1809
František Eiselt, farář v Bítově
4715
/
E 44
/
1277

1809-1837
Jan Eitlhuber, farář v Ivančicích
4716
/
E 45
/
1277

1802-1803
Almužna pro Ems v Graubündenu (Švýcarsko)
4717
/
E 46
/
1277

1804-1826
Evžen Ertgele, kanovník v Mikulově
4718
/
E 47
/
1278

1804
Jan Emmering, polní kaplan, vysvědčení o zkoušce
4719
/
E 48
/
1278

1804-1805
Rozvod Karoliny Endsmannové, dcery továrníka a nájemníka z Křižanova, s poručíkem Holzerem, jednání před judicium delegatum militare mixtum
4720
/
E 49
/
1278

1803-1806
Alois Ernst, františkán, polní kaplan
4721
/
E 50
/
1278

1805
Jan Eckhart z Vídně pátrá po příbuzných židlochovického děkana Kurze
4722
/
E 51
/
1278

1806
Marian Emmering, polní kaplan, žádost o Olbramovice
4723
/
E 52
/
1278

1806
Pořádání exhort pro brněnskou mládež
4724
/
E 53
/
1278

1809
František Elsner, kaplan v Drahotuších, přihláška ke konkurzu
4725
/
E 54
/
1278

1810-1855
Josef Engel, farář v Českém Rudolci
4726
/
E 55
/
1278

1810
Antonín Eberle, nadlesní ve Veveří, zřízení sklepu pod farním sklepem v Bystrci
4727
/
E 56
/
1278

1811
Čtení mše za bývalé žďárské cisterciáky z pozůstalosti Roberta Fixy, kaplana ve Sněžném
4728
/
E 58
/
1278

1802
Postup při propuštění z diecéze
4729
/
E 59
/
1278

1814-1860
František Eberl, farář v Horních Dubňanech
4730
/
E 60
/
1278

1784
Císařské rozhodnutí o Wiener Eisenhandlungscommunität
4731
/
E 61
/
1278

1816
Obsazení stolice vychovatelství v Brně
4732
/
E 63
/
1278

1818
Opatření ke zlepšení mravů drnomistrů
4733
/
E 65
/
1279-1283

1819-1909
Odloučení příjmů (excindace) od starých beneficií

normálie - 1819-1874, karton 1279

Přehled míst, která musejí podat zprávu o stavu excindace (protokolní pomůcka) - 1819-1833, karton 1279

Soupis právoplatných excindačních rozhodnutí v brněnské diecézi na základě zákona ze 7. 5. 1874 - 1877, karton 1279

Spisy seřazené podle německých názvů far - 1820-1861
A - E, karton 1279
F - L, karton 1280
M - R, karton 1281
S - W, karton 1282
Z, karton 1283

Nové excindace od r. 1876 - 1832-1909, karton 1283
4734
/
E 66
/
1284

1819
Dotaz, jak nejrychleji dodat děkanům konsistorní přípisy
4735
/
E 67
/
1284

1819-1831
Pátrání po zřizovacích listinách far Zábrdovic, Šaratic, Křtin, Ochozi a Doubravic
4736
/
E 69
/
1284

1825-1832
Rudolf Eberl, kooperátor ve Velkých Bílovicích
4737
/
E 70
/
1284

1824
Vystavování obligací pro kostely, nadace etc.
4738
/
E 71
/
1284

1858
Smuteční bohoslužby za císaře Františka I.
4739
/
E 72
/
1284

1859
Ivaň, žádost o povýšení na faru
4740
/
E 74
/
1284

1820-1863
Leopold Eisenfest, farář v Poudřanech
4741
/
E 75
/
1284

1825
Normálie pro exekuce pozemkové daně
4742
/
E 77
/
1284

1826-1949
Lednice
4743
/
E 78
/
1285

1813-1942
Eusebius Eiselt, farář ve Stálkách
4744
/
E 79
/
1285

1859
Hrádek, svěcení kaple
4745
/
E 80
/
1285

1829-1869
Hybrálec, kaple
4746
/
E 82
/
1285

1830-1887
Jan Epačin, farář v Dobrém Poli
4747
/
E 83
/
1285

1831-1892
František Eisenfest, farář v Blučině
4748
/
E 84
/
1285

1831-1842
František Antonín Gindl, brněnský biskup
4749
/
E 85
/
1285

1833
Odchod Gustava Estala z filozofie
4750
/
E 86
/
1285

1833
Jindřich Eliáš, tyrolský servita, žádá o převod ke znojemským dominikánům
4751
/
E 87
/
1285

1833-1872
Dominik Elgart, farář v Měníně
4752
/
E 88
/
1285

1834-1835
Erik Eichler, diecézán olomoucký, nyní milosrdný bratr v Brně
4753
/
E 89
/
1285

1834
František Engelsberg přijímá u sv. Janů v Brně Eduarda Kalabera za vlastního
4754
/
E 90
/
1285

1834-1866
Karel Engler, farář v Hostěradicích
4755
/
E 93
/
1285

1835
Vymáhání dlužného poplatku za inkolát po pozůstalosti Rajmunda šlechtice Eberla
4756
/
E 94
/
1285

1835
Jan Emrich, posluchač bohosloví z Trnavy, žádá do diecéze
4757
/
E 95
/
1285

1835-1857
Jan Essenther, farář v Bystřici nad Pernštejnem
4758
/
E 97
/
1286

1837
Veverská Bítýška, svěcení hřbitova
4759
/
E 98
/
1286

1856
Nadace císařovny Alžběty v Brně
4760
/
E 99
/
1286

1857
Udílení dispensí v manželských věcech místními duchovními
4761
/
E 100
/
1286

1858-1859
Přefaření Lhotic z Kdousova do Jemnice
4762
/
E 101
/
1286

1858
Povozy hybrálecké obce pro faráře u sv. Jakuba v Jihlavě
4763
/
E 103
/
1286

1860-1907
František Embert, farář v Krhově
4764
/
E 104
/
1286-1307

1783-1950
Povolení smíšených manželství (Mixta religio)

normálky, roky 1783-1891, karton 1286

Spisy seřazené podle arcikněžství a pak dle děkanství:
Arcikněžství Brno
Brno, 1842-1850, karton 1286
Brno, 1851-1880, karton 1287
Brno, 1881-1887, karton 1288
Ivančice, 1857-1879, karton 1288
Dolní Kounice, 1869-1879, karton 1288
Kuřim, 1838-1883, karton 1288
Modřice, 1855-1886, karton 1288
Rosice, 1846-1883, karton 1288
Arcikněžství Boskovice
Boskovice, 1866-1885, karton 1288
Bystřice, 1841-1848, karton 1288
Bystřice, 1849-1860, karton 1289
Bystřice, 1861-1887, karton 1290
Letovice, 1843-1885, karton 1291
Lomnice, 1848-1885, karton 1291
Nové Město, 1840-1845, karton 1291
Nové Město, 1846-1855, karton 1292
Nové Město, 1856-1873, karton 1293
Nové Město, 1869-1887, karton 1294
Arcikněžství Jaroměřice
Dačice, 1846-1886, karton 1294
Jaroměřice, 1843-1879, karton 1294
Jemnice, 1847-1883, karton 1294
Náměšť, 1833-1886, karton 1294
Želetava, 1849-1882, karton 1294
Arcikněžství Jihlava
Jihlava, 1839-1886, karton 1295
Měřín, 1853-1884, karton 1295
Velké Meziříčí, 1840-1886, karton 1295
Telč, 1841-1887, karton karton 1295
Třebíč, 1844-1886, karton 1295
Arcikněžství Mikulov
Hrádek, 1848-1876, karton 1296
Hustopeče, 1852-1885, karton 1296
Mikulov, 1852-1885, karton 1296
Podivín, 1842-1885, karton 1296
Židlochovice, 1839-1887, karton 1296
Arcikněžství Slavkov
Bučovice, 1860-1886, karton 1296
Hodonín, 1850-1885, karton 1296
Jedovnice, 1844-1874, karton 1296
Klobouky, 1838-1886, karton 1296
Slavkov, 1845-1883, karton 1296
Arcikněžství Znojmo
Hostěradice, 1859-1885, karton 1296
Jevišovice, 1860-1884, karton 1296
Olbramovice, 1846-1879, karton 1296
Vranov, 1846, karton 1296
Znojmo, 1841-1887, karton 1296

Chronologicky řazené spisy:
1887-1896, karton 1297
1897-1907, karton 1298
1908-1916, karton 1299
1917-1927, karton 1300
1928-1932, karton 1301
1933-1936, karton 1302
1937-1940, karton 1303
1941-1943, karton 1304
1944-1946, karton 1305
1946-1948, karton 1306
1948-1950, karton 1307
4765
/
E 106
/
1308

Postup při uzavírání sňatku vzhledem k zákonu o doplňování vojska
4766
/
E 107
/
1308

1841-1885
Josef Erhard, farář v Korolupech
4767
/
E 108
/
1308

1841
František Engelmann, z Nedvědic, konkubinát
4768
/
E 110
/
1308

1844
Význam čestných vyznamenání pro služební postavení úředníků
4769
/
E 111
/
1308

1845
Ivančické bratrstvo lásky k bližnímu
4770
/
E 115
/
1308

1757-1866
Hrádek, obsazení fary (spor s maltézskými rytíři)
předpisy od r.1227, většinou opis aktů z guberniální registratury z r.1759
4771
/
E 116
/
1308

1848
Daň z příjmů u úředníků
4772
/
E 117
/
1308

1848
Propůjčování čestných medailí
4773
/
E 118
/
1308

1849
Josef Emminger, přeložen k ministerstvu vnitra
4774
/
E 119
/
1308

1849
Jednání o formuli přísahy obecních starostů
4775
/
E 120
/
1308

1849-1853
František Essler, kooperátor u sv. Tomáše
4776
/
E 121
/
1308

1850-1902
Florián Eichler, farář v Rosicích
4777
/
E 122
/
1308

1851-1854
Udílení souhlasu ke sňatku od starostů
4778
/
E 123
/
1308

1851
Zákon o ubytování, přípřeži a honitbě
4779
/
E 124
/
1308

1852-1911
Jan Eigner, farář v Hevlíně
4780
/
E 125
/
1308

1852-1879
František Edelmann, farář ve Zbraslavi
4781
/
E 126
/
1308

1852
Udílení souhlasu ke sňatku v Lombardsku a Benátsku
4782
/
E 127
/
1308

1852
Jakub Ernst, augustinián kanovník v Klosterneuburgu, povolení mše v Rájci
4783
/
E 128
/
1308

1853-1854
Josef Elhenický, farář v Budči
4784
/
E 130
/
1308

1855
Protesty pro daň z příjmu vybírané z obročních příjmů
4785
/
E 131
/
1309

1859
Ruda, povýšení na faru
4786
/
E 133
/
1309

1860-1897
Ignác Entler, kaplan v Kravsku
4787
/
E 134
/
1309

1859
Souhlasy ke sňatku od politických úřadů
4788
/
E 143
/
1309

1862-1863
Zrušení zákazu sňatku pro účetní kontrolní služby mající plat menší než 900 zl.
4789
/
E 145
/
1309

1803
Zákaz sňatku katolíků s rozvedenými nekatoličkami
4790
/
E 146
/
1309

1813
Lednice, kaple sv. Trojice
4791
/
E 149
/
1309

1782
Formule slibu biskupského před jejich vysvěcením
4792
/
E 150
/
1309

1812-1873
Smuteční bohoslužby za zeměpána a jeho rodinu
4793
/
E 151
/
1309

1793-1794
Šetření, zda je i v brněnské diecézi od přistěhovalců zachováván celibát
4794
/
E 152
/
1309

1806
Výjimky z amortizačního zákona pro alžbětinky, anglické panny a voršilky
4795
/
E 153
/
1309

1817
Rozeslání oběžníků o přísahách skládaných při úplném prominutí ohlášek
4796
/
E 157
/
1309

1822
Církevní rozhodování o rozlukách židovských manželství
4797
/
E 158
/
1309

1802-1824
Sdělování soudně neplatných manželství (spor Eleonory Papíkové s Josefem Schlosserem, lékárníkem ve Veselí, o neplatnost manželství)
4798
/
E 160
/
1309

1817
Vysvětlivky ke dvornímu dekretu z r.1808 o bigamii
4799
/
E 161
/
1309

1819-1890
Postup při manželských sporech, oznámení manželských rozluk
4800
/
E 162
/
1309

1817
Postup při sňatcích uherských poddaných v neuherských zemích
4801
/
E 163
/
1309

1831
Manipulace s penězi a s depozity u podatelny gubernia
4802
/
E 164
/
1309

1864
Karel Erban, kaplan v Boskovicích
4803
/
E 165
/
1309

1864-1923
Vlastnictví kaple v Hájku (obec Kostníky)
4804
/
E 166
/
1309

1796,1886
Ohlášky svateb smíšeného náboženství (případ v Boskovicích)
4805
/
E 167
/
1309

1836-1868
Oběžníky o nedělní práci na železnicích
4806
/
E 169
/
1309

1836
Zrušení zákona o omezení schopnosti řeholníků k prodejům a pořizování závětí
4807
/
E 171
/
1309

1796-1856
Sňatky přistěhovalců
4808
/
E 172
/
1309

1841
Požehnání nekatolickým šestinedělkám a dětem ve smíšených manželstvích (v Jimramově)
4809
/
E 173
/
1309

1827
Postup při záchraně utopených
4810
/
E 174
/
1309

1856,1885
Nový manželský zákon
Příslušné tisky. Přiloženo: "Instructio pro judiciis ecclesiasticis imperii Austriaci quoad causas matrimoniales" a "Gerichtsinstruktion für das geistliche Ehegericht in Olmütz".
4811
/
E 175
/
1309

1864
Karel Erban, kaplan v Boskovicích, pozůstalost a odkazy pro misijní účely
4812
/
E 179
/
1309

Bratrstvo archanděla Michaela
Přiloženy tisky z vídeňské diecéze 1865
4813
/
E 182
/
1309

1866
Nahlédnutí farních úřadů do ohláškových dokumentů ke zjištění náboženské příslušnosti
4814
/
E 183
/
1309

1868
Příslušnost Viléma Ewalda z farnosti u sv. Tomáše v Brně ke katolické církvi
4815
/
E 186
/
1309

1869-1893
Zprávy úřadů o civilních sňatcích
Případ Adolfa Schrödera, ředitele měšťanské školy v Ivančicích
4816
/
E 187
/
1310

1867-1871
Vydávání českých evangeliářů
4817
/
E 188
/
1310

1870-1941
Dr. Karel Eichler, farář ve Veverské Bítýšce, profesor teologie
vydání diecézního kancionálu
4818
/
E 191
/
1310

1871-1874
Ivančice, vyučování náboženství ve škole
4819
/
E 192
/
1310

1872-1885
Manželství katolíků se Židy
4820
/
E 193
/
1310

1872
Ivančice, pohřební poplatky
4821
/
E 198
/
1310

1874-1882
Ivančice, druhý kooperátor
4822
/
E 200
/
1310

1875-1884
Volba Izraelity Mořice Kohna jako učitele na měšťanskou školu v Ivančicích - 1875
Jmenování učitele náboženství v Ivančicích - 1884
4823
/
E 201
/
1310

1877
Neznámé psaní odstoupeno rabinátu v Brně
4824
/
E 202
/
1310

1875-1900
Jakub Eliáš, katecheta
4825
/
E 203
/
1310

1882
Výkaz příspěvků na stavbu kostela ve Lhotě (Elgoth) u Katovic ve Slezsku
4826
/
E 204
/
1310

1778-1949
Ivančice, německá spolková škola - viz C 14
4827
/
E 205
/
1311-1328

1880-1950
Pátrání v matrikách (Investigationes) - karton 1311-1326
Seznamy ministerstva vnitra a Sippenamtu - karton 1327-1328
4828
/
E 206
/
1329

1884,1886
Sňatky osob z vojenské hranice
4829
/
E 207
/
1329

1889
Ivančice, ustanovení druhého učitele náboženství
4830
/
E 208
/
1329

1891-1918
František Ehrmann, sekretář biskupa Bauera, prelát olomouckého metropolitního kostela
4831
/
E 209
/
1329

1893-1952
Vladimír Eller, farář v Blížkovicích († 1. 9. 1952)
4832
/
E 210
/
1329

1902-1939
Karel Endl, katecheta
4833
/
E 211
/
1329

1914-1950
Eucharistiáni, plány kláštera a kostela
4834
/
E 212
/
1329

1932-1947
Karel Exler, farář v Rouchovanech
4835
/
E 213
/
1329

1936-1948
Lambert Eisen, farář v Novosedlech
4836
/
E 214
/
1329

1936
Egger, Bedřich, benediktin z Vídně, přijetí do diecéze
4837
/
F 1
/
1330

1778-1950
Františkáni
4838
/
F 2
/
1331

1794
Martin Freyberger, kaplan v Pavlově
4839
/
F 3
/
1331

1780-1807
Kašpar Foltánek, kaplan v Radkově
4840
/
F 4
/
1331

1786-1792
Evermod Fischer, bývalý premonstrát v Louce
4841
/
F 5
/
1331

1781-1786
Jan Foit, kaplan u špitálu ve Znojmě
4842
/
F 6
/
1331

1792
Branišovice, darují tři zvony
4843
/
F 7A
/
1331

1789-1834
Mikuláš Federspiel, bývalý premonstrát v Louce
4844
/
F 7B
/
1331

1780-1879
Vranov nad Dyjí, správa kostelního jmění
4845
/
F 8A
/
1331

1782
Jan Fröschel, farář v Blížkovicích
4846
/
F 8B
/
1331

1792-1799
Sarkandr Floder, administrátor v Lednici
4847
/
F 9
/
1331

1796-1813
Valentin Frank, farář v Běhařovicích, odchod do olomoucké diecéze
4848
/
F 10
/
1331

1781
Jakub Fetterolf, farář v Lomnici
4849
/
F 11
/
1331-1332

1792-1945
Břežany
1792-1893 - karton 1331
1881-1945 - karton 1332
4850
/
F 12
/
1332

1787-1788
Matyáš Filkuka, farář v Kostelním Vydří, odchod do olomoucké diecéze
4851
/
F 14
/
1332

1792-1898
Nalezenci
Také vyšetřování příčin úmrtnosti nalezenců z vídeňského nalezince v Heřmanově, Březí, a Křoví i jinde (politický okres Velké Meziříčí)
4852
/
F 15
/
1332

1784
Jan Friedl, farář ve Veverské Bítýšce
4853
/
F 16
/
1332

1793
Žádost nově zřízené obce Bedřichova o připojení k faře v Dačicích
4854
/
F 17
/
1332

1805
Rembert Frank, kvardián minoritů v Brně
Ignác Koránek,kaplan mnišek u sv. Josefa
4855
/
F 18
/
1332

1793
Jakub Fridrich, farář v Oslavanech, v otázce křtu
4856
/
F 19
/
1332

1783-1949
Branišovice
4857
/
F 20
/
1333

1793-1810
Jan Fridrich, farář v Olešnici
4858
/
F 21
/
1333

1784-1785
Karel Franta, kaplan v Bohdalově
4859
/
F 22
/
1333

1785
Robert Fixa, bývalý cisterciák ze Žďáru, kaplan v Olešné
4860
/
F 23
/
1333

1797-1807
Josef Formandl, minorita, kaplan v Březí
4861
/
F 24
/
1333

1794-1948
Fryšava pod Žákovou horou
4862
/
F 25
/
1333

1794-1801
Václav Kazimír Fridrich, kapucín, kooperátor v Moravských Budějovicích
4863
/
F 26
/
1333

1786
František Fibinger, kaplan ve Studnicích
4864
/
F 27
/
1333

1894-1817
Robert Fixa, kaplan ve Sněžném
4865
/
F 28
/
1334

1786-1950
Horní Břečkov
4866
/
F 29
/
1334

1786-1817
Vít Filkuka, františkán, farář v Kostelním Vydří
4867
/
F 30
/
1334

1789
František Früebauer, kněz
4868
/
F 31
/
1334

1795-1796
Jan Frank, odstoupení fary v Boleradicích Cyrilovi Kammererovi, bývalý mnich v Louce
4869
/
F 32
/
1334

1789
Tiburcius Fabrizi, farář v Jaroslavicích
4870
/
F 33
/
1334

1795-1801
František Franke, kurát ve Šlapanicích
4871
/
F 34
/
1334

1790
Pátrání po smrti Josefy Frizové, roz. Zeinerové
4872
/
F 35
/
1334

1795-1839
Tomáš Fryčaj, farář v Obřanech
4873
/
F 36
/
1334

1796
Tomáš Frank, bývalý cicterciák, žádost o penzi
4874
/
F 37
/
1335

1796-1945
Vranov nad Dyjí
4875
/
F 38A
/
1336

1793-1816
Jan Šebestián Fuhrmann, farář ve Veverských Knínicích
4876
/
F 38B
/
1336

1796-1949
Jevišovka
4877
/
F 39
/
1336

1797
Bohumír Fundulus, kapucín, kooperátor v Lovčicích
4878
/
F 40
/
1336

1817-1829
František Freundt, kaplan v Moravské Nové Vsi
4879
/
F 41
/
1337

1812
Branišovice, budova lokálie
4880
/
F 42
/
1337

1817-1821
Protest brněnského kláštera milosrdných bratří proti sbírkám skalických františkánů na Moravě
4881
/
F 43
/
1337

1820-1822
Hodnostní pořadí úřadů při slavnostech a bohoslužbách
4882
/
F 46
/
1337

1724-1738
Vranov nad Dyjí, zámecká kaple
4883
/
F 47
/
1337

1799-1803
Jan Falge, farář v Německém Bělí
4884
/
F 49
/
1337

1800-1817
Jan Friedl, farář v Šaraticích
4885
/
F 50
/
1337

1800-1815
Kašpar Foltánek, farář v Mrákotíně
4886
/
F 51
/
1337

1829
Jan Friedelmajer, prefekt gymnázia v Brně, úmrtí
4887
/
F 52
/
1337

1785-1791
Sanctus Franc, kapucín, polní superior
4888
/
F 53
/
1337

1800-1802
František Frübauer, kooperátor ve Slupi
Ignác Šóstal z Brna, bývalý správce kněžského domu
4889
/
F 55
/
1337

1799-1838
Silvestr Felix, farář v Olbramovicích
4890
/
F 56
/
1337

1802-1810
Jakub Fetterolf, farář v Lomnici
4891
/
F 57
/
1337

1803
František Fischer v Miláně, pátrání po zápisu sňatku v Brně
4892
/
F 58
/
1337

1820-1844
Leopold Friedl, kněz deficient
4893
/
F 60
/
1337

1806-1911
Vranovský les, kaple
4894
/
F 61
/
1337

1806-1854
František Ferenčák, farář v Medlově
4895
/
F 63
/
1337

1806-1846
Josef Fürst, farář v Dědicích
4896
/
F 66
/
1338

1807
Filip Faschang, bývalý jezuita, úmrtí
4897
/
F 68
/
1338

1807-1819
František Florián, farář v Obřanech
4898
/
F 69
/
1338

1806-1814
Karel Filibro, farář v Rancířově
4899
/
F 71
/
1338

1816-1824
Jiří Fimbler, kaplan v Březí
4900
/
F 72
/
1338

1816, 1917
Fryšava pod Žákovou horou, obsazení lokálie
a pohřeb evangelíků
4901
/
F 73
/
1338

1816-1867
Josef Figar, farář v Mutěnicích
4902
/
F 74A
/
1338

1839-1883
Ústřední hřbitov v Brně, kaple a úmrlčí síň
nadace Bernarda Žáka
4903
/
F 74B
/
1338

1785-1906
Hřbitovy v Brně, zvláště ústřední
4904
/
F 74
/
1339-1346

1842-1950
Hřbitovy
Hřbitovy brněnské diecéze dle majetku z roku 1909 karton 1339
Hřbitovní řád a smlouva o rodinném hrobu 1926-1942 karton 1339
Akta ke hřbitovní otázce ve Velkém Brně 1934 karton 1339
Hřbitovy Velké Brno (vloženy dotazníky z roku 1910) 1855-1934 karton 1339
Dotazníky z roku 1910 (mnohdy vloženy plánky) karton 1339
Město Brno, Jihlava, Znojmo (Znojmo plány od roku 1842) karton 1339
Hejtmanství Brno-venkov
soud Brno- venkov karton 1339
soud Ivančice karton 1339
Hejtmanství Boskovice
soud Boskovice karton 1339
soud Blansko karton 1339
soud Kunštát karton 1339
Hejtmanství Moravské Budějovice
soud Moravské Budějovice karton 1339
soud Jemnice karton 1339
Hejtmanství Dačice
soud Dačice karton 1340
soud Telč karton 1340
Hejtmanství Hodonín
soud Břeclav karton 1340
soud Hodonín karton 1340
Hejtmanství Hustopeče
soud Hustopeče karton 1340
soud Židlochovice karton 1340
Hejtmanství Jihlava
soud Jihlava karton 1340
Hejtmansví Moravský Krumlov
soud Moravský Krumlov karton 1340
soud Hrotovice karton 1340
Hejtmanství Kyjov
soud Velké Meziříčí karton 1340
soud Mikulov karton 1340
soud Pohořelice karton 1340
Hejtmanství Nové Město na Moravě
soud Bystřice nad Pernštejnem karton 1340
soud Žďár nad Sázavou karton 1340
Hejtmanství Tišnov
soud Tišnov karton 1340
Hejtmanství Třebíč
soud Třebíč karton 1340
soud Náměšt nad Oslavou karton 1340
Hejtmanství Moravská Třebová
soud Jevíčko karton 1340
Hejtmanství Vyškov
soud Vyškov karton 1340
soud Bučovice karton 1340
soud Slavkov karton 1340
Hejtmanství Znojmo
soud Znojmo karton 1340
soud Jaroslavice karton 1340
soud Vranov karton 1340
Jednotlivé fary: (obce je třeba hledat pod farou, k níž příslušejí)
Adamov 1930 karton 1341
Archlebov 1934-1928 karton 1341
Veverská Bítýška 1928 karton 1341
Blansko 1903-1937 (dot) karton 1341
Blížkovice 1926-1928 karton 1341
Babice 1936 karton 1341
Benešov 1936 karton 1341
Bohdalov 1932-1937 karton 1341
Bobrová 1927 karton 1341
Bohdalice 1933 karton 1341
Bohutice 1934 (dot) karton 1341
Dolní Bojanovice 1927 karton 1341
Bučovice 1925-1926 karton 1341
Branišovice 1928-1930 (dot) karton 1341
Brankovice 1938 karton 1341
Břeclav 1833-1932 karton 1341
Břečkov 1936 karton 1341
Budeč 1931-1932 karton 1341
Budkov 1938-1934 (dot) karton 1341
Bystrc 1911-1916 karton 1341
Bystřice nad Pernštejnem 1931-1932 (dot) karton 1341
Cizkrajov 1927-1931 (dot) karton 1341
Čebín 1936-1941 karton 1341
Čejkovice 1925-1926 karton 1341
Černá Hora 1933-1934 (dot) karton 1341
Čížov 1936 karton 1341
Dačice 1932 (dot) karton 1341
Dalešice 1851-1933 karton 1341
Dambořice 1926 karton 1341
Diváky (dot) karton 1341
Domamil 1930-1931 (dot) karton 1341
Doubravice 1938 karton 1341
Doubravník 1921-1935 (dot) karton 1341
Drásov 1934-1935 (dot) karton 1341
Dražovice 1931 (dot) karton 1342
Drnovice 1934-1939 karton 1342
Horní Dubňany 1924- 1926 karton 1342
Fryšava pod Žákovou horou 1934 (dot) karton 1342
Fryšava u Znojma 1922-1923 karton 1342
Herálec 1922-1936 (dot) karton 1342
Hevlín 1926 karton 1342
Hodonín 1935- 1936 karton 1342
Hostěradice 1837-1931 (dot) karton 1342
Hostim 1933-1940 (dot) karton 1342
Hovorany 1921-1926 karton 1342
Hrotovice 1936 karton 1342
Hrušovany nad Jevišovkou 1929 karton 1342
Nové Hvězdlice 1928-1934 (dot) karton 1342
Chlum 1938 karton 1342
Ivančice 1934 karton 1342
Jamné 1934 (dot) karton 1342
Jaroměřice nad Rokytnou 1873-1942 karton 1342
Jedovnice 1934-1939 karton 1342
Jevišovice 1854-1940 (dot. - do spisu vloženy spisy zemského úřadu č.1-132 z roku 1934-1938 s četnými plány a dále kostelní účty jevišovického kostela z roku 1760-1779 karton 1343
Jihlava - svatý Jakub 1928 karton 1343
Jemnice 1928-1929 (dot) karton 1343
Kamenice 1922-1932 karton 1343
Kdousov 1925-1931 karton 1343
Kněžice 1928 karton 1343
Německé Knínice 1927-1932 (dot) karton 1343
Komořany 1930-1936 (dot) karton 1343
Koněšín 1924 karton 1343
Klentnice 1937-1938 karton 1343
Dolní Kounice 1933-1938 (dot) karton 1343
Moravský Krumlov 1895-1936 (dot) karton 1343
Křetín 1928 karton 1343
Křoví 1939 karton 1343
Křtiny 1930-1932 (dot) karton 1343
Kučerov 1927 (dot) karton 1343
Kunštát 1926 karton 1343
Kuřim 1933-1940 karton 1343
Lažánky 1890-1934 (dot) karton 1344
Lechovice 1932 karton 1344
Letonice 1934-1936 karton 1344
Dlouhá Lhota 1940-1941 karton 1344
Letovice 1924-1927 karton 1344
Lhota (děkanství Bystřice nad Pernštejnem) 1925-1931 (dot) katron 1344
Červená Lhota 1883-1939 karton 1344
Loděnice 1901-1934 karton 1344
Lovčice 1937 karton 1344
Luleč 1927-1929 karton 1344
Líšeň 1913-1941 karton 1344
Lomnice 1938 karton 1344
Lysice 1925-1927 karton 1344
Mašovice 1934-1936-(dot) karton 1344
Martínkov 1936 karton 1344
Modřice 1933 karton 1344
Mohelno 1933 (dot) karton 1344
Moutnice 1936 karton 1344
Myslibořice 1925 karton 1344
Náměšť nad Oslavou 1886-1930 karton 1344
Našiměřice 1928 karton 1344
Nedvědice 1933-1934 (dot) karton 1344
Němčičky 1932 (dot) karton 1344
Německé 1928-1929 karton 1344
Nemotice 1925-1937 karton 1344
Neslovice 1939 karton 1344
Nové Město na Moravě 1927-1928 karton 1344
Moravská Nová Ves 1912- 1913 karton 1344
Obřany 1929 karton 1344
Olešnice 1908-1937 (dot) karton 1344
Opatov 1934-1937 (dot) karton 1344
Olší 1935-1936 karton 1344
Ostrovačice 1926-1934 (dot) karton 1344
Oslavany 1940 karton 1344
Palupín 1931-1940 (dot) karton 1344
Pavlice 1930-1937 (dot) karton 1344
Petrovice 1939 karton 1344
Pozořice 1926-1930 (dot) karton 1344
Přibyslavice 1939 karton 1344
Prace 1934 (dot) karton 1344
Pavlov 1937-1940 karton 1344
Pravlov 1930 karton 1344
Prosetín 1927 karton 1344
Přibice karton 1345
Přibyslavice 1939 karton 1345
Přímětice 1931 karton 1345
Přísnotice 1931 (dot) karton 1345
Bulhary 1878-1935 (dot) karton 1345
Pyšel 1929 karton 1345
Rájec 1923-1938 karton 1345
Rajhrad 1926-1931 karton 1345
Rosice I. 1925-1931 (dot) karton 1345
Rosice II. 1926-1943 karton 1345
Rousínov 1931-1934 karton 1345
Rousínovec 1834,1937 karton 1345
Rokytnice nad Rokytnou 1938 karton 1345
Horní Slatina 1925 karton 1345
Slavkov 1928-1936 (dot) karton 1345
Slavonice 1926 karton 1345
Stařeč 1932-1937 (dot) karton 1345
Střelice 1912-1933 karton 1345
Vysoké Studnice 1932 (dot) karton 1345
Sulíkov 1921-1932 (dot) karton 1345
Šaratice 1938 karton 1345
Štítary 1937 karton 1345
Telč 1931-1936 (dot) karton 1345
Tikovice 1924-1927 karton 1345
Tišnov 1892-1940 karton 1345
Trstěnice 1884-1931 karton 1345
Troubsko 1924 karton 1345
Třebíč - (dot) karton 1345
Třešť 1939 karton 1345
Tuřany 1926-1928 karton 1345
Újezd u Sokolnic 1931 karton 1345
Velký Újezd 1927-1931 karton 1345
Královopolské Vážany 1928-1930 (dot) karton 1346
Linhartské Vážany 1938 karton 1346
Vedrovice 1932-1937 (dot) karton 1346
Velké Meziříčí 1892-1946 karton 1346
Višňové 1937-1940 karton ,1346
Volfířov 1936 karton 1346
Kostelní Vydří (dot) karton 1346
Znojmo - svatý Kříž 1933 karton 1346
Ždánice 1934 (dot) karton 1346
Žďár nad Sázavou-zámek 1933-1937 (dot) karton 1346
Želešice 1908-1931 karton 1346
Želetava 1927-1930 karton 1346
Želetice 1923-1935 (dot) karton 1346
Židlochovice 1891-1928 (spor před I. válkou rozhodnutý ve Vídni) karton 1346
Hrobní poplatky 1947-1950 karton 1346
Spisy o kremaci a pohřbívání katolíků nekatolickou církví 1926-1930 karton 1346
Prodej konfiskovaných německých pomníků 1947 katon 1346
Opuštěné hroby zasloužilých Čechů 1945 karton 1346
Evidence válečných hrobů 1948 karton 1346
4905
/
F 75
/
1347

1787-1849
Dispens od postu, předpisy
4906
/
F 76
/
1347

1817-1826
Ondřej Foltin, kooperátor v Heralticích
4907
/
F 77
/
1347

1817-1854
Jan Formánek, farář v Bohdalově
4908
/
F 78
/
1347

1813-1860
Antonín Friedl, farář u sv. Václava v Mikulově
4909
/
F 81
/
1347

1819-1878
Josef Fetter, farář v Tišnově
4910
/
F 82
/
1348

1819-1864
Jan Faber, lokální kaplan v Našiměřicích
4911
/
F 83
/
1348

1815-1863
Josef Foltis, farář v Borkovanech
4912
/
F 85
/
1348

1820-1886
František Fischer, farář v Oleksovicích
4913
/
F 86
/
1348

1821-1874
Vincenc Formánek, farář v Brankovicích
4914
/
F 87
/
1348

1821-1873
František Früh, farář v Židlochovicích
4915
/
F 88
/
1348

1822-1848
František Fournier, farář v Lukově
4916
/
F 89
/
1349

1822
Kašpar Frey, kněz, mše za něho
4917
/
F 92
/
1349

1825-1836
František Flora, povolení sloužit mše
4918
/
F 94
/
1349

1826
Vranovská Ves, příslušnost nově vystavených domů
4919
/
F 97
/
1349

1827-1841
Jan Frauenberger, kooperátor v Jiřicích
4920
/
F 98
/
1349

1826-1850
František Funiak, kaplan v Olešné
4921
/
F 100
/
1349

1808
František Frömmel, kostelník u sv. Jakuba v Brně, žádost o plat z milosti
4922
/
F 101
/
1349

1816
Jan svobodný pán Forgatsch, guberniální rada, povolení sloužit mši v domácí kapli
4923
/
F 102
/
1349

1808-1846
Movitý (hospodářský) inventář (fundus instructus, Beilass) na farách (také knihovny), seznamy
4924
/
F 103
/
1349

1809-1827
Vincenc Foit, kaplan v Radiměři
4925
/
F 104
/
1349

1809-1815
František Frank, konzistorní notář
4926
/
F 106
/
1349

1809
Michal Fischer, prezentován ke svatému Ignáci v Jihlavě
4927
/
F 107
/
1349

1809-1814
Opevňovací příspěvek od duchovenstva
4928
/
F 108
/
1349

1810-1816
Finanční opatření státu (patenty apod.)
4929
/
F 109
/
1349

1811
Josef Fischer z Dolních Věstonic, žádost o povolení postavit sochu sv. Floriána
4930
/
F 110
/
1349

1813-1819
Jan Falge, farář ve farnosti Německé Bělí, žádost o jurisdikci
4931
/
F 111
/
1349

1825-1826
Dodržování zákazu užívat pro kostelní hudbu žen kromě blízkých příbuzných regenschoriho a učitelů
4932
/
F 112
/
1349

1835-1838
Ignác Fuchs z Todtenfelsu, správce lokálie v Uherčicích, licitační dražba
4933
/
F 114
/
1349

1830-1871
Jan Fischer, kaplan v Lechovicích
4934
/
F 115
/
1349

1831
Břežany, výskyt podezřelé serie úmrtí na epidemickou nemoc (dávivá úplavice), vysvěcení hřbitova
4935
/
F 116
/
1349

1831-1836
Bedřich Fatz, kooperátor v Šatově
4936
/
F 117
/
1349

1833-1846
Alois Finaczek, kanovník v Mikulově
4937
/
F 119
/
1350

1834
Jakub Frint, biskup svatohipolytský, úmrtí
4938
/
F 120
/
1350

1829-1833
František Flek a Anna Brodmannová z Mikulova, výuka náboženství před svatbou
4939
/
F 122
/
1350

1835-1840
František Foretník, kooperátor v Sebranicích, odešel jako misionář do Ameriky
4940
/
F 124
/
1350

1807-1860
Nedodržování katolických svátků nekatolíky (zvláště případy v Rovečném)
4941
/
F 125
/
1350

1837-1890
Řeči nekatolíků při pohřbech na katolických hřbitovech zakázány (porušení tohoto zákazu)
4942
/
F 126
/
1350

1837-1859
Josef Filippi, farář v Dačicích
4943
/
F 127
/
1350

1791-1837
Jevišovka, ustanovení kooperátora
4944
/
F 128
/
1350

1837-1843
Sbírka na stavbu kostela a školy v Gelnhausenu ve fuldské diecézi
4945
/
F 130
/
1350

1838
Emanuel Fischer z Otnic, nedovolený poměr s Josefou Fischböckovou. Také Martin Lukášek z Kobeřic
4946
/
F 131
/
1350

1838-1873
Josef Filip, O.T., kooperátor v Hustopečích
4947
/
F 133
/
1350

1841-1897
Matyáš Fleischmann, farář v Perné
4948
/
F 135
/
1350

1841-1846
Josef Flager, kooperátor ve Štítarech
4949
/
F 138
/
1350

1843-1858
Zřízení a organizace finanční stráže
4950
/
F 140
/
1350

1804-1889
Zachování nedělí a svátků, stížnosti a žádosti o výjimky
4951
/
F 141
/
1351

1843
Václav Fronek, pražská diecéze, žádost o jurisdikci pro Rájec
4952
/
F 142
/
1351

1843-1886
Jan Fritsch, kapitulár
4953
/
F 143
/
1351

1844-1866
Josef Fatz, administrátor v Těšeticích
4954
/
F 144
/
1351

1848-1888
Jan Fischer, farář v Rudě (Eisenberg)
4955
/
F 145
/
1351

1844-1908
Jan Fáborský, farář v Pohořelicích
4956
/
F 146
/
1351

1861-1947
Vratěnín
4957
/
F 147
/
1351

1845
Vincenc Fröhlich, ředitel panství Studenec - Kunžak v. v., vysvědčení o jeho působení v náboženských a školních věcech
4958
/
F 148
/
1351

1845-1903
Karel Faulhaber, farář v Moravanech
4959
/
F 149
/
1351

1846-1847
Josef Foitl a Karolina Rosenbergová v Újezdě - konkubinát
4960
/
F 151
/
1352

1848
Karel hr. Ficquelmont jmenován prezidentem dvorní válečné rady
4961
/
F 152
/
1352

1848
Podávání duchovenských fasí k vyměření mimořádných daní
4962
/
F 153
/
1352

1848-1898
Vilém Fischer, farář v Příměticích
4963
/
F 155
/
1352

1840-1872
Josef Florinek, farář ve Strachoticích
4964
/
F 158
/
1352

1852
Zákaz sezdávat bez povolení žáky Josefovy akademie (seznam připojen), studující na univerzitě
4965
/
F 159
/
1352

1853-1901
Jan Fechter, farář v Modřicích
4966
/
F 161
/
1352

1853
Vincenc Fridrýšek, mlynář v Ochozi, si stěžuje, vydání vysvědčení kaplanem Bečvářem
4967
/
F 162
/
1352

1854
Lantkrabě Fürstenberg jmenován prezidentem Vrchního zemského soudu
4968
/
F 164
/
1352

1856
Doplňky se služební instrukcí finančních prokuratur
4969
/
F 165
/
1352

Vincenc Forcher, dodání maturitního vysvědčení
4970
/
F 166
/
1352

1859
Horní Břečkov, povýšení na faru
4971
/
F 167
/
1352

1858
Vincenc Foit, kněz vídeňské diecéze, úmrtí
4972
/
F 169
/
1352

1859
Fryšava pod Žákovou horou, povýšení na faru
4973
/
F 170
/
1352

1860
Panenská, oprava kaple
4974
/
F 173
/
1352

1860
Forgách, úřední jmenování
4975
/
F 182
/
1352

1861
Karel Baumeister (recto David Fleischmann) z Prostějova, úmysl vyučovat tanci
4976
/
F 184
/
1352

1862
František Filous z Líšně, úmysl uzavřít sňatek s Annou Sadílkovou
4977
/
F 185
/
1352

1822
František Fried z Uherčic, cizoložství (marný zákrok konzistoře)

Nepořádky v matrikách v hustopečském děkanství
4978
/
F 186
/
1352

1806-1811
Karel Fatz, administrátor v Rancířově
4979
/
F 195
/
1352

1819
Pátrání po zemřelých francouzských vojácích v matrikách od r. 1813
4980
/
F 196
/
1352

1855-1871
Fase o beneficiích a nadacích
4981
/
F 197
/
1352

1800-1830
Josef Fabrizi, farář v Jaroslavicích
4982
/
F 198
/
1352

1801-1824
Jan Filkuka, katecheta v Jemnici
4983
/
F 199
/
1352

1835-1841
Opatření proti požárům
4984
/
F 202
/
1352

1863-1907
Augustin Forman, farář v Náměšti
4985
/
F 204
/
1352

1863-1864
Leopold Fischer, hostinský z Kobeřic, urážka náboženství
4986
/
F 205
/
1352

1864
Vydávání úmrtních listů francouzských státních příslušníků
4987
/
F 207
/
1352

1793
Karel Fossek, kaplan ve Slavonicích, vysvědčení o úmrtí
4988
/
F 208
/
1352

1864-1878
Karel Franz, farář ve Stonařově
4989
/
F 209
/
1353

1840-1945
Podhradí nad Dyjí, fond na stavbu kostela (obtíže, památkový ústav)
4990
/
F 213
/
1353

1864
Dotaz, zda jsou žáky alumnátu Antonín a František Floriánovi z Holubic
4991
/
F 218
/
1353

1865-1921
František Florián, farář v Tasově
4992
/
F 220
/
1353

1869
Nové formuláře přiznávek farních příjmů.
Mešní nadace v Bohuslavicích a v Lipníku.
4993
/
F 224
/
1353

1866
Libor Fiala, farář, pozůstalost
4994
/
F 228
/
1353

1867-1903
Antonín Florián, farář ve Ždánicích
4995
/
F 230
/
1353

1867-1870
Josef Frosch, profesor ve Znojmě, žádost o jurisdikci
4996
/
F 231
/
1353

1867-1910
Šimon Fussek, kanovník v Mikulově
4997
/
F 234
/
1353

1867
Jakub Fabesch z Náměště nad Oslavou,uzavření manželství
4998
/
F 244
/
1353

1869-1916
Hugo Frimml, farář ve Strachoticích
Karel Breit, farář v Tasovicích
4999
/
F 247
/
1353

1870
Maria Fitt nebo Zemene z Uhřic, dispens ze vdovské lhůty
5000
/
F 248
/
1353

1870
Žaloba Josefa Fischera z Lažan, že obecní sluha v Moravských Knínicích má knihu proklínání sv. Jana a že v tišnovském okrese jsou lidé uctívající ďábla
5001
/
F 256
/
1354

1871
Michal Freilinger ze Solnohradu, psaní faráři Moritzovi, prý v Brně
5002
/
F 261
/
1354

1871
Karel Faber z Vedrovic, sňatek na smrtelném lůžku
5003
/
F 263
/
1354

1872
Alžběta a Ondřej Ferdusovi z Modřic, rozvod
5004
/
F 264
/
1354

1872
Karolina Fleissnerová z Hrušovan, dispens od křestního listu
5005
/
F 265
/
1354

1872
Gotthard Frieb, farář v Rakvicích
5006
/
F 266
/
1354

1874
Jiří Sellner, farář v Branišovicích
5007
/
F 268
/
1354

1872-1888
Matyáš Feyfar, kanovník v Mikulově
5008
/
F 269
/
1354

1873
Tomáš Fröhlich z Nové Bystřice, a Juliana Lehnerová, dispens ke sňatku v Dyjakovičkách
5009
/
F 271
/
1354

1873-1901
Jan Fojtl, kooperátor v Častohosticích
5010
/
F 272
/
1354

1874-1897
Postní kázání v Jihlavě
5011
/
F 274
/
1354

1875-1876
Jan Fröhlich z pozňanské diecéze u hraběte Blankensteina v Batelově, žádost o jurisdikci
5012
/
F 275
/
1354

1875-1884
František Fojtík, farář v Ivani
5013
/
F 279
/
1354

1876-1908
Albín Foit, farář v Jaroslavicích
5014
/
F 281
/
1354

1876
Povinost manželů hlásit svůj úmysl dát se rozvést duchovnímu správci
5015
/
F 284
/
1354

1882-1888
Josef Fusek, farář v Dražovicích
5016
/
F 285
/
1354

1890-1910
Jan Flašar, farář v Novém Rousínově
5017
/
F 286
/
1355

1895-1917
Karel Florian, farář v Kdousově
5018
/
F 287
/
1355

1893-1910
František Faltus, kooperátor v Letovicích, farář ve Witzelsdorfu v Rakousku
5019
/
F 288
/
1355

1893-1949
Augustin Franěk, farář ve Starči
5020
/
F 289
/
1355

1894-1934
Stanislav Fischer, farář v Horních Věstonicích
5021
/
F 290
/
1355

1937
Josef Finda, farář v Lipovci
5022
/
F 291
/
1355

1896-1913
Určení dnů jako svátků
5023
/
F 292
/
1355

1899-1949
Alfons Fibich, farář v Křižanově
5024
/
F 293
/
1355

1901-1945
Jan Filipovič, farář v Novém Veselí
5025
/
F 294
/
1355

1899-1929
Jan Filípek, farář v Jámách
5026
/
F 295
/
1355

1902-1915
Jan Frýdek, farář v Kloboukách
5027
/
F 296
/
1355

1904-1946
Josef Fišer, farář v Uníně a Nedvědici
5028
/
F 297
/
1356

1911-1937
Jaroslav Fridrich, farář v Pozlovicích
5029
/
F 298
/
1356

1906-1949
Vavřinec Fabiánek, kurát Zemské léčebny pro duševně choré
5030
/
F 299
/
1356

1907-1939
Josef Fabiánek, farář v Milonicích
5031
/
F 300
/
1356

1908-1942
Josef František, katecheta
5032
/
F 301
/
1356

1909-1946
Josef Folk, farář v Hrušovanech nad Jevišovkou
5033
/
F 302
/
1356

1909-1921
Julius Frisch, kooperátor v Pravlicích
5034
/
F 303
/
1356

1916-1924
František Florian, profesor náboženství
5035
/
F 304
/
1356

1914-1949
Karel Fabiánek, farář v Oslavanech
5036
/
F 305
/
1356

1916-1947
Metoděj Fila, farář v Bítově
5037
/
F 306
/
1356

1922-1944
Jiří Fiala, katecheta
5038
/
F 307
/
1356

1918-1940
Jan Fröhlich, katecheta
5039
/
F 308
/
1356

1926-1946
Karel Falzig, administrátor v Kurdějově
5040
/
F 309
/
1356

1928-1932
Antonín Fiala, kooperátor v Komíně
5041
/
F 310
/
1357

1929-1950
Antonín Florián, farář v Těšanech
5042
/
F 311
/
1357

1931-1947
Alois Fiala, farář v Lažánkách
5043
/
F 312
/
1357

1933-1948
Hubert Fojtík, farář v Žebětíně
5044
/
F 313
/
1357

1933-1948
Jan Fejta, farář v Deblíně
5045
/
F 314
/
1357

1926-1928
František Faltus, farář ve Witzelsdorfu, žádost o návrat do vlasti
5046
/
F 315
/
1357

1935-1945
Dr. František Falkenauer, profesor
vložena práce Corpus Christi mysticum
5047
/
F 316
/
1357

1938-1964
František Fleischer, administrátor v Lukově († 9. 4. 1963)
5048
/
F 317
/
1357

1939-1948
František Fučík, kooperátor ve Šlapanicích u Brna
5049
/
F 318
/
1357

1935
Josef Flecken z Vídně, přijetí do diecéze
5050
/
F 319
/
1357

1936
Tomáš Fabičovič, katecheta
5051
/
F 320
/
1357

1940
Ignác Foch z Českých Budějovic, přijetí do diecéze
5052
/
F 321
/
1357

1938-1947
František Fichtinger, administrátor v Hevlíně
5053
/
F 322
/
1357

1934-1937
Stanislav Fila, jáhen
5054
/
F 323
/
1357

1941-1944
Petr Franta, kooperátor v Blučině
5055
/
F 324
/
1357

1944-1949
Josef Fabík (nar. 1915), administrátor v Beneticích
5056
/
F 325
/
1357

1944-1950
Jan Fiker, kaplan v Jaroměřicích nad Rokytnou
5057
/
F 326
/
1357

1942-1949
Bohumil Flek, administrátor v Miroslavi
5058
/
F 327
/
1357

1947
Stanislav Fric, kooperátor v Dačicích
5059
/
F 328
/
1357

Vnislav Fruvirt
5060
/
F 329
/
1357

1800-1869
Sbírka formulářů a adresářů
a) Titulus conistorialis - bez data (1800-1816)
b) Adresář šlechticů - bez data
c) Adressenbüchel 1838
d) Otázky při biskupské vizitaci (vloženy tiskoviny až do roku 1869 o vedení matrik, dále o farních a děkanských archivech z roku 1820)
5061
/
G 1
/
1358

1800-1821
Josef Alois Gors, farář ve Slavonicích
5062
/
G 2
/
1358-1360

1788-1944
Daňové věci, normálie (též ekvivalent a seznamy daní z diecéze) - karton 1358
Statistika důchodové daně pro zemskou politickou správu (podle děkanství) - karton 1358
Dávka z majetku kostelů podle abecedy (přiloženy spisy nálezů Nejvyššího správního soudu z roku 1923) - karton 1359
Dávka z majetku farních obročí (podle děkanství) - karton 1359
Sešit s předepsanými dávkami z majetku (fary abecedně, sestaveno cca roku 1925) - karton 1360
Korespondence o dávce z majetku - karton 1360
Korespondence o daních - karton 1360
5063
/
G 2A
/
1360

1815,1827
Guberniální záležitosti (titulatura, jmenování gubernátora)
5064
/
G 2B
/
1361

1833-1924
Příspěvky duchovních do duchovenské pokladny (cassa pastoralis)

Vyúčtování příjmů z daňového ekvivalentu a z příspěvků do duchovenské pokladny
5065
/
G 3
/
1362

1794-1830
Jan Gottasek, farář v Pravlově
5066
/
G 4
/
1362

1799-1813
Antonín Grösel, kaplan v Březí u Mikulova
5067
/
G 5
/
1362

1792-1796
Pavel Gambs, farář v Holčovicích, bývalý studijní prefekt
5068
/
G 6
/
1362

1753-1830
Příjmy fary Hodonín
5069
/
G 7
/
1362

1792-1804
Milo Grün, opat na Strahově
5070
/
G 8
/
1362-1364

1796-1816
Sarkander Ježek, farář v Telči, pak v Židlochovicích
5071
/
G 8A
/
1364

1766-1796
Oběžníky děkanovy podřízeným farářům
(příloha ke spisu G8)
5072
/
G 8B
/
1364

1765-1767
Stavba fary v Hustopečích a její příjmy
(příloha ke spisu G8)
5073
/
G 8C
/
1364

1782-1796
Protestanti v Nosislavi, Kloboukách a jinde
(příloha ke spisu G8)
5074
/
G 8D
/
1364

1787-1788
František Mrázek, farář v Přibicích
(příloha ke spisu G8)
5075
/
G 8E
/
1364

1797-1799
Kanonické vizitace
(příloha ke spisu G8)
5076
/
G 8F
/
1364

1791
Antonín Grösel, kooperátor v Přítlukách
(příloha ke spisu G8)
5077
/
G 8G
/
1364

1786-1788
Kaplan v Bošovicích
(příloha ke spisu G8)
5078
/
G 8H
/
1364

1788-1791
Kaplan v Nosislavi (opis smlouvy z r.1728)
(příloha ke spisu G8)
5079
/
G 8I
/
1365

1786
Zřízení kaplanství v Unkovicích a Ivani
(příloha ke spisu G8)
5080
/
G 8J
/
1365

1785
Paramenta v Lovčičkách
(příloha ke spisu G8)
5081
/
G 8K
/
1365

1793-1794
Kaplan v Pavlově
(příloha ke spisu G8)
5082
/
G 8L
/
1365

1786-1794
Soupisy beneficií, míst, duchovních osob, obyvatelstva
(příloha ke spisu G8)
5083
/
G 8M
/
1365

1791-1792
Zřízení kaplanství v Křepicích
(příloha ke spisu G8)
5084
/
G 8N
/
1365

1796-1798
Kostelní účty z děkanství
(příloha ke spisu G8)
5085
/
G 8O
/
1365

1786-1796
Repartice daní a dávek placených konzistornímu archivu
(příloha ke spisu G8)
5086
/
G 8P
/
1365

1786-1792
Alumnaticum
(příloha ke spisu G8)
5087
/
G 8R
/
1365

1794
Šebestián Weigl, farář ve Vlasaticích
(příloha ke spisu G8)
5088
/
G 8S
/
1365

1713, 1714
Obal blučinských instrumentů
(příloha ke spisu G8)
5089
/
G 8T
/
1365

1778-1796
Různé
(příloha ke spisu G8)
5090
/
G 8U
/
1365

1816-1817
Matyáš Jablonský, farář v Blučině
(příloha ke spisu G8)
5091
/
G 9
/
1365

1813
Jan Gerlich, farář v Dražovicích
5092
/
G 10
/
1365

1792
Přeložení profesorů olomouckého lycea Gabriela a Laubera na fary
5093
/
G 11
/
1365

1792-1811
Valentin Gärtner, bývalý cisterciák ve Žďáru
5094
/
G 12
/
1365

1792-1809
Pavel Quitton, farář v Čejkovicích (mj. penze pro výpomocného kněze Bernardina Macka OFM)
5095
/
G 13A
/
1365

1792
Jan Jelínek, kaplan ve Fryšavě pod Žákovou horou
5096
/
G 13B
/
1365

1831
Jan Jeřábek, farář v Dolních Kounicích
5097
/
G 14
/
1365

1796-1818
Jan Gilg, farář v Jedovnicích
5098
/
G 16
/
1365

1838
Opatření proti loupežení v Kurdějově
5099
/
G 18
/
1365

1863
Dobrá Voda, účty, kaple
5100
/
G 19
/
1365

1795-1826
Pert Jiříček, farář v Bučovicích
5101
/
G 20
/
1365

1793
Josef Gröll, františkán, katecheta ve Znojmě
5102
/
G 21
/
1365

1793-1827
Bernard Gerlich, farář v Deblíně
5103
/
G 22
/
1365

1793-1825
Mikuláš Kvapil (Quapil), farář v Pozořicích
5104
/
G 23
/
1365

1794-1804
František Gisch, farář v Novém Rousínově
5105
/
G 24
/
1365

1864
Hodonín, zavedení němčiny do bohoslužeb a kázání (podpora konzistoře!)
5106
/
G 25
/
1366

1722-1950
Hrušovany nad Jevišovkou
5107
/
G 27
/
1366

1794-1817
Ondřej Jestřábský, farář v Dambořicích
5108
/
G 28
/
1366

1795
Dominik Gerstl, bývalý premonstrát, kaplan u sv. Mikuláše ve Znojmě
5109
/
G 29
/
1367

1795-1949
České Křídlovice
5110
/
G 30
/
1368

1644-1949
Hodonín
5111
/
G 31
/
1368

1795-1838
Delfín Jeřábek, farář v Rancířově
5112
/
G 32
/
1369

1795-1948
Hnanice
5113
/
G 33
/
1369

1796
Antonín Jelec, farář v Jaroměřicích nad Rokytnou
5114
/
G 34
/
1369

1796-1829
František Gschirhakl (Gschierhackel), farář ve Valči
5115
/
G 35
/
1369

1778-1796
Václav Donau, farář v Kdousově
5116
/
G 36
/
1369

1796
Kašpar Gfrör, krejčí ve Znojmě, žádá, aby se směl podruhé oženit
5117
/
G 37
/
1369-1370

1752-1947
Dobré Pole, plánek kostela
1752-1875 karton č. 1369
1876-1947 karton č. 1370
5118
/
G 38
/
1370

1797-1801
Jan Gebauer, kaplan v Ivani
5119
/
G 39
/
1370

1796-1797
Vojtěch Jiskra z Nových Herotic, šetření o jeho přestupu k helvetům
5120
/
G 40
/
1370

1797-1828
František Grimm, kaplan v Křepicích
5121
/
G 41
/
1370

1798-1823
Jan Gabriel, farář v Dolních Dunajovicích
5122
/
G 42
/
1370

1821-1853
Hodonín, druhý kooperátor
5123
/
G 43
/
1370

1799
Jan Gregárek, farář z olomoucké diecéze
5124
/
G 44
/
1371-1447

1779-1949
Obsazování far - karton 1371
Abecední soupis konkurentů - karton 1371
Soupis kompetentů o uprázdněná obročí č. 1480-1891 - karton 1371
Konkursní tabely nové zřízených obročí č. 1-34, 117-168 - karton 1371
Konkursní tabely (udány jen větší mezery):
č. 1-50 - karton 1372
č. 51-220 - karton 1373
č. 221-360 - karton 1374
č. 361-390 - karton 1375
č. 401-457 - karton 1375
č. 529, 551-700 - karton 1376
č. 900-1060 - karton 1377
č. 1061-1150 - karton 1378
č. 1151-1270 - karton 1379
č. 1271-1299 - karton 1380
č. 1600-1799 - karton 1381
č. 1800-1930 - karton 1382
č. 1931-2050 - karton 1383
č. 2051-2170 - karton 1384
č. 2171-2310 - karton 1385
č. 2311-2450 - karton 1386
č. 2451-2570 - karton 1387
č. 2571-2730 - karton 1388
č. 2731-2950 - karton 1389
č. 2951-2975 - karton 1390
č. 3111-3280 - karton 1391
č. 3281-3392 - karton 1392
č. 3395-3520 - karton 1393
č. 3648-3762 - karton 1394
č. 3867-3888 - karton 1395
Referáty bez čísel - karton 1395, 1396
Spisy - karton 1397
Mikulovský kanonikát Czechottiho
Žádosti o udělení fary:
Nové Veselí
Moravské Budějovice
Miroslav, Dačice
Sněžné
Stařeč, Miroslav
Žádosti počínající úplně rokem:
1870 - karton 1397
1871,1872 - karton 1398
1873-1874 - karton 1399
1875-1876 - karton 1400
1877, 1878/I - karton 1401
1878/II-1880 - karton 1402
1881,1882 - karton 1403
1883,1884 - karton 1404
1885,1886 - karton 1405
1887,1888 - karton 1406
1889 - karton 1407
1890 - karton 1408
1891 - karton 1409
1892 - karton 1410
1893 - karton 1411
1894/I - karton 1412
1894/II - karton 1413
1895 - karton 1414
1896 - karton 1415
1897 - karton 1416
1898 - karton 1417
1899 - karton 1418
1900 - karton 1419
1901/I - karton 1420
1901/II-1902/I - karton 1421
1902/II-1903/I - karton 1422
1903/II - karton 1423
1904 - karton 1424
1905 - karton 1425
1906,1907 - karton 1426
1908/I - karton 1427
1908/II, 1909 - karton 1428
1910 - karton 1429
1911 - karton 1430
1912 - karton 1431
1913 - karton 1432
1914,1915 - karton 1433
1916,1917 - karton 1434
1918, 1919 - karton 1435
1920 - karton 1436
1921, 1922/I - karton 1437
1922/II, 1923 - karton 1438
1924, 1925 - karton 1439
1926, 1927 - karton 1440
1928-1933 - karton 1441
1933-1936 - karton 1442
1937-1939 - karton 1443
1940-1945 - karton 1444
1945-1947 - karton 1445
1948, 1949 - karton 1446


5125
/
G 44A
/
1447

1650-1949
Kuřim
5126
/
G 45
/
1447

1799-1818
František Gold, farář v Tasově
5127
/
G 46
/
1447

1799-1800
Jakub Geisler, z Hustopečí, křestní list
5128
/
G 47
/
1448

1803-1948
Kurdějov
5129
/
G 48
/
1448

1863
Platnost sňatků graubündenských příslušníkú (Švýcarsko)
5130
/
G 49
/
1448

1671-1946
Hrabětice
5131
/
G 50
/
1449

1801
Bohdan Jedlička, kooperátor u sv. Tomáše v Brně
5132
/
G 51
/
1449

1801
Josef Galle, bývalý kapitulár v Mikulově
5133
/
G 52
/
1449

1802
Jan Jestřabský, farář v Milonicích, žádost o přijetí fary do brněnské diecéze
5134
/
G 53
/
1449

1814-1816
Kdousov a Velký Újezd, kostelní účty
5135
/
G 55
/
1449

1803-1826
Jan Gabriel, farář ve Velkém Újezdě
5136
/
G 56
/
1449

1803-1820
Antonín Gräger, farář ve Štěpánově
5137
/
G 57
/
1449

1803-1853
Klement Gottwald, farář v Moravských Budějovicích
5138
/
G 58
/
1449

1806
Antonín Gebbert, kaplan v Lechovicích
5139
/
G 59
/
1449

1804
Hrušovany nad Jevišovkou, ustanovení kooperátora
5140
/
G 60
/
1449

1804-1806
Žádost piaristů ve věci vyučování latiny
5141
/
G 61
/
1449

1804-1950
Krumvíř
5142
/
G 62
/
1450

1810-1832
Šebestián Gamperling, kooperátor ve Vrbovci
5143
/
G 63
/
1450

1806
Antonín Günzel, kooperátor v Dolních Dunajovicích
5144
/
G 64
/
1450

1805-1828
Jan Grospitsch, farář ve Želeticích
5145
/
G 65
/
1450

1804-1805
Stížnost na Jakuba Grefa, učitele ve Strachotíně, že kazí mládež
5146
/
G 66
/
1450

1805
Hnánice, dezolátní stav školy
5147
/
G 67
/
1450

1805-1809
Jan Gerlach, kooperátor ve Velkém Újezdě
5148
/
G 68
/
1450

1805-1849
Vincenc Gräf, farář v Chlumu
5149
/
G 70
/
1450

1806
Andreas Gabriel, kooperátor na Starém Brně
5150
/
G 71
/
1450

1806
Obnova činnosti zemských a dvorních úřadů
5151
/
G 73
/
1450

1806
Anna Gamperlingová prosí o přeložení svého syna kooperátora Šebestiána Gamperlinga do Dolních Dunajovic
5152
/
G 74
/
1450

1806
Antonín Gromuss, čtvrtláník z Vojkovic, zákrok ve věci mešního odkazu Magdaleny Žákové z Hrušovan u Brna
5153
/
G 75
/
1450

1806
Prodej polí křídlovické fary v Dyjákovicích
5154
/
G 76
/
1450

1806-1949
Brod nad Dyjí
5155
/
G 77
/
1451

1806-1947
Komořany
5156
/
G 78
/
1451

1806-1857
Jan Gregor, farář v Královopolských Vážanech
5157
/
G 79
/
1451

1806-1837
Adam Glaixner, administrátor v Hrušovanech nad Jevišovkou
5158
/
G 80
/
1451

1806,1820
Ustanovení učitelů na brněnském gymnáziu
5159
/
G 82
/
1452

1751-1950
Kdousov
5160
/
G 83
/
1453

1808
Ferdinand Gräff, kooperátor v Litobratřicích
5161
/
G 84
/
1453

1809,1818
Izidor Gela, kooperátor ve Skalici, přijetí do diecéze
5162
/
G 86
/
1453

1810
Jan Grund, z Lomnice, nekřtěn
5163
/
G 88
/
1453

1812-1848
Horní Heršpice, kaple
5164
/
G 89
/
1453

1813-1830
Josef Gollinger, administrátor u sv. Mikuláše ve Znojmě
5165
/
G 90
/
1453

1815-1836
František Geiszler, farář v Nových Hvězdlicích
5166
/
G 92
/
1453

1815
Josefa Götzová z Brna, žádá o nové zapsání dítěte vymazaného z matriky ve Starém Brně
5167
/
G 93
/
1453

1821-1858
Josef Geisler, farář v Žarošicích
5168
/
G 94
/
1453-1454

1739-1948
Jinošov
5169
/
G 95
/
1454

1816
Kuřim, přenesení hřbitova
5170
/
G 96
/
1454

1817-1853
Karel Gregor, farář v Komořanech
5171
/
G 97
/
1454

1817-1838
Josef Gironcz, farář v Moravičanech (olomoucká diecéze), dříve v Běhařovicích
5172
/
G 99
/
1454

1819
Jan de Glanzer, vrchní v Kremži, dotazuje se po pobytu kněze Appela
5173
/
G 102
/
1454-1455

1668-1948
Jedovnice
rok 1668-1921 - karton č. 1454
rok 1922-1948 (Ševčíkova nadace) - karton č. 1455
5174
/
G 103
/
1455

1790-1852
Dobré Pole, duchovní správa
5175
/
G 104
/
1455

1820-1854
František Gruss, kaplan v Nosislavi
5176
/
G 106
/
1456

1821-1826
Martin Jelínek, kooperátor v Brně-Zábrdovicích
5177
/
G 107
/
1456

1858-1939
Biskupská generální vizitace, pořady a program
5178
/
G 109
/
1457

1823-1836
Jedovnice, fara, pozemky
5179
/
G 110
/
1457

1824-1881
František Ježovský, farář v Čebíně
5180
/
G 113
/
1457

1826-1844
Josef Gullin, kooperátor ve Štítarech
5181
/
G 114
/
1457

1826
František Gebauer z Bochnie, vydání křestního listu z Hrádku
5182
/
G 115
/
1457

1826-1846
Augustin Gabriel, farář v Mikulčicích
5183
/
G 116
/
1457

1826-1849
Viktorin Gizis, farář ve Sloupě
5184
/
G 119
/
1457

1827
Mikuláš Gonzati z Corneda Vincentina, vyloučení z lycea ve Vicenze
5185
/
G 120
/
1457

1827-1841
Jan Jeřábek, farář v Dolních Kounicích
5186
/
G 122
/
1457

1828-1855
Volfgang Gerstenbrandt, redemptorista z brixenské diecéze
5187
/
G 123
/
1457

1828
Karel Gabriel, městský mistr tělocviku v Brně, žádá o zachování práv turnerů při pohřbech
5188
/
G 124
/
1457

1828-1844
Martin Greger, kooperátor v Nových Sadech
5189
/
G 125
/
1457

1861
Pátrání po děkanovi Götzovi, prý z Přítluk, a jeho rodinných poměrech
5190
/
G 126
/
1457

1831-1835
Tomáš Glosauer, z pražské diecéze, pobyt
5191
/
G 128
/
1457

1831
Povýšení biskupství v Gorici na arcibiskupství
5192
/
G 129
/
1457

1832-1846
Augustin Glaser, polní superior
5193
/
G 130
/
1457

1832-1836
Josef Jeřábek, jurisdikce
5194
/
G 131
/
1457

1833
Karel Grabner, plnomocníkem hraběte Stanislava Mniszka při obsazování obročí ve Vranově nad Dyjí a Štítarech
5195
/
G 132
/
1457

1833
Ferdinand Göbel, ranlékař v Horním Břečkově, honorář za léčení děkana Cikánka
5196
/
G 133
/
1457

1833
Robert Janík, gymnazijní prefekt v Brně, o zvýšení počtu zpovídajících pro žactvo
5197
/
G 134
/
1457

1835
Alexander Glücksmann, z Moravského Krumlova, přestup z židovství
5198
/
G 135
/
1457

1860
František Grünner, cizozemec v Lednici, zamýšlený sňatek s Annou Královou
5199
/
G 137
/
1457

1835-1896
Jan Gruss, farář v Mrákotíně
5200
/
G 138
/
1457

1835-1856
Karel Gabler, farář ve Velkých Bílovicích
5201
/
G 139
/
1457

1836
Jan Gröger, alumnus, úmrtí
5202
/
G 141
/
1458

1837-1842
Václav Gründler, kooperátor v Přítlukách
5203
/
G 142
/
1458

1837-1849
František Greger, kooperátor v Dolních Dunajovicích
5204
/
G 143
/
1458

1837-1875
Hugo hr. z Gallenbergu, farář v Dyjákovicích
5205
/
G 145
/
1458

1837-1880
Josef Grasser, farář v Horním Břečkově
5206
/
G 146
/
1458

1838
Kurdějov, zřízení kaple
5207
/
G 147
/
1458

1838-1893
Ondřej Glotz, farář v Pavlově
5208
/
G 150
/
1458

1839
Svobodný pán z Gerambu tajným radou
5209
/
G 156
/
1458

1839
Jedovnice, odevzdání děkanství
5210
/
G 158
/
1458

1840-1901
Karel Grohmann, farář v Pouzdřanech
5211
/
G 160
/
1458

1860
Zjednodušení úředního postupu u úřadů, dobrozdání
5212
/
G 161
/
1458

1842-1859
Jan Jílek, kaplan v Popicích
5213
/
G 162
/
1458

1842
Gröllova rodina v Petrovaradíně, příbuzenské schéma
5214
/
G 163
/
1458

1842
Jeneč, svěcení kaple
5215
/
G 166
/
1458

1842
Vavřinec Gassinger a Anna Marie Fellingerová (ze Znojemska), dispens ke sňatku
5216
/
G 167
/
1459

1846-1883
Bedřich Geissler, farář v Sokolnicích
5217
/
G 168
/
1459

1843
Příspěvky z obecního jmění pro zbožné účely
5218
/
G 170
/
1459

1843-1907
Ignác Gretzmann, farář v Tvrdonicích
5219
/
G 173
/
1459

1844-1866
Karel Graca, kooperátor ve Zvoli
5220
/
G 174
/
1459

1845-1846
Jan Gislay, kaplan v Dambořicích
5221
/
G 176
/
1459

1845-1846
Hodonín, pobouření lidu, že se na dráhu dováží voda z Moravy v neděli a na svátky
5222
/
G 177
/
1459

1845
Kuřim, plat kostelníků
5223
/
G 180
/
1459

1846-1875
Ferdinand Grüssinger, farář v Horním Břečkově
5224
/
G 181
/
1460

1846-1847
Leopold Grosser, z královéhradecké diecéze, pobyt
5225
/
G 182
/
1460

1846-1847
Arnošt Groer, akcesista dvorské kanceláře, nároky na domnělé šlechtictví
5226
/
G 184
/
1460

1847
Marie Glücková z Mikulova, ošetřovatelka nemocných, dokumenty
5227
/
G 185
/
1460

1847
Jiříkovice - Ponětovice, dopravní příležitost pro faráře
5228
/
G 186
/
1460

1848
Filip Gleixner, alumnus, úmrtí
5229
/
G 188
/
1460

1848
Hodonín, svěcení praporu Národní gardy
5230
/
G 189
/
1460

1849-1855
Přifaření čtyř usedlostí v lokalitě Devíti mlýnů z Mitterretzbachu v Rakousku k Hnánicím
5231
/
G 190
/
1460-1469

1849-1855, 1887-1893
Výnosy o vyvazování pozemků, seřazené podle německých názvů far:
A - B, karton 1460
B - F, karton 1461
G - K, karton 1462
K - L, karton 1463
M - P, karton 1464
R - S, karton 1465
T - W, karton 1466
Z, karton 1467

Koncepty definitivních přípisů o umořených vyvazovacích obligacích (1891), karton 1467

Spisy o konverzi obligací:
1890, karton 1467
1888-1893, karton 1468
1887-1890, karton 1469
5232
/
G 191
/
1469

1849-1856
Hodonín, příjmy fary podle stavu z r. 1853
5233
/
G 192
/
1469

1858
Přehled guberniální agendy ve věcech kultu a škol 1858
Jmenování místodržitele a brněnského krajského hejtmana (u poslední bohoslužby)
5234
/
G 194
/
1469

1850
Založení Říšského geologického ústavu
5235
/
G 196
/
1469

1850-1858
Zřízení četnictva. Stížnosti farářů na nemravné chování některých četníků
5236
/
G 197
/
1469

1850-1884
Antonín Gottwald, farář v Drnovicích
5237
/
G 198
/
1469

1850
Dispens pro sňatek Františka Gyriho, hejtmana, s Vilemínou Chalupovou
5238
/
G 199
/
1469

1851-1852
Dobré Pole, odmítnutí štolových poplatků faráři v Břežanech
5239
/
G 200
/
1469

1850-1852
Matyáš Graf, redemptorista v Lubnu
5240
/
G 201
/
1469

1852
MUDr. Ignác Goldschmidt z Vöslau, duplikát filozofických vysvědčení
5241
/
G 202
/
1469

1852
Hodonín, dotace druhého kooperátora
5242
/
G 203
/
1469

1853-1904
Dominik Gottwald, farář v Lanžhotě
5243
/
G 204
/
1469

1853
Antonín Glander, jmenován brněnským biskupským radou
5244
/
G 205
/
1469

1853-1857
Karel Gela, kurát v Želči
5245
/
G 206
/
1469

1854
Kurdějov, stížnost na odnětí části farního pozemku ke stavbě školy
5246
/
G 207
/
1469

1854
Předpisy o požitcích státních úředníků neplatí u inkurzivních splátek
5247
/
G 208
/
1469

1854-1902
Quido Geyer, profesor náboženství v Jihlavě
5248
/
G 209
/
1469

1855
Lotta Grossmannová v Hlučíně, prý původem z Nížkovic, šetření o jejím uzdravení
5249
/
G 210
/
1469

1855-1917
Kliment Gottwald, farář ve Velkých Bílovicích
5250
/
G 211
/
1470

1855
Emanuel Jirka, kooperátor v Třešti
5251
/
G 212
/
1470

1855
Matyáš Grimm z Modřic, rozvod
5252
/
G 213
/
1470

1856,1859
Tištěný výkaz chlapeckého semináře pro biskupství sekovské a lubenské
5253
/
G 214
/
1470

1857-1896
Krhovice, kaple
5254
/
G 215
/
1470

1856
Poplatkový ekvivalent nemá vliv na výměr kongruy
5255
/
G 216
/
1470

1859
Hrabětice, povýšení na faru
5256
/
G 217
/
1470

1859
Dobré Pole, povýšení na faru
5257
/
G 218
/
1470

1859-1886
Křidlůvky, kaple
5258
/
G 219
/
1470

1859
Obce mají podávat žádosti o přefaření u ordinariátu
5259
/
G 220
/
1470

1859-1868
Povýšení lokálie v Brodě nad Dyjí na faru
5260
/
G 234
/
1470

1810
Bernard Gerlich, farář v Deblíně, žádost o kooperátora
přikázán Josef Jílek
5261
/
G 235
/
1470

1810
Jan Jeřábek, kaplan v Miroticích, přijetí do diecéze
5262
/
G 237
/
1470

1863
Poplatek z udělení světských a duchovních míst
5263
/
G 239
/
1470

1863-1864
Krumvíř, svěcení hřbitovního kříže
5264
/
G 240
/
1470

1864-1890
Josef Gasser ze Streitbergu, penzionovaný farář v Dědicích, jurisdikce
5265
/
G 241
/
1470

1863-1864
Komořany, žádost o slovo Boží v jazyce moravském
5266
/
G 242
/
1470

1820
Krumvíř, přelití hřbitovních zvonů
5267
/
G 243
/
1470

1850
Místodržitelství se dotazuje na předměty zkoušené při farních zkouškách
5268
/
G 244
/
1470

1814,1864
Urychlení koloběhu zpráv u duchovních úřadů
5269
/
G 245
/
1470

1817-1818
Seznam lokálií německých kolonistů v Haliči
5270
/
G 246
/
1470

1775,1796
Hrušovany nad Jevišovkou, místo zámeckého kaplana
5271
/
G 248
/
1470

1828-1834
Opatření proti přibývání nemanželských porodů
5272
/
G 249
/
1470

1786-1855
Předpisy o žalobách duchovních na přestavené. Podřízenost duchovních osob světské jurisdikci. Omezení trestních předpisů u duchovních
5273
/
G 250
/
1470

1797-1798
Neuspokojující chování a šat mladých duchovních
5274
/
G 251
/
1470

1780
Způsob přednesení článků víry v kostele a ve školách
5275
/
G 252
/
1470

1801-1905
Zřizování Božích hrobů
5276
/
G 253
/
1470

1814
Plat gratis úředníkům, penzistům a provizionistům
5277
/
G 255
/
1470

1830
Předložení výkazů o platech duchovních a učitelů
5278
/
G 256
/
1470

1793-1804
Úmrtní listy zemřelého kleru je třeba zasílat guberniu
5279
/
G 257
/
1470

1864-1865
Protest města Brna proti obsazení fary v Lipůvce
5280
/
G 258
/
1470

1864-1865
Martin Göth z Olbramovic, odepření sezdání s Marií Pipkovou
5281
/
G 260
/
1470

1865
Výměna diecézního listu za Salzburger Kirchenblatt
5282
/
G 261
/
1470

1864
Označení neuniatské řecké církve jako řecko-orientální
5283
/
G 262
/
1470

1865-1879
Karel Göld, deficient
5284
/
G 266
/
1470

1865
Jan Grün a Marie Svobodová z Velkého Meziříčí, sňatek
5285
/
G 269
/
1470

1866-1868
Jestřebí, kaple
5286
/
G 271
/
1470

1867
Daniel Gánik z Myjavy, šetření ve finančních záležitostech patří soudům
5287
/
G 274
/
1470

1867
Otto František Gallus, premonstrát, prohlášení jeho svěcení v Komárově
5288
/
G 278
/
1470

1878
Antonín Gruscha, jmenován armádním vikářem
5289
/
G 279
/
1470

1868
Pokyny vydané biskupem u příležitosti zákona manželského, o poměru školy ke kostelu a o interkonfesijních poměrech
5290
/
G 283
/
1470

1869
Podpory pro stavbu kostela v Gams ve Švýcarsku
5291
/
G 284
/
1470

1869
Doktor Filip Gabriel, augustinián na Starém Brně
5292
/
G 286
/
1470

1869-1871
Moutnice, kaple v Karlově Dvoře (Galthof)
5293
/
G 287
/
1470

1870
Doktor Antonín Gruscha, jmenován biskupským radou a konzistorním přísedícím
5294
/
G 288
/
1470

1870
Úprava bohoslužeb pro žáky na středních školách
5295
/
G 289
/
1470

1870
Založení "Genfer Korrespondenz" (pro suverenitu papeže)
5296
/
G 294
/
1470

1872
Antonín Gottwald z Tvarožné, teolog, úmrtí
5297
/
G 295
/
1470

1872
Dobrozdání o návštěvě přednášek o ovocnictví, vinařství a zelinářství od teologů
5298
/
G 297
/
1470

1873
Krhovice, žádost o vlastního duchovního
5299
/
G 298
/
1470

1875-1876
Hodonín, panství, bezbřemenné zcizení parcely v Kobylí
5300
/
G 300
/
1470

1873
Opomenutí faráře v Olbramovicích při otevření školy v Kubšicích
5301
/
G 302
/
1470

1874
Kurdějov, stav gotické kaple
5302
/
G 304
/
1470

1874
Hodonín, sezení místní školní rady, Izraelita Ehrenfreund na místo učitele na měšťanské škole
5303
/
G 306
/
1470

1874-1897,1910
Žádosti ve věci poplatkového ekvivalentu
5304
/
G 307
/
1470

1876
Zaslání Brandlova Glosaria zdarma
5305
/
G 308
/
1470

1879-1934
Narcis Grögler, kapitulní děkan v Mikulově
5306
/
G 310
/
1470

1877-1881
Zápis majetku fary u svatého Jana v Mikulově do nové pozemkové knihy
5307
/
G 311
/
1470

1896-1897
Kosov, kaple
5308
/
G 314
/
1470

Křižanov, kaple v Dobré Vodě
5309
/
G 315
/
1470

1883
Zaměstnávání protestanta jako učitele zpěvu na II. německém gymnáziu v Brně
5310
/
G 316
/
1470

1884
Kuřim, vyučování náboženství v soukromé dívčí škole
5311
/
G 318
/
1470

1886-1930
František Gold, farář v Komořanech
5312
/
G 319
/
1470

1886-1936
František Geduš, farář ve Sloupě
5313
/
G 320
/
1470

1887-1922
Jan Gottwald, farář v Bulharech
5314
/
G 321
/
1471

1887-1937
Ignác Gibala, farář v Ochozi
5315
/
G 322
/
1471

1897-1929
Vincenc Grézl, farář ve Svitávce
5316
/
G 323
/
1471

1888-1889
Hodonín, vyšetřování o vyučování náboženství (národnostní poměry) na školách, zákrok proti českému duchovnímu
5317
/
G 324
/
1471

1864-1904
Kostníky, kaple v Dubovém lese
5318
/
G 325
/
1471

1890-1940
Jan Gottwald, farář v Osové Bítýšce
5319
/
G 326
/
1471

1892-1936
Václav Greif, katecheta
5320
/
G 327
/
1471

1893-1947
Jan Gabmayer, farář v Dalešicíh
5321
/
G 328
/
1471

1891-1925
Emerich Grösslick, katecheta
5322
/
G 329
/
1471

1893-1913
Ignác Gabriel, biskupský notář v Hradci Králové
5323
/
G 330
/
1471

1894-1905
Josef Gregor, kooperátor v Dambořicích (propuštěn do Ameriky)
5324
/
G 331
/
1471

1895-1913
Gorický podpůrný spolek nemocných kněží pro Rakousko-Uhersko a Německo (spolek sv. Josefa)
Různé tisky a výroční zprávy, dobrozdání dr. Kratochvíla o spolku s vylíčením poměrů
5325
/
G 332
/
1471

1899-1946
Otto Gaube, profesor náboženství
5326
/
G 333
/
1472

1901-1949
František Gebauer, farář v Bohdalicích
5327
/
G 334
/
1472

1902-1922
František Groh, katecheta
5328
/
G 335
/
1472

1904-1950
Eduard Gryc, farář v Troubsku
5329
/
G 336
/
1472

1905-1954
Alois Gryc, kooperátor v Bystřici nad Pernštejnem (do Chicaga) († 27. 1. 1954)
5330
/
G 337
/
1472

1907-1952
Jan Galle, katecheta († 7. 7. 1952)
5331
/
G 338
/
1472

1909-1948
Karel Gamba, katecheta
5332
/
G 339
/
1472

1906-1914
František Grydil, farář v Blansku
5333
/
G 340
/
1472

1918-1919
Sigbert Gerzábek, čestný opat diecéze Bejrut, vyučování náboženství v Mikulově
5334
/
G 341
/
1472

1946
Jan Gräupel, farář v Šafově
5335
/
G 342
/
1472

1919-1964
Karel Glaninger, farář v Perné († 20. 7. 1964)
5336
/
G 343
/
1472

1930-1950
Josef Gross
5337
/
G 344
/
1473

1939-1949
Generální vikariát Mikulov
5338
/
G 345
/
1473

Vojtěch Ginzinger (nar. 14. 1. 1909 v Cincinnati, ord. 23. 8. 1932 ve Vídni), od 22. 9. 1939 administrátor v Branišovicích
5339
/
G 346
/
1473

1939
Jan Gleixner, z diecéze svatohypolitské
5340
/
G 347
/
1473

1941
František Greger, bohoslovec, úmrtí
5341
/
G 348
/
1473

1945-1950
Ludvík Gazda
5342
/
G 349
/
1473

1948-1949
Vítězslav Grmela, administrátor ve Starém Petříně
5343
/
G 350
/
1473

1944-1946
Václav Grün, kooperátor v Prosiměřicích
5344
/
H 1
/
1474

1796
Josef Harand, kněz
5345
/
H 2
/
1474

1778-1781
Vyšetřování poddaných podezřelých z kacířství (Studénka, Doubravník - emisaři Pícha, Zahrádka)
Předpisy o nekatolících, vystěhovalcích apod.
5346
/
H 3
/
1474

(1779) 1902-1949
Hrotovice (městys s okresním soudem bez duchovní správy!)
5347
/
H 4
/
1474

1809
František Hülseberg, bývalý jezuita, úmrtí
5348
/
H 5
/
1474-1475

1792-1949
Hostěradice
5349
/
H 6A
/
1475

1792-1796
Siardus Hladký, kaplan v Jihlavě
5350
/
H 6B
/
1475

1831-1857
Korespondence s biskupstvím ve sv. Hypolitu
Schematizmus, seminář, slovanská kázání v Taferlu
5351
/
H 7
/
1475

1793-1816
Martin Hinner, farář v Sedlci
5352
/
H 8
/
1475

1795-1810
Jan Hustý, farář v Chlumu
5353
/
H 9
/
1475

1792-1799
Jan Horák, kaplan v Hraběticích
5354
/
H 10
/
1475

1792-1795
Ignác Haberler (Haberle), bývalý jezuita, jurisdikce
5355
/
H 11
/
1475

1792
Vendelín Hron, kooperátor v Břeclavi
5356
/
H 12
/
1475

1805
Kaple na Humperku u Krasonic
5357
/
H 13
/
1475

1780-1814
Karel hrabě Haugvic jako patron majetku heřmanovské fary
5358
/
H 14
/
1475

1793-1806
Jan Hrachový, kaplan v Bradlenách
5359
/
H 15
/
1475

1792
David Jan Hein, farář ve Ždánicích, jubileum
5360
/
H 16
/
1475

1803-1827
Jakub Horák, farář v Třebíči
5361
/
H 17
/
1475

1797-1809
Josef Hoser, farář ve Vrbovci
5362
/
H 18
/
1476

1792-1813
František Hlávka, farář v Čejkovicích
5363
/
H 19
/
1476

1793
Jan Hillebrand (Hiellebrandt), ustanoven farářem v Moravské Nové Vsi
5364
/
H 20
/
1476

1793-1816
František Hříbek, farář v Kobylí
5365
/
H 21
/
1476

1793-1810
Edmund Hirscht, bývalý cisterciák ze Žďáru
5366
/
H 22
/
1476

1793
Josef Hüller, kaplan v Nemoticích, propuštění z diecéze
5367
/
H 23
/
1476

1791-1835
Dismas Haller, kapucín, polní kaplan
5368
/
H 24
/
1476

1793-1819
Kryštof Hrbáček, farář ve Střelicích
5369
/
H 25
/
1476

1795-1922
Habrovany
5370
/
H 26
/
1476

1793-1949
Velké Hostěrádky
5371
/
H 27
/
1477

1793-1949
Hovorany
5372
/
H 28
/
1477

1814-1829
Leopold Robert Hanak, farář v Zábrdovicích (sňatek Josefa Schidla a Anny roz. Jägerové)
5373
/
H 29
/
1477

1793-1949
Herálec
5374
/
H 30
/
1478

1794-1806
Karel Holý, kaplan ve Vyškově
5375
/
H 31
/
1478

1794-1801
Dominik Hlaváček, premonstrát v Nové Říši
5376
/
H 32
/
1478

1796-1806
Leopold Robert Hanak, farář v Zábrdovicích
5377
/
H 33
/
1478

1794-1821
Jan Hebauer, kaplan v Bavorech
5378
/
H 34
/
1478

1799
Oldřich Helm, kanovník v Mikulově
5379
/
H 35
/
1478-1479

1800-1910
Hevlín
1800-1910 karton č. 1478
1911-1949 karton č. 1479
5380
/
H 36
/
1479

1794-1795
Dominik Hoffmann a Jan Nepomuk Ruff, bývalí premonstráti ze Zábrdovic
5381
/
H 37
/
1479

1794-1877
Hrotovice
5382
/
H 38
/
1479

1794-1932
Hlína, kostel a les
5383
/
H 40
/
1479

1795-1824
Petr Hlubek, farář v Kučerově
5384
/
H 41
/
1480

1795
David Hein, farář v Dambořicích a pak v Pozořicích
5385
/
H 43
/
1480

1795
Hostěradice, obec žádá o bohoslužby
5386
/
H 44
/
1480

1795-1797
Spor hraběte Jindřicha Haugvice s náměšťským farářem Seitsem
5387
/
H 45
/
1480

1795-1797
Jan Hranáč, farář v Ringelsdorfu (diecéze Vídeň)
5388
/
H 46
/
1480

1795-1807
Augustin Hoffmann, farář v Novosadech
5389
/
H 47
/
1480

1795-1807
František Haupt, penzionovaný kaplan, působí v zámecké kapli ve Slavkově
5390
/
H 48
/
1480

1795
Dispens od ohlášek pro zemského solicitátora Josefa Helzla
5391
/
H 49
/
1480

1806-1832
František Horák, farář v Bořitově
5392
/
H 50
/
1480

1752-1864
Biskupské pastýřské listy
5393
/
H 51
/
1480

1797-1834
Pavel Hájek, farář ve Žďáru nad Sázavou
5394
/
H 52
/
1480

1788-1810
Maxmilián Holzner, kapucín, kooperátor v Třebíči-Jejkově
5395
/
H 53
/
1480

1796-1819
František Holásek, farář v Újezdě (děkanát Židlochovice)
5396
/
H 54
/
1480

1796-1816
Florián Hein, farář v Brankovicích
5397
/
H 55
/
1481

1796-1949
Nové Hvězdlice
5398
/
H 56
/
1482

1822-1839
Oprava hřbitovního kostela - Staré Hvězdlice
5399
/
H 57
/
1482

1802
Účast nekatolíků jako svědků při katolických křtech
5400
/
H 59
/
1482

1808
František Heintel, farář v Perné, úmrtí
5401
/
H 60
/
1482

1796-1800
Erhard Huber, kaplan v Pavlově
5402
/
H 61
/
1482

1802
Florián Hladký, farář ve Vémyslicích, nemoc
5403
/
H 62
/
1482

1797-1850
František Heeger, farář v Dolních Dunajovicích
5404
/
H 63
/
1482

1797
Solanus Hellmann, františkán z Polska, jurisdikce
5405
/
H 64
/
1482

1797
Felicián Haisel, minorita, služební dráha
5406
/
H 65
/
1482

1782
Ignác Hörstelhoffer, premonstrát, farář ve Vratěníně
5407
/
H 66
/
1482

1797-1807
Kazimír Heintzel, bývalý augustinián kanovník v Olomouci, jurisdikce (zemřel 1807)
5408
/
H 67
/
1482

1798
Jiří Husson, basilejská diecéze, vysvědčení
5409
/
H 68
/
1482

1802-1820
Václav Hašek, kaplan v Petrovicích
5410
/
H 69
/
1482

1825-1854
Porodní báby
5411
/
H 71
/
1482

1798-1811
Tomáš Havelka, farář v Pavlově (Stonařov)
5412
/
H 72
/
1482

1800-1812
Metud Holub, bývalý cisterciák ze Žďáru, farář v Zaječí
5413
/
H 73
/
1482

1799-1947
Unín (důležitý spor se statkářem Uličným o kostelní konkurenci)
5414
/
H 74
/
1483

1802-1846
František Himmel, farář ve Starém Hobzí
5415
/
H 75
/
1483

1799-1834
Antonín z Hoffmannu, kanovník
5416
/
H 76
/
1483

1799-1800
Jan Hilbert, farář v Želeticích
5417
/
H 77
/
1483

1805-1806
František Horner, kooperátor v Čejkovicích
5418
/
H 78
/
1483

1806
František Haymann, bývalý jezuita, úmrtí
5419
/
H 79
/
1483

1799-1809
Václav Hájek, kaplan v Citonicích
5420
/
H 80
/
1483

1806
Gabriel Heinrich, bývalý premonstrát ze Zábrdovic, úmrtí
5421
/
H 81
/
1483

1800
Jiří Heeger, kaplan v Židlochovicích, vysvědčení
5422
/
H 82
/
1483

1800-1802
Vincenc Heidler, vystoupení z duchovního stavu
5423
/
H 83
/
1483

1798-1800
Jakub Hirschig, z vratislavské diecéze, přijetí do brněnské diecéze
5424
/
H 84
/
1483

1800-1801
Karel Hoffmann, farář v Čučicích
5425
/
H 85
/
1483

1808
Karel Hiffnar, farář v Lipovci
5426
/
H 87
/
1483

1801-1848
Jan Hoffstädter, farář v Břežanech
5427
/
H 88
/
1483

1784-1912
Unkovice
5428
/
H 89
/
1483

1801
Inocenc Hoffmann, kooperátor v Mikulově
5429
/
H 90
/
1483

1811
Ignác Hack, jmenován kaplanem v Litohoři po premonstrátovi Jeronýmu Khullovi
5430
/
H 91
/
1484

1801-1802
Vít Hornbach ze Slavonic utopil své děti, protože se nikdo o ně nemohl postarat
5431
/
H 92
/
1484

1802
Apolonie Husová, vězeňkyně, návštěva bohoslužeb
5432
/
H 93
/
1484

1809-1812
Stanislav Hubený, kaplan v Dobrém Poli
5433
/
H 94
/
1484

1784-1792
Pavel Hájek, bývalý cisterciák ze Žďáru, kaplan v Obyčtově
5434
/
H 95
/
1484

1802-1830
Jiří Hájek, kaplan ve Velkých Bílovicích
5435
/
H 96
/
1484

1802
Sbírka na pohořelou Osoblahu
5436
/
H 97
/
1484

1802
Jindřich Horný, poručník sirotků po Mitrovském, žádá o úmrtní vysvědčení faráře v Zaječí Josefa Materna
5437
/
H 98
/
1484

1808-1815
Ignác Heinzl, kaplan v Budkově
5438
/
H 99
/
1484

1802-1803
Matouš Mayde, kněz
5439
/
H 100
/
1484

1802-1835
František Hýbl, farář v Moravské Nové Vsi
5440
/
H 101
/
1484

1761-1949
Heraltice
5441
/
H 102
/
1485

1803
Irenaeus Huber, kooperátor v Jihlavě
5442
/
H 103
/
1485

1804
Václav Hauff, kooperátor ve Křtinách
5443
/
H 104
/
1485

1731-1950
Heřmanov
5444
/
H 105
/
1485

1804
Jan Huber, administrátor v Popicích
5445
/
H 106
/
1485

1804-1825
Karel Hauser, kaplan v Branišovicích
5446
/
H 107
/
1485

1806
Václav Heer, kooperátor v Mikulově, úmrtí
5447
/
H 109
/
1485

1804-1827
Baltazar Hoffmann, kaplan v Kadově
5448
/
H 110
/
1485

1804-1805
Viktor Hradecký, františkán, kooperátor v Kostelní Myslové
5449
/
H 111
/
1485

1805-1814
Jan Homo, farář v Hustopečích
5450
/
H 112
/
1485

1805-1818
Jan Hrbáček, kooperátor v Loděnicích
5451
/
H 114
/
1485

1805-1806
Rozvod Barbary Hirschbergerové z Kladska se špilberským vězněm
5452
/
H 115
/
1485

1807-1868
František Horký, farář v Myslibořicích
5453
/
H 116
/
1485

1818
František Hanko, deficient, úmrtí
5454
/
H 117
/
1485

1806
Augustin Hanko, kaplan ze zámku ve Vranově, úmrtí
5455
/
H 118
/
1485

1806-1814
Felix Hofstätter, infulovaný probošt v Tomai, farář v Dyjákovicích
5456
/
H 119
/
1486

1806-1857
Ignác Hübsch, farář v Ivančicích
5457
/
H 121
/
1486

1806-1816
Ignác Hock, farář v Budči
5458
/
H 122
/
1486

1806-1859
Pavel Heeger, farář v Troskotovicích
5459
/
H 123
/
1486

1806-1821
František Holletz, kaplan v Moravci
5460
/
H 125
/
1486

1806-1810
Valentin Helm, kaplan v Troubsku
5461
/
H 126
/
1486

1806-1828
Augustin Hartzhauser, farář v Dešné
5462
/
H 127
/
1486

1807-1808
František Hanke, kaplan v Kuníně a administrátor v Českém Rudolci
5463
/
H 128
/
1486

1807-1858
Ignác Hummel, farář v Litobratřicích
5464
/
H 130
/
1486

1808-1815
Ignác Hlávka, kaplan v Nížkovicích
5465
/
H 131
/
1486

1808-1855
Matyáš Harrer, farář v Herálci
5466
/
H 133
/
1486

1809,1820
Kristián svobodný pán Hentschel, personálie
5467
/
H 134
/
1486

1809-1844
Josef Holásek, farář v Blansku
5468
/
H 135
/
1486

1809-1813
Josef Hüller, kooperátor ve Znojmě
5469
/
H 136
/
1486

1809-1814
František Hülgerth, kaplan v Dolních Bojanovicích
5470
/
H 137
/
1486

1809-1857
Jakub Hiltscher, kaplan v Hnanicích
5471
/
H 138
/
1486

1809-1860
František Heller, kanovník
5472
/
H 141
/
1487

1809-1826
Jan Havliš, farář v Lipovci
5473
/
H 142
/
1487

1809-1814
Martin Hladký, kaplan v Břeclavi
5474
/
H 143
/
1487

1788
Maxmilián Hanák, kapucín, kaplan v Havraníkách
5475
/
H 144
/
1487

1810
Jan Havránek, varhaník v Moravských Budějovicích, zvýšení platu
5476
/
H 145
/
1487

1810-1867
Ondřej Heinzl, farář v Klentnici
5477
/
H 146
/
1487

1810-1814
Pavel Holub, kooperátor ve Slavkově
5478
/
H 147
/
1487

1810-1865
Jan Harazin, kaplan v Divákách
5479
/
H 148
/
1487

1810-1866
Josef Herzig, farář v Zaječí
5480
/
H 149
/
1487

1813-1859
Václav Havránek, farář v Boleradicích
5481
/
H 150
/
1487

1810-1811
Spor Antonína Hrona z Měřína s farářem o zahradu
5482
/
H 151
/
1487

1811-1843
Josef Harrer, farář v Olbramkostele
5483
/
H 152
/
1487

1811-1863
Karel Hampel, kaplan v Pavlicích
5484
/
H 153
/
1488

1811
Hraběnka Hallerová věnuje stříbro kostelu v Moravských Prusích, postiženému vloupáním
5485
/
H 154
/
1488

1812-1842
František Herres, farář ve Strážku
5486
/
H 155
/
1488

1812-1856
Matouš Hoffmann, farář ve Vílanci
5487
/
H 156
/
1488

1812
Jmenování Heřmana Františka svobodného pána Hessa nejvyšším zemským sudím
5488
/
H 157
/
1488

1813
Jiří Hönig, bývalý premonstrát z Klášterního Hradiska, úmrtí
5489
/
H 159
/
1488

1813-1831
Josef Huber, farář v Rouchovanech
5490
/
H 160
/
1488

1813-1849
Matyáš Honzovitz, kaplan v Ivani (původně farář ve Strážku)
5491
/
H 162
/
1488

1813-1839
Josef Hornig, farář v Hrušovanech nad Jevišovkou
5492
/
H 164
/
1488

1814
Josef Hrdlička, administrátor v Bohuslavicích
5493
/
H 165
/
1488

1814-1820
Jan Helm, kooperátor v Nových Sadech
5494
/
H 166
/
1488

1807-1874
Karel Hofmann (zavřen r. 1850, neznáme proč)
5495
/
H 167
/
1488

1814-1841
Josef Hlubáček, farář v Luhačovicích
5496
/
H 168
/
1489

1814-1862
František Holub, farář v Náměšti
5497
/
H 170
/
1489

1814-1831
Ludvík Hoen, farář v Dyjákovicích
5498
/
H 174
/
1489

1815-1858
Antonín Hamerský, fařář v Břežanech
5499
/
H 175
/
1489

1815-1861
Josef Hašek, farář v Kamenici
5500
/
H 176
/
1489

1815-1834
František Havlín, kaplan ve Slavkově
5501
/
H 177
/
1489

1815-1817
Tomáš Heger, kaplan v Lomnici
5502
/
H 178
/
1489

1815-1838
Leopold Huška, farář v Lipolci
5503
/
H 181
/
1489

1815
David Hudeček, přijetí do diecéze
5504
/
H 182
/
1489

1815-1948
Hostim
5505
/
H 183
/
1490

1816
Dispens od křestního listu pro Františka Hadeče z Jiříkovic
5506
/
H 184
/
1490

1815
Jan Hombický, kaplan v Golčově Jeníkově, žádá o Olešnou
5507
/
H 185
/
1490

1816-1847
Jan Havelka, kaplan v Telči
5508
/
H 186
/
1490

1816
Pátrání po pobytu Aloise Sylviana Hansera, kněze z Virtemberska
5509
/
H 187
/
1490

1816
Alois Hilbert, kaplan v Rohatci, žádá o Hodonín
5510
/
H 188
/
1490

1816
Jmenování Heřmana Hesse apelačním prezidentem
5511
/
H 189
/
1490

1817
František Hasler, ředitel normální hlavní školy v Brně, úmrtí
5512
/
H 190
/
1490

1817-1878
Antonín Hampel, farář ve Starém Petříně
5513
/
H 191
/
1490

1817-1823
Teodor Herites, farář v Horní Slatině
5514
/
H 192
/
1490

1817-1834
Jan Hanke, farář v Doubravici nad Svitavou
5515
/
H 193
/
1490

1817-1866
Jan Hauschild, farář v Lipovci, pak v Doubravici nad Svitavou
5516
/
H 194
/
1490

1817-1872
Matouš Harrer, farář v Brodu nad Dyjí
5517
/
H 196
/
1490

1864
Plán provozovat hru na svátek Tří Králů ve Slavkově
5518
/
H 197
/
1490-1491

1818-1879
Jan Hanák, farář v Loděnicích - karton 1490
Jan Hanák, farář v Loděnicích (sbírka kázání) - karton 1491
5519
/
H 198
/
1492

1818-1854
Antonín Huber, lokální kaplan v Načeradicích
5520
/
H 199
/
1492

1818-1835
Petr Hillebrand, farář v Telnici
5521
/
H 201
/
1492

1783-1876 (předpis r.1737)
Husovice a Lažánky, šetření o duchovní správě
5522
/
H 202
/
1492

1819-1852
Antonín Harrer, farář v Milonicích
5523
/
H 203
/
1492

1819-1852
Ferdinand Haselbacher, penzionovaný kaplan v Krasové
5524
/
H 204
/
1492

1819-1831
Matyáš Hrdlička, kooperátor ve Vlasaticích
5525
/
H 207
/
1492

1820-1823
Josef Holletz, křižovník v Hlubokých Mašůvkách, cesta do Prahy
5526
/
H 208
/
1492

1820
Šebestián Harth, bývalý jezuita, úmrtí
5527
/
H 209
/
1492

1820-1825
Josef Havlíček, kooperátor v Moravských Budějovicích
5528
/
H 210
/
1492

1820-1849
Josef Honsovitz, lokální kaplan v Břežanech
5529
/
H 211
/
1492

1813-1845
Antonín Hoffmann, farář v Tasovicích
5530
/
H 212
/
1492

1821
Přefaření hospody Hoja z Hrušovan do Českých Křídlovic
5531
/
H 213
/
1492

1806-1834
Jan Hüller, farář v Bystrci
5532
/
H 214
/
1492

1863-1883
Jan Horný, farář ve Svitávce
5533
/
H 215
/
1492

1821-1870
Jan Hellebrand, farář v Račicích
5534
/
H 216
/
1493

1821-1875
Jan Hönigsberger, farář v Lanžhotě
5535
/
H 217
/
1493

1821
Výpověď kapitálů Josefa Honrichse pro Sulkovec a Rovečné
5536
/
H 218
/
1493

1822-1824
Ferdinand Hannig, kaplan v Želči
5537
/
H 220
/
1493

1823
Dominik Hofer, premonstrát, jurisdikce pro Rancířov
5538
/
H 221
/
1493

1823
Pátrání po sňatku svobodného pána Hollého z Donerstettenu a Magdaleny Fierlingerové
5539
/
H 222
/
1493

1823-1865
Ondřej Hammermüller, dómský děkan
5540
/
H 223
/
1493

1824-1826
Josef Hájek, kooperátor v Tuřanech
5541
/
H 225
/
1493

1826-1864
Mikuláš Horáček, kaplan v Horních Věstonicích
5542
/
H 228
/
1493

1824-1829
Jmenování Pavla šlechtice z Hochheimu dómským děkanem
5543
/
H 229
/
1493

1825-1830
Františel Hübel, farář v Moravské Nové Vsi
5544
/
H 230
/
1493

1825
Udání na Josefa z Hopfenu, miroslavského velkostatkáře, že drží protináboženské knihy
5545
/
H 231
/
1493

1825-1869
Antonín Hitschmann, kaplan v Horních Věstonicích
5546
/
H 233
/
1493

1825-1848
Jan Herber, kaplan ve Studnicích
5547
/
H 234
/
1493

1825-1874
Arnošt Hönlinger, kooperátor u sv. Mikuláše ve Znojmě
5548
/
H 235
/
1494

1825-1842
Jan Hecht, kaplan u sv. Jakuba v Brně, pak lokální kaplan v Gersthofu (vídeňská arcidiecéze)
5549
/
H 237
/
1494

1825
Dolní Heřmanice, kaple
5550
/
H 238
/
1494

1827-1870
Antonín Hejč, farář v Protivanově
5551
/
H 239
/
1494

1828-1829
Josef Hrdina, kaplan v Židlochovicích
5552
/
H 241
/
1494

1828-1843
Jan Hampl, kooperátor v Loděnicích
5553
/
H 242
/
1494

1829-1859
Šebestián Habiger, farář v Jemnici
5554
/
H 244
/
1494

1830
Dispens od příbuzenství ke sňatku hr. Jindřicha Herbersteina s Adelaidou Fürstenbergovou
5555
/
H 245
/
1494

1829-1885
Arnošt Hollub, polní kaplan
5556
/
H 246
/
1494

1830
Josef Handschuh z vídeňské diecéze, jurisdikce
5557
/
H 247
/
1494

1829-1875
Antonín Hofbauer, farář ve Stonařově
5558
/
H 250
/
1494

1839-1883
Antonín Halla, farář v Kunštátě
5559
/
H 251
/
1494

1864-1892
Ignác Hübl, farář ve Vlasaticích
5560
/
H 253
/
1494

1831-1865
Antonín Hakula, farář ve Kdousově
5561
/
H 254
/
1494

1831-1853
František Halouska, farář v Dambořicích
5562
/
H 255
/
1495

1831-1946
Hodonice
5563
/
H 256
/
1495

1831-1852
Antonín Horský, lokální kaplan v Letonicích
5564
/
H 258
/
1495

1831-1871
Filip Hons, farář ve Starči
5565
/
H 259
/
1495

1832-1845
Josef Hála, kooperátor v Hustopečích
5566
/
H 261
/
1495

1832-1884
Josef Herzig, farář v Olší
5567
/
H 262
/
1495

1832-1836
Hodonice, kaple
5568
/
H 264
/
1495

1832
Ignác Honsowitz, kněz, vysvědčení ze Lvova
5569
/
H 265
/
1496

1832-1876
Antonín Halla, farář v Praci
5570
/
H 266
/
1496

1832-1881
Jan Hehl, farář v Lovčicích
5571
/
H 267
/
1496

1832-1867
Josef Heller, lokální kaplan v Březí
5572
/
H 268
/
1496

1824-1863
Hovorany, snahy získat kooperátora placeného z Náboženské matice
5573
/
H 269
/
1496

1833-1834
Nesváry v domácnosti Karla Hoppeho v Jihlavě
5574
/
H 270
/
1496

1833-1899
Augustin Heeger, kooperátor v Doubravníku
5575
/
H 272
/
1496

1837-1904
František Hons, farář v Řeznovicích, na odpočinku ve Velkém Dešově
5576
/
H 273
/
1497

1834-1844
Josef Hranáček, farář v Bítově
5577
/
H 275
/
1497

1834
Ambrož Hontschik, farář v Mikulovicích, benedikce
5578
/
H 277
/
1497

1827
František Horák, farář v Bořitově
5579
/
H 278
/
1497

1834-1858
Josef Hofmann, kooperátor ve Valči
5580
/
H 279
/
1497

1834-1865
Antonín Hrůza, farář v Doubravici
5581
/
H 281
/
1497

1835-1856
František Hantschel, lokální kaplan v Branišovicích
5582
/
H 282
/
1497

1863
Hodějice, svěcení kříže a hřbitova
5583
/
H 283
/
1497

1835-1836
Potvrzení od konzistoře pro Kašpara Havlíčka, vyškovského radního, za jeho nadační činnost
5584
/
H 286
/
1497

1836-1866
Matyáš Hauer, deficient v Jihlavě
5585
/
H 289
/
1497

1836-1841
Josef Hřebačka, kooperátor ve Veverských Knínicích
5586
/
H 290
/
1497

1836-1868
Rudolf Holásek, farář v Předíně
5587
/
H 295
/
1497

1837
Postup při zajišťování ukradených hostií jako corpus delicti
5588
/
H 296
/
1497

1837-1855
Jan Havlíček, kaplan ve Velkém Meziříčí
5589
/
H 297
/
1497

1837-1872
Matyáš Hrůza, farář ve Valči
5590
/
H 299
/
1497

1838-1888
Josef Hauer, farář v Rouchovanech
5591
/
H 300
/
1497

1838-1839
Nesváry Františka a Anežky Horákových z Archlebova
5592
/
H 301
/
1498

1838
Hluboké Dvory, svěcení zvonice
5593
/
H 303
/
1498

1838-1950
Panské Dubenky
5594
/
H 304
/
1498

1838-1889
Jan Hönlinger, farář ve Starovicích
5595
/
H 305
/
1498

1838-1850
Josef Hrdlička, kaplan v Dědicích
5596
/
H 307
/
1498

1839
Možnost druhého sňatku Josefa Holešovského z Kuřimi v cizině
5597
/
H 309
/
1498

1839-1874
Antonín Heinisch, profesor a farář v Šatově
5598
/
H 310
/
1498

1883-1949
Lubnice
5599
/
H 311
/
1498

1839-1869
Kašpar Harašta, farář v Obyčtově
5600
/
H 313
/
1499

1839-1891
Eduard Hašek, farář v Letovicích
5601
/
H 314
/
1499

1840-1842
Vyučování nekatolickému náboženství dcer Hellenenthalových ze Šlapanic
5602
/
H 315
/
1499

1840-1881
Jan Hůlek, farář v Havraníkách
5603
/
H 316
/
1499

1840
Hrubčice a Biskoupky, svěcení kaple
5604
/
H 317
/
1499

1787-1875
Panské Dubenky a Kostelní Myslová (zvláště farní patronát)
5605
/
H 319
/
1499

1840-1904
Josef Heinisch, farář v Újezdě (děkanát Kuřim)
5606
/
H 321
/
1499

1840-1890
Jan Havránek, kanovník a farář jimramovský
5607
/
H 322
/
1499

1829-1896
František Horníček, farář v Načeradicích
5608
/
H 326
/
1499

1841
Úmrtí penzionovaného faráře Václava Hájka v Jihlavě
5609
/
H 327
/
1499

1841-1949
Hartvíkovice
5610
/
H 328
/
1500

1841-1866
Emanuel Honl, farář v Pravlově
5611
/
H 329
/
1500

1842-1905
Valentin Hain, farář v Lipůvce
5612
/
H 330
/
1500

1842-1843
Pozůstalost kanovníka Halamy z Jičína
5613
/
H 332
/
1500

1841-1842
František Havlíček, expozita v Soběchlebech (litoměřická diecéze), se uchází o faru v Dolních Kounicích
5614
/
H 335
/
1500

1842-1877
Karel Hrabovský, farář v Pasohlávkách
5615
/
H 336
/
1500

1843-1850
Josef Hausmann, kooperátor ve Starém Hobzí
5616
/
H 338
/
1500

1843-1849
Josef Hohnheiser, farář v Jevíčku
5617
/
H 339
/
1500

1844-1850
Ludvík Hauk, kooperátor v Miroslavi
5618
/
H 341
/
1500

1844
František Hříbek, vychovatel v Loučkách, jurisdikce
5619
/
H 342
/
1500

1844-1845
Josef Heidenreich, vrchní v Jimramově, jeho konkubinát
5620
/
H 343
/
1500

1844-1867
Josef Heyer, kaplan ve Slavonicích
5621
/
H 344
/
1500

1844-1899
Jan Holoubek, farář ve Šlapanicích
5622
/
H 345
/
1500

1845-1901
František Hrdlička, farář v Želetavě
5623
/
H 347
/
1500

1846-1872
Vilém Halla, farář v Kadově
5624
/
H 348
/
1500

1846-1888
Jan Hauschild (nar. 1821), farář v Lipovci
5625
/
H 351
/
1501

1847-1848
Holasice, obecní kaple
5626
/
H 358
/
1501

1849-1898
Josef Hanák, farář v Horních Dubňanech
5627
/
H 359a, H
/
1501

1849-1857
Sezdání na loži nemocných Jana Hogenzyho a Kateřiny Hubkové (Brno, sv. Magdalena) (1849)

Terezie Hoffmannová - mešní nadace při kostele sv. Maří Magdaleny v Brně (1856)
5628
/
H 360
/
1501

1849-1882
František Hrachovina, farář v Rozsochách
5629
/
H 362
/
1501

1849-1861
Jan Haninger, deficient
5630
/
H 363
/
1501

1849-1893
Přefaření Holešic ze Starého Hobzí do Cizkrajova
5631
/
H 364
/
1501

1850
Sňatek Václava Heindla (Brno sv. Magdalena) na lůžku nemocných
5632
/
H 365
/
1501

1850
Kateřina Hauerová, farská hospodyně ve Veverské Bítýšce
5633
/
H 367
/
1501

1850-1869
František Haschek, lokální kaplan v Bavorech
5634
/
H 368
/
1501

1851
Hostěrádky a Zbýšov, desátky
5635
/
H 369
/
1501

1851-1899
Jakub Haška, farář v Oleksovicích
5636
/
H 370
/
1501

1851-1866
Dědictví sv. Jana Nepomuckého v Praze
5637
/
H 371
/
1501

1851-1863
Jan Hannsmann, farář ve Velkém Meziříčí
5638
/
H 372
/
1501

1851-1852
František Hrabec, lokální kaplan v Syrovicích
5639
/
H 374
/
1501

1825-1853
Jan Haupt, deficient z královohradecké diecéze
5640
/
H 375
/
1501

1852-1895
František Hainka, farář v Bulharech
5641
/
H 376
/
1502

1853
Úmrtí polního kaplana z královéhradecké diecéze Františka Hainovského
5642
/
H 377
/
1502

1853-1855
Úmrtí penzionovaného faráře z Lichtenthalu Jana Hájka ve Znojmě
5643
/
H 378
/
1502

1854-1859 (1924)
Výše penze guberniálního rady a kanovníka Josefa z Höchsmannu
5644
/
H 379
/
1502

1854-1913
Dr. František Hošek, profesor bohosloví
5645
/
H 380
/
1502

1854
Josef Hammer, vychovatel v Třešti, jurisdikce
5646
/
H 381
/
1502

1854-1887
Habří, kaple
5647
/
H 383
/
1502

1855-1865
Vavřinec Hudec, farář v Želeticích
5648
/
H 385
/
1502

1856
Antonín Hofmann a Anna Kučerová z Bystrce, odepření sňatku
5649
/
H 386
/
1502

1856
Halas, evangelické gymnázium prohlášeno za veřejné
5650
/
H 387
/
1502

1857
Dr. Innocenc Hauschild ředitelem evangelické německé školy
5651
/
H 389
/
1502

1857-1893
Antonín Habl, farář v Troskotovicích
5652
/
H 390
/
1502

1857-1858
Unín, povýšení lokálie na faru
5653
/
H 391
/
1502

1857-1858
Osvobození Marie Hrudičkové z Třeště od slibu čistoty pro spolek panen (konzistoř proti)
5654
/
H 392
/
1502

1857-1861
Vyhotovování křestních listů pro poddané z hessenského kurfiřství
5655
/
H 393
/
1502

1857
Vystavení ztraceného maturitního vysvědčení z Celovce pro Gustava Heschela
5656
/
H 395
/
1502

1857
Maturitní vysvědčení Seligmanna Hellera z Malé Strany Pražské
5657
/
H 397
/
1502

1857-1884
Matyáš Havlíček, farář ve Slavonicích
5658
/
H 398
/
1502

1857-1859
Povolení k soukromému vyučování náboženství pro Adolfa Bernarda Hauptmanna
5659
/
H 399
/
1502

1858-1905
František Hoch, farář v Jaroměřicích
5660
/
H 400
/
1502

1858-1859
Herálec, povýšení lokálie na faru
5661
/
H 404
/
1502

1863-1896
Ondřej Haas, farář v Drásově
5662
/
H 405
/
1502

1859
Unín, stavba školy
5663
/
H 408
/
1502

1860-1887
Dědictví maličkých v Hradci Králové
5664
/
H 415
/
1502

1860-1870
Heršpice, hřbitov
5665
/
H 417
/
1502

1860-1892
Antonín Höfer, farář v Šafově, pak ve Štítarech
5665
/
H 416
/
1502

1860
Josef Hensel, kooperátor v Knínicích, úmrtí
5665
/
H 418
/
1502

1883
Jan Hofer, kněz-deficient v Dyjákovicích
5666
/
H 425
/
1502

1861
Sňatek cizince Jiřího Hoffmanna ve Znojmě u sv. Kříže
5667
/
H 431
/
1502

1864-1908
Eduard Höchsmann, farář v Matějovci
5668
/
H 436
/
1503

1861-1897
Josef Hauschild, farář v Koněšíně
5669
/
H 442
/
1503

1861
Konsistoř nedovoluje Františkovi Heindlovi vyučovat tělocviku a tanci
5670
/
H 446
/
1503

1862
Platnost náboženského vyučování u nedoslýchavého Jana Handla z Adamova
5671
/
H 451
/
1503

1864-1865
Knihy o katolické nauce, darované farářem ve Franzensdorfu Františkem Hoffmannem k rozdělení
5672
/
H 453
/
1503

1862
Vydání křestního listu v Popelíně pro Kateřinu Hemberovou, ženu dělníka ve sv. Vítě
5673
/
H 455
/
1503

1862
Hof v Bavorsku, mešní intence na stavbu kostela
5674
/
H 456
/
1503

1862-1874
Ondřej Hanák, farář v Deblíně
5675
/
H 461
/
1503

1862-1890
Petr Hellebrand, farář v Bučovicích
5676
/
H 462
/
1503

1863-1874
František Heidenreich, kurátní vikář v Olomouci, jmenován konzistorním radou
5677
/
H 467
/
1503

1859-1907
Ondřej Haas, farář v Olešnici
5678
/
H 471
/
1503

1808
Hostim, svěcení zvonu a rodinné hrobky děkana Stattnera
5679
/
H 472
/
1503

1751-1890
Hostim, šetření o nadaci na kaplany
5680
/
H 476
/
1503

1864
Dispens od předložení křestního listu pro nalezeňkyni Dorotu Hotaříkovu ve Vídni
5681
/
H 480
/
1503

1864
Výsledek sbírky na kanonizační proces Klementa Dvořáka (Klement Maria Hofbauer)
5682
/
H 482
/
1503

1865-1899
Josef Hrazdíra, farář v Březí
5683
/
H 489
/
1503

1865
Svitávka, svěcení kaple na hoře Hradisku
5684
/
H 491
/
1503

1865-1903
Leopold Hrubý, farář v Kdousově
5685
/
H 492
/
1503

1865-1911,1941
František Herodek, farář v Brankovicích
5686
/
H 493
/
1504

1865-1891
Rafael Hák, farář v Jedovnicích
5687
/
H 497
/
1504

1865-1886
Josef Hrbáček, farář v Cetkovicích
5688
/
H 500
/
1504

1866
Žádost statku Hajany o povolení pracovat v palírně i v neděli a ve svátky
5689
/
H 510
/
1504

1866-1882
Antonín Hadinger, farář v Deblíně
5690
/
H 512
/
1504

1866-1880
Artur Hofdemel, farář v Novosedlech
5691
/
H 519
/
1504

1867
Františka Hanáková, farní hospodyně v Šatově, o reversu týkajícího se farního hnojiva
5692
/
H 530
/
1504

1867
Zamýšlený sňatek Františka Josefa Hülsenbecka, gymnaziálního profesora v Brně, původem z Pruska
5693
/
H 531
/
1504

1867-1904
Jan Holub, farář v Zaječí
5693
/
H 534
/
1504

1868-1870
František Hrček, kněz v demeritním domě ve Vyškově
5694
/
H 536
/
1504

1868
Sňatek Karla Hänische a Engelberty Kleinové z Jaroměřic
5695
/
H 349
/
1504

1868
Loterie tovaryšského spolku v Sibini (Sedmihradsko)
5696
/
H 550
/
1504

1868-1933
Jan Hofer, farář v Litobratřicích
5697
/
H 551
/
1504

1868-1912
Alois Hrudička, farář v Telči
5698
/
H 554
/
1504

1868
Žádost Kašpara Homolky, krejčího v Dolních Kounicích, o rozvod
5699
/
H 560
/
1505

1869
Hrutov, svěcení kaple
5700
/
H 561
/
1505

1869-1895
Antonín Hons, farář v Lovčicích
5701
/
H 562
/
1505

1869-1895
Vendelín Hrubý, farář v Molenburku
5702
/
H 563
/
1505

1869-1926
Josef Hrubý, profesor náboženství
5703
/
H 564
/
1505

1869-1924
Jan Hrubeš, farář v Oslavanech
5704
/
H 567
/
1505

1869
Jan Heinrich, alumnus z Löwen v Belgii, chce do Ameriky
5705
/
H 570
/
1505

1870
Dřevěné Mlýny u Jihlavy, svěcení hřbitova
5706
/
H 572
/
1505

1870-1873
Josef Hrdlička, farář v Biskupicích
5707
/
H 573
/
1505

1870-1902
František Hřebíček, farář v Pyšelu
5708
/
H 576
/
1505

1871-1877
Dr. Jiří Hadinger, ředitel léčebného ústavu v Teplicích u Hranic, o výhodách v lázních pro duchovenstvo
5709
/
H 578
/
1505

1871
Unín, svěcení základního kamene ke kapli v Hájku
5710
/
H 579
/
1505

1871-1890
Tomáš Havlík, farář ve Višňovém
5711
/
H 584
/
1505

1872
Karel Hesse, továrník ve Vídni, nabízí ke koupi varhany určené pro kostel lazaristů v Soluni
5712
/
H 588
/
1505

1872
Nabídka pojištění od Allgemeine Hypothecar Versicherungsbank v Brně
5713
/
H 590
/
1505

1872
Povolení sňatku pro Maxe Hailera z Würtenberska a E. Mayerovou z Hodonína
5714
/
H 591, H
/
1505

1872-1920
Matěj Hagen, farář v Němčičkách
5715
/
H 592
/
1505

1872-1881
František Havelka, administrátor v Olbramovicích
5716
/
H 596
/
1505

1873-1894
Bezbřemenné vyvázání pozemků knížete z Lichtenštejna s pohledávkami pro Hostim
5717
/
H 600
/
1505

1873-1928
Dr. Jakub Hodr, kapitulní prelát
5718
/
H 601
/
1505

1873-1874
Vyučování náboženství na škole v Českém Heralci a v Křižánkách
5719
/
H 603
/
1505

1874-1949
Husovice
5720
/
H 604
/
1506

1874
Pátrání po místě úmrtí faráře Homoly z Chvalkovic
5721
/
H 606
/
1506

1874
Rozvod od stolu a lože Rudolfa Heinzla, revírníka z Nových Zámků
5722
/
H 607
/
1506

1874-1902
Hodíškov, kaple
5723
/
H 608
/
1506

1874
Husovice, bezbřemenné vyvázání pozemků
5724
/
H 610
/
1506

1874
Jindřich hrabě Haugvic plnomocníkem Karla hraběte Haugvice seniora
5725
/
H 611
/
1506

1875
Jestřebí, svěcení školního praporu
5726
/
H 612
/
1506

1874-1921
Josef Hammerschmied, farář v Kobeřicích
5727
/
H 614
/
1506

1875
Povozní příležitost do Malého Hradiska faráři z Protivanova pro vyučování náboženství
5728
/
H 615
/
1506

1875
Pátrání po předcích Adama z Hollenfeldu-Klanditzu (Münster in Westfalia)
5729
/
H 616
/
1506

1875
František Heger, kooperátor v Porstendorfě, žádá o Stonařov
5730
/
H 617
/
1506

1875
Dispens od ohlášek Antonína Hněvkovského a Františky Nové z Opatovic
5731
/
H 619
/
1506

1875
Hlubočany, zřízení školy
5732
/
H 621
/
1506

1875
Kuno z Honrichsu, patron nad Rovečínem, prezentuje tam Jana Hejtmánka, kooperátora z Bystrého (diecéze Hradec Králové)
5733
/
H 622
/
1506

1875-1924
Pavel Hasil, farář v Šatově
5734
/
H 623
/
1506

1875-1910
Josef Hanák, farář ve Velkých Pavlovicích
5735
/
H 624
/
1506

1875
Dolní Heřmanice, ustanovení jen katolického učitele
5736
/
H 625
/
1506

1875
Český Herálec, svěcení školy
5737
/
H 626
/
1506

1875-1878
Jan Horný, farář ve Svitávce, pak v Knínicích
5738
/
H 627
/
1506

1876
Námitky proti sňatku Štěpána Horáka z Rajhradu
5739
/
H 628
/
1506

1876-1878
Zahájení činnosti Hypoteční banky Markrabství moravského
5740
/
H 635
/
1506

1877-1928
Gustav Hever, farář v Rosicích
5741
/
H 636
/
1506

1877
Uznání vysvědčení Gerharda Haasena, učitele náboženství v Budějovicích
5742
/
H 640
/
1506

1878-1931
Leo Hlouch, farář v Nosislavi, prebenda ve Štěpánově
5743
/
H 643
/
1507

1878
Dispens od ohlášek pro Jakuba Hrachovinu a Vincencií Kalovou z Bořitova
5744
/
H 646
/
1507

1879
Vysvědčení domovské příslušnosti Marie Hlavoňové, dojičky mléka ve Cvrčovicích, pro její sňatek
5745
/
H 647
/
1507

1879-1890
Zda nezkoušená porodní babička smí být přítomna křtu. Boj proti nezkoušeným babičkám na Moravci
5746
/
H 648
/
1507

1879-1911
Martin Hansal, farář v Pasohlávkávh
5747
/
H 649
/
1507

1879-1898
Richard Homolka, ordinariátní a konzistorní sekretář
5748
/
H 650
/
1507

1879
Výsledek sbírky na stavbu kostela Srdce Ježíšova v Římě
5749
/
H 651
/
1507

1881-1888
Holubice, kaple
5750
/
H 652
/
1507

1880-1950
Filip Heusler, farář ve Střížově
5751
/
H 653
/
1507

1882-1930
Hodějice, kaple na hřbitově
5752
/
H 654
/
1507

1883-1945
Metod Hošek, farář v Líšni
5753
/
H 658
/
1507

1883-1922
Hugo Horný, farář v Dyjákovičkách
5754
/
H 659
/
1507

1883-1890
František Holub, farář v Zaječí
5755
/
H 661
/
1507

1884-1932
František Hájek, farář ve Střelicích
5756
/
H 663
/
1508

1881
Životopis brněnského kanovníka Jana Karla hr. Herbersteina
5757
/
H 664
/
1508

1885
Hajany, kaple a rodinná hrobka
5758
/
H 665
/
1508

1885-1918
František Harvánek, farář v Bořitově
5759
/
H 666
/
1508

1882
Zachariáš Hulenicz, kapucín z Bassinu v Uhrách, jurisdikce
5760
/
H 667
/
1508

1881
Karel Höfer, ředitel sakristie u sv. Štěpána, jmenován titulárním konsistorním radou
5761
/
H 668
/
1508

1887-1892
František Haban, farář v Rozstání
5762
/
H 669
/
1508

1887-1895
Josef Hoffmann, kooperátor v Komořanech
5763
/
H 670
/
1508

1887-1938
Josef Horák, farář v Miroslavi
5764
/
H 672
/
1508

1888
Předložení mše a oficia sv. Klementa Dvořáka (Klement Maria Hofbauer) Pustetem z Řezna
5765
/
H 673
/
1508

1890-1931
Ondřej Habán, farář ve Strachotíně
5766
/
H 674
/
1508

1891-1942
Václav Hlavička, farář v Netíně
5767
/
H 675
/
1508

1891-1949
Filip Homola, farář v Hnanicích
5768
/
H 676
/
1508

1893-1899
František Horký, kaplan ve Velkých Pavlovicích
5769
/
H 677
/
1508

1893-1949
Ignác Hrubý, farář v Borkovanech
5770
/
H 678
/
1508

1890-1931
Alois Hlavinka, farář v Kučerově
5771
/
H 680
/
1508

1890-1949
Jan Holba, farář v Letovicích (zakladatel katolických družstev, předseda reformního kněžstva)
5772
/
H 681
/
1509

1890-1907
Antonín Holz, kaplan v Doubravníku
5773
/
H 682
/
1509

1890-1936
Bohuslav Homola, farář v Obřanech
5774
/
H 683
/
1509

1890-1898
Vavřín Hromecký, kooperátor ve Křtinách
5775
/
H 684
/
1509

1890-1937
František Hudec, farář v Lovčicích
5776
/
H 685
/
1509

1891-1903
Hladov - stavba kaple (1891-1892), návrh obce na obsazení učitelského místa v místní škole knězem (1901), stížnost obce Hladova na faráře ve Staré Říši Petra Stejskala (Josef Florian) (1902-1903)
5777
/
H 686
/
1509

1894-1900
Eduard Hájek, kaplan v Troubsku
5778
/
H 687
/
1509

1893-1933
František Hlavička, farář v Jemnici
5779
/
H 688
/
1509

1894-1934
František Homola, farář v Palupíně
5780
/
H 689
/
1509

1893-1942
Tomáš Hos, děkan v Horním Břečkově
5781
/
H 690
/
1509

1895-1936
Vincenc Habeš, farář v Sebranicích
5782
/
H 691
/
1510

1895-1945
František Hála, farář v Tišnově
5783
/
H 692
/
1510

1895-1935
Bohumír Heintz, kooperátor v Telči
5784
/
H 693
/
1510

1895-1947
Vilém Hula, farář v Židlochovicích
5785
/
H 694
/
1510

1896-1901
Josef Hudec, farář ve Šlapanicích
5786
/
H 695
/
1510

1897-1936
Ignác Hanuš, farář v Těšeticích
5787
/
H 696
/
1510

1897-1924
Jan Hommer, profesor
5788
/
H 697
/
1510

1898-1920,1940
Dr. Pavel hrabě Huyn, arcibiskup pražský
5789
/
H 698
/
1510

1898-1936
Vincenc Hašek, děkan v Horních Dubňanech
5790
/
H 699
/
1510

1900-1948
Jan Hanáček, děkan v Hlubokých Mašůvkách
5791
/
H 700
/
1510

1900-1934
Tomáš Hudec, profesor fakulty v Olomouci
5792
/
H 701
/
1510

1901-1941
František Hudec, farář v Zábrdovicích
5793
/
H 702
/
1511

1901-1937
Josef Hnízdil, farář v Urbanově
5794
/
H 703
/
1511

1903-1937
Antonín Hladký, děkan v Ochozi
5795
/
H 704
/
1511

1906-1939
Antonín Habala, kaplan u sv. Tomáše v Brně
5796
/
H 705
/
1511

1904-1938
Dr. Pavel Hodonský, profesor
5797
/
H 706
/
1511

1906-1948
Josef Hodovský, farář ve Veverských Knínicích
5798
/
H 707
/
1511

1912-1947
Karel Háňavka, profesor, bývalý vikář na dómě
5799
/
H 708
/
1511

1905-1945
Jan Heinzl, katecheta
5800
/
H 709
/
1511

1905-1947
Josef Hejátko, farář v Dambořicích
5801
/
H 710
/
1511

1905-1946
Jan Hloušek, farář v Doubravníku
5802
/
H 711
/
1511

1905-1946
Maxmilián Horák, farář v Uhřínově († 7. 3. 1961)
5803
/
H 712
/
1511

1906-1954
František Hrozek, katecheta († 27. 2. 1954)
5804
/
H 713
/
1511

1906-1965
Eduard Haiser, učitel náboženství († 28. 12. 1965)
5805
/
H 714
/
1511

1906-1949
Josef Handl, kaplan u sv. Jakuba v Brně
5806
/
H 715
/
1511

1908-1952
Josef Heger, profesor biblického studia († 6. 1. 1952)
5807
/
H 716
/
1512

1909-1937
František Havlík, farář v Lednici
5808
/
H 717
/
1512

1910-1947
František Hanzl, farář v Žarošicích
5809
/
H 718
/
1512

1910-1943
Oldřich Hill, farář v Čučicích
5810
/
H 719
/
1512

1910-1947
Antonín Hejl, farář v Olbramkosteli
5811
/
H 720
/
1512

1910-1938
Antonín Hrubý, farář v Bohdalově
5812
/
H 721
/
1512

1911-1950
Innocenc Haňka, farář v Otnicích
5813
/
H 722
/
1512

1911-1935
František Hanuš, kooperátor v Křižanově
5814
/
H 723
/
1512

1911-1943
Šimon Hudec, katecheta
5815
/
H 724
/
1512

1911-1942
Jan Hycl, později Vladislavský, jezuita, katecheta
5816
/
H 725
/
1512

1912-1948
Jan Hladký
5817
/
H 726
/
1512

1903-1906
Alois Hrdlička, kaplan deficient
5818
/
H 727
/
1513

1903-1910
František Hruda, kooperátor u sv. Magdaleny v Brně
5819
/
H 728
/
1513

1908-1930
Václav Havlík, farář v Obyčtově
5820
/
H 729
/
1513

1909-1912
Vilém Hubík, kaplan v Horní Bobrové
5821
/
H 730
/
1513

1913-1949
Josef Heral, farář u sv. Jakuba v Brně
5822
/
H 731
/
1513

1913-1939
Antonín Hradil, kooperátor v Dalešicích, kapitán duchovní služby
5823
/
H 732
/
1513

1916-1947
Bernard Herberg, farář v Královopolských Vážanech
5824
/
H 733
/
1513

1917-1938
Václav Hlavička, farář v Biskupicích
5825
/
H 734
/
1513

1917-1943
Karel Hobza, katecheta
5826
/
H 735
/
1513

1917-1947
Antonín Horák, farář v Hostimi
5827
/
H 736
/
1513

1917-1950
Alois Hroch, farář ve Velkých Pavlovicích
5828
/
H 737
/
1513

1918-1935
Doktor Josef Handlíř, kaplan v Tišnově
5829
/
H 738
/
1514

1918-1920
Bedřich Havránek, kooperátor v Želetavě
5830
/
H 739
/
1514

1918-1945
Antonín Hudec, farář ve Žďárné
5831
/
H 740
/
1514

1915-1917
Jan Hajný, jurisdikce
5832
/
H 741
/
1514

1917,1932
Antonín Havránek, benediktin ze Žatce, přijetí do diecéze, pak administrátor v Úvalech
5833
/
H 742
/
1514

1916
Leo Hüttermann, vychovatel v Lukách, jurisdikce
5834
/
H 743
/
1514

1922-1948
Josef Hudeček, farář v Moravském Krumlově
5835
/
H 744
/
1514

1920-1944
Jiří Hrůza, farář ve Veverské Bítýšce
5836
/
H 745
/
1514

1923-1945
Karel Heinz
5837
/
H 746
/
1514

1923-1948
František Hrubý, farář v Telnici
5838
/
H 747
/
1514

1925-1946
Antonín Hrůza, farář v Kostelci u Jihlavy
5839
/
H 748
/
1514

1928-1932
František Hejduk, servita, Nové Sady
5840
/
H 749
/
1514

1924-1940
Karel Hartl, katecheta
5841
/
H 750
/
1514

1925-1927
Dr. František Hrachovský, kooperátor v Jaroměřicích
5842
/
H 751
/
1514

1929-1950
Petr Haunstein, farář v Cizkrajově
5843
/
H 752
/
1514

1929-1947
Josef Hübner, farář v Lanžhotě
5844
/
H 753
/
1514

1932-1946
Leopold Havlík, farář v Molenburku
5845
/
H 754
/
1514

1932-1950
František Hrabal, farář v Dešné
5846
/
H 755
/
1514

1930-1935
Rudolf Habrda, farář ve Vedrovicích
5847
/
H 756
/
1515

1928-1949
Josef Handlíř ml., katecheta
5848
/
H 757
/
1515

1928-1948
Josef Hlaváč, farář v Kostelní Myslové
5849
/
H 758
/
1515

1928-1948
Edmund Huber, farář v Brodu nad Dyjí
5850
/
H 759
/
1515

1929-1946
Dr. Jindřich Hilscher, farář v Klentnici
5851
/
H 760
/
1515

1933-1948
Jindřich Hladík, farář v Blansku
5852
/
H 761
/
1515

1933-1946
Matěj Hofbauer, farář ve Slavonicích
5853
/
H 762
/
1515

1933-1948
František Hynšt, farář v Nemoticích
5854
/
H 763
/
1515

1934-1935
Jan Hofmann, farář ve Falknově, pošta Kytlice, žádá o faru
5855
/
H 764
/
1515

1936-1948
František Hamerský, farář v Kdousově
5856
/
H 765
/
1515

1936-1948
Josef Honzírek, katecheta
5857
/
H 766
/
1515

1936-1943
Ludvík Hrabal, kaplan ve Strážku
5858
/
H 767
/
1516

1936-1943
Miloslav Humpolec, farář v Dobřínsku
5859
/
H 768
/
1516

1937-1947
Josef Hladký, farář v Jamách
5860
/
H 769
/
1516

1937-1947
Jan Hřebíček, farář v Nedvědici
5861
/
H 770
/
1516

1937-1946
Jakub Humula, farář ve Stonařově
5862
/
H 771
/
1516

1938-1947
Jan Hadrava, vikář na dómě
5863
/
H 772
/
1516

1938-1947
Karel Havlas, farář v Bradlném
5864
/
H 773
/
1516

1938-1943
Pavel Hross, kooperátor u sv. Jakuba v Brně
5865
/
H 774
/
1516

1938-1948
Jaroslav Hudec, farář v Šitbořicích
5866
/
H 775
/
1516

1939-1949
Josef Hinterhölzel, farář ve Vranově nad Dyjí
5867
/
H 776
/
1516

1939-1944
Václav Hnízdil, kooperátor v Horním Újezdě
5868
/
H 777
/
1516

1939-1950
František Holík, farář v Horní Bobrové
5869
/
H 778
/
1516

1939-1948
Ludvík Horký, katecheta v Břeclavi
5870
/
H 779
/
1516

1938-1947
František Havlas, farář v Litobratřicích
5871
/
H 780
/
1516

1949
František Hedbávný, farář v Němčičkách
5872
/
H 781
/
1516

1941-1950
Karel Handlíř, farář v Lechovicích
5873
/
H 782
/
1516

1941-1950
Josef Havránek, administrátor ve Starém Hobzí
5874
/
H 783
/
1516

1941-1949
Vojtěch Hebelka, exposita v Bílovicích nad Svitavou
5875
/
H 784
/
1516

1941-1948
Ferdinand Hrušát, farář v Moravanech
5876
/
H 785
/
1517

Vladimír Holík
5877
/
H 786
/
1517

1943-1949
Jan Handlíř, administrátor v Rančířově u Jihlavy
5878
/
H 787
/
1517

1943-1950
Josef Hudec, administrátor v Branišovicích
5879
/
H 788
/
1517

1942
Jan Häusler, křižovník svatojánský z Prahy, žádá o faru
5880
/
H 789
/
1517

1936-1942
Dr. Ervín Hesse, rektor kostela u sv. Leopolda v Brně, německé bohoslužby v tamním kostele
5881
/
H 790
/
1517

1918,1920,1939
František Hála, generální tajemník z Olomouce
5882
/
H 791
/
1517

1934-1946
Odkazy rajhradského faráře Klementa Humplíka
5883
/
H 792
/
1517

1928
Msgr. Dr. Jan Hromádka, polní superior
5884
/
H 793
/
1517

1945-1950
Jaroslav Hrůza, administrátor v Brodě nad Dyjí
5885
/
H 794
/
1517

1947-1950
Pavel Hodes, administrátor v Mašovicích
5886
/
H 795
/
1517

1947-1950
Josef Holub, kooperátor v Blučině
5887
/
H 796
/
1517

1947-1949
Jan Horálek, kooperátor v Kuřimi
5888
/
H 797
/
1517

1945-1957
Jan Hrdý, farář ve výslužbě, kněz v Kravsku u Znojma (odešel do Rakouska) († 15. 4. 1946)
5889
/
H 798
/
1517

1919
Felix Hoblík, námořní kurát, jurisdikce v Nové Říši
5890
/
J 1
/
1518

1791-1834
Bernard Jamolický, zámecký kaplan v Jaroslavicích
5891
/
J 2
/
1518

1792-1891
Jihlava, kaple u Svatého Ducha
5892
/
J 3
/
1518

1781
Zákaz posílat mládež do Germanika a do ciziny
5893
/
J 4A
/
1518

1781
Zasílání farářova dekretu a slibu před investiturou státním úřadům
5894
/
J 4B
/
1518

1784-1949
Jaroslavice
5895
/
J 5
/
1519

1789-1948
Jamné
5896
/
J 6
/
1519-1520

1702-1950
Jaroměřice
5897
/
J 7
/
1520

1826
Konstantin Jähnl, bývalý pavlín
5898
/
J 8A
/
1520

1793-1806
Bernard Jakeš, premonstrát z Nové Říše, kaplan v Popelíně
5899
/
J 8B
/
1520

1793-1819
Evžen Juliš, bývalý cisterciák ze Žďáru, kaplan ve Zvoli
5900
/
J 9
/
1520-1555

Inventář, Normálie a korespondence, 1804-1890, karton 1520

Korespondence, 1896-1935, karton 1521

Inventáře řazené dle děkanství, 1804-1950:
Brno-město, karton 1521
Brno-venkov, karton 1522
Ivančice, karton 1523
Dolní Kounice, karton 1523
Kuřim, karton 1524
Modřice, karton 1525
Rosice, karton 1526
Boskovice, karton 1527
Bystřice nad Pernštejnem, karton 1528
Letovice, Lomnice, karton 1529
Nové Město na Moravě, karton 1530
Dačice, karton 1531
Jemnice, karton 1532
Jaroměřice, karotn 1533
Náměšť, karton 1534
Želetava, karton 1534
Horní Bobrová, karton 1535
Jihlava, karton 1535
Velké Meziříčí, karton 1536
Měřín, karton 1537
Telč, karton 1538
Třebíč, karton 1539
Drnholec, karton 1540
Hrádek, karton 1540
Hustopeče, karton 1541
Mikulov, karton 1542
Podivín, karton 1543
Židlochovice, karton 1544
Bučovice, karton 1545
Hodonín, karton 1546
Jedovnice, karton 1547
Klobouky, karton 1548
Slavkov, karton 1549
Vranov u Brna, karton 1550
Šatov, karton 1550
Hostěradice, karton 1551
Jevišovice, karton 1552
Olbramovice, karton 1553
Znojmo, karton 1554-1555
5901
/
J 10
/
1556

1793,1838
Jemnice, oprava farní budovy
5902
/
J 11
/
1556

1796-1949
Jiřice
5903
/
J 12
/
1557

1802
Alois Irnberger, kurátní vikář, se vyjadřuje o manželské záležitosti Michala Seybolda
5904
/
J 13
/
1557

1795-1815
Ludolf Jakobný, farář v Rokytnici
5905
/
J 14A
/
1557

1793
Vavřinec Juřica, trestanec na Špilberku, utekl "pro nedostatek náboženských základů"
5906
/
J 14B
/
1557

1785
Nalezené děti
5907
/
J 15A
/
1557

1793-1864
Jaroměřice, kaple svatého Josefa
5908
/
J 15B
/
1557

1712-1875
Jaroslavice, zámecká kaple
5909
/
J 16
/
1558

1794-1936
Jihlava, svatý Ignác
5910
/
J 17A
/
1558

1794-1807
Jihlava, oprava střechy u svatého Jakuba
5911
/
J 17B
/
1558-1586

1807-1950
Předpisy o odevzdávkách farních beneficií
Rok 1824-1896, karton 1558
A , karton 1558
B / I , karton 1559
B / II , karton 1560
C,D, / I, karton 1561
D / II, E, F, karton 1562
G, H, karton 1563
J, K, / I, karton 1564
K / II, karton 1565
L, karton 1566
M, karton 1567
N, karton 1568
O, P / I, karton 1569
P / II, karton 1570
R, karton 1571
S / I, karton 1572
S / II, karton 1573
T, karton 1574
U, V, W / I karton 1575
W / II, Z, mezera 1897-1909, karton 1576
Chronologická řada:
1910-1913 karton 1577
1914-1916 karton 1578
1917-1921 karton 1579
1922-1926 karton 1580
1927-1931 karton 1581
1932-1935 karton 1582
1936-1939 karton 1583
1940-1945 karton 1584
1946-1948 karton 1585
1949-1950 karton 1586
5912
/
J 18
/
1587

1824-1837,1891
Normálie pro jurisdikci řeholníků
5913
/
J 18A
/
1587

1794-1799
Jihlavské procesí (mimo jiné nepovolené procesí z Jihlavy do Křemešníku)
5914
/
J 19
/
1587

1796-1830
Státní nařízení o Židech (židovské maškarní plesy, svátky, palírny atd.)
5915
/
J 19A
/
1587

1794
Žádost Floriana Judexe, kooperátora ve Fryšavě, o připuštění k farářskému konkurzu
5916
/
J 21
/
1587-1589

1826-1904
Chudinské ústavy
1826 - 1841 karton č. 1587
1842 - 1869 karton č. 1588
1870 - 1904, priora od 1785 karton č. 1589
výkazy o správě chudinských ústavů v roce 1891 karton č. 1589
5917
/
J 21A
/
1590

1795-1976
Sylvestr Jvičič, minorita z polské provincie, žádost o jurisdikci
5918
/
J 22
/
1590-1594

1792-1910
Interkalár - normálie, 1792-1910 karton č. 1590
Interkalár č. 1-200, (udány počátky spisů v jednotlivých spisech) 1930-1935 karton č. 1591
Interkalár-normálie č. 201-360, 1935-1941 karton č. 1592
Interkalár-normálie č. 361-430, 1935-1943 karton č.1593
Chronologicky řazené spisy 1933-1948 karton 1593
Chronologicky řazené spisy 1949-1950 karton 1594
5919
/
J 23
/
1594

1795-1825
Jiljí Jahoda, farář v Žeroticích
5920
/
J 24
/
1594

1827
Potvrzení ústavu pro učitelské vdovy na stavovské památky darované kupcem Janem Findeysem
5921
/
J 25
/
1594

1796-1800
Adjutus Jahn, brněnský minorita, kooperátor v Deblíně
5922
/
J 26
/

T. C.
5923
/
J 27
/
1594

1793-1810
Jimramov, kooperátor
5924
/
J 28
/
1594

1802-1834
Antonín Joksch, farář v Medlově
5925
/
J 29
/
1595-1596

1829-1880
Leopoldinské nadace
1829-1880 karton č. 1595
1881-1914 karton č. 1596
5926
/
J 29A
/
1596

1796-1815
Clarus Janoš, lokální kaplan v Divákách
5927
/
J 30
/
1596

1814
Jan Jack, kooperátor v Prosiměřicích
5928
/
J 31
/
1596

1797-1818
Matyáš Jablonský, farář v Blučině
5929
/
J 32
/
1596

1797-1798
Jimramov, oprava farní budovy
5930
/
J 33
/
1596

1797-1808
Jan Indruch, kaplan v Koněšíně
5931
/
J 34
/
1596

1797
Spojení nejvyššího soudu s direktoriem
5932
/
J 35
/
1596-1597

1749-1949
Jimramov
rok 1749-1904 karton č. 1596
rok 1905-1949 karton č. 1597
5933
/
J 36
/
1597

1807
Opatření proti konání výročních trhů na svátky a v neděli
5934
/
J 37
/
1597

1828-1845
Patentální invalidé
5934
/
J 37
/
1597

1891
Papežský invalida v Mikulčicích
5935
/
J 38
/
1597

1798-1799
Rozvod manželství Josefa Jersona ze Židlochovic s Kateřinou Dudovou
5936
/
J 39
/
1597

1799-1818
František Jablonský, děkan ve Velkých Němčicích (dostával penzi od cara)
5937
/
J 40
/
1597

1799
Oslavy tisícilého výročí založení Jihlavy
5938
/
J 41
/
1598

1803-1874
Očkování proti neštovicím
5939
/
J 42
/
1598

1864
Posvěcení zvonice v Jestřabí (fara Jinošov)
5940
/
J 43
/
1598

(1786)1801-1947
Jevišovice
5941
/
J 44
/
1598

1804-1857
František Jílek (Jieleck), farář ve Slavkově
5942
/
J 45
/
1599

1800-1801
Prezentační právo minoritů na jihlavskou faru
5943
/
J 46
/
1599

1801
Úleva v předpisech o tajných manželských překážkách vojáků
5944
/
J 47
/
1599

1801
Dispens pro manželství Antonína Jelínka a Kateřinou Čermákovou z Křižanova
5945
/
J 48
/
1599

1801-1947
Jihlava, kostel Matky Boží
5946
/
J 49
/
1599

1801-1821
Nivardus Javůrek, farář ve Zvoli
5947
/
J 50
/
1599

1802
Jiljí Jahoda, lokální kaplan v Horních Dunajovicích, přechází na faru v Žeroticích jako arministrátor in spiritualibus
5948
/
J 51
/
1599

1802-1839
Jan Roman Jähnl, bývalý brněnský gymnazijní katecheta
5949
/
J 52
/
1599

1802
Po Antonínu Jerschinském, sýkaři prý v Brně, pátrá jeho bratr z Vršace
5950
/
J 53
/
1599

1783-1815
Pozůstalosti duchovních, kteří nezanechali poslední vůle
5951
/
J 54
/
1600

1802-1845
František Jauernig, kapitulní děkan v Mikulově
5952
/
J 55
/
1600

1803-1943
Jakubov
5953
/
J 56
/
1600

1803
František Jorgo, úředník vídeňského magistrátu, prosí o přijetí do diecéze
5954
/
J 57
/
1600

1803-1812
Jakub Jenson, farář v Novosadech
5955
/
J 58
/
1600

1803
Epifan Jamolský, východohaličský františkán, má se vrátit do kláštera ve Wieliczce
5956
/
J 59
/
1600

1804,1872-1874
Jezeřany a Maršovice žádají o duchovní osoby znalé české řeči
5957
/
J 60
/
1601-1607

1781-1949
Křest Židů - normálie, rok 1781-1834 karton 1601
Spisy rok 1826-1842 karton 1601
rok 1843-1868 karton 1602
rok 1869-1891 karton 1603
rok 1892-1906 karton 1604
rok 1906-1922 karton 1605
rok 1923-1939 karton 1606
rok 1940-1949 karton 1607
5958
/
J 61
/
1607

1804
Jemnice, výkup desátku
5959
/
J 62
/
1607

1804
Josefov, platy za duchovní správu
5960
/
J 63
/
1607

1806
Jemnice, ustanovení administrátora
5961
/
J 65
/
1607

1804-1808
Jáchymov, přefaření z Tasova do Osové Bítýšky
5962
/
J 66
/
1607

1806
Dispens ke sňatku pro Jana Jahodu, tesaře z Tvarožné
5963
/
J 67
/
1607

1806-1866
Ignác Irro, farář v Dalešicích
5964
/
J 68
/
1607

1806-1822
Vavřinec Jugan, lokální kaplan v Želči (odešel do olomoucké diecéze)
5965
/
J 69
/
1607

1865
Antonín Janoušek, kooperátor v Třešti
5966
/
J 70
/
1607

1863-1865
Jiratice, kaple
5967
/
J 71
/
1607

1805-1807
Jiřice, rozdělení společných pastvin
5968
/
J 72
/
1607

1807-1825
Jan Jaroš, kaplan v Jaroměřicích (odchod do olomoucké diecéze)
5969
/
J 73
/
1607

1807-1838
Josef Jaroš, farář v Letovicích
5970
/
J 75
/
1608

1808
Jaroslavice, koupě louky
5971
/
J 76
/
1608

1809-1814
František Jarůvek, penzionovaný kněz olomoucké diecéze na Vranově
5972
/
J 77
/
1608

1809-1841
Antonín Juřička, polní kaplan (ve Vídni)
5973
/
J 79
/
1608

1803-1832
Jan Jedlička, lokální kaplan v Uníně
5974
/
J 80
/
1608

1866-1948
Strážci svatého hrobu, sbírky
5975
/
J 80A
/
1608

1902-1917
Sbírky na rakouský hospic v Jeruzalémě
5976
/
J 81
/
1608

1866-1874
Jezovice, kaple
5977
/
J 82
/
1608

1810-1824
Josef Julínek, farář v Rousínovci
5978
/
J 83
/
1608

1810
Zaopatření kostela v Jankovicích kostelním náčiním
5979
/
J 85
/
1608

1811
Engelbert Jahn, učitel dětí svobodného pána z Bartensteina, o udělení jurisdikce
5980
/
J 86
/
1608

1811
Antonín Jelínek, kooperátor v Morašicích (diecéze Hradec Králové), o přijetí do diecéze
5981
/
J 87
/
1608

1811
Jan Jack, kooperátor v Prosiměřicích
5982
/
J 88
/
1608

1812-1862
František Jahn, farář ve Starém Hobzí
5983
/
J 91
/
1609

1866
Dispens ke sňatku pro Františka Jančíka z Dolních Dubňan
5984
/
J 92
/
1609

1812-1817
Invalidé
5985
/
J 93
/
1609

1812
Josef Jurain, čestný kanovník v Brně
5986
/
J 94
/
1609

1814-1840
Matouš Jahn, farář v Bystřici nad Pernštejnem
5987
/
J 96
/
1609

1815-1836
Antonín Janků, lokální kaplan v Rakvicích
5988
/
J 98
/
1609

1815-1893
Stvrzenky na úroky
5989
/
J 100
/
1609

1816
Přihlášky k odběru díla guberniálního registranta z Prahy P. K. Jaksche, týkajícího se zákonů a nařízení v duchovních záležitostech
5990
/
J 101
/
1609

1817
Michael Illincig, jurisdikce pro Budkov
5991
/
J 102
/
1609

1817-1818
Překážka ve sňatku Tomáše Jadrného, domkaře z Borkovan, s Klárou Klementovou
5992
/
J 103
/
1609

1817-1824
Stvrzenky na úroky
5993
/
J 104
/
1609

1817
Petr Karel Jaksch zasílá exemplář svého díla
5994
/
J 105
/
1609

1817-1884
František Janáč, farář v Olbramovicích
5995
/
J 107
/
1609

1818-1865
Šebestián Jelínek, farář v Přibyslavicích
5996
/
J 109
/
1609

1819-1821
Normálka o sesaditelnosti lokálních kaplanů
5997
/
J 110
/
1609

1819-1853
František Jedlička, farář v Martínkově
5998
/
J 112
/
1609

1820-1848
Petr Janů, farář v Brtnici
5999
/
J 113
/
1609

1826-1862
Josef Janeček, lokální kaplan v Archlebově
6000
/
J 114
/
1609

1820-1823
Vystavení úmrtního listu Jana Janovského z Prosetína
6001
/
J 116
/
1610

1821-1845
Jamné
6002
/
J 117
/
1610

1822
Josef Jurečka, kooperátor v Dražovicích
6003
/
J 119
/
1610

1824
Poděkování jihlavského krajského úřadu děkanům za podporu při jednání o robotní abolici panství Žďár
6004
/
J 120
/
1610

1824-1867
František Jurovský, farář v Lovčicích
6005
/
J 121
/
1610

1854-1915
Jamolice, fond na zřízení fary rok 1854-1915
Všeobecný spis (půdorys fary, kostela a okolí) rok 1888-1911
6006
/
J 123
/
1610

1826
Jáchym Jarin z Galindo, španělský kněz na cestě z Uher do Prahy, o jurisdikce
6007
/
J 124
/
1610

1827
Přihlášky k odběru díla Petra Karla Jaksche, "Gesetzlexikon im Geistlichen-, Religions- und Toleranzfecke...von 1601 bis Ende 1800"
6008
/
J 126
/
1610

1827
Pavel Juřena (nesprávně uveden jako Antonín), kooperátor v Hodoníně
6009
/
J 127
/
1610

1828
Ustanovení tří nově vysvěcených kněží ke službě v lomnickém děkanátu - Maxmilián Pauchlý do Lomnice, František Jelínek (nesprávně označen jako Jan Jelínek) do Dolních Louček a Vavřinec Paluda do Doubravníku
6010
/
J 128
/
1610

1785-1841
Inventury duchovních pozůstalostí
6011
/
J 130
/
1610

1828-1950
Jezuité rok 1828-1950
Tištěné katalogy jezuitské provincie rok: 1909,1917,1921
1924,1925,1927
1935,1941,1942
1946,1947,1949
6012
/
J 131
/
1611

1827-1836
Jan Janíček, kooperátor v Hrádku (odešel do vídeňské diecéze)
6013
/
J 132
/
1611

1827-1884
Pavel Juřena, děkan v Ivančicích
6014
/
J 133
/
1611

1832-1873
František Jelínek, lokální kaplan v Popelíně, deficient (sesazen)
6015
/
J 135
/
1611

1831-1950
Jemnice
6016
/
J 136
/
1612

1830
Ludolf Jestřábek, správce fary v Konicích u Znojma, o svěcení kříže
6017
/
J 137
/
1612

1831-1883
Martin Ivenz, farář ve Vlasaticích
6018
/
J 138
/
1612

1832
Vyučování náboženství u židovských žáků filozofie (zvláště v Mikulově)
6019
/
J 139
/
1612

1817-1871
Svěcení a intronizace biskupů
6020
/
J 140
/
1612

1832-1903
Josef Italy, farář v Brtnici
6021
/
J 141
/
1612

1832-1847
Jevišovice, rodinná hrobka a kaple hr. Ugartů
6022
/
J 142
/
1612

1833
Zaplacení dluhu pokrývačskému mistru Tomáši Janoškovi za stavební práce na klášteru milosrdných bratří v Brně
6023
/
J 143
/
1612

1832-1861
Josef Jeřábek, farář v Pouzdřanech
6024
/
J 144
/
1612

1833
Založení řeholního ústavu ve Veroně pod jménem "Sorelle della sacra famiglia" pro vyučování ženské mládeže
6025
/
J 146
/
1612

1833-1880
Jan Judex, farář v Pavlově
6026
/
J 147
/
1612

1826-1892
Ustanovení Židovky jako porodní babičky
6027
/
J 148
/
1612

1826
Povýšení lycea v Innomostí na univerzitu
6028
/
J 149
/
1612

1825-1876
Josef Jordan, farář ve Valtrovicích
6029
/
J 152
/
1612

1833-1887
Ondřej Jordan, farář v Lubnicích
6030
/
J 153
/
1612

1834-1871
František Janíček, dómský kapitulár a arcijáhen
6031
/
J 154
/
1612

1702-1834
Prezentace kaplana v Jemnici (zvláště případ kaplana Františka Dvořáka)
6032
/
J 155
/
1613

1702-1949
Jihlava - sv. Jakub (Kresby Francesca Bona Nomeho z r. 1702)
6033
/
J 156
/
1614

1792,1805
Právo prezentace připadá ordinariátu, zdržuje-li patron jmenování beneficiáta
6034
/
J 157
/
1614

1834-1840
Jihlava, nekatolický kostel
6035
/
J 160
/
1614

1834,1842
Karel hrabě Inzaghi, jmenování do úřadů
6036
/
J 161
/
1614

1834-1835
Vyšetřování sňatku zemřelého kaprála Matyáše Janovského s Annou Schwachovou v Křižanovicích
6037
/
J 162
/
1614

1863-1864
Vincenc Januszewicz, z vílenské diecéze, bytem v Jihlavě, jurisdikce
6038
/
J 165
/
1614

1873
Jevišovice, fase farního beneficia
6039
/
J 167
/
1614

1828-1884
Patentální invalidé
Přiložena instrukce pro válečné komisaře z r. 1828
6040
/
J 168
/
1614

1783-1863
Messlingova nadace a fundace od znojemského bratrstva III. řádu v Jimramově
6041
/
J 170
/
1614

1836
Podolí (u Jemnice), svěcení komendátního kostela sv. Jakuba
6042
/
J 172
/
1614

1836-1846
Jihlava, nepořádky při bohoslužbách a procesích
6043
/
J 173
/
1614

(1833)
Formuláře jurisdikčních dekretů
6044
/
J 174
/
1614

1836-1886
Jan Janoušek, děkan v Třebíči
6045
/
J 174A
/
1614

1876
Jan Janoušek, penzionovaný farář v Bučovicích
6046
/
J 175
/
1614

1836-1852
Tomáš Juránek, kooperátor v Želeticích
6047
/
J 177
/
1614

1837,1850
Žádost měšťanů v Jihlavě o povýšení kostela sv. Jakuba na stálé městské děkanství
6048
/
J 180
/
1614

1838
Jan Jandáč, penzionovaný polní kaplan ve Znojmě, úmrtí
6049
/
J 182
/
1615

1839
Předpisy o křtu židovských vojáků (případ ve Velkém Újezdě na panství Budkov)
6050
/
J 184
/
1615

1840-1847
František Indruch, lokální kaplan v Želči (odešel do Liptálu)
6051
/
J 186
/
1615

1842
Martin Tomáš Jorsch, děkan v Náměšti nad Oslavou, pozůstalost
6052
/
J 188
/
1615

1842-1883
Karel Jelínek, farář ve Starém Hobzí
6053
/
J 189
/
1615

1852-1860
Josef Jordán, kooperátor v Hrádku, deficient
6054
/
J 190
/
1615

1842-1850
Vincenc Ille, kaplan v Cizkrajově, (odešel do Jeruše)
6055
/
J 191
/
1615

1842
Jihlava, desátky faráře u svatého Jakuba mají být rozšířeny též na brambory
6056
/
J 192
/
1615

1842
Rozšíření vyjímky z odúmrtního zákona, povolené pro jezuity v Haliči, též na jezuity v německých a italských zemích
6057
/
J 193
/
1615

1843
Předpisy pro děkanské zprávy o duchovenstvu
6058
/
J 194
/
1615

1843-1948
Jámy
6059
/
J 195
/
1615

1843
Žádost Bernarda Jelínka, obchodníka z Bučovic, o oznámení v kostelích, že ztratil na Starém Brně 150 zlatých
6060
/
J 196
/
1615

1844-1914
Jasenice, kostel filiální k Jinošovu
6061
/
J 197
/
1615

1844-1846
Jihlava, snahy o obnovení kapucínského kláštera a změna bohoslužebného pořádku
6062
/
J 198
/
1615

1844
Sňatek Josefa Janovského z Kostelní Myslové s Mariannou Věstrovskou, provedený v Chrudimi
6063
/
J 199
/
1615

1843-1844
Jihlava, mše při slavnosti střeleckého spolku
6064
/
J 202
/
1616

1845-1880
Ondřej Joksch, kooperátor v Milovicích
6065
/
J 203
/
1616

1846
Jihlava, stavba nového mostu o nedělích a svátcích
6066
/
J 206
/
1616

1846-1894
Matyáš Jedlička, farář v Dambořicích
6067
/
J 209
/
1616

1847
Tisk: Offentliche Nachricht von dem Stande und der Verwaltung des für Mähren und Schlesien bestehenden Provinzial-Invaliden-Versorgungs-Anstalt betreffend das Millitär-Jahr
6068
/
J 210
/
1616

1848
Opatření proti antisemitské náladě šířené některými duchovními
6069
/
J 211
/
1616

1848
Jiřice, výkup desátků
6070
/
J 212
/
1616

1848-1861
Honební řád
6071
/
J 215
/
1616

1785-1864
Jakubov, komendátní kostel, (žádost o zřízení kaplanství)
6072
/
J 216
/
1616

1849
Jihlava, stav farních a kostelních lesů
6073
/
J 217
/
1616

1849
Jihlava, svěcení základního kamene pro měšťanskou nemocnici
6074
/
J 220
/
1616

1850
Rozvod Matyáše a Cecilie Ikernových z Hostěradic
6075
/
J 221
/
1616

1850
Židovská svatba v Břeclavi, konaná v době půstu
6076
/
J 224
/
1616

1851-1852
Jan Janke, penzionovaný farář z Waisbierbaumu (diecéze vídeňská), jurisdikce
6077
/
J 225
/
1616

1851
Jihlava, stížnost správy tabákové továrny na postup vůči žadatelům o matriční doklady
Snaha duchovenstva zabránit vstupu nedospělého dělnictva do továrny
6078
/
J 226
/
1616

1852
Jihlava, portatile v kapli nové měšťanské nemocnice, svěcená prý biskupem
6079
/
J 227
/
1616

1853-1876
Ferdinand Jeřábek, farář ve Veverských Knínicích
6080
/
J 228
/
1616

1853
Stížnost rozvedené Anny Ilgnerové ze Slavkova na jejího manžela, soudního kancelistu
6081
/
J 229
/
1616

1866
Postup při úmrtí patentálního invalidy
6082
/
J 230
/
1616

1854-1892
Josefov, kaple
6083
/
J 231
/
1617

1855-1856
Jaroměřice, spolek nosičů mrtvých
6084
/
J 232
/
1617

1855
Poutě duchovních do Jeruzaléma bez ordinářova vysvědčení
6085
/
J 234
/
1617

1856
Dotaz poštovního oficiála Jacubowského z Vídně, zda je na Moravě kostel nebo kaple pojmenovaný po Matce Boží s bílým pláštěm (prý ve vsi Věžnici v jihlavském kraji)
6086
/
J 235
/
1617

1856
Svátek Srdce Ježíšova prohlášen všeobecným církevním svátkem
6087
/
J 236
/
1617

1856
Návštěva bohoslužeb u vězněných pro dluhy na Starém Brně
6088
/
J 238
/
1617

1857
Jiřice, farářův protest proti přenesení patronátních břemen na beneficium
6089
/
J 240
/
1617

1857
Ztráta maturitního vysvědčení Josefa Jenschenaga, suplenta v Karlovicích
6090
/
J 241
/
1617

1857
Ztráta maturitního vysvědčení, Karel Jäger ze Šoproně
6091
/
J 242
/
1617

1857-1889
Julius Jiřík, farář ve Slavkově
6092
/
J 243
/
1617

1859
Honební statistika
6093
/
J 244
/
1617

1858
Zjištění bydliště nevěsty Marie Jonové, bývalé děvečky v Černovicích
6094
/
J 245
/
1617

1858-1941
Pavel Juřena, farář v Cvrčovicích
6095
/
J 246
/
1617

1858
Osvobození korespondence provincie jezuitů s úřady ve školských věcech od porta
6096
/
J 247
/
1617

1858
Dispens ke sňatku pro Jana Ilkowa, dohlížitele v donucovací pracovně
6097
/
J 249
/
1617

1860
Žádost starosty v Jihlavě o přikázání pěti řeholnic do tamní nemocnice
6098
/
J 250
/
1617

1860
Zrušení zákazu křesťanských poslíčků, chův, tovaryšů, a učňů u Židů
6099
/
J 251
/
1617

1860-1875
Jámy, povýšení lokálie na faru
6100
/
J 252
/
1617

1860
Jihlava, bohoslužba v kapli na hoře Kalvarii
6101
/
J 253
/
1617

1860
Místní příslušnost Jana Jolcka, továrního účetního z Brna, pro sňatek
6102
/
J 256
/
1617

1860-1894
Ignác Janoušek, farář v Uherčicích
6103
/
J 258
/
1617

1861
Opatření proti šíření zpráv o státním bankrotu a proti skupování bankovek a státních papírů pod cenou od Židů
6104
/
J 259
/
1617

1861-1866
Alois Jelínek, lokální kaplan v Horních Bojanovicích
6105
/
J 260
/
1617

1861
Dohoda s nájemcem statku Jamné o nedoplatky činžovného
6106
/
J 262
/
1617

1870
Jimramov, svěcení rodinné hrobky hr. Belcrediů
6107
/
J 264
/
1617

1861
Jiříkovice, svěcení zvonice
6108
/
J 267
/
1617

1819-1822
Biblické společnosti
Náboženští blouznivci
Přestup trestanců k helvetské víře
6109
/
J 272
/
1617

1862-1864
Jihlava, bohoslužby pro žáky reálky a gymnázia
6110
/
J 274
/
1617

1863
Všeobecná nemocnice v Jihlavě
Povolení týdenní mše ve všeobecné nemocnici
Povolení umístit radioaparát v kapli, výmazná kvitace
6111
/
J 276
/
1617

1863-1868
Jihlava, vyučování náboženství na vyšším gymnáziu
6112
/
J 281
/
1617

1863
Pobyt bernardina Františka Jastrzebského z Varšavy, uprchlého pro náboženské pronásledování, v klášteře františkánů v Dačicích
6113
/
J 285
/
1617

1868-1891
Antonín Janošek, farář v Havraníkách
6114
/
J 286
/
1617

1868-1878
Přestupy k židovskému náboženství
6115
/
J 287
/
1618

1870
Sňatek a ohlášky italského příslušníka Itala Antoniniho v Blížkovicích
6116
/
J 288
/
1618

1870-1895
Antonín Ilkovič, kurát u sv. Alžběty ve Znojmě
6117
/
J 290
/
1618

1870-1903
František Jeřábek, farář v Pavlově
6118
/
J 291
/
1618

1870
Prohlášení Josefa Egyptského patronem katolické církve
6119
/
J 292
/
1618

1871
Hermenegild Jireček oznamuje své jmenování ministrem
6120
/
J 294
/
1618

1871-1897
Ferdinand Indra, farář v Brně-Zábrdovicích
6121
/
J 297
/
1618

1871-1918
František Jančík, farář v Moutnicích
6122
/
J 298
/
1618

1871-1874
Leopold Jelínek, administrátor ve Starovičkách
6123
/
J 300
/
1618

1871-1924
Jihlava, milosrdné sestry kongregace Karla Boromejského (nadační sirotčinec)
6124
/
J 301
/
1618

1872
Jinačovice, vyučování náboženství
6125
/
J 302
/
1618

1872
Manželská záležitost Josefa Jambora z Brna-Komárova
6126
/
J 303
/
1618

1872,1882
Jaroslavice, bezbřemenné zcizení pozemků
6127
/
J 304
/
1618

1872-1890
Jihlava, obecné školy
Výstřižky z Mähr. Grenzbote, Iglauer Wochen-blatt
6128
/
J 306
/
1618

1872-1925
Jiří Janoušek, farář v Častohosticích
6129
/
J 307
/
1618

1872-1888
Štěpán Jelínek, farář v Šakvicích
6130
/
J 308
/
1618

1872
Žádost města Jihlavy, aby strahovští premonstráti přenechali svatojakubskou a brtnickou školu do jejího majetku
6131
/
J 309
/
1618

1872-1892
Jihlava, ustanovení druhého exhortátora na vyšší reálku
6132
/
J 310
/
1618

1872
Protest konzistoře proti přiznání seminárního stipendia v Jihlavě židovskému žáku Vilému Dürrheimovi
6133
/
J 311
/
1619

1873
Jehnice, svěcení školy
6134
/
J 312
/
1619

1873-1893
Matriční listy italských příslušníků
6135
/
J 313
/
1619

1873
Jan Jungbauer, učitel náboženství na reálném gymnáziu ve Stockerau (Štokrava, A), žádá o faru v Olešnici
6136
/
J 314
/
1619

1874
Žádost Feliciána Jakuboviče, františkána z uherské Skalice, o přijetí do diecéze
6137
/
J 315
/
1619

1874-1890
Jimramov, bezbřemenné oddělení pozemků
6138
/
J 316
/
1619

1874
Sňatek nedospělé Marianny Slavíkové ze Silůvky se vdovcem Josefem Janíčkem z Opatovic
6139
/
J 317
/
1619

1874
Antonín Janáček, kaplan ve Šlapanově u Polné, žádá o lokálii Jamné
6140
/
J 318
/
1619

1872-1892
Židé jako učitelé obecných škol v Jihlavě, Znojmě, Moravském Krumlově atd.
6141
/
J 319
/
1619

1875
Žádost kynžvartského nadučitele Josefa Janáka o vidimaci dekretu
6142
/
J 320
/
1619

1875
Jihlava, svěcení praporu veteránského spolku
6143
/
J 321
/
1619

1876
Ondřej Jerger z freiburské diecéze, o povolení sloužit mši
6144
/
J 322
/
1619

1876
Jihlávka, obsazení učitelského místa evangelíkem
6145
/
J 324
/
1619

1877
Sňatková záležitost Emila Illnera, agenta v Jassech, s Leopoldinou Rudišovou, dcerou stolaře na Starém Brně
6146
/
J 325
/
1619

1877
Manželská překážka impotence u Františka Gazdy z Borkovan
6147
/
J 326
/
1619

1877-1906
Leopold Jakl, farář v Herálci
6148
/
J 327
/
1619

1878-1894
Antonín Jurnečka, farář v Dolních Loučkách
6149
/
J 328
/
1619

1878-1940
František Jílek, farář v Horní Slatině
6150
/
J 329
/
1619

1878
Sňatek Josefa Ježka, hlídače u dráhy z Blížkovic
6151
/
J 331
/
1619

1879-1923
Jan Jaša, farář v Komíně
6152
/
J 332
/
1619

1882-1935
Josef Jurek, farář v Archlebově
6153
/
J 333
/
1620

1883-1933
Martin Judas, farář v Božovicích
6154
/
J 334
/
1620

1883-1913
František Janovský, profesor náboženství v Brně
6155
/
J 337
/
1620

1884-1947
Josef Jičinský, farář v Černovicích
6156
/
J 338
/
1620

1886-1946
Josef Irovský, farář v Mrákotíně
6157
/
J 339
/
1620

1886-1904
Alois Jedlička, farář v Nemoticích
6158
/
J 340
/
1620

1887-1890
Místo katechety na chlapecké měšťanské škole v Jihlavě
6159
/
J 341
/
1620

1887-1918
Vojtěch Janda, administrátor v Těšeticích, deficient
6160
/
J 342
/
1620

1887
Udržení katolických škol ve Sněžném, Jimramově a Věcově
6161
/
J 343
/
1620

1884
Odkaz Josefa Kunschaka na zřízení kaple na hřbitově v Jihlavě
6162
/
J 344
/
1620

1894-1898
Josef Jaroš, katecheta v Králově Poli
6163
/
J 345
/
1621

1890-1938
Antonín Jungwirth, kapitulní děkan v Mikulově
6164
/
J 346
/
1621

1890-1891
Vyfaření Jestřabí z Jinošova do Velké Bíteše
6165
/
J 347
/
1621

1890
Vyfaření Jindřichova z Jinošova do Velké Bíteše
6166
/
J 348
/
1621

1892-1944
Josef Janíček, sen., farář v Kunštátě
6167
/
J 349
/
1621

1892-1904
Jan Januška, kooperátor v Modřicích.
Index semináře.
6168
/
J 350
/
1621

1893-1956
Jakub Jeleček, farář v Komíně († 23. 12. 1956)
6169
/
J 351
/
1621

1893-1901
Vincenc Jeleček, kooperátor v Hlubokých Mašůvkách, deficient
6170
/
J 352
/
1621

1894-1939
Emanuel Janků, farář v Dubňanech
6171
/
J 353
/
1621

1896-1905
František Junec, kooperátor v Olešnici
6172
/
J 354
/
1621

1897-1939
Antonín Jančík, farář v Litohoři
6173
/
J 355
/
1621

1896-1898
Josef Jelínek, kooperátor v Kunštátě, deficient
6174
/
J 356
/
1621

1897-1919
František Jirák, farář v Branišovicích
6175
/
J 357
/
1621

1895-1914
Jan Jančík, farář ve Starči (odchod do olomoucké diecéze?)
6176
/
J 358
/
1621

1897-1917
Jan Janík, profesor v Bučovicích
6177
/
J 359
/
1621

1898-1942
Josef Janda, farář v Horní Slatině
6178
/
J 360
/
1622

1898-1946
Josef Josefovský, farář v Nevojicích
6179
/
J 361
/
1622

1901-1949
Josef Janíček ml., farář v Obřanech
6180
/
J 362
/
1622

1901-1966
František Jedlička, katecheta ve Velké Bíteši († 30. 11. 1966)
6181
/
J 363
/
1622

1902-1938
Eduard Jedlička, farář v Sulíkově
6182
/
J 364
/
1622

1903-1932
6183
/
J 365
/
1622

1904-1938
Antonín Jelen, kanovník v Brně
6184
/
J 366
/
1623

1905-1933
Cyril Jakubec, farář v Růžené
6185
/
J 367
/
1623

1909-1942
Viktor Jeřábek, kooperátor ve Starči, laicizován
6186
/
J 368
/
1623

1912-1932
František Janků, katecheta v Brně
6187
/
J 369
/
1623

1912-1949
Jan Jelínek, farář v Pyšeli
6188
/
J 370
/
1623

1918-1922
Bohuslav Jašek, kaplan v Křižanovicích, deficient
6189
/
J 371
/
1623

1923-1946
Jan Illek, farář ve Strachoticích (odešel do Rakouska)
6190
/
J 372
/
1623

1922-1952
Viktor Janek, kanovník v Mikulově (do Rakouska) († 3. 7. 1952)
6191
/
J 373
/
1623

1918-1946
Jan Jeřábek, farář v Lipůvce
6192
/
J 374
/
1623

1913-1920
Jakub Jirušek, kooperátor v Drnovicích
6193
/
J 375
/
1623

1919-1939
František Jung, kaplan v Brně-Křenové ulici
Vložena práce "Die Gnadenwirkungen der heiligen Messe"
6194
/
J 376
/
1624

1923-1949
Dr. Josef Jančík, místorektor semináře, profesor teologie
6195
/
J 377
/
1624

1923-1948
Karel Jeřábek, farář v Pouzdřanech
6196
/
J 378
/
1624

1923-1944
Otakar Jindra, farář ve Volfířově
6197
/
J 379
/
1624

1901-1924
Sanatorium pro choré kněze v Jánských Lázních
6198
/
J 380
/
1624

1904-1924
Antonín Celestin Jiřík, kaplan v Ivančicích (premonstrát)
6199
/
J 381
/
1624

1924-1946
František Jelínek, farář v Čučicích
6200
/
J 382
/
1624

1926-1930
Antonín Jaroš, kooperátor v Lanžhotě
6201
/
J 383
/
1624

1925-1942
Julius Jakl, farář v Drnholci
6202
/
J 384
/
1624

1922-1925
Josef Janout z pražské diecéze, agrární agitace
6203
/
J 385
/
1624

1928
Fond hr. Belcrediho "Sv. Jiří"
6204
/
J 386
/
1624

1929-1942
Miloš Indra, farář v Krumvíři
6205
/
J 387
/
1624

1930-1986
Jan Jandl, farář ve Starém Petříně (odešel do Rakouska) († 17. 11. 1986)
6206
/
J 388
/
1624

1930-1938
Siegbert Romuald Geržábek, farář v Horních Věstonicích
6207
/
J 389
/
1625

1935-1949
Viktor Jordán, děkan v Tuřanech
6208
/
J 390
/
1625

1936-1947
Josef Jánský, katecheta v Brně
6209
/
J 391
/
1625

1937-1950
Jaroslav Janda, katecheta v Dačicích
6210
/
J 392
/
1625

1937-1949
František Jičínský, farář v Mušově
6211
/
J 393
/
1625

1941-1946
Jaroslav Jaša, kooperátor ve Velkém Újezdě
6212
/
J 394
/
1625

1941-1948
Ladislav Jurák, farář ve Starči
6213
/
J 395
/
1625

1942-1948
Josef Jeřábek, kooperátor v Lukách nad Jihlavou
6214
/
J 396
/
1625

1941
Valentin Bernard Jestřabský, kněz ve Veverské Bítýšce, zemřelý 1719, (jeho prý neporušené tělo)
6215
/
J 397
/
1625

1932
Jan Jeřábek, profesor náboženství (z olomoucké diecéze), úmrtí
6216
/
J 398
/
1625

1928
Ferdinand Jiřičný, kooperátor v Tršicích u Olomouce
6217
/
J 399
/
1625

1944-1950
Josef Janšta, kooperátor v Třebíči-Jejkově
6218
/
J 400
/
1625

1945-1948
Jan Jiříkovský, kooperátor ve Valticích
6219
/
J 401
/
1625

1945-1946
František Jehle, administrátor v Hraběticích, kapucín (odešel do Rakouska)
6220
/
J 402
/
1625

1948
Alfréd Janiš, kapitán duchovní služby v Brně
6221
/
J 403
/
1625

1940-1946
Rudolf (Willibrord) Jirků, bývalý benediktin, administrátor v Jevišovce (odešel do Rakouska)
6222
/
K 1
/
1626

1780-1950
Klentnice
6223
/
K 2
/
1626

1792
Kessnar Vavřinec, administrátor v Dolních Kounicích
6224
/
K 3
/
1626

1779-1827
František Kratochvíl, farář a děkan v Příměticích
6225
/
K 4A
/
1626

1794-1818
Zikmund Koudelka, farář v Tišnově
6226
/
K 4B
/
1626

1811-1821
Třídní daň
6227
/
K 5
/
1626-1627

1746-1948
Brno-Komárov 1746-1948 karton 1626
Brno-Komárov - 1947 karton 1627
6228
/
K 6
/
1627

1792
Edmund Kocourek, farář ve Veverských Knínicích
6229
/
K 7
/
1627

1791-1810
Damián Khünl, bývalý premonstrát a farář v Zábrdovicích
6230
/
K 8
/
1627

1804-1808
Ditrichštejnská fundace pro křtinskou faru
6231
/
K 9
/
1627

1780-1889
Kostelní Vydří, kostel Navštívení Panny Marie (vyhořel 1889)
6232
/
K 10
/
1627

1719-1877
Krásná, kaple
6233
/
K 10B
/
1627

1792-1814
František Kostelecký, farář v Heřmanově
6234
/
K 11
/
1627

1792-1944
Kostelní Myslová, farnost, reality
6235
/
K 12
/
1628

1825-1935
Krasonice, (svěc. kříže, svěc. kaple v Jindřichovicích)
6236
/
K 12A
/
1628

1792
Kobeřice, filiální kostel
6237
/
K 13
/
1628

1795-1825
Bernard Kotzent, farář v Křižanově
6238
/
K 13A
/
1628

1831-1832
Kněžice, ustanovení kooperátora
6239
/
K 14
/
1628

1794-1826
Martin Klíma, farář ve Fryšavě
6240
/
K 15
/
1628

1805-1806
Morální a pastorální teologie na lyceu v Olomouci
6241
/
K 16
/
1628

1813-1814
Opatření proti šíření epidemie
6242
/
K 16A
/
1628

1792-1815
František Ximanes, farář v Lanžhotě
6243
/
K 17
/
1628

1855-1878
Kostelní Myslová, zádušní les
6244
/
K 18
/
1628

1792-1816
František Keller, farář v Jimramově
6245
/
K 19
/
1628

1792-1815
Václav Kratochvíl, farář a děkan v Lipolci
6246
/
K 20
/
1628

1792-1863
Krasonice, kostel
6247
/
K 21
/
1629

1803-1949
Krhov (přiloženo foto filiální kaple ve Vodonci z 1904?)
6248
/
K 22
/
1629-1630

1792-1948
Křižanov (+ kaple v Dobré Vodě) I. - karton č. 1629
Křižanov (+ kaple v Dobré Vodě) II. - karton č. 1630
6249
/
K 23
/
1630

1793-1820
František Klos, farář v Moravském Krumlově
6250
/
K 24
/
1630

1790-1807
František Kaiser, farář u sv. Kříže ve Znojmě
6251
/
K 25
/
1631-1632

1799-1815
Křížovníci s červenou hvězdou, Znojmo-Hradiště sv. Hypolita
1799-1815 karton č. 1631
1895-1950 karton č. 1632
6252
/
K 26
/
1632

1831
Zákaz výroby olověného nádobí a hraček, zdobených napodobeným zlatem
6253
/
K 27
/
1632

1807-1904
Krahulov, filiální kostel svatého Petra
6254
/
K 28
/
1632

1792-1826
Jiří Kupka, farář v Bořitově
6255
/
K 29
/
1632

1779
Nařízení o jednotném oděvu duchovních
6256
/
K 29A
/
1632

1909
Morašice, filiální kostel - svěcení obrazů v kostelních oknech
6257
/
K 30
/
1633

1864
Žádost o vystavení oddacího listu Antonína hr. Khevenhülerra s Johannou, svob. paní z Braidy
6258
/
K 31
/
1633

1793-1810
Vojtěch Krátký, kaplan v Orlovicích
6259
/
K 32
/
1633

1793-1809
Ignác Koránek, exjezuita, kaplan u sv. Josefa v Brně (uršulinky)
6260
/
K 33
/
1633

1785-1949
Dolní Kounice
6261
/
K 34
/
1634

1809-1810
Jan Kořínek, kaplan v Bohuslavicích
6262
/
K 35
/
1634

1783-1831
Josef Kayser, farář ve Starém Hobzí
6263
/
K 36
/
1634

1800-1810
Jan Kriegler, farář ve Valči
6264
/
K 37
/
1634

1793
Jan Alois Kalina, soukeník v Třebíči - opuštěn manželkou Kateřinou
6265
/
K 38
/
1634

1779
Potvrzení znojemského děkana Ambrože Janka o složených zkouškách Xavera Cupida z Havraníků a Šebestiána Edera z Jevišovic
6266
/
K 39
/
1634-1635

1753-1949
Kunštát I - karton č. 1634
Kunštát II - karton č. 1635
6267
/
K 40
/
1635

1793
Ondřej Kužílek, čtvrtláník v Žarošicích - prohlášení neplatnosti manželství
6268
/
K 41
/
1635

1793-1812
František Kříž, kaplan v Archlebově
6269
/
K 42
/
1635-1636

1782-1947
Chvalovice I - roky 1782-1947 - karton č. 1635
Chvalovice II (beneficium) - roky 1899-1924 - karton č. 1636
6270
/
K 43
/
1636

1794-1814
Engelbert Kollmann, bývalý kaplan v Pavlově, uprchl
6271
/
K 45
/
1636

1793-1815
Hubert Kantner, kooperátor u sv. Kříže ve Znojmě
6272
/
K 46
/
1636

1796-1820
František Komínek, kooperátor v Rovečném
6273
/
K 47
/
1636

1800-1807
František Kostka, farář v Bystrci a víceděkan brněnský
6274
/
K 48
/
1636

1793-1889
Dolní Kounice, kaple sv. Jana Křtitele a kostel sv. Fabiána a Šebestiána - oprava
6275
/
K 49
/
1636

1804-1822
Vendelín Kleinbauer, farář v Horní Bobrové
6276
/
K 50
/
1636

1794,1866-1950
Brno-Královo Pole
6277
/
K 51
/
1637

1793-1947
Kučerov
6278
/
K 52
/
1638

1799-1949
Klobouky u Brna
6279
/
K 53
/
1639

1887-1950
Brno-Komín (přiložené plány fiiální kaple svatého Václava v Žabovřeskách)
6280
/
K 54
/
1639

1794-1795
Ondřej Kuchynský, expeditor v konzistorní kanceláři, adoptovaný syn Petra Gülgerta, skláře z Boskovic
6281
/
K 55
/
1639

1794-1801
Filip Kraker, farář v Rouchovanech
6282
/
K 56
/
1639

1794
Vincenc Kunert, kaplan v Hradisku u Olomouce - potvrzení o složení zkoušky
6283
/
K 57
/
1639

1794
Jakub Khünl, absolvent filozofie, narozený v Drnholci, žádá o propuštění z brněnské diecéze do Dolních Rakous
6284
/
K 58
/
1639

1794
Jan Koch, děkan v Jemnici - jmenování nového děkana Ignáce Arschtlhofera na jeho místo, pro vysoké stáří výše jmenovaného
6285
/
K 59
/
1639

1799
Komise pro regulaci klášterů
6286
/
K 60
/
1639

1794-1805
Benedikt Knauer, děkan židlochovický
6287
/
K 61
/
1640

1784-1814
Bedřich Kretschmer, farář v Lulči
6288
/
K 62
/
1640

1794-1818
Karel Kos, farář v Lukách nad Jihlavou, děkan měřínský
6289
/
K 62A
/
1640

1787
Josef Kayser, kooperátor v Dědicích
6290
/
K 63
/
1640

1795-1819
Jakub Krejčí, farář v Újezdě (d. Kuřim)
6291
/
K 64
/
1640

1795-1906
Kralice, filiální kostel (z r.1819 - zde informace o hrobkách a nápisech na zdi kostela a obrazích z 16. stol.)
6292
/
K 65
/
1640

1796
Josef Klátil, kaplan v Mohelně
6293
/
K 66
/
1640

1783-1950
Křepice
6294
/
K 67
/
1640

1795-1797
Příkaz Antonínu Kolenzovi, děkanu bystřickému, ke zlepšení náboženské výchovy ve škole
6295
/
K 68
/
1640

1795-1802
Nesrovnalosti mezi hornokounickým farářem a tamějším učitelem
6296
/
K 69
/
1640

1795-1808
Kostelní Myslová, fara - převedení do telčského děkanátu
6297
/
K 70
/
1640

1796
Vymezení hranic mezi telčským děkanátem a farností Kostelní Myslová - protokol
6298
/
K 72
/
1640

1780-1784
Jan Nepomuk Kašpárek, farář v Doubravníku - povolení k četbě zakázaných knih
6299
/
K 73
/
1640

1800-1806
František Kautscher, farář v Olbramovicích
6300
/
K 74
/
1640

1801-1822
Matyáš Kilián, farář v Lukově (propuštěn 1822 do olom. diecéze)
6301
/
K 75
/
1640

1806-1810
František Knapp, děkan v Hrádku
6302
/
K 76
/
1640

1834
Upozornění gubernia konzistoři na úřední vyhlášky publikované ve Wiener Zeitungu
6303
/
K 77
/
1640

1796
Oznámení gubernia, že byli jmenováni noví ministři (Jindřich Kolonat, JIndřich z Rottenhanu, F. Prokop Lažanský)
6304
/
K 78
/
1641

1796-1822
Dominik Kozel, farář v Doubravníku
6305
/
K 80
/
1641

1796
František Kučera, kaplan v Novém Rousínově, povolení ročního platu 200 zl. z náboženského fondu pro nedostatečné zdraví
6306
/
K 81
/
1641

1782-1862
Koněšín
6307
/
K 82
/
1641

1831-1832
František Straka, farář v Heralticích
6308
/
K 83
/
1641

1785-1796
Kliment Kratochvíl, děkan v Mikulově
6309
/
K 84
/
1641

1794-1808
Patrik Kellner, kaplan v Želeticích
6310
/
K 85
/
1641

1796-1950
Křoví
6311
/
K 86
/
1641

1864
Farní úřad v Schörflingu v Rakousku žádá o zaslání oddacího listu hr. Antonína Khevenhüllera
6312
/
K 87
/
1641

1796
František Konal, konzistorní sekretář, žádá o vystavení vysvědčení o svém chování
6313
/
K 88
/
1641

1821
Pořádání dětských bálů a jiných zábav, škodlivých výchově
6314
/
K 89
/
1641

1796-1807
Longin Kromer, kapucín, farář v Šafově
6315
/
K 90
/
1641

1796-1811
Jeroným Khull, administrátor v Litohoři
6316
/
K 91
/
1641

1800-1820
František Kratochvíl, farář v Příměticích
6317
/
K 92
/
1642

1792-1950
Veverské Knínice
6318
/
K 93
/
1642

1840-1949
Konice u Znojma
6319
/
K 94
/
1643

1787-1950
Kostelní Vydří (připojen situační plánek z r. 1836)
6320
/
K 95
/
1643

1797
Jan Kostecký, kněz řeckého ritu, žádá o povolení kázat v brněnské diecézi
6321
/
K 96
/
1643

1797
Ferdinand Alois Kühnberger žádá o propuštění do rakouské diecéze
6322
/
K 97
/
1643

1797-1950
Koněšín
6323
/
K 99
/
1644

1801-1822
Jan Kürz, farář v Kostelní Myslové
6324
/
K 100
/
1644

1797-1950
Křenovice
6325
/
K 101
/
1644

1736-1950
Krásné (okr. Polička)
6326
/
K 102
/
1645

1797-1816
Leonard František Kneifel, farář v Hevlíně
6327
/
K 103
/
1645

1797-1820
Nepomuk Klenovský, vikář a farář v Moravanech
6328
/
K 104
/
1645

1864
Vojenské velitelství v Krakově žádá o zaslání vysvědčení vojenského kaplana Václava Kirchnera pro jeho žádost o faru v Pouzdřanech
6329
/
K 105
/
1645

1797-1932
Veverské Knínice (komendátní kostel), zřízení samostatné duchovní správy
6330
/
K 106
/
1645

1798
Kryštof Kirchmayer, žádá o ustanovení kooperátorem v Drnholci
6331
/
K 107
/
1645

1867-1871
Ketkovice, komendátní kostel
6332
/
K 108
/
1645

1794-1842
Vyhotovování a revize kostelních účtů a jejich zasílání stát. úřadům, odměny jejich sestavovatelům
6333
/
K 109
/
1645

1799-1949
Korolupy, dotace, kostel, hřbitov
6334
/
K 110
/
1646

1798-1949
Havraníky
6335
/
K 111
/
1646

1798
Jakub Knesl, farář v Moravských Budějovicích
6336
/
K 112A
/
1646

1798-1801
Norbert Koudelka, augustinián, žádá o zproštění místa kooperátora v Želči ze zdravotních důvodů
6337
/
K 112B
/
1646

1915
Emanuel Koubek, katecheta na chlapecké měšťanské škole v Třebíči, žádá o prominutí od farního konkurzu
6338
/
K 113
/
1646

1798-1847
Václav Kocúrek, farář v Přibyslavicích
6339
/
K 114
/
1646

1798-1804
Januárius Kette, vojenský kaplan, žádá o místo polního superiora
6340
/
K 115
/
1647

1798-1949
Křetín
6341
/
K 116
/
1647

1798-1947
Kamenice
6342
/
K 117
/
1647

1799-1806
Jiří Kunst, farář v Radotíně, odkazuje svou knihovnu svým nástupcům
6343
/
K 118
/
1647

1806-1818
Jan Kopp, farář v Lipůvce
6344
/
K 119
/
1647

1833
Dozor nad mravy v klášterech, akademiích a konviktech
6345
/
K 120
/
1647

1799
Klobouky u Brna, úprava beneficia mezi farní správou a vrchností
6346
/
K 121
/
1648

1799-1829
Jan Kuchelmeister, farář v Troubsku
6347
/
K 123
/
1648

1799-1946
Křižanovice
6348
/
K 126
/
1649

1799-1802
Josef Kučera, bývalý farář v Bystřici
6349
/
K 127
/
1649

1799
František Kupido, konzistoriální registrátor, žádá o povolení vzdálit se ze služby z rodinných důvodů
6350
/
K 128
/
1649

1802-1849
Jiří Krejčí, farář v Újezdě u Černé Hory
6351
/
K 129
/
1649

1799-1830
Romuald Kořen, augustinián, farář a děkan v Šardicích
6352
/
K 130
/
1649

1780-1786
Směrnice gubernia konzistořím o církevním majetku (fundace, kostelní a bratrský kapitál) (přiloženy cirkuláře)
6353
/
K 131
/
1649

1784-1785
Volby a jmenování v klášterech
6354
/
K 132
/
1649

1800-1801
Obec Klobouky u Brna žádá o povolení dvou procesí
6355
/
K 133
/
1649

1800
Ignác Körber, kaplan v Rovečném - nemožnost vykonávat úřad pro nedostatečné zdraví
6356
/
K 134
/
1649

1820
Přezkoušení kostelních účtů patronátnímy úřady (přil. cirkuláře)
6357
/
K 135
/
1649

1803-1859
Josef Křikava, penzionovaný kaplan v Předíně (zemřel v Telči)
6358
/
K 136
/
1649

1800-1853
Josef Kromer, farář u sv. Janů v Brně
6359
/
K 137
/
1649

1803-1811
Jan Krebs, kooperátor v Hrádku; 1811 propuštěn do Rakous
6360
/
K 137A
/
1649

1783-1827
Josef Kayser, farář ve Starém Hobzí
6361
/
K 137B
/
1649

1780
Michael Los, farář a děkan v Jihlavě, žádá o povolení 15 zl. z kostelní pokladny
6362
/
K 138
/
1649

1805-1829
Leopold Korompay, farář u sv. Josefa v Brně
6363
/
K 139
/
1649

1817-1880
Finanční úhrada kostelních potřeb
6364
/
K 140
/
1649

1829-1867
Úprava kostelních účtů při kanonických vizitacích
6365
/
K 141
/
1650

1801-1838
Karel Košek, děkan ve Slavkově
6366
/
K 142
/
1650

1810-1830
Augustin Kupka, farář ve Ždánicích, děkan slavkovský
6367
/
K 143
/
1650

1801
Valentin Kopp, kooperátor v Jihlavě
6368
/
K 144
/
1650

1801-1849
Kobylí, přiložena správa zvláštního vrbického fondu
6369
/
K 145
/
1650

1809
Ignác Konall, farář v Myslibořicích, bývalý assessor u biskupské konzsistoře, děkan v Jaroměřicích nad Rokytnou - oznámení o jeho smrti
6370
/
K 146
/
1651

1801-1825
Jan Klička, farář v Horním Újezdě
6371
/
K 147
/
1651

1802-1816
Isidor Kratochvíl, farář v Borkovanech
6372
/
K 148
/
1651

1802
Tomáš Klos, farář v Tišnově, žádá pro stáří a nedostatečné zdraví úlevu na sloužení mše
6373
/
K 149
/
1651

1818
Vyplácení 23 zl. 11 krejc. z náboženské matice faráři v Kobylí, Janu Krausovi, jako náhrada za ušlý příjem z vyfařené obce Čejče
6374
/
K 150
/
1651

1803-1830
Jan Kraus, farář v Kobylí, děkan hodonínský
6375
/
K 151
/
1651

1802
Josef Karásek, kaplan v Mikulčicích, propuštěn do olomoucké diecéze
6376
/
K 152
/
1651

1802-1949
Horní Kounice
6377
/
K 153
/
1651

1802
Správa kostelního jmění u lichtenštejnských patronátů
6378
/
K 155
/
1651

1802-1815
Ignác Kirschner, farář v Uherském Hradišti
6379
/
K 156
/
1651

1802-1806
Jan Kurzenort, světský kněz; propuštěn z brněnské diecéze
6380
/
K 157
/
1651

1803-1805
František Klattenberger, světský kněz; zemřel v Jihlavě
6381
/
K 158
/
1651

1784
Žádost obce Klentnice o přidělení samostatné duchovní správy
6382
/
K 159
/
1651

1803-1832
Michael Král, farář a arcikněz v Brtnici
6383
/
K 160
/
1651

1827
Ondřej Krbeček, farář v Sebranicích - úmrtní oznámení
6384
/
K 161
/
1652

1803
Cassian Kašlík, bývalý trinitář
6385
/
K 162
/
1652

1802-1820
Karel Kleindienst, místní kaplan v Pasohlávkách
6386
/
K 163
/
1652

1847-1911
Kupařovice, filiální kaple
6387
/
K 164
/
1652

1864
Žádost obce Koněšína o připojení polností v Náměšti ke Koněšínu
6388
/
K 165
/
1652

1805
František Karásek, křižovník - oznámení úmrtí
6389
/
K 167
/
1652

1804-1818
Jan Kosina, farář a arciděkan v Letovicích
6390
/
K 168
/
1652

1804-1810
František Vincenc Körber, premonstrát a kaplan u svatého Jakuba v Jihlavě
6391
/
K 169
/
1652

1806-1809
Maxmilián Karbasch, polní kaplan (zemřel v Měříně)
6392
/
K 170
/
1652

1807-1821
Šimon Křandalský, administrátor v Olbramkostele
6393
/
K 171
/
1652-1654

1806-1950
Křtiny I ( Přiložena kniha Šebestiána Kubínka: Pobožnost k uctění Ježíše Krista: Brno 1863) rok 1807-1894 karton 1652
Křtiny I rok 1895-1934 karton 1653
Křtiny II - kaple svaté Anny rok 1806-1923 karton 1653
Křtiny III - benefic. dvůr v Bukovině rok 1891-1893 karton 1653
Křtiny IV - stavba fary rok 1859-1862 karton 1653
Křtiny V - přenesení kostelních obrazů z hrobky v kapli do chrámu-spor se zástupcem hraběte Bubny rok 1894 karton 1653
Křtiny VI - spor o farní budovu, zazdění oratoria rok 1861-1893 karton 1653
Křtiny VII - kostelní účty rok 1869 karton 1654
Křtiny IX - správa bubnovské nadace rok 1867-1898 karton 1654
Křtiny X - oprava kaple, fary a kostela, prodej budov "Nového zámku" rok 1883-1896 karton 1654
Křtiny XI - pozemky, směny, patronátní povinnosti, fundace rok 1879-1950 karton 1654
6394
/
K 173
/
1654

1806-1817
Ondřej Knesl, farář v Moravských Budějovicích, zbožná nadace pro kostel v Domamili
6395
/
K 174
/
1654

1810
Jan Krieg, kooperátor v Třešti, žádá o faru v Louce (přeložen)
6396
/
K 175
/
1654

1805-1812
Leopold Kovec, farář v Dalečíně
6397
/
K 176
/
1655

1801-1829
Křižánky - odpadlé rodiny
6398
/
K 177
/
1655

1805-1845
Josef Kotulán, farář v Brně-Zábrdovicích
6399
/
K 178
/
1655

1805-1814
Vincenc Körner, kaplan v Horních Dunajovicích
6400
/
K 180
/
1655

1805-1871
Kochov, filiální kostel letovický
6401
/
K 181
/
1655

1831-1850
František Kinzel, farář a děkan v Lukách
6402
/
K 182
/
1655

1806
Martin Kalvas, farář a děkan v Letovicích - oznámení úmrtí a obsazení místa
6403
/
K 183
/
1655

1806-1815
Josef Kouba, kaplan v Tuřanech
6404
/
K 184
/
1655

1833
Josef Kruch, farář v Panských Dubenkách žádá o povolení zřídit a posvětit křížovou cestu. K pořízení 14 obrazů se zavázali místní občané z vlastních prostředků
6405
/
K 185
/
1655

1806-1856
Brno-Komín, městská kaple
6406
/
K 186
/
1655

1805-1841
Jan Kämpf, farář v Pouzdřanech
6407
/
K 187
/
1655

1806-1823
Placidus Knapp, farní kurát v Ostrovačicích
6408
/
K 188
/
1655

1815-1876
Krásné
6409
/
K 189
/
1655

1806
Zikmund Kraus, superior, jmenování
6410
/
K 191
/
1655

1806-1813
Josef Kocián, kaplan u sv. Jakuba v Brně
6411
/
K 192
/
1655

1806-1853
Rudolf Kies, lokální kaplan v Archlebově; zemřel na penzi v Kyjově
6412
/
K 193
/
1655

1817-1830
Křtiny, farní beneficium
6413
/
K 194
/
1655

1806-1848
Josef Klement, farář v Matějovci
6414
/
K 195
/
1656

1809-1851,1948
Ignác Komorník, kaplan v Březníku
6415
/
K 196
/
1656

1806-1822
Martin Kovařík, farář v Domamili
6416
/
K 197
/
1656

1806-1848
Antonín Král, farář v Mohelnu
6417
/
K 198
/
1656

1807-1809
Jan Kozák, administrátor ve Velkém Meziříčí
6418
/
K 199
/
1656

1810
Obsazení místa kooperátora v Louce (Jan Krieg)
6419
/
K 200
/
1656

1807
Leopold Korital, záporný výsledek pátrání po mešní fundaci jím založené v Mikulově
6420
/
K 201
/
1656

1807
Maxmilián Kukulinus, farář v Hustopečích - oznámení o úmrtí
6421
/
K 203
/
1656

1807-1819
Jan Nepomuk Kušník, děkan a farář v Kelči (arc. olomoucké), později farář v Dědicích a děkan vyškovský
6422
/
K 204
/
1656

1807-1808
Jan Vincens Kraus, z řádu křížovníků s hvězdou, farář v Hodonicích (později propuštěn z brněnské diecéze do vídeňské)
6423
/
K 205
/
1656

1808,1864
Veverské Knínice - spor mezi obcí a duchovní správou o beneficium
6424
/
K 206
/
1656

1807-1814
Josef Kisling, místní kaplan v Jinošově
6425
/
K 207
/
1656

1807-1823
Karel Kotil, zámecký kaplan v Třebíči
6426
/
K 208
/
1656

1808-1815
Jan Krieg, kooperátor ve Znojmě - Louce
6427
/
K 209
/
1656

1808-1949
Kněžice
6428
/
K 210
/
1656

1808, 1903
Katov - vyfaření ze Svatoslavi do Křoví
6429
/
K 212
/
1657

1808-1812
Vincenc Kantner, kooperátor v Jaroslavicích
6430
/
K 213
/
1657

1787-1800
František Kostka, farář v Brně - Bystrci
6431
/
K 214
/
1657

1809
Michael Kruch, křižovník, kooperátor v Hodonicích, žádá o povolení k návštěvě rodiny
6432
/
K 215
/
1657

1809-1834
Antonín Kocúrek, místní kaplan v Petrovicích
6433
/
K 216
/
1657

1810-1836
Josef Krejčí, farář v Dědicích
6434
/
K 217
/
1657

1809-1859
Florián Kmel, farář v Přítlukách
6435
/
K 218
/
1657

1809
Ignác Komorník, polní kaplan, žádá o úlevu ke zkoušce
6436
/
K 219
/
1657

1814-1927
Moravské Knínice, filiální kostel
6437
/
K 220
/
1657

1806-1853
Josef Kruch, farář v Mrákotíně
6438
/
K 221
/
1657

1809-1810
Jan Kulheim, penzionovaný světský kněz; zemřel v Bystrci u Brna - úmrtní oznámení
6439
/
K 222
/
1657

1809-1832
František Kroupa, farář v Budkově (žádal později o propuštění do královéhradecké diecéze)
6440
/
K 223
/
1657

1809-1819
Karl Köffiller v. a Anna, roz. Fisscherová - rozvodový spis
6441
/
K 225
/
1657

1810-1863
Josef Kaiserlich, farář a víceděkan ve Velkých Němčicích
6442
/
K 226
/
1657

1815
Klobouky u Brna, spor o propachtované farní polnosti
6443
/
K 227
/
1657

1811-1816
František Klose, kooperátor u sv. Tomáše v Brně
6444
/
K 228
/
1658

1813-1814
Jan Koska, kooperátor v Miroslavi
6445
/
K 229
/
1658

1811-1822
Šebestián Kurz, světský kněz (z vídeňské diecéze), zemřel v Brně
6446
/
K 230
/
1658

1811
Antonín Neumann, farář ve Slavkově, žádá o příspěvek 105 zl. 6 kr. na odlití zvonu ve věži v Křenovicích
6447
/
K 231
/
1658

1811-1852
Josef Keisler, kanovník brněnské kapituly
6448
/
K 232
/
1658

1814-1823
Karel Kottil, zámecký kaplan v Třebíči
6449
/
K 233
/
1658

1811-1868
Josef Kallup, kapitulní děkan v Mikulově
6450
/
K 234
/
1658

1812-1819
Jan Koska, kooperátor v Pouzdřanech (později propuštěn do Mittendorfu v Rakousích)
6451
/
K 236
/
1658

1812-1823
Jakub Kučera, kooperátor v Brně - Zábrdovicích
6452
/
K 239
/
1658

1813-1828
Tomáš Kestler, kanovník v Mikulově
6453
/
K 240
/
1658

1813
Kozlov - povolení ke sloužení mše o svátcích v místní kapli
6454
/
K 242
/
1658

1813-1849
Josef Kopřiva, farář v Mor. Krumlově
6455
/
K 243
/
1658

1813-1843
Ludvík Kunz, farář ve Štítarech
6456
/
K 244
/
1658

1813-1827
Maxmilián Kadrnožka, administrátor v Častohosticích
6457
/
K 245
/
1658

1813-1838
Jan Klammerth, farář v Lubnici
6458
/
K 246
/
1658

1813-1820
Václav Kouba, kooperátor v Šaraticích
6459
/
K 247
/
1658

1813-1847
Antonín Kučera, místní kaplan v Březině
6460
/
K 249
/
1658

1815-1834
Norbert Řehoř Korber, v., probošt v Mikulově
6461
/
K 250
/
1658

1814-1864
František Kratochvíl, farář v Příměticích
6462
/
K 251
/
1659

1816-1828
Karel Konall, bývalý kooperátor v Moravské Nové Vsi (žádá nakonec o propuštění do vídeňské diecéze)
6463
/
K 252
/
1659

1814-1846
František Kurz, viceděkan a farář u sv. Tomáše v Brně
6464
/
K 253
/
1659

1814-1854
Josef Kropil, farář v Blučině
6465
/
K 254
/
1659

1814-1876
Pavel Kotzmann, farář v Čejkovicích
6466
/
K 255
/
1659

1814-1831
Josef Kaláb, místní kaplan v Tvrdonicích
6467
/
K 259
/
1659

1814
Anna Křikavá, vystavení křestního listu
6468
/
K 260
/
1659

1815-1834
Antonín Kneisl, místní kaplan v Brně-Komíně
6469
/
K 262
/
1659

1817-1880
Josef Knorr, konzistorní rada a farář v Medlově
6470
/
K 263
/
1659

1815-1855
František Kosa, farář ve Valči
6471
/
K 264
/
1659

1817-1872
Michael Kos, penzionovaný farář v Újezdě (zemřel v Lysicích)
6472
/
K 265
/
1659

1815-1864
Tomáš Král, farář v Uníně
6473
/
K 266
/
1660

1815-1836
Martin Krechler, místní kaplan ve Svatoslavi
6474
/
K 267
/
1660

1815-1832
Kunštát, odstoupení farního pole mlynáři v Petrově
6475
/
K 268
/
1660

1825
Josef Klement, žádá o dispens od konkurzní zkoušky (přiloženo osvědčení kapucínského řádu rakousko-uherské provincie z r. 1815)
6476
/
K 269
/
1660

1816
Josef von Kronenfels, žádá o vystavení křestních listů některých příslušníků rodu Freyenfelsů
6477
/
K 270
/
1660

1816-1863
Antonín Kaplan, farář v Nových Hvězdlicích
6478
/
K 271
/
1660

1816-1885
Jan Konečný, farář v Únanově (zemřel na penzi ve Znojmě)
6479
/
K 272
/
1660

1832-1861
Ferdinand Kožíšek, kněz deficient u sv. Jakuba v Brně
6480
/
K 273
/
1661

1820-1834
Václav Kröner, farář v Olešnici
6481
/
K 275
/
1661

1816-1823
rKarel Kotrba, farář v Moravských Budějovicích
6482
/
K 278
/
1661

1817-1818
Dominik Kier, místní kaplan v Dubňanech
6483
/
K 279
/
1661

1817-1861, 1943
František Křivánek, děkan v Hostimi
6484
/
K 280
/
1661

1817-1862
Amand Kuderna, farář v Lomnici
6485
/
K 282
/
1661

1817-1833
Spor faráře s obcí Řehořovem o desátek
6486
/
K 284
/
1661

1823-1833
Antonín Kučera, místní kaplan v Herálci
6487
/
K 286
/
1661

1819-1861
Matyáš Kopecký, farář v Bystřici
6488
/
K 287
/
1661

1819-1861
Jan Kschwend, mydlář v Brtnici, žádá o podporu pro svého nemocného bratra Františka, bývalého kněze
6489
/
K 288
/
1662

1819-1847
Jiří Kupčík, bývalý kooperátor v Sebranicích
6490
/
K 289
/
1662

1820-1839
František Kinzel, děkan jihlavský a farář v Lukách
6491
/
K 290
/
1662

1820-1836
Kobylí, příplatek pro tamější kooperátory z náboženského fondu
6492
/
K 291
/
1662

1819-1823
Jan Kürz, farář v Kostelní Myslové
6493
/
K 293
/
1662

1820-1844
František Kalvach, místní kaplan v Uherčicích
6494
/
K 294
/
1662

1821-1829
Josef Kment, kooperátor v Kuřimi
6495
/
K 295
/
1662

1820-1866
Jan Komárek, farář v Náměšti nad Oslavou
6496
/
K 296
/
1662

1820-1845
Jan Kos, farář v Budkově
6497
/
K 299
/
1662

1821
František Klos, kooperátor v Hranicích, žádá konzistoř o souhlas k příchodu na uprázdněné místo v Mikulově
6498
/
K 300
/
1662

1821-1868
Ignác Knorr, farář u svatého Tomáše v Brně
6499
/
K 301
/
1663

1821-1828
Antonín Kosmáček, bývalý polní kaplan, posledně u sv. Jakuba v Brně
6500
/
K 303
/
1663

1822-1838
Kostelní Myslová - přidělení kooperátora a kaplana
6501
/
K 306
/
1663

1822-1834
Cyril Kürz, farář v Bítově
6502
/
K 307
/
1663

1823-1873
František Kerner, farář v Kurdějově
6503
/
K 308
/
1663

1824-1872
Josef Kočí, farář ve Vémyslicích
6504
/
K 310
/
1663

1823-1828
Zákaz šíření českého překladu knihy Martina Kochema "Leben Jesu Christi" , tišt. v Praze 1746; hlášení výskytu
6505
/
K 311
/
1663

1824-1825
František Kromer, vystavení křestního listu
6506
/
K 312
/
1663

1824-1831
Josef Krejčí, kooperátor v Dubňanech
6507
/
K 313A
/
1663

1829
Václav Kocúrek, přidělení na faru v Přibyslavicích
6508
/
K 314
/
1663

1824-1843
Josef Kovář, místní kaplan v Topolanech
6509
/
K 315
/
1663

1824-1849
Václav Krejčí, místní kaplan v Brně - Komíně
6510
/
K 316
/
1663

1824-1826
Josef Klíma, kooperátor deficient v Drnovicích
6511
/
K 317
/
1663

1824-1858
Antonín Kotzent, děkan a farář v Rosicích
6512
/
K 318
/
1663

1825-1832
Václav Koppa, zámecký kaplan v Malešově
6513
/
K 320
/
1663

1825-1834
Tomáš Kramer, úřední sluha, žádá o vystavení úředního vysvědčení o svém chování
6514
/
K 321
/
1663

1825-1878
Jiří Kadrnoška, farář v Častohosticích
6515
/
K 322
/
1663

1825-1870
Jan Kasohtil, farář ve Vémyslicích
6516
/
K 323
/
1664

1826-1837
Josef Kautský, kněz-deficient, posl. v Lukavici (královéhradecká diecéze)
6517
/
K 324
/
1664

1825-1853
Karel Klauder, farář v Bílovicích
6518
/
K 325
/
1664

1825-1835
František Kletzl, kooperátor v Moutnicích (zemřel v Otnicích)
6519
/
K 326
/
1664

1825-1866
Karel Kolář, farář ve Ždárci
6520
/
K 327
/
1664

1825-1835
Martin Kopecký, bývalý kaplan ve Ždánicích
6521
/
K 328
/
1664

1825-1833
Tomáš Kříž, kooperátor v Příměticích (později farář v Niederalsdorfu ve vídeňské arcidiecézi)
6522
/
K 330
/
1664

1826
Oznámení gubernia o připojení panství a města Kojetína se statky Víceměřice a Koválovice od 1. 11. 1826 k olomouckému kraji
6523
/
K 331
/
1664

1864
Potvrzení konsistoře, že František Koloušek, narozený 1843 v Boskovicích, je v brněnském biskupském alumnátě a studuje teologii
6524
/
K 332
/
1664

1826
Magdalena Kabelková žádá konzistoř o potvrzení ohláškového listu, vydaného farním úřadem v Brně u sv. Tomáše pro Jana Godease, vrchního policejního komisaře v Benátkách, pro jeho sňatek, který se má uskutečnit v Gorici ve Furlánsku.
6525
/
K 333
/
1664

1826-1858
Jiří Karas, farář v Brno-Řečkovicích
6526
/
K 334
/
1664

1826-1829
Karel Koutný, kooperátor v Domamili
6527
/
K 335
/
1664

1826
Odpověď konzistoře na dotaz Františka Bidmanna, pátrajícího po knězi Františkovi Krupičkovi, údajně kaplanu v Lipovci
6528
/
K 338
/
1664

1826
Upozornění gubernia na převoz mrtvoly polního maršála v. Kollera z Terstu na panství Obříství u Prahy
6529
/
K 339
/
1664

1827-1875
Matyáš Kittner, kanovník v Mikulově
6530
/
K 340
/
1664

1825-1826
Žádost kaplana Antonína Kneisla z Brna - Komína o vyplacení remunerace z náboženské matice
6531
/
K 341
/
1664

1834-1875
Josef Kodýtek, farář v Měníně (zemřel jako penzista v Bučovicích)
6532
/
K 344
/
1664

1828-1830
Bartoloměj Koutný, řádový kněz z kláštera sv. Floriána v Rakousku, nyní v Dačicích
6533
/
K 349
/
1665

1828-1869
Jan Kondelík, kněz - deficient ve Znojmě
6534
/
K 351
/
1665

1828
Antonín Kosman, býv. polní kaplan, odešel z Brna do Opavy
6535
/
K 352
/
1665

1827-1868
Jan Klemens, kaplan v posádkové nemocnici v Brně
6536
/
K 356
/
1665

1826-1875
Jakub Krippel, zámecký kaplan v Jaroslavicích
6537
/
K 359
/
1665

1829-1877
Kučerov
6538
/
K 360
/
1665

1865-1870
Václav Konečný, farář ve Svitávce
6539
/
K 361
/
1665

1829-1890
Jan Klang, farář v Lipolci
6540
/
K 362
/
1665

1829-1874
Matyáš Kupec, farář v Brumovicích (zemřel na penzi ve Skaličce v olomoucké diecézi)
6541
/
K 363
/
1665

1830-1849
František Jan Köller, děkan třebíčský, farář v Jaroměřicích nad Rok.
6542
/
K 364
/
1665

1831
Josef Kautz, hejtman pohraničního pěšího pluku, žádá o vystavení křestniho listu jeho otci Ferdinandu
6543
/
K 365
/
1665

1830-1871
Karel Konečný, farář v Hovoranech
6544
/
K 366
/
1666

1832-1853
Matyáš Křivánek, místní kaplan v Orlovicích
6545
/
K 367
/
1666

1830-1887
Jakub Kankovský, farář v Líšni (zemřel v Třebíči)
6546
/
K 368
/
1666

1832-1859
Josef Kolínek, místní kaplan v Dobřínsku
6547
/
K 369
/
1666

1830-1856
Antonín Kostelecký, místní kaplan v Dlouhé Lhotě (děkanát Letovice)
6548
/
K 370
/
1666

1830-1838
Matyáš Košťál, farář v Budišově
6549
/
K 371
/
1666

1830-1866
Petr Kostrošic, farář v Dalečíně
6550
/
K 372
/
1666

1831-1875
Jakub Kárný, kněz-deficient v Moravském Krumlově
6551
/
K 374
/
1666

1831-1862
Tomáš Kolatzia, farář v Domamili
6552
/
K 375
/
1666

1831-1854
Jan Křížek, kněz - deficient v Moravském Krumlově
6553
/
K 376
/
1666

1832
Matyáš Keršovský, narozen na krumlovském panství, toho času ve vyšetřovací vazbě, oznámení o úmrtí (cholera)
6554
/
K 377
/
1666

1833-1855
Záchytné ústavy pro malé děti - zprávy, instrukce pro výchovu apod.
6555
/
K 379
/
1666

1830
Křepice, přidělení duchovního
6556
/
K 380
/
1666

1829-1838
Konice u Znojma - rozšíření hřbitova
6557
/
K 381
/
1667

1832
Jiří Kraus, domkař v Dyjákovicích, žádá o posvěcení kříže stojícího na jeho poli
6558
/
K 383
/
1667

1832
Žádost barona Jellachiche z 3. dragounského regimentu Kneseviehova, aby byla z kazatelen ohlášena ztráta peněz, která se stala mezi Olomoucí a Olšany
6559
/
K 384
/
1667

1691-1949
Kadov
6560
/
K 385
/
1667

1832-1887
Karel Kandus, arcikněz a farář v Brně-Bystrci
6561
/
K 386
/
1667

1832-1890
Dominik Kraholec, kněz, deficient v Dyjákovicích a bývalý farář v Hrádku
6562
/
K 387
/
1667

1832-1879
František Král, farář v Bohuňově
6563
/
K 392
/
1668

1834
Kojátky, povolení sloužit mši v zámecké kapli
6564
/
K 393
/
1668

1834-1855
Josef Kraus, farář ve Vlasaticích
6565
/
K 395
/
1668

1834-1835
František Dohnal žádá o zaplacení útrat za léky za zemřelého alumna Josefa Kostrošice
6566
/
K 396
/
1668

1834-1878
Jan Kiwitz, farář v Netíně
6567
/
K 397
/
1668

1835
Kochov a další obce letovického děkanství žádají o zřízení samostatné duchovní správy v Kochově
6568
/
K 398
/
1668

1835-1839
Přifaření a přiškolení obce Kleinhaugsdorfu (D. Rakousy) k Dyjákovičkám
6569
/
K 399
/
1668

1835-1836
Odkaz zesnulé Josefy Kráčmárové, vdovy po ditrichštejnském účetním
6570
/
K 400
/
1668

1835
Povolení k sloužení mší v zámecké kapli v Kravsku (přiloženo povolení k sloužení mší z r. 1801)
6571
/
K 401
/
1668

1835
Vystavení nekolkovaného úmrtního listu Karla z Köffilleru, pro zemské právo (otázka nekolkovaných matričních dokladů)
6572
/
K 402
/
1668

1835-1859
František Křižan, kooperátor v Rančířově (d. Jihlava)
6573
/
K 403
/
1668

1835
Stížnost na N. Kunstovného, úředníka v Habrovanech
6574
/
K 404
/
1668

1836-1853
Antonín Kolarský, místní kaplan v Jámách (odešel později do Čech)
6575
/
K 405
/
1668

1836-1850
Jindřich Kuběnka, kooperátor v Loděnicích
6576
/
K 406
/
1668

1851-1888
Antonín Kleiner, farář v Březí u Mikulova
6577
/
K 409
/
1668

1836-1859
Antonín Kail, farář u sv. Jakuba v Brně
6578
/
K 410
/
1668

1836
Tomáš Kostelník, voják, pravost křestního listu
6579
/
K 411
/
1668

1836-1837
Správce a úředníci v Kojátkách žádají o lavici v kostele v Bučovicích po dobu bohoslužeb
6580
/
K 412
/
1668

1836-1846
Kooperatura v Kostelním Vydří
6581
/
K 413
/
1668

1838-1885
Antonín Klíma, farář v Pozořicích
6582
/
K 414
/
1668

1837-1887
Eduard Kröll, dómský kurát a emeritní vojenský duchovní ve Znojmě (sv. Hypolit)
6583
/
K 415
/
1668

1837-1869
Florian Korczian, farář v Letonicích
6584
/
K 416
/
1668

1837-1838
Ondřej Korber, krejčovský tovaryš, povolení k vystěhování do Uher
6585
/
K 417
/
1668

1838-1866
Jan Kinzel, farář v Sebranicích
6586
/
K 418
/
1669

1839
Jan Klerikus žádá o vrácení originálních příloh přiložených k žádosti svého syna Rudolfa, studenta filozofie
6587
/
K 419
/
1669

1838
Marie Köllnerová, manželka zednického tovaryše z Brna, žádá o nařízení pro zábrdovického faráře, aby jí byl vydán oddací list pro nastávající rozvodové řízení
6588
/
K 421
/
1669

1838-1906
František Kubíček, děkan a farář v Měříně
6589
/
K 422
/
1669

1833-1838
Václav Koppa, zámecký kaplan v Malešově
6590
/
K 425
/
1669

1839-1842
Albert Kunzfeld, kooperátor ve Křtinách
6591
/
K 426
/
1669

1839
Kamenice - kaple sv. Anny
6592
/
K 427 - K
/
1669

1839
Kotvrdovice - kaple sv. Jana

Katzerová, Anna, vdova po Františku Katzerovi, žádá o legalizaci oddacího a úmrtního listu
6593
/
K 430
/
1669

1783-1880
Kostelní hlídači (přiložené 3 tištěné oběžníky) - normálie
6594
/
K 431
/
1669

1839
Jan Körber, absolvent filozofie, žádá o přijetí do brněnské diecéze jako studující teologie
6595
/
K 432
/
1669

1839
Josef Kirsch, absolvent filozofie a student teologie z královéhradecké diecéze žádá o přijetí do brněnské diecéze
6596
/
K 433
/
1669

1839-1889
Augustin Kiovský, dómský prelát v Brně
6597
/
K 434
/
1669

1839-1862
Jan Král, farář v Orlovicích
6598
/
K 435
/
1669

1840
Nařízení brněnského biskupa o postupu při žádostech za opravy v kostelech, stojících pod zeměpanskými patronáty (přiložen tisk)
6599
/
K 436
/
1669

1839-1856
Klobouky u Brna - kostel sv. Barbory
6600
/
K 438
/
1669

1841
Předání dolnokounického děkanátu židlochovickému děkanu Antonínu Weixerovi
6601
/
K 439
/
1669

1841-1842
Používání svíček "Millyho" (stearinových) místo voskových při mši v kostelích
6602
/
K 440
/
1669

1813-1841
Josef Klemens, kněz-deficient, bývalý kooperátor v Blučině
6603
/
K 441
/
1669

1842
Alžběta Karwathová, hrobařka v Jihlavě, žádá o místo hrobaře pro svého syna
6604
/
K 444
/
1669

1841-1895
Adam Kašpárek, arcikněz a farář v Tasovicích
6605
/
K 445
/
1669

1793-1848
Stanovení příjmů kooperátora v Dolních Kounicích
6606
/
K 446
/
1669

1842
Jmenování Dr. Jana Kutschkera, profesora morální teologie na olomoucké univerzitě, za zásluhy konsistorním radou a přísedícím biskupské konzistoře v Brně
6607
/
K 447
/
1669

1842-1843
Eduard Klinger, kooperátor v Komořanech
6608
/
K 448
/
1669

1842-1863
Podivín, kaple "Cyrilka"
6609
/
K 449
/
1669

1842-1846
Jan Kürbitz, kooperátor v Radostíně
6610
/
K 450
/
1669

1843-1889
Dolní Kounice - Balcarova nadace na druhého kooperátora
6611
/
K 451
/
1670

1865
Nahlížení kostelních konkurenčních výborů do kostelních účtů
6612
/
K 453
/
1670

1845-1852
Josef Kočí, farář v Chornici (býv. farář v Tvrdonicích)
6613
/
K 454
/
1670

1843
František Kopecký a Marie Tvrzová z Olší - konkubiát
6614
/
K 455
/
1670

1843
František Krieger z Brna přestoupil k evangelíkům, opatření o katolické výchově jeho dětí
6615
/
K 456
/
1670

1843-1862
Dolní Kounice - kostel
6616
/
K 457
/
1670

1843-1849
Vincenc Kurz, kooperátor v Lomnici
6617
/
K 459
/
1670

1843-1873
Jan Kerbes, farář ve Vilánci
6618
/
K 460
/
1670

1843-1892
Matyáš Klimecký, farář v Hovoranech
6619
/
K 461
/
1670

1843-1881
Karel Kužel, farář v Černé Hoře
6620
/
K 462
/
1670

1843-1876
František Křivka, farář v Prušánkách
6621
/
K 463
/
1670

1843
František Krejčí, kaplan v Brně-Komíně, žádá o povolení přechodného pobytu svého bratra Jana, řádového kněze z Bielan (Polsko), v Komíně
6622
/
K 465
/
1670

1844-1899
Jan Nepomuk Klippl, farář ve Velkém Meziříčí
6623
/
K 466
/
1670

1842-1844
Podivín - děkanství, refundace nadací
6624
/
K 469
/
1670

1844-1862
Bedřich Krajčí, farář v Orlovicích (d. Vyškov)
6625
/
K 470
/
1670

1844
Negativní odpověď dačického děkana na záznam o rodu Krokwitzů ve farních knihách
6626
/
K 471
/
1671

1832-1873
Jan Kraus, farář v Blansku
6627
/
K 472
/
1671

1844
Kravsko - vysvěcení tamější kaple
6628
/
K 473
/
1671

1845
Kněz pro vyslanectví v Kodani - oznámení gubernia
6629
/
K 474
/
1671

1845-1847
Vyučování opatrovníků v nemocnici u sv. Anny v Brně a v jiných opatrovacích ústavech
6630
/
K 477
/
1671

1845-1897
Předkládání výkazů peněžních hotovostí v pokladnách finančním úřadům
6631
/
K 478
/
1671

1845-1883
Josef Krenberger, světský kněz v brněnské diecézi a trautsonovský beneficiát při dvorním farním kostele ve Vídni
6632
/
K 479
/
1671

1848-1870
Beneš Metoděj Kulda, sídelní kanovník vyšehradský, bývalý učitel náboženství v ústavě pro mravně zpustlou mládež v Brně, pozdější farář v Chlumu (pražská arcidiecéze)
6633
/
K 480
/
1671

1846-1904
Eduard Karlík, kapitulní děkan v Mikulově
6634
/
K 482
/
1671

1846-1848
Antonín Kuttin, kooperátor v Pravlově
6635
/
K 485
/
1671

1846-1884
Vojtěch Karásek, farář v Rokytnici
6636
/
K 486
/
1671

1846-1896
Mořic Kučera, děkan a farář v Dyjákovicích
6637
/
K 487
/
1671

1848-1850
Jan Kučera, kněz-deficient ve Velkém Meziříčí
6638
/
K 488
/
1671

1846
Příspěvky zeměpánů jako patronů k pořizování paramentů a výzdoby kostelů
6639
/
K 489
/
1671

1846
Křoví, místní kostel - pozlacení kostelního kalicha
6640
/
492
/
1671

1847
Košíkov, filiální kostel
6641
/
K 493
/
1671

1847
Pokladní úředníci - normálie
6642
/